Voorlichting 2 vwo

14
Voorlichting 2 vwo Jentina Ardesch Teamleider 2 en 3 vwo Mentoren 2 vwo

description

Voorlichting 2 vwo. Jentina Ardesch Teamleider 2 en 3 vwo Mentoren 2 vwo. Leerlingbegeleiding 2 vwo. Jentina Ardesch teamleider Nicole Ottenmentor 2E Elvira Beernink mentor 2F Peter van der Heijdenmentor 2G Lisanne Bottermentor 2H Chris de Ruyter zorgcoördinator - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Voorlichting 2 vwo

Page 1: Voorlichting 2 vwo

Voorlichting 2 vwo

Jentina ArdeschTeamleider 2 en 3 vwo

Mentoren 2 vwo

Page 2: Voorlichting 2 vwo

Leerlingbegeleiding 2 vwo

Jentina Ardesch teamleider

Nicole Otten mentor 2EElvira Beernink mentor 2FPeter van der Heijden mentor 2GLisanne Botter mentor 2H

Chris de Ruyter zorgcoördinatorMartin Broerse dyslexie coachRoy Huiskes zorg counselor Tineke de Boer zorg counselor

Docententeam 2 vwo

Page 3: Voorlichting 2 vwo

Lessentabel 2 vwo

Nederlands EngelsFransDuitsGrieksLatijn / handvaardigheidGeschiedenisAardrijkskundeWiskunde

NaSkBiologieTechniekTekenenMuziekLOMentoruur Stromenland

Page 4: Voorlichting 2 vwo

Stromenland

De volgende modules worden dit jaar aangeboden: Sport: Voeding, kracht, water, sport,

techniek en nog veel meer Maatschappij: Australië Crea: Architectuur Exact: Bouw je eigen science center op

school, informatica & robotica

Page 5: Voorlichting 2 vwo

Masterclass

Vergelijkbaar met andere VWO-leerlingen

Deel van de lessen als ‘masterclass’

Veel uitdagingen mogelijk

Portfolio

Page 6: Voorlichting 2 vwo

Bevorderingsregels

Bevorderd: Als er is voldaan aan de onderstaande

eisen

Te, Mu, LO: samen maximaal 1 compensatiepunt

+ Kernvakken (Ne, En, Wi) niet meer dan 1x5, rest voldoende!

Niet zonder meer over? => bespreking!!

Onvoldoendes Compensatiepunten*

geen 0 of meer

1X5 (4,5-5,4) 0 of meer

1X4 (3,5-4,4) 2 of meer

2X5 (4,5-5,4) 2 of meer

Page 7: Voorlichting 2 vwo

Vinger aan de pols

Spijbelen

Te laat komen

Magister: cijfers en absentiegegevens

Werkhouding op het rapport

Page 8: Voorlichting 2 vwo

Ziekte

1e dag ziekte: ouder belt naar school

Na het weekend: opnieuw bellen

Ziek van school naar huis: bij thuiskomst bellen

Kind weer beter: briefje mee van ouder

Page 9: Voorlichting 2 vwo

Toets(en) gemist

Indien tevoren bekend: (ruim) voor toets met briefje van ouders melden bij docent: Afspraak voor inhalen maken

Bij ziekte: telefonische ziekmelding door ouders voor aanvang van de toets

Afwezig zonder reden? Brief naar huis + beoordeling 1,0!

Page 10: Voorlichting 2 vwo

Bijzonder verlof

Min. 2 weken van tevoren schriftelijk aanvragen

Tot 3 dagen: Teamleider

Langer dan 3 dagen of aansluitend aan vakanties: Rector (dhr. P. Telleman)

Page 11: Voorlichting 2 vwo

Contact met wie?

Mentor: vragen over studiehouding, gedrag, problemen thuis

Vakdocent: vragen over vak

Decaan: vragen over studiekeuze

Coördinator Masterclass of Teamleider: vragen over organisatie

Page 12: Voorlichting 2 vwo

Informatie

Schoolgids

It’s Learning: infoplein klas 2H / 2V

Schoolsite: Ouders 2 en 3 vwo

Overzicht belangrijke data: wordt binnenkort uitgedeeld

Page 13: Voorlichting 2 vwo

Kosten

Ouderbijdrage ( schoolgids )

Kosten schoolactiviteiten

Page 14: Voorlichting 2 vwo

Met de mentor mee

2E Nicole Otten lokaal 1.222F Elvira Beernink lokaal 1.242G Peter van de Heijden lokaal 0.242H Lisanne Botter lokaal 1.23