Voorlichting H5/A6

16
RGO Middelharnis Voorlichting H5/A6 22 september 2014

description

Voorlichting H5/A6. 22 september 2014. Programma. Opening De tweede fase/Examenreglement Dhr. P.W. van Groen / Dhr. R.J. Stellingwerff Oriëntatie op studie en beroep Mevr. T. Mast “ P sychologie van het beïnvloeden” Rik Roelfzema Na de pauze voorlichting door de mentoren. Tweede Fase. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Voorlichting H5/A6

Page 1: Voorlichting H5/A6

RGO Middelharnis

Voorlichting H5/A6

22 september 2014

Page 2: Voorlichting H5/A6

• Opening• De tweede fase/Examenreglement

Dhr. P.W. van Groen/Dhr. R.J. Stellingwerff• Oriëntatie op studie en beroep

Mevr. T. Mast• “Psychologie van het beïnvloeden”

Rik Roelfzema• Na de pauze voorlichting door de mentoren

PROGRAMMA

Page 3: Voorlichting H5/A6

= Zelfstandig studeren

= Verantwoordelijkheid nemen

= Plannen

= Prioriteiten stellen

TWEEDE FASE

Page 4: Voorlichting H5/A6

• Concurrentie buitenschoolse wereld• Planningsvaardigheden vergroten• Discipline/motivatie vasthouden• Concentratieboog vergroten• Zelfstandig werken trainen• Examentraining

DE LEERLING:

Page 5: Voorlichting H5/A6

De Tweede Fase op de RGO

• EXAMENREGLEMENT• EXAMEN• SLAAG/ZAKREGELING

Page 6: Voorlichting H5/A6

• Kennis van de regelingen

• Belangrijkste artikelen• Art. 3: Onregelmatigheden• Art. 4: Beroepsmogelijkheden• Art. 5: Meningsverschillen

HET EXAMENREGLEMENT

Page 7: Voorlichting H5/A6

• Art. 6: Afwezigheid door ziekte bij een toets e.d.

• Art. 6.1:Tijdig telefonisch melden• Art. 6.2: Schriftelijk bevestigen• Art. 6.3: bij ziekte, geen toetsen• Art. 6.6: Ongeoorloofd verzuim

HET EXAMENREGLEMENT

Page 8: Voorlichting H5/A6

• Donderdag 11 juni: uitslag examen• Dinsdag 30 juni: uitslag 2e tijdvak

diploma-uitreiking

• Donderdag 2 juli 15.30 uur: A6• Donderdag 2 juli 19.30 uur: H5

BELANGRIJKE DATA

Page 9: Voorlichting H5/A6

Oriëntatie op studie en beroep

Havo 5 en Atheneum 6

Page 10: Voorlichting H5/A6

TRUDY MAST

• Decaan HAVO/VWO

• Kies je eigen weg!

Page 11: Voorlichting H5/A6

ORIËNTATIE OP STUDIE EN BEROEP

3000 opleidingen / 33 procent wisselt• Belangrijk goede keuze te maken, 4 of 5 jaar

studiefinanciering• Geen open dagen meer• Verdiepen, ervaren door meeloopdagen en

proefstuderen• Vooraf toestemming vragen• Vergelijken en beslissen. Past het bij mij?

RGO Middelharnis

Page 12: Voorlichting H5/A6

BELANGRIJKE INFORMATIE

• RGOhavovwo.dedecaan.net met o.a. de selectie-eisen,voorwaarden, aanmelding, financiering, DUO, Studielink,enz.

• aanmelddatum vóór 1mei 2015

RGO Middelharnis

Page 13: Voorlichting H5/A6

GEZAKT EN DAN?

• Opnieuw proberen op de RGO of

• Vavo Rijnmond

Uitbesteding via school

Page 14: Voorlichting H5/A6

VRAGEN?

• Naast alle informatie op DeDecaannet

• Decaan, kamer 232 of e-mail:

[email protected]

Page 15: Voorlichting H5/A6

ZOEK DE VERSCHILLEN

RGO Middelharnis

Page 16: Voorlichting H5/A6

H5

Dhr. G. Mijnders lok 120

Mevr. E. van der Schoor lok 122

Mevr. Reemst lok 124

Mevr. M. Rufi lok 128

Mevr. M. Westdorp (bij Mevr. Reemst)lok

124A6

Dhr. S. Garst lok 136

Mevr. S. Goekoop lok 140

MENTOREN