Chien luoc cong ty

Click here to load reader

 • date post

  06-Apr-2017
 • Category

  Business

 • view

  323
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Chien luoc cong ty

TI LIUCc bc xy dng chin lc kinh doanh ca doanh nghip

Qu trnh hoch nh chin lc ca doanh nghip c khi qut qua m hnh bn bc sau:S 1: M HNH BN BC

Xc nh h thng mc tiu ca doanh nghip.Bn cht mc tiu ca chin lc.Xc nh mc tiu chin lc l bc u tin trong qu trnh hoch nh chin lc v l bc rt quan trng. Bi v vic xc nh ng mc tiu chin lc s l cn c, nh hng ch o chioi cc bc tip theo ca qa trnh hoch nh chin lc ca doanh nghip. Mt khc, n cn l cn c nh gi v iu chnh chin lc.Mc tiu chin lc c hiu l nhng g m doanh nghip cn vn ti, cn t c trong mt khong thi gian nht nh (thng l di hn). y cn phn bit gia mc tiu chin lc vi d on, d on c hiu nh l mt ch dn ci c th t c trong hot ng tng lai c tnh n hot ng trong qu kh ca doanh nghip. D on da trn s tnh ton, nhng nhn chun n biu hin mt xu hng. Trong khi mc tiu chin lc th hin ch mun vn ln ca doanh nghip v cn phi t c.H thng mc tiu chin lc v yu cu ca mc tiu chin lc.H thng mc tiu trong doanh nghip tu thuc vo tng thi k, n bao gm mc tiu di hn v mc tiu ngn hn.Mc tiu di hn bao gm:+ Th phn ca doanh nghip.+ Li nhun ca doanh nghip.+ Nng sut lao ng.+ Vn gii quyt cng n vic lm v i sng ngi lao ng.+ Mt s lnh vc khc.Mc tiu ngn hn thng cp n lnh vc c th v chc nng qun tr ca doanh nghip. xc nh mc tiu ng n v hp l doanh nghip cn cn c vo:- Cn c vo i tng hu quan ca doanh nghip:+ Khch hng.+ Ch s hu.+ Gii gim c.+ Ngi lao ng.+ Nh nc.+ Cng ng x hi- Cn c vo lch s hnh thnh v pht trin ca doanh nghip.- Cn c vo quyt nh ca ban gim c iu hnh doanh nghip v ch s hu.- Cn c vo kh nng ngun lc v cc li th ca doanh nghip.Khi xc nh h thng mc tiu phi tho mn c nhng yu cu sau:- Mc tiu phi c xc nh r rng tng thi k, phi c mc tiu chung, mc tiu ring.- Cc mc tiu phi m bo tnh lin kt, tng h ln nhau hay ni cch khc khi thc hin mc tiu ny khng cn tr cng vic thc hin mc tiu khc.- Xc nh r mc u tin ca tng mc tiu v h thng cp bc ca tng mc tiu.- Cc mc tiu phi m bo tnh cn i v kh thi.- Nhng ngi tham gia thc hin phi nm c v hiu mt cch y mc tiu chin lc.- m bo tnh c th mc tiu.+ Tnh linh hot.+ Tnh nh lng.+ Tnh kh thi.+ Tnh hp l .Phn tch mi trng kinh doanh.Vic xy dng chin lc tt ph thuc vo s am hiu tng tn cc iu kin mi trng kinh doanh m doanh nghip ang phi ng u. Cc yu t mi trng c mt nh hng su rng v chng nh hng n ton b cc bc tip theo qu trnh xy dng chin lc. Chin lc cui cng phi c xy dng trn c s cc iu kin d kin.Mi trng kinh doanh bao gm ba mc : Mi trng ni b doanh nghip. mi trng ngnh kinh doanh v mi trng nn kinh t. Ba cp mi trng c khi qut qua s 2 sau:S 2: MI TRNG KINH DOANH.

Mi trng v m.Cc yu t kinh t.Cc yu t kinh t c nh hng v cng ln n cc doanh nghip. Cc yu t kinh t bao gm:+ Tc tng trng ca nn kinh t, lm pht sinh cc nhu cu mi cho s pht trin ca cc ngnh kinh t.+ T l lm pht nh hng n li sut, n t l li u t.+ T l tht nghip, nh hng n vic tuyn dng v sa thi.+ T gi hi oi.+ Li sut ngn hng.+ Chnh sch ti chnh.+ Kim sot gi tin cng.+ Cn cn thanh ton.Cc yu t chnh tr.Cc yu t chnh tr v lut php c nh hng ngy cng to ln i vi cc doanh nghip. Nhn t ny c th to ra nhng c hi hoc nguy c cho cc hng. Bao gm:+ S n nh v chnh tr.+ Cc quy nh v qung co i vi cc doanh nghip.+ Quy nh v cc loi thu, ph, l ph.+ Quy ch tuyn dng v sa thi nhn cng.+ Quy nh v an ton v bo v mi trng.Cc yu t x hi.Tt c cc doanh nghip cn phi phn tch rng ri cc yu t x hi nhm nhn bit cc c hi v nguy c c th xy ra.Cc yu t bao gm:+ Mc sng c nh hng n vic m rng hay thu hp quy m sn xut.+ Phong tc tp qun, thi quen tiu dng.+ Vn ho vng.+ Tm l hay li sng.+ T l kt hn, sinh .Cc yu t t nhin.Tc ng ca iu kin t nhin i vi cc quyt sch ca doanh nghip t lu c tha nhn. Ngy nay cc vn v nhim mi trng, thiu nng lng, lng ph ti nguyn thin nhin cng vi nhu cu ngy cng ln i vi cc ngun lc c hn khin cc doanh nghip phi thay i quyt nh v bin php hot ng lin quan.Cc yu t cng ngh.y l loi yu t nh hng ln, trc tip cho chin lc kinh doanh ca cc doanh nghip. Thc t trn th gii chng kin s bin i cng ngh lm cho chao o nhiu lnh vc nhng ng thi cng li xut hin nhiu lnh vc kinh doanh mi, hon thin hn. Chc chn s c nhiu cng ngh tin tin tip tc ra i, to ra cc c hi cng nh nguy c i vi cc doanh nghip. Nhng v d in hnh l s xut hin ca in t, cng ngh tin hc Chnh v vy m doanh nghip n phi quan tm n chnh sch khoa hc v cng ngh, cho nghin cu v pht trin, cho cng ngh mi, cho chuyn giao cng ngh, cho pht minh sng ch.Mi trng ngnh.Mi trng ngnh l bao gm cc yu t trong ngnh v l cc yu to ngoi cnh i vi hng, quyt nh tnh cht v mc cnh tranh trong ngnh . Theo M. Porter "mi trung kinh doanh lun lun c nm yu t (th lc) tc ng n hot ng ca doanh nghip".Mi quan h gia nm yu t ny c th hin di s 3 sau:S 3:Mi trng ngnh kinh doanh

i th cnh tranh.Khi xem xt v i th cnh tranh chng ta cn phi xem xt hai vn sau:Th nht, cng cnh tranh trong ngnh, ph thuc vo rt nhiu yu t khc nhau:+ S lng cc i th cnh tranh: S lng cc i th cnh tranh ngang sc, kt cu cc i th cnh tranh trong ngnh.+ Tc tng trng ca ngnh: Tc cng cao th cng cao v ngc li.+ i vi mt s ngnh c chi ph c nh v chi ph d tr ln th cng cnh tranh rt ln.+ S khc bit v mc phc tp gia cc i th cnh tranh.+ Nhng hng ro cn tr rt lui khi ngnh.Th hai, phn tch i th cnh tranh trc tip:Trc ht, chng ta phi nhn bit c cc i th cnh tranh trc tip ca mnh l ai? Thng thng chng ta nhn bit thng qua cc tn hiu trn th trng. Sau khi nhn bit c cc i th cnh tranh trc tip, ta s tin hnh phn tch cc mt mnh, mt yu ca i th cnh tranh, phn tch mc ch cn t c ca h l g? Phn tch chin lc hin ti ca h, tim nng h c th khai thc.C th l ta cn i phn tch nhng kh nng sau ca i th:+ Kh nng tng trng ca i th cnh tranh, hin nay quy m sn xut l ln hay nh.+ Kh nng thch nghi.+ Kh nng phn ng, kh nng i ph vi tnh hnh.+ Kh nng chu ng, kin tr.S am hiu v cc i th cnh tranh trc tip c tm quan trng n mc c th n cho php ra cc th thut phn tch i th cnh tranh, duy tr cc h s v i th v t c cch c x cho ph hp. o y, ta li nhc li cu ni bt h ca Tn T "Bit ngi bit ta, trm trn trm thng, khng hiu ch nh hiu mnh, th thng mt thua mt, v khng hiu ch khng hiu mnh th trm trn thua c trm".Khch hng.Khch hng l mt b phn khng th tch ri trong mi trng cnh tranh. S tn nhim ca khch hng c th l ti sn c gi tr nht ca doanh nghip. S tn nhim t c do doanh nghip tho mn tt hn nhu cu v th hiu ca khch hng so vi cc i th cnh tranh.Mt vn mu cht y l kh nng p gi ca khch hng hoc i hi cht lng cao hn v nhiu dch v hn. Khch hng c th p gi khi h trong nhng tnh hung sau: khch hng c quyn mua sn phm ca doanh nghip, khch hng mua khi lng ln, khch hng quen, sn phm khng c phn ho, trong cc hp ng tiu th sn phm khng c iu kin rng buc, khch hng c qu thng tin, khch hng c kh nng khp kn sn xut Tuy nhin, y doanh nghip khng phi th th ng m cn phi tc ng n khch hng, gi mi quan h tt vi h thng qua gi c, cht lng, giao nhn, dch v sau bn ca sn phm hoc dch v. T , coi khch hng nh l ngi cng tc doanh nghip, cung cp thng tin cn thit cho doanh nghip.Cc nh cung cp. m bo cho qu trnh sn xut c din ra n nh, lin tc doanh nghip cn phi c quan h vi cc nh cung cp cc yu t u vo nh vt t, thit b, lao ng v ti chnh. Doanh nghip nn c quan h lu di, n nh vi cc nh cung cp. Tuy nhin, v mc tiu li nhun m cc nh cung cp lun tm cch gy sc p cho doanh nghip trong nhng trng hp sau: Nh cung cp c quyn, nh cung cp vt t cung cp mt s lng ln hoc cung cp mt chng loi c bit khng th thay th c, ta ch l khch hng th yu ca h, trong hp ng cung cp khng c iu khoan rng buc, h c kh nng khp kn sn xutCc i th tim n.Chng ta khng th coi thng cc i th tim n, bi v h s c u th hn nh h c cng ngh mi, c kh nng ti chnh. Do vy, khi h xm nhp vo ngnh h s tr thnh i th cnh tranh v cng nguy him. Chnh v vy m hng cn phi c bin php phn ng, cc bin php thng c s dng l: mu k, lin kt vi tt c cc i th cnh tranh bo v th trng, t to ra hng ro cn tr xm nhpCc sn phm thay th.Sn phm thay th l sn phm khc c th tho mn nhu cu tng t ca khch hng nhng n li c c trng tng t khc. Sc p do sn phm thay th lm hn ch th trng, li nhun ca ngnh do mc gi cao nht khng ch. Do vy, m doanh nghip cn ch n nhu cu, gi c ca sn phm thay th v c bit l phi bit vn dng cng ngh mi sn phm ca mnh.Hon cnh ni b.Hon cnh ni b ca doanh nghip bao gm tt c cc yu t v h thng bn trong ca doanh nghip. Cc yu t ni b ch yu bao gm: ngun lc ca doanh nghip, kh nng t chc ca doanh nghip, kh nng cnh tranh ca doanh nghip.Phn tch cc ngun lc ca doanh nghip.- Ngun nhn lc.Nhn lc l yu t quan trng nht ca sn xut kinh doanh, bao gm ba cp:+ Lc lng i ng qun tr vin cao cp.+ Lc lng i ng qun tr vin iu hnh.+ Cng nhn.Khi phn tch ngun lc ta ch phn tch cc mt:+ B my lnh o.+ Trnh tay ngh, t cch o c ca cn b, cng nhn vin.+ Cc chnh sch cn b c hiu qu v hiu nng.+ Mc thuyn chuyn cn b v b vic.+ Trnh chuyn mn.+ Kinh nghim.- Ngun lc v ti chnh: y cn phn tch kh nng ti chnh ca doanh nghip.- Ngun lc v c s vt cht: Bao gm nh xng, h thng kho tng, bn bi, ng, phng tin vn chuyn, my mc thit bPhn tch kh nng t chc ca doanh nghip.Vic nh gi cng tc t chc ca doanh nghip thng n di dng cu hi: Phi chng t chc ca doanh nghip ph hp vi yu cu ca chin lc doanh nghip v chng sc m bo vic thc hin chin lc ra. Ni dung chnh ca vic phn tch ny tp trung vo:- Chin lc c ph hp vi mc tiu, nhim v ca doanh nghip hay khng?- Hnh thc, c cu ca doanh nghip c thch hp vi vic thc hin chin lc hay khng?- Qu trnh ra quyt nh ca doanh nghip c hiu lc hay khng?- Phong cch lm vic ca doanh nghip c ph hp khng?Phn tch kh nng cnh tranh ca doanh nghip.Kh nng cnh tranh ca doanh nghip l kh nng doanh nghip c th duy tr c v tr ca mnh trn th trng mt cch bn vng, lu di v c ngha.Cc nhn t sau nh hng n kh nng cnh tranh ca doanh nghip:- Bu khng kh lm vic trong ni b doanh nghip.- Mc sinh li ca vn u t.- Nng sut lao ng- Gi thnh sn phm v kh nng h gi thnh sn phm ca doanh nghip.- Kinh nghim kinh doanh trn thng trng.- S linh hot, nhy bn ca i ng cn b lnh o trong doanh nghip.- Cht lng sn phm hoc dch v.Phn on chin lc, hnh thnh v la chn chin lc.Sau khi xc nh h thng mc tiu, phn tch mi trng t xc nh mc tiu no l thch hp nht vi doanh nghip, th lc ny s i n xy dng v la chn chin lc.Phn on chin lc.S cn thit phi phn on chin lc.Nhn chung, cc hot ng kinh doanh ca mt doanh nghip khng phi l ng nht. Mt doanh nghip cnh tranh trn th trng vi nhiu lnh vc hot ng khc nhau . Do tin hnh hot ng sn xut kinh doanh ni chung v xy dng chin lc kinh doanh ni ring, doanh nghip phi tin