10012013 summa voorlichting

22
1

Transcript of 10012013 summa voorlichting

Page 1: 10012013 summa voorlichting

1

Page 2: 10012013 summa voorlichting

Voorlichting Summa Business

1 januari 2013

Page 3: 10012013 summa voorlichting

31 januari 2013 Voorlichting Summa Business

Opleidingen op Summa Business

Page 4: 10012013 summa voorlichting

41 januari 2013 Voorlichting Summa Business4

Vooropleidingseisen

• vmbo basisberoepsgerichte leerweg: toegang tot niveau 1-2 mbo

• vmbo kaderberoepsgerichte toegang tot niveau 3

• theoretische leerweg toegang tot niveau 4

• overgang havo 3 naar 4 toegang tot niveau 4

• havo 4 of havo met een diploma = maatwerk

Page 5: 10012013 summa voorlichting

51 januari 2013 Voorlichting Summa Business5

Waar wil je heen?• Retail (detailhandel)

• Business to business (B2B) = (internationale) groothandel

• IBS: International Business Studies = Engelstalig = assistent manager internationale handel en vestigingsmanager groothandel en BTEC (Engelse modules)

Page 6: 10012013 summa voorlichting

61 januari 2013 Voorlichting Summa Business6

RetailDe detailhandelsopleidingen worden alle in bol- en bbl- varianten aangeboden

• Niveau 2 Verkoper

• Niveau 3 Verkoopspecialist

• Niveau 4 Filiaalmanager

• Niveau 4 Ondernemer Detailhandel

Page 7: 10012013 summa voorlichting

71 januari 2013 Voorlichting Summa Business7

B2B commerciële opleidingen

Zowel bol als bbl

• Niveau 3 Commercieel medewerker CM • Niveau 4 Vestigingsmanager Groothandel VMG

Alleen bol

• Niveau 4 Junior Accountmanager JAM• Niveau 4 International business studies (IBS)

(Engelstalig) gekoppeld aan assistent-manager internationale handel en vestigingsmanager groothandel

Page 8: 10012013 summa voorlichting

81 januari 2013 Voorlichting Summa Business8

IBS

Instroomeisen:

• Theoretische leerweg of Havo 3

• Eindcijfer Engels minimaal een 7

• Een tweede moderne vreemde taal in je eindexamenpakket (Duits, Frans, Spaans)

• Gebleken motivatie

Page 9: 10012013 summa voorlichting

91 januari 2013 Voorlichting Summa Business9

Retail= detailhandel: leergebieden

• Direct contact met de klant in de winkel

• Verkoopgesprek: adviseren & overtuigen

• Artikelpresentatie en promotie o.a. mini-onderneming

• Product- en assortimentskennis

• Bedrijfseconomisch rekenen (omzet/winst)

• Ondernemersplan

Page 10: 10012013 summa voorlichting

101 januari 2013 Voorlichting Summa Business10

B2B : leergebieden

• Contact met een ander bedrijf (bijv. een winkel)

• Acquisitie (klanten werven)

• Koop- en informatiebehoefte inventariseren

• Verkooptechnieken toepassen

• Offerte- en ordertraject / logistiek

Page 11: 10012013 summa voorlichting

111 januari 2013 Voorlichting Summa Business 11

Niv 2 Niveau 3 Niveau 4 Top-opleidingIBS

Leerj 3

Leerj 2

Leerj 1

In-stroom VMBO-K

+ 1 mvt

Commercieel medewerker binnendienst

Comm mdw

binnendienst

Vestigingsmanager grooth

Junior account

manager

Junior account

manager

Vestigingsmanager grooth

Vestigingsmanager grooth

Ass manager

intern handel

VMBO-T+ 1 mvt

VMBO-T+ 2 mvt

Junior accountmanage

Vestigingsmanager

groothandel

Vestigingsmanager grooth

Ass manager intern handel

Comm mdw

binnendienstPLUS

Ass manager

intern handel

Vestigingsmanager grooth

1. B2B – BOLB2B - BOL

Page 12: 10012013 summa voorlichting

121 januari 2013 Voorlichting Summa Business 12

Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

Lrj 3

Lrj 2

Lrj 1

Instroom

Verkoper 1

Verkoper 2

Verkoper PLUS

Verkoopspecialist

Verkoopspecialist

PLUS

Verkoopspecialist

Fililman

Ondern detailh

Fililman

Ondern detailh

Fililman

Ondern detailh

VMBO-B VMBO-K VMBO - T

RETAIL - BOL

Page 13: 10012013 summa voorlichting

131 januari 2013 Voorlichting Summa Business 13

Niveau 2

Niveau 3 Niveau 4

Leerj 3

Leerj 2

Leerj 1

In-stroom

Comm mdw

binnendienst

Vestman

grooth

VMBO-K+ 1 mvt

Comm mdw

binnendienst

B2B - BBL

Vestman

grooth

Vestman

grooth

VMBO-T+ 1 mvt

Page 14: 10012013 summa voorlichting

141 januari 2013 Voorlichting Summa Business 14

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

Lrj 3

Lrj 2

Lrj 1

Instroom

Aankverk

mdw Verkoper Verkoop

specialist

VMBOB en K VMBO

T – G - K

Niv 3verkoop-specialist

Aankverk

mdw

Verkoper

Verkoper Verkoopspecialist

Verkoopspecialist

Fililman

Onddth

Fililman

Onddth

RETAIL - BBL

Fililman

Onddth

Weer bij begin starten oa vanwege ander onderwijsconcept (BOL: concentrisch vs BBL: modulair)

Page 15: 10012013 summa voorlichting

151 januari 2013 Voorlichting Summa Business15

basisleerlijn

• Nederlands• Engels• Rekenen• Marketing• Management• Bedrijfseconomie• 2e Moderne vreemde taal• Burgerschap

Page 16: 10012013 summa voorlichting

161 januari 2013 Voorlichting Summa Business16

Integrale leerlijn in scripts

• in groepjes samenwerken• omgeving (context) kiezen (bv. groothandel)• plannen en organiseren • creatief en inventief zijn (handel!)• coachingsteam bezoeken• workshops en lessen bezoeken• digitaal inleveren (Fronter)• schriftelijke examens en assessments

Page 17: 10012013 summa voorlichting

171 januari 2013 Voorlichting Summa Business17

Loopbaanlijn

Loopbaanbegeleiding/mentoraat

•Klassikaal in lobagroep•individueel spreekuur

* voortgang bewaken* absentie registreren* contact met ouders* begeleiden bij leerroute

Page 18: 10012013 summa voorlichting

181 januari 2013 Voorlichting Summa Business18

Stage (bpv =beroepspraktijk vorming)

Alternerend (bijv. 2 dagen per week)Blokstages van 1 of meerdere weken

Page 19: 10012013 summa voorlichting

191 januari 2013 Voorlichting Summa Business19

Kosten opleidingBol

- Ouder dan 18 jaar € 1090,- lesgeld per jaar te betalen aan IBG/DUO

- IBS extra examengelden- Boeken en laptop

Bbl- Ouder dan 18 jaar cursusgeld aan school niveau 1-2: € 221,- per jaar niveau 3-4: € 536,- per jaar- Boeken en laptop

Page 20: 10012013 summa voorlichting

201 januari 2013 Voorlichting Summa Business20

Open Dag en Open AvondZondag 20 januari 2013Donderdag 14 maart 2013

Sterrenlaan 65631 KA EindhovenTel: 040-2694800

digitaal inschrijven:www.summacollege.nl

Page 21: 10012013 summa voorlichting

211 januari 2013 Voorlichting Summa Business21

Page 22: 10012013 summa voorlichting

221 januari 2013 Voorlichting Summa Business22