Leksion 3 dyshe, shkalle

of 23 /23

Embed Size (px)

Transcript of Leksion 3 dyshe, shkalle

 • DYSHEMETE

  1. Te jene te ngrohta, koefient te asimilimit te nxehtesise sa me te vogel.

  2. Te jene rezistente ndaj veprimeve mekanike ( ecja, goditja etj.), e rendesishme rezistenca ndaj ferkimit.

  3. Te mos jene te zhurmeshme gjate ecjes. Elasticiteti i dyshemese.

  4. Te jene te padepertueshme nga lageshtia.

  5. Te mos mbajne papasterti dhe te pastrohen lehte.

  6. Te jene sa me elastike e ti pergjigjen Arkitektures se brendeshme te ambjenteve.

  Dyshemete duhet teplotesojne disa kerkesa:

 • Dyshemeja ka : Shtresen e siperme, veshese (dyshemeja e mbaruar). Shtresa pergatitore (shperndan ngarkesen mbi bazament). Shtresa pergatitore: a. e shtanget (me beton) b. e shtanget (akell + bitum) c. jo e shtanget (akell). Dyshemete: 1. Monolite 2. Me copa, ose me fuga.

 • Dyshemete monolite, jane :

  Dysheme prej imentoje, me lla imento, perberje 1:2, ose 1:3, me trashesi 2cm mbi shtresen pergatitore, ose mbi solete; nuk jane rezistente ndaj ferkimit, formojne pluhur, ahen, jane per ambjente te dores se dyte.

  Dysheme prej granili; keta behen me dy shtresa. Shtresa e poshtme me lla imento, me trashesi jo me pak se 2cm, vendoset mbi betonin e soletes, apo shtreses pergatitore, ndersa shtresa e siperme , me trashesi 1.5-2cm, behet me granil. Si lidhes sherben imento e bardhe. Per dekoracion perdoren granile me ngjyra.

 • Dyshemete me copa, ose me fuga:

  me pllake imento, granili.

  me pllake mermeri

  me pllake qeramike

  me pllake sintetike

  me derrase

  me parket

  me linoleum

  Dyshemeja me derrasa, me gjeresi deri ne 10cm e trashesi deri ne 2.5 cm.Listelet jane 5 x 5 cm. Si baze sherbejne binaret 50-60cm larg njeri- tjetrit.

  Dyshemeja me parket, pergatiten me copa te vogla prej druri te forte. Si baze sherbejne listelet 5 x 5 cm, gjatesia e copave te parketit ndryshon nga 15-40cm.

 • Dyshemete me derrasa, parket:

  Dyshemeja me derrasa, me gjeresi deri ne 10cm e trashesi deri ne 2.5 cm. Si baze sherbejne listelet 4 x 6 cm, 50-60cm larg njeri- tjetrit. Dyshemeja me parket,pergatiten me copa te vogla prej druri te forte. Si baze sherbejne listelet 4 x 4 cm, gjatesia e copave te parketit ndryshon nga 15-40cm.

 • Dyshemete me fuga, pllaka:

  Dyshemeja me mermer, pllakat kur dyshemene e duam dekorative,perdoren mermere me ngjyra te ndryshme. Si ngjites perdoret lla imento 1.5-2 cm.

 • Dyshemeja me pllaka qeramike lidhjen me shtresen e betonit e ben me lla imento me perberje 1:3, me trashesi 1.5cm, ose si ngjites ka perdorim te gjere kolla, vetem 0.5cm. Vete pllakat kane trashesi nga 0.5 1.2cm. Dimensionet e tyre jane ne varesi te ambjentit ku ndertohen, por ndeshim me shpesh ne ambjentet e banimit30x 30cm, 40 x 40cm, e ne ambjente publike deri ne 60 x 60cm.

  Dyshemete me pllaka qeramike:

 • Tavanet: Duhet te mos mbajne

  papasterti e te reflektojne sa me mire driten. Pllakat qe fiksohen, vendosen ne nje rrjete druri dhe fugat mes tyre mbyllen me listele te holla. Kemi dhe tavanet me fibra minerale, gjeresisht te perdorura.

  Boshlleku mes tavanit dhe soletes, shpesh shfrytezohet per kalimin e te gjithe instalimeve te nevojeshme, si dhe per vendosjen e ndriimit te fshehur.

 • Tavanet e varur : Menyra e maskimit te tubacioeve te kondicionimit me spote direkte dhe me ndrcim te fshehur. Tavani me karton-xhes te trashesive nga 0.5-1.2cm.

 • Tavane me KNAUF

 • SHKALLET

  Elemente konstruktive qe sherbejne per lidhjen mes kateve; per nga funksioni i klasifikojme:

  te brendeshme : Kryesore

  Sekondare (sherbimi)

  te jashtme : Kryesore

  Avarise (zjarre, termete)

 • Formula baze, per shkallet: 2a + p =62-64 cm. Per gjatesine e sheshpushimit, te nje rampe me gjeresi b e shkelje p, kemi : L = (p/2 + p/2) + b. L = p + b.

 • Format e shkalleve me nje rampe:

 • Format e shkalleve me dy rampa:

 • Format e shkalleve me tri dhe kater rampa

 • Format e shkalleve te kurbezuara Shkalle te jashtme.

 • Shkalle me kontur poligonal

 • Elementet e shkalles: Gjeresia e dobishme Lartesia mbi rampe, h> 200cm Nenrampa; e rrafshet, e rrafshet, e shkallezuar Pusi i shkalles; i hapur, i mbyllur me mur, me kollona, pa pus. Vija e ngjitjes Kendi i rampes Vija e kalimit