[Strategy];[Qt chien luoc]

Click here to load reader

download [Strategy];[Qt chien luoc]

of 44

 • date post

  26-May-2015
 • Category

  Business

 • view

  606
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of [Strategy];[Qt chien luoc]

 • 1. Phn 2 Qun tr chin lc trong kinh doanh ngn hng

2. N i dung phn 2 : Qun tr chin lc trong kinh doanh ngn hng

 • Tng quan v qun tr chin lc trong KDNH
 • Chin lc trong KDNH
 • 1.1. Khi nim
 • 1.2. Vai tr
 • 2. Qun tr chin lc trong KDNH
 • 2.1. Khi nim
 • 2.2. Vai tr
 • 2.3. M hnh
 • II .Ni dung qun tr chin lc trong KDNH
 • Xy dng mc tiu chin lc kinh doanh
 • Phn tch mi trng kinh doanh ngn hng
 • Thit lp v la chn chin lc
 • T chc thc hin chin lc
 • KIm tra, nh gi v iu chnh chin lc

3.

 • Tng quan v chin lc KDNH 1. Chin lc trong KDNH
 • 1.1. Khi nim
 • Chin lc kinh doanh l mt k hoch d ihn mng tnh tng th hay l mtchng trnh hnh ng tng qutnhm trin khai cc ngun lc t c mc tiu raca ngn hng m bo s ph hp vi s thay i ca m itrng.

4. I. Tng quan v chin lc KDNH 1. Chin lc trong KDNH

 • 1.2. Vai tr
  • Xc nh phng hng hot ng di hn cho ngn hng .
  • Cung cp cho cc nh qun tr ngn hng b khung nhm hng dn t duy v hnh ng ca h trong c di hn v ngn hn (tin cho vic thc hin cc chc nng c bn ca mi cp qun tr).
  • To ra nhng cn c vng chc cho vic ra cc chnh sch, cc quyt nh trong kinh doanh

5. I. Tng quan v chin lc KDNH

 • 2. Qun tr chin lc trong kinh doanh NH
 • 2.1. Khi nim
  • Qun tr chin lc l qu trnhphn tchm itrng hin t i, d bo mi trngtng lai,xc nh s mnh, mc tiu v chng trnh chin lc, t chc trin khai, kim tra nh givic thc hin mc tiu, chng trnh chin lc trn thc t.

6. 2. Qun tr chin lc trong kinh doanh ngn hng 2.2. Vai tr ca qun tr chin lc @ h3

 • NH hiu c mc chv nh hng hot ng kinh doanh .
 • Tng tnh ch ng, tnh thch nghi.
 • Thay i phng thc v cch thc qun tr.
 • NH d on v tr ca NH trong tng lai.
 • N m bt c cc c hi v i ph c vi nhng thch thc c th xy ra.

7. 2. Qun tr chin lc trong kinh doanh ngn hng 2.3. M hnh qun tr chin lc Xc inhs mnh, MT ca NH PT Mtr KD bn trong im Mnh/ yu PT Mtr KD bn ngoi C hi/ Thch Thc Xt li Cc Mtiu Hnh Thnh CL KD Trin khai Thc hin KD Ktra &iu chnh KHCL Xy dng TC &thc hin Ktra&iu chnh 8. II. Ni dung c bn ca qun tr chin lc 1. Xy dng mc tiu chin lc kinh doanh

 • 1.1. S mnh kinh doanh
 • S mnh kinh doanh ca mt NH chnh l mc ch hot ng kinh doanh ca n, l l do cho s ra i, s tn ti v pht trin ca mt NH. S mnh kinh doanh ca mt NH tr li cu hi : NH ra i v tn ti lm g?

9.

 • Xy dng mc tiu chin lc kinh doanh 1.2. Mc tiu
 • 1.2.1. Khi nim
 • Mc tiu l nhng trng thi, nhng kt qu c th m ngn hng mun t c trong mt khong thi gian nht nh
 • 1.2.2. Phn loi mc tiu
 • nh tnh- nh lng
 • Li nhun, ROE,ROA
 • Quy m: ngun, TD, DV..
 • Chim lnh th trng
 • Cht lng hot ng

10. 2. Phn tch mI trng kinh doanh 2.1. Phn tch mi trng bn ngoi NHcnh tranh tim tng p lc khch hng gi tin p lc ca khch hng s dng DVNH Sn phm thay th Ngn hng Mi trng kinh t Mi trng php lut chnh tr Mi trng vn ho-x hi Mi trng cng ngh 11. 2. Phn tch mi trng kinh doanh 2.1. Phn tch mi trng bn ngoi 2.1.1. Mi trng v m@Nh34

 • a. Mi trng kinh t
 • b. Mi trng chnh tr-lut php
 • c. Mi trng vn ho-x hi
 • d. Mi trng cng ngh
 • e. Mi trng quc t

12. 2. Phn tch mI trng kinh doanh 2.1. Phn tch mi trng bn ngoi 2.1.2. Mi trng vi mNh 35

 • a.Phn tch i th cnh tranh hin ti
 • b.Phn tch i th cnh tranh tim n
 • c. Phn tch khch hng

13. 2. Phn tch mI trng kinh doanh 2.1. Phn tch mi trng bn ngoi 2.1.3. Xc nh c hi v thch thc

 • C hi
 • C hi mun cp ti nhng tc ng ca kinh t, x hi, chnh tr, cng ngh, xu hng cnh tranh v cc s kin c th em li nhngthun lito ln cho ngn hng.
 • Thch thc
 • Thch thc cng lin quan n tc ng ca cc vn kinh t, x hi, chnh tr , cngngh nhng n c th em li cho ngn hng nhngbt li , nhng kh khnve dohot ng kinh doanh ca ngn hng.

14. Nhng thay i trong quy nh ca php lut, nhng ch trng mi ca Chnh phNhng c hi trong quan h thng mi khi oc gia nhp vo cc hip hi v t chc quc t, hoc nhng u i do quan h song phng em liS thay i ca khch hngS xut hin nhng on th trng mi Thch thc khcC hi khcS gia tng ca thuXu hng tit kim ca ngi tiu dng tng S bng n ca cng nh mi v p lc trong vn i mi cng nghNhng c hi trong chuyn giao cng nghNguy c lm pht, nhng bin ng bt li ca t gi hi oi C hi m rng th trng sang cc nc trong khu vc v trn th giiNn kinh t trong thi k suy thoi C hi trong vic lin doanh, lin kt vi cc ngn hng nc ngoiS xut hin ca cc sn phm thay thNhng u i v thuS xut hin ngy cng nhiu cc i th cnh tranh vi tim lc mnhNhng quan tm, u i ca Chnh ph i vi hot ng kinh doanh ca ngn hng Thch thc C hi 15. 2. Phn tch mI trng kinh doanh 2.2. Phn tch mi trng bn trong

 • Phn tch ngun lc ti chnh
 • Quy m vn ch s hu ca ngn hng
 • Kh nng huy ng vn ca ngn hng so vi cc i th cnh tranh
 • Chi ph huy ng vn
 • Cu trc ngun vn v cu trc ti sn
 • Ch s v mc tng trng (tng trng li nhun, tng trng d n, tng trng huy ng)
 • Li nhun v Chnh sch phn phi li nhun
 • S cn i gia ngun vn v s dng vn .

16. 2. Phn tch mI trng kinh doanh 2.2. Phn tch mi trng bn trong

 • b. Phn tch cht lng sn phm - dch v
 • Cc tnh nng, li ch m sn phm NH em li
 • Tnh khc bit ca sn phm ngn hng so vi cc ngn hng khc
 • Kh nng p ng nhu cu ca khch hng
 • Cng ngh p dng trong qu trnh cung ng dch
 • v cho khch hng
 • Thi , phong cch phc v ca nhn vin ngn hng

17. 2. Phn tch mI trng kinh doanh 2.2. Phn tch mi trng bn trong

 • c. Phn tch ngun nhn lc
 • Nng lc phm cht, trch nhim ca ban lnh o
 • Trnh , kinh nghim, kh nng sng to ca CBNV NH
 • Thi lm vic ca CBNV NH
 • Mi trng lm vic ca CBNV NH
 • Mc ng vin tho mn ca CBNV NH
 • Cc chng trnh o to, tp hun bi dng k nng cho CBNV NH
 • Mi quan h gia th trng v nhn vin trong ngn hng

18. 2. Phn tch mI trng kinh doanh 2.2. Phn tch mi trng bn trong

 • d. Phn tch trnh t chc
 • Tnh quy m, cu trc hp l ca NH
 • Tnh r rng trong vic phn chia trch nhim ca cc phng ban.
 • Tnh linh hot trong c cu t chc
 • S trao quyn v phn quyn trong vic iu hnh v lnh o ca ngn hng
 • Kh nng pht huy sc mnh tp th

19. 2. Phn tch mI trng kinh doanh 2.2. Phn tch mi trng bn trong

 • e.Nhng im mnh v im yu
 • im mnh:l nhng li th ca ngn hng so vi cc ngn hng khc thng qua sc mnh ni ti ca ngn hng.
 • im yu :l nhng hn ch, nhng nhc im ca ngn hng so vi ngn hng khc.

20. H thng thng tin hot ng ch hiu qu, cha cung cp c thng tin cho cc cn b ngn hng H thng thng tin h tr cho hot ng ngn hng c hiu qu Mi trng lm vic cha khuyn khch c s sng to v i mi i ng cn b nhit tnh, trnh cao Cng ngh lc hu, bt cpCng ngh cao Cha thit lp c mi quan h tt vi khch hngC quan h tt vi khch hng Ngn hng tip cn c nhiu ngun vn chi ph thpVn nghin cu th trng, nhu cu khch hng cha c quan tm ng mcH thng chi nhnh rng lnT chc cc hot ng dch v c hiu quCht lng sn phm, dch v ca ngn hng cn thp, thiu tnh cnh tranhSn phm c tnh khc bit, c o Sn phm danh tingH thng kim sot chi ph khng tt, chi ph sn phm cn cao Sn phm ca ngn hng c chi ph thp hn i th cnh tranhim yu im mnh 21. 3. Thit lp v la chn chin lc 3.1. xut chin lc@Nh40

 • 3.1.1. Chin lc tng trng
 • Tng trng hng ni

22. 3. Thit lp v la chn chin lc 3.1. xut chin lc 3.1.1. Chin lc tng trng

 • b. Chin lc hng ngoi
 • Chin lc sp nhp
 • Khi nim : Chin lc ny c thc hin bng cch st nhp 2 hay nhiu ngn hng (cng c th l 2 hay nhiu chi nhnh) mt cch t nguyn
 • Mc ch : nhm tng thm sc mnh i mt vi cc thch thc v ri ro c th xy ra.
 • p dng:
  • Cc ngn hng c cng mc ch trong kinh doanh
  • C cc li th cnh tranh b sung cho nhau

23. 3. Thit lp v la chn chin lc 3.1. xut chin lc 3.1.1. Chin lc tng trng b. Chin lc tng trng hng ngoi

 • Chin lc thn tnh
 • Qua cnh tranh cc ngn hng mnh, c tim lc ln s thn tnh cc ngn hng nh pht trin thnh cc ngn hng c quy m ln hn, mnh hn.

24. 3. Thit lp v la chn chin lc 3.1. xut chin lc 3.1.1. Chin lc tng trng b. Chin lc tng trng hng ngoi

 • Chin lc lin doanh
 • Chin lclin doanh l hp tc gia cc ngn hng nhm thc hin nhng chin lc to ln m mi ngn hng khng t mnh nng lc v kh nng thc hin
 • ( Vi NHPT ch yu l theo chin lc ny)

25. 3. Thit lp v la chn chin lc 3.1. xut chin lc 3.1.1. Chin lc tng trng b. Chin lc tng trng hng ngoi

 • u im
 • t c li th v quy m v kinh nghim cao ca mi ngn hng
 • Pht huy c th mnh ca mi ngn hng, ct gim c chi ph, trnh c ri ro trong qu trnh i mi
 • To nn sc mnh u vit trong cnh tranh
 • Nhc im
 • Quyn lc v li nh