თებერვლის ფასდაკლებული 30 წიგნი

4
მარგარიტ ეტვუდი ბრმა მკვლელი 868 გვერდი ინგლისურიდან თარგმნა: თამარ ჯაფარიძემ 10. 00 ლარი 15. 90 ბოჰუმილ ჰრაბალი ვემსახურებოდი ინგლისის მეფეს 310 გვერდი ჩეხურიდან თარგმნა სულხან მუხიგულაშვილმა 6. 00 ლარი 9. 90 ჯონ ფაულზი კოლექციონერი 436 გვერდი ინგლისურიდან თარგმნა გია ბერაძემ 8. 00 ლარი 11. 90 პოლ ოსტერი მისნის ღამე 324 გვერდი ინგლისურიდან თარგმნა ქეთი ქანთარიამ 6. 00 ლარი 9. 90 პ. გ. ვუდჰაუსი დაიკიდე, ჯივზ! 272 გვერდი ინგლისურიდან თარგმნა გია ჭუმბურიძემ 8. 00 ლარი 11. 90 8. 00 ლარი 12. 90 8. 00 ლარი 12. 90 5. 00 ლარი 7. 90 ჰანტერ ს. თომპსონი ზაფრა და გულისრევა ლას-ვეგასში 216 გვერდი ინგლისურიდან თარგმნა გია ჭუმბურიძემ თომას პინჩონი ლოტ 49-ის გამოცხადება 224 გვერდი ინგლისურიდან თარგმნა თამარ ლომიძემ ჯერომ სელინჯერი კლდის პირზე, ჭვავის ყანაში 220 გვერდი ინგლისურიდან თარგმნა გია ჭუმბურიძემ არმომადგენელი/ორგანიზაცია: ------------------------------------------------------ ტელ:----------------------- ფასდაკლება

description

კატალოგი რეგიონებისთვის - გამომცემლობა "დიოგენე"

Transcript of თებერვლის ფასდაკლებული 30 წიგნი

Page 1: თებერვლის ფასდაკლებული 30 წიგნი

მარგარიტ ეტვუდიბრმა მკვლელი 868 გვერდიინგლისურიდან თარგმნა: თამარ ჯაფარიძემ

10.00ლარი15.90

ბოჰუმილ ჰრაბალივემსახურებოდი ინგლისის მეფეს 310 გვერდი ჩეხურიდან თარგმნა სულხან მუხიგულაშვილმა

6.00ლარი9.90

ჯონ ფაულზი კოლექციონერი 436 გვერდიინგლისურიდან თარგმნა გია ბერაძემ

8.00ლარი11.90

პოლ ოსტერიმისნის ღამე 324 გვერდიინგლისურიდან თარგმნა ქეთი ქანთარიამ

6.00ლარი9.90

პ. გ. ვუდჰაუსი დაიკიდე, ჯივზ! 272 გვერდი ინგლისურიდან თარგმნა გია ჭუმბურიძემ

8.00

ლარი11.90 8.00

ლარი12.908.00

ლარი12.90 5.00

ლარი7.90

ჰანტერ ს. თომპსონიზაფრა და გულისრევა ლას-ვეგასში216 გვერდიინგლისურიდან თარგმნა გია ჭუმბურიძემ

თომას პინჩონილოტ 49-ის გამოცხადება 224 გვერდი ინგლისურიდან თარგმნა თამარ ლომიძემ

ჯერომ სელინჯერიკლდის პირზე, ჭვავის ყანაში 220 გვერდი ინგლისურიდან თარგმნა გია ჭუმბურიძემ

წწწააარრრმმმოოომმმააადდდგგგეეენნნეეელლლიიი///ოოორრრგგგააანნნიიიზზზაააცცციიიააა::: ------------------------------------------------------ ტტტეეელლლ:::-----------------------

გ ა მ ო მ ც ე მ ლ ო ბ ა

ფასდაკლებათ ე ბ ე რ ვ ა ლ ი

Page 2: თებერვლის ფასდაკლებული 30 წიგნი

კენ კიზი ...გუგულის ბუდეზე სხვა გადაფრინდა 410 გვერდიინგლისურიდან თარგმნა ზაზა ჭილაძემ

ფასდაკლებათ ე ბ ე რ ვ ა ლ ი

8.00ლარი11.90

უმბერტო ეკოპრაღის სასაფლაო 558 გვერდიიტალიურიდან თარგმნა ხათუნა ცხადაძემ

10.00ლარი15.90

ირმა ტაველიძე აღმოსავლეთის გამოგონება 138 გვერდი

2.00ლარი7.90

გელა ჩქვანავასოდგანერელი შ 204 გვერდი

2.00ლარი6.90

ლამარა ბურდილაძე,დოდო ბარამიძე, ნანა სიხარულიძე, ქეთევან მაღრაძებიოლოგია აბიტურიენტებისათვის (ორ წიგნად) 1 232 გვერდი

8.00ლარი10.00

ლამარა ბურდილაძე,დოდო ბარამიძე, ნანა სიხარულიძე, ქეთევან მაღრაძებიოლოგია აბიტურიენტებისათვის (ორ წიგნად) 2 248 გვერდი

8.00ლარი10.00

კარლ გუსტავ იუნგიფსიქოლოგია და რელიგია, პასუხი იობს 324 გვერდიგერმანულიდან თარგმნა მაია ბადრიძემ

10.00ლარი14.90

თამარ ბეროზაშვილიქართული ენის სასკოლო განმარტებითი ლექსიკონი (ორ ტომად) 1204 გვერდი

3.00ლარი5.00

diogene.ge

Page 3: თებერვლის ფასდაკლებული 30 წიგნი

თამარ ბეროზაშვილიქართული ენის სასკოლო განმარტებითი ლექსიკონი (ორ ტომად) 2 180 გვერდი

3.00ლარი5.00

თამაზ ვასაძე„ვეფხისტყაოსანი“. ტექსტი და კომენტარები 376 გვერდი

7.00ლარი10.00

თამაზ ვასაძექართული აგიოგრაფიული პროზა ლიტერატურის შემსწავლელთათვის 136 გვერდი

3.00ლარი4.00

ნინო შარაშენიძექართული ენის გრამატიკა. მორფოლოგია, სასკოლო კურსი 160 გვერდი

4.00ლარი6.00

ნინო შარაშენიძექართული ენის გრამატიკა. სინტაქსი, სასკოლო კურსი 184 გვერდი

4.00ლარი6.00

მაია ბლიაძე, გია ჭანტურიაგეოგრაფია – საატესტატო გამოცდებისთვის 204 გვერდი

6.00ლარი8.00

ნატა ახმეტელი, ბესიკ ლორთქიფანიძე, ნიკო მურღულიაისტორია – საატესტატო გამოცდებისთვის146 გვერდი

5.00ლარი6.00

ნატა ახმეტელი, ბესიკ ლორთქიფანიძე, ნიკო მურღულიაისტორია – ტესტები ეროვნული გამოცდისთვის 186 გვერდი

7.00ლარი9.00

ფასდაკლებათ ე ბ ე რ ვ ა ლ ი

diogene.ge

Page 4: თებერვლის ფასდაკლებული 30 წიგნი

ქეთევან ტატიშვილი, ზურაბ ბერია ფიზიკა – საატესტატო გამოცდებისთვის 236 გვერდი

ფასდაკლებათ ე ბ ე რ ვ ა ლ ი

6.00ლარი8.00

ლამარა ბურდილაძე,დოდო ბარამიძე, ქეთევან მაღრაძე, ნანა სიხარულიძე, მარინე ბაგალიშვილიბიოლოგია – საატესტატო გამოცდებისთვის 108 გვერდი

3.00ლარი4.00

ლამარა ბურდილაძე, მარინე ბაგალიშვილიტესტების კრებული ბიოლოგიაში აბიტურიენტთათვის 172 გვერდი

3.00ლარი4.00

29.მათემატიკა საატესტატო და ეროვნული გამოცდებისათვის ავტორები: ბ. ღვაბერიძე; ფ. დვალიშვილი; ა. მოსიძე; კ. გელაშვილი; გ. სირბილაძე: 509 გვერდი,(სამეცნიერო და სასკოლო გამოცემები)

12.00ლარი13.00

30.მათემატიკა გეომეტრია საატესტატო და ეროვნული გამოცდებისათვის ავტორები: ბ. ღვაბერიძე; ფ. დვალიშვილი; ა. მოსიძე; კ. გელაშვილი; გ. სირბილაძე: 384 გვერდი, (სამეცნიერო და სასკოლო გამოცემები)

12.00ლარი13.00

ლელა მეტრეველიქიმია – საატესტატო გამოცდებისთვის 208 გვერდი

6.00ლარი8.00

გგგააამმმოოომმმცცცეეემმმლლლოოობბბააა „„„დდდიიიოოოგგგეეენნნეეე””” ყოველთვიურად „წარმომადგენლის პროექტის“ ფარგლებში გთავაზობთ 222000---888000%%%-იან ფასდაკლებას 15 ან 30 წიგნზე (მათ შორის ბესტსელერებსა და უახლეს გამოცემებზე).

დდდაააუუუკკკვვვშშშიიირრრდდდიიითთთ წწწააარრრმმმოოომმმააადდდგგგეეენნნეეელლლსსს დდდააა შშშეეეიიიძძძიიინნნეეეთთთწწწიიიგგგნნნეეებბბიიი დდდიიიდდდიიი ფფფააასსსდდდაააკკკლლლეეებბბიიითთთ თთთქქქვვვეეენნნსსსააავვვეეერრრეეეგგგიიიოოონნნშშშიიი,,, ააანნნ მმმოოობბბრრრძძძააანნნდდდიიითთთ გგგააამმმოოომმმცცცეეემმმლლლოოობბბაააშშშიიი,,, დდდაააააასსსააახხხეეელლლეეეთთთ წწწააარრრმმმოოომმმააადდდგგგეეენნნლლლიიისსს სსსააახხხეეელლლიიი,,,გგგვვვააარრრიიი,,, პპპააარრრტტტნნნიიიოოორრრიიი ოოორრრგგგააანნნიიიზზზაააცცციიიააა დდდააა ააადდდგგგიიილლლზზზეეე მმმიიიიიიღღღეეეთთთ ზზზეეემმმოოოაააღღღნნნიიიშშშნნნუუულლლიიი ფფფააასსსდდდაააკკკლლლეეებბბააა...

„„„წწწააარრრმმმოოომმმააადდდგგგეეენნნლლლიიისსს პპპრრროოოეეექქქტტტიიისსს“““ სსსაააკკკოოონნნტტტაააქქქტტტოოო იიინნნფფფოოორრრმმმაააცცციიიააა: ქ. თბილისი, ა. აფაქიძის 9. სამუშაო საათები 11:00-18:30 (შაბათი კვირის გარდა).

ტელ: 2213321, 2183787; 598311844; 595342282ელფოსტა: [email protected]

diogene.ge