Voorlichting Maatschappelijk Werkers

15

Transcript of Voorlichting Maatschappelijk Werkers

Page 1: Voorlichting Maatschappelijk Werkers
Page 2: Voorlichting Maatschappelijk Werkers

Trauma en traumagerelateerde

problematiek

Voorlichting maatschappelijk werk

Page 3: Voorlichting Maatschappelijk Werkers

Ontstaan van trauma Gebeurtenissen die diep ingrijpen in het

leven van kinderen en volwassenen. 80% van de mensen verwerkt deze

gebeurtenis(sen) op eigen kracht. Bij 20% van de mensen ontwikkelen

zich problemen als gevolg van deze gebeurtenis(sen).

Page 4: Voorlichting Maatschappelijk Werkers

Traumaverwerking: Risico en protectieve factorenDe mate waarin iemand last ondervindt van ingrijpende

gebeurtenissen is afhankelijk van mediterende factoren en persoonlijkheidsaspecten:

de manier waarop iemand functioneerde vóór de gebeurtenis(sen).

het temperament van de persoon. zijn vaardigheden om met moeilijkheden om te gaan. de reacties van andere belangrijke mensen op de

gebeurtenis(sen).

Page 5: Voorlichting Maatschappelijk Werkers

Traumaverwerking: Verschillende reactievormen

Geen direct verband tussen de aard van de gebeurtenis(sen) en te verwachten reacties daarop.

Ook de leeftijd van het kind of volwassene op het moment dat het de gebeurtenis(sen) meemaakt, is geen factor van betekenis.

Mensen laten verschillende reactievormen zien op verschillende leeftijden.

Page 6: Voorlichting Maatschappelijk Werkers

Type 1 trauma: Symptomen

Eenmalige, kortdurende, schokkende ervaring. Symptomen-complex bestaande uit: indringende herinneringen flashbacks vermijdingsreacties gecombineerd met een verhoogde arousal

De gevolgen hiervan zijn vaak te zien in gedragsverandering en concentratieproblemen.

Page 7: Voorlichting Maatschappelijk Werkers

Type 1 trauma: Voorbeelden schokkende gebeurtenissen

acuut, onverwacht, eenmalig: aanranding verkrachting gebeten door een hond inbraak auto-ongeluk e.d. (leidt niet tot zelfbeeldproblematiek).

Page 8: Voorlichting Maatschappelijk Werkers

Type 2 trauma: Voorbeelden schokkende gebeurtenissen en gevolgen

Langdurige en herhaalde traumatische ervaringen. Type 2: chronisch, zich herhalend:

herhaaldelijk seksueel misbruik, veelvuldig gepest, herhaaldelijk niet geloofd worden (leidt tot zelfbeeldproblematiek).

Complexe PTSS: wanneer er sprake is van type 2 in combinatie met comorbiditeit zoals persoonlijkheidsstoornis (borderline, angststoornis, eetstoornis, ocd, stemmingsstoornis).

Kinderen en volwassenen die dit meemaken ontwikkelen complexere symptomen die dieper ingrijpen in ontwikkeling van de persoonlijkheid (zelfbeeldproblematiek).

Page 9: Voorlichting Maatschappelijk Werkers

Snel ingrijpen Als er sprake is van een PTSS of PTSS-

achtige klachten is het van groot belang dat er snel behandeld wordt.

Het blijkt namelijk dat deze stoornis een van de meest invaliderende psychische aandoeningen is en bij jonge kinderen schadelijk is voor de ontwikkeling van het brein.

Page 10: Voorlichting Maatschappelijk Werkers

Behandelingsvormen Psychotherapie: meestal langdurend Vaktherapieën: meestal langdurend Cognitieve gedragstherapie waaronder imaginaire

exposure: meestal kortdurend EMDR: kortdurend

Overeenkomstig in deze behandelingen is de fasegerichte Behandeling: 1. Stabilisatie en symptoomreductie2. Behandeling van traumatische herinneringen d.m.v.

blootstelling aan die herinneringen3. Persoonlijkheidsreïntegratie en rehabilitatie

Page 11: Voorlichting Maatschappelijk Werkers

EMDR 1 Oogbeweging Eye Movement

Verminderen nare gevoelens Desensitization

Cognitieve herstructurering: verandering in betekenisverlening

Reprocessing

Page 12: Voorlichting Maatschappelijk Werkers

EMDR Indicatiegebieden

PTSS Traumagerelateerde

klachten/symptomatologie. Beschadigd zelfbeeld:

persoonlijkheidspathologie

Page 13: Voorlichting Maatschappelijk Werkers

Contra indicaties behandeling Sederende medicatie, alcohol of drugs:

noodzakelijk arouselniveau wordt niet bereikt.

Ernstige psychiatrische stoornissen zoals depressie, psychose, bi-polaire stoornis.

Onvoldoende affecttolerantie en/of heftige dissociatieve reacties.Dit vraagt om gefaseerde behandeling: eerst werken aan het vergroten van affecttolerantie.

Page 14: Voorlichting Maatschappelijk Werkers

Hoe werkt EMDRProces van informatieverwerking wordt in gang gezet door de combinatie van :1. Intern gerichte aandacht door het oproepen van

traumatische herinnering: beleving.2. Extern gerichte aandacht door afleidende stimulus:

- visueel, met ogen volgen vingers therapeut;- auditief, tik-takgeluidjes middels koptelefoon;- tactiel, handtappen, met knuffel langs gezichtje.

3. Bilaterale stimulatie: stimuleren linker- en rechterhersenhelft.

Page 15: Voorlichting Maatschappelijk Werkers

Effect van de EMDR

Nare gebeurtenis is minder gevoelig.

Meer duidelijkheid over negatieve gedachten (toen).

Toename geloofwaardigheid van positieve gedachten (nu).

Andere gezichtsuitdrukking. Andere emotionele beleving.