Chien luoc marketing viettel

download Chien luoc marketing viettel

If you can't read please download the document

 • date post

  29-Nov-2014
 • Category

  Education

 • view

  17.692
 • download

  0

Embed Size (px)

description

viettel

Transcript of Chien luoc marketing viettel

 • 1. BI THUYT TRNHCHIN LC MARKETING CA VIETTELTP ON VIN THNG QUN I

2. NHM 10 LP MARKETING 03PHM TRN QU NGUYN DUY QUANG LU TRNG QUZNHPHM VN RNGTHNHNGUYN VN SANGVINV HONG SMPHAN TRNG TINHMNGUYN CH TITUY ROEUNTRN HONG SN 3. Ni dung bi thuyt trnh1 Gii thiu cng ty vin thng qun i2 Tnh hnh sn xut kinh doanhViettel 3Mi trng marketing4 Phn on v nh v th trng5 Chin lc marketing - mix 4. Gii thiu v VIETTELMi thy v cc bn cng xem mt clip: 5. Tnh hnh sn xut kinh doanhThu bao cc dch v vin thng 6. Tnh hnh sn xut kinh doanhThu bao in thoi di ng 7. Tnh hnh sn xut kinh doanhTh phn 8. Tnh hnh sn xut kinh doanhThu bao di ng ti lo v campuchia 9. Mi trng marketingMi trng v m Mi trngMi trng vi m marketing viettelMi trng ni b 10. Mi trng v m 11. Mi trng v m1 Political factors- n nh chnh tr- L thnh vin WTO,LHQ,- Th tc hnh chnhngy cng hon thin- Lut php c nhiu cithin 12. Mi trng v m 2 Economic -Vit nam l nc ang pht trinfactors - 2001: K kt Hip nh thng mi Vit - M- 11-1-2007: Gia nhp WTO- Khng hong kinh t TG- Lm pht tng, CPI tng,..-Chnh sch tin t, chnh sch ti kha,..CPI tng, lm pht tngKhng hong kinh t 13. Mi trng v m 3Sociocultural factorsVN HA PHNG NGVN HA A DNGTRNH DN TR CAO 14. Mi trng v m 4technological factorsCDMA 15. Mi trng vi mM hnh 5 p lc ca Michael Porter 16. Mi trng vi mTh phn ca cc nh mngViettelMobifone Vinafone S-foneEVN TelecomHT MobileBeeLine8% 2%2%1%8% 44%35% CC I TH CNH TRANH HIN TI 17. Mi trng vi m ATruyn thng ln sn vin thngCC I TH CNH TRANH B TIM N Mng di ng MVNO CCc nh u t nc ngoi Add Your Text 18. Mi trng vi m VNG PH SNGKHCHRNG NHTHNGBTIUTH GI CCS THU BAOA CCNH TRANH LN NHT NHT Concept CSKH TT NHT E D GI CC HP DN 19. Mi trng vi m NH MNGMHBAT&TBIDVNhNOKIAcung cpVINACONEXSAMSUNGEVNCTY SN XUT T KHC 20. Mi trng ni b PHN TCH SWOTNHNG IM MNH - SNHNG IM YU W 1. B phn Marketing hiu qu 1. Thiu kinh nghim trong qun l. 2. Vn ha ca cng ty2. Chm ci t 3. Ngun nhn lc tr v nng ng3. B phn ti chnh yuCC C HI O M rng th trng, tng th phn, Ci cch b my qun l, nhanh chng m rng hot ng kinh doanhsa i c ch t chc1. M rng kinh doanh do tng trng Tng quy m hot ng, u t ra th S dng ngun lao ng hp l, cnkinh t ang phc hi. trng nc ngoi thit2. Ngun lao ng di do v nhu cu s Pht trin thm sn phm v dch v Tn trung ti chnh u t cho cc dchdng cng ngh tng cao do dn s tng. mi ch yu l gia nh.v ch yu tha mn nhu cu khch3. Nhu cu thng tin lin lc tng hng lnCC MI E DA T Trng dng ngi ti, pht trin Tng cng qun l, nhanh chng1. Doanh thu c th gim do cnh tranh ngun nhn lcci t2. Cnh tranh ngnh phi nh hng li Tng cng Marketing Ct gim chi tiudo pht trin cng nghPht trin cng ngh3. Nhu cu v a dng ha dch v v cc 21. Phn on v nh v th trngPhn onth trng La chnth trngmc tiunh vth trng 22. Phn on v nh v th trng A L: MNG LI DY C TRN TON QUC LOI HNH SP: DCH V VIN THNG, TRUYN DN,.. QUY M: KH DOANH NGHIP + KH C NHNPhnon GII TNH: PHC V C NAM V N thtrng TUI, NGH NGHIP: HSSV, DOANH NHN,THU NHP: THU NHP CAO + THU NHP TRUNG BNHNHU CU: NM R NHU CU CA CC KH KHC NHAU 23. Phn onv nh v th trng TH TRNG MC TIUTH HNNG THNTR BNH DN 24. Phn onv nh v th trng - TH H TRTH - TNG LP BNH DNTRN - TP TRUNG PHT TRIN CC DCH VG TH MNH: CC DCH V IN THOI,TRONG DCH V INTERNETNC U T VO NHNG NC VINTHTHNG, INTERNET CHA PHT TRINTRNG NH LO, CAMPUCHIA,PERU,NC MODAMBIQUE V HAITINGOIVD: METFONE TI CAMPUCHIA 25. Chin lcMarketing Mix 26. Chin lcMarketing MixPRODUCT Sn phm Thng hiuSn phm 536 triu USD Sn phm a dng, Top 100 thngcnh tranhhiu vin thng Chin lc pht Metfone ca trin ph hpViettel l nh Cht lng mcung cp tt nht bo 27. Chin lcMarketing MixPRODUCT 28. Chin lc Marketing MixPRODUCT InternetInternet khng dy Internet c dyDCOM-3G 29. Chin lcMarketing MixPRODUCTDNH CHO KHCH HNG CC TDOANH NGHIP THUTitle NHP CAO VIETTEL TR LN5 THU BAO GIDNH CHO C NHN S SNGCCTitle >150.000/THNG TR SAUDNH CHO NHM GIA NH, BNTitle B 30. Chin lcMarketing MixPRODUCTSINH VIN ECONOMYCIAOGI SEA+HI-SCHOOLTOURIST CCTRTRC TOMATOHAPPY ZONECHA V CON SUMOSIM 31. Chin lc Marketing MixPRICEBiu gi cc bnh qun/ pht 3000R NHTNh cung ng 2000 TRONG 3 I GIA 10000Ni mngNgoi mngViettel1475.71 1647.14Mobiphone2194.1842446.184Vinaphone2360.95 2605.45VN 32. Chin lc Marketing MixPRICEGi mt s gi cc Viettel 33. Chin lcMarketing Mix PRICE Bng cc quc t200%180%160%140% NM TRONG NHMt l120%100% C MC CC THP NHT 3600/MIN 80% 60% 40% 20%0%Cc nc 34. Chin lc Marketing MixPLACE i l uquyn cp I Ca hng trcNgi Tng thuc tiuCng ty dngViettel Cng tc vincui i l ucngquyn cp IIS knh phn phi dch v in thoi di ng ca VIETTEL mobile 35. Chin lc Marketing MixPROMOTION+ THINLOGO& SLO GAN ANHN 36. Chin lcMarketing MixPROMOTIONCC CHNGTI IMUSIK- KHI HA TNG THM TRNHM NHC VI KHON MAY MNKHUYN NP TIN MNG, MIVI IPHONEKHUYN TNG TIN100 LU LNG MIN PH V PHT GI VI MIHNG V FREETALKGI HS, SV DCH THNG CHOTNG TIN, NGYKHUYNKHCH CHNG TRNH SD CHO MIHNGTHU BAO THMI CHO S DNG KIT 888.888 37. Chin lcMarketing MixPROMOTION TNG I VIETTELMARKE-TINGTRC TIP 38. Chin lcMarketing MixPROMOTIONQUNG CO 39. Chin lcMarketing Mix PROMOTION HOT NG N N P NGHA HOT NG T THIN NHN O TUYNTRUYN CUC UA XE P V TRNG SN 2007 QU VIETTEL TM LNG VIT V RT NHIU HOT NG KHC 40. Chin lcMarketing MixPEOPLEChun mc Chnh sch nhn s Quy tc ng x con ngi- C kht vng- i ng cn b, - Trung thcnhn vin tr - Lun cao7 quy tc: 2 quytrung v yli ch tp thtc quan trngnhit huyt - T duy t trong marketing- chnh sch ophto v trng- Dm lmdng nhn ti - T m- T lc, tcng 41. Chin lc Marketing MixPEOPLEng x vi khch hngLun mm ci p ng mi thng tin Lm cho KH hi lng 42. Chin lc Marketing MixPEOPLE ng x vi i tcChn i tc p ngThn trng nhn qu cptt nht yu cu 43. Chin lcMarketing Mix PROCESS- Gii quyt vn : Ch ra vn => Tm nguyn nhn => Tm giiphp => T chc thc hin => Kim tra v nh gi thc hin.- Xy dng chin lc: Chng ta ang ng u => Chng ta muni v u => Chng ta s i n bng cch no => Ai lm g v baogi xong.- Sng to: n => tiu ho => sng to- Hiu vn n gc: D liu th => Thng tin => Tri thc => Thuhiu (Understanding). Hiu n ti sao l hiu n gc- Lm, ni v vit: Lm c l 40% => Ni c cho ngi khchiu l 30% => Vit thnh ti liu cho ngi n sau s dng l 30%cn li 44. Chin lc Marketing Mix PHYSICALENVIDENCEC S H TNG C S BO HNHH TNG VIN THNG CHM SC KH HB V MngThng MyMng Tinh, LiBo CSKHMANGJmangmanamTruyn Trm VinHnhTrnDnThu thng Ln C sng NhtNc