Leksion 6 çatite

of 28 /28

Embed Size (px)

Transcript of Leksion 6 çatite

 • atite atite kane tre elemente :

  Konstruksioni mbajtes ( traret qe marrin ngarkesen e

  atise dhe e percjellin ne mure)

  Nenshtresa ( vendoset mbi konstruksionin mbajtes dhe

  sherben per vendosjen e mbuleses)

  Mbulesa (shtresa qe mbron ndertesen nga rreshjet,

  ndryshimet e temperatures, era etj.)

  Ne mes mbuleses e tavanit

  te katit te siperm nenatia

  Ndikon ne stabilizimin e temp.

  ne dimer e vere, tubacione, kabllo.

  Nenatia dhe per banim.( kur

  atia ka pjerresi te madhe).

 • atia realizohet me pjerresi; menyrat e realizimit te saj

  jane:

  Kendi , ne , qe formon sip. e pjerret me horizontalen.

  Me raportin h/L L eshte hapesira qe mbulohet,

  h lartesia e atise.

  Ne % , ku jepet lartesia e ngjitjes per do 100cm.

  Pjerresite

 • atite Brinja e siperme horizontale quhet kulmi i

  atise

  Brinjet e tjera jane: a). Ujendarese,

  b).Ujembledhese

 • Llojet e ative, format gjeometrike

  ati me nje pjerresi

  ati me dy pjerresi

  ati me tre pjerresi

 • Llojet kryesore te ative :

  ati me kater pjerresi

  ati me kater pjerresi,

  me anet, jo te plota

  ati mansarde

 • Llojet kryesore te ative:

 • Ndertimi i ative 4-ujese ne plan

 • 1).atite, me

  nje pjerresi:

 • 2).ati me

  dy pjerresi

 • 3).ati me

  kater pjerresi

 • atite metalike,

  e me binare

 • atite me

  derrasa

 • ati me konstruksion te kombinuar

 • ati me strukture b/arme.

 • Detaje te atise, me lende te rrumbullaket

 • Prerja terthore per ati me lende te

  rrumbullaket

 • Tipe kapriatash

 • Tipe kapriatash:

  Kapriatat trapezoidale; lartesine ne mes e kane h = 1/6 L

  Kapriatat trekendeshe per lartesine ne mes: h = 1/5

  Kapriatat ne forme segment qarku; ne mes: h = 1/7

 • Kapriatat

  hapesinore

 • ati me

  kapriata

  derrase

 • Tipe kapriatash, konstruksion i ative.

 • Tipe

  kapriatash,

  konstruksion

  i ative.

 • Mbulesat vendosen mbi nenshtrese; mund te jene :

  inorganike (rrasa guri, tjegulla te te gjitha llojeve,

  metalike), organike (druri, me kashte, karton

  te bitumuar, material plastik),

  Duhen plotesuar disa kerkesa per mbulesen:

  e padepertueshme

  ti rezistoje agjenteve atmosferike

  te jete e lehte

  te largojne sa me shpejt ujin dhe boren qe bien mbi to

  te jete e padjegshme

  te jete sa me praktike ne riparim

 • Mbulesat

  me

  tjegulla: Jane jetegjate, i

  rezistojne agjenteve

  atmosferike.

  Mbulesat me tjegulla

  vendi. Realizohen me

  dy shtresa. Shtresa e

  dyte mbulon fugat

  mes rreshtave te

  shtreses se pare.

  Pesha e tyre 60

  80kg/m2

 • Mbulesa me tjegulla marsejeze

 • Mbulesa

  me flete

  llamarine

 • Mbulesat

  me

  llamarine