VOORLICHTING HAVO 5

31
VOORLICHTING HAVO 5

description

VOORLICHTING HAVO 5. W.O. H.B.O. H.A.V.O. M.B.O (+). V.W.O. WERKEN. WERKEN STUDEREN. BUITENLAND. 2. 5 havo-5 vwo. Goede resultaten in havo 5 in nodig Extra vak volgen in havo 5: -CM altijd wiskunde -NG/NT altijd extra moderne vreemde taal Extra vak volgen buiten rooster om - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of VOORLICHTING HAVO 5

Page 1: VOORLICHTING HAVO 5

VOORLICHTING HAVO 5

Page 2: VOORLICHTING HAVO 5

2

H.A.V.O.H.A.V.O.V.W.O.V.W.O.

W.O.W.O.

WERKENSTUDERENWERKEN

STUDEREN

H.B.O.H.B.O.

WERKENWERKENBUITENLANDBUITENLAND

M.B.O (+)M.B.O (+)

Page 3: VOORLICHTING HAVO 5

5 havo-5 vwo

• Goede resultaten in havo 5 in nodig

• Extra vak volgen in havo 5:

• -CM altijd wiskunde

• -NG/NT altijd extra moderne vreemde taal

• Extra vak volgen buiten rooster om

• Volgende week bijeenkomst met geïnteresseerden 3

Page 4: VOORLICHTING HAVO 5

4

Hoe verloopt een keuze?

Oriënteren

Verkennen

Verdiepen

Knoop doorhakken

de vierde klas

de derde klas

de vijfde klas

Page 5: VOORLICHTING HAVO 5

5

Verkennen

• Waar zijn de opleidingen

• Praktisch of theoretisch

• Eisen en/of wensen m.b.t. profiel

• Verschil tussen opleidingen

• Afstudeerrichtingen

Page 6: VOORLICHTING HAVO 5

6

Verkennen

• Studielast

• Het onderwijssysteem

• De studiebegeleiding

• Spreken de beroepen aan

• Kansen op de arbeidsmarkt

Page 7: VOORLICHTING HAVO 5

7

Verkennen

• Kijk nog eens naar de Identitest!

• Internetsites HvA,Inholland enz.

• Studiekeuze 123!• Open dagen

bezoeken, bv. Inholland 2 november, HvA 9 november

• HBO-voorlichtingsmarkt 28 november

Page 8: VOORLICHTING HAVO 5

8

Verdiepen, vooral in de 5e klas

• Zo goed mogelijk beeld van de opleiding en van het beroep.

• Kosten

• Plaatsingsmogelijkheden

• Aanmeldingsprocedure

Page 9: VOORLICHTING HAVO 5

9

Verdiepen, vooral in de 5e klas

• http://oscarromero.dedecaan.net/

• Meeloopdag/proefstuderen op de Hogeschool.

• Interview of meelopen in de praktijk.

• Regelen via decaan!

Page 10: VOORLICHTING HAVO 5

10

Knoop doorhakken

• Ordenen van gegevens

• Volgorde voorkeur opleiding

• Eventueel alternatief

Page 11: VOORLICHTING HAVO 5

11

HBO aanmelding

• Vrije toelating

• Beperkte toelatingLoting (+cijfergem.)

Numerus Fixus, bv. HvA

Ec. opleidingen

Aanvullende eisen Voor beperkt aantal HBO-opleidingen o.a. A.L.O.

Page 12: VOORLICHTING HAVO 5

12

HBO aanmelding

• Studiekeuzecheck Inholland

Page 13: VOORLICHTING HAVO 5

13

HBO aanmelding

• Centrale aanmelding via STUDIELINK.NL

• Voor 1 mei!!!!

• Eerst DigiD aanvragen

• Loting voor de zekerheid ook voor 1 mei!

• Aanvullende eisen in ieder geval vóór 15 januari 2013 bij de opleiding

Page 14: VOORLICHTING HAVO 5

14

MBO aanmelding

• Aanmelding vóór 1 maart

Bij een aantal opleidingen vindt er een selectie plaats. In de meeste gevallen via een intakegesprek

Page 15: VOORLICHTING HAVO 5

15

Wie zal dat betalen?

• Tegemoetkoming ouders

• Tegemoetkoming scholieren (18+)

• Studiefinanciering Hoger Onderwijs

Page 16: VOORLICHTING HAVO 5

16

Tegemoetkoming ouders

• Bestemd voor 16 en 17 jarigen• Kindgebonden budget per 1 jan. 2009

(inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten van kinderen tot 18 jaar)

• m.i.v. 1 januari 2010 hierin opgenomen• Automatisch via de belastingdienst• Info: www.toeslagen.nl• Aanvragen bij www.ib-groep.nl•

Page 17: VOORLICHTING HAVO 5

Tegemoetkoming scholieren 18+

• Kinderbijslag vervalt

• Subsidieregeling altijd aanvragen!! – 3 maanden van tevoren

• Iedereen basistoelage ruim €100 per maand

• Mogelijk aanvullende toelage max.160 € per maand maar afhankelijk van gezamenlijk belastbaar inkomen ouders/verzorgers èn je moet al 18 zijn

Page 18: VOORLICHTING HAVO 5

18

Studiefinanciering Hoger Onderwijs

• Basisbeurs + OV-studentenkaart

• Aanvullende beurs

• Rentedragende lening

• Collegeldkrediet

Page 19: VOORLICHTING HAVO 5

19

Studiefinanciering HO

• Voor iedereen die studeert in HO.

• Inclusief de OV-studentenkaart.

• Het is een prestatiebeurs

• Aanvragen bij IB-GROEP.NL. 3 maanden voordat de studie begint.

Page 20: VOORLICHTING HAVO 5

20

prestatiebeurs• Beurs is een lening

• Bij voldoende prestatie wordt het een gift= na 10 jaar een diploma HO

• Maximaal 4 jaar• Daarna ( nog maximaal 3 jaar) alleen

lening, dus altijd terug betalen

Page 21: VOORLICHTING HAVO 5

21

Basisbeurs + OV-studentenkaart

• Krijgt elke student in Hoger Onderwijs• dus ook 16- en 17 jarigen m.i.v. 1 oktober

• Particulier onderwijs niet altijd• (en is wel duur!!)

• Thuiswonend € 98 per maand

• Uitwonend € 273 per maand

Page 22: VOORLICHTING HAVO 5

22

Aanvullende beurs

• Moet de student aanvragen

• Afhankelijk van het inkomen beide ouders*

• Maximaal:• Uitwonend € 232

• thuiswonend € 252

* Van de natuurlijke ouders wordt het inkomen gepeild via Sofi-nummer.

Page 23: VOORLICHTING HAVO 5

23

Rentedragende lening

• Maken niet zoveel jonge studenten gebruik van. (werken er zelf bij)

• Lenen tegen 1,5 %

• Maximaal € 288

• Na afloop van de studie terug betalen in 15 jaar

• Minimaal € 45 per maand

Page 24: VOORLICHTING HAVO 5

24

Collegeldkrediet

• Collegegeld = € 1835,-

• Lening

• Maandelijks uitgekeerd

• 153 euro per maand

Page 25: VOORLICHTING HAVO 5

25

Budget student

thuiswonend uitwonend

• Basisbeurs € 98 € 273• Aanvullende beurs € 232 €

252• Lening € 288 €

288• Collegegeldkrediet € 153 €

153• Totaal € 771 €

966

• Bedragen per maand vanaf 1 september

Page 26: VOORLICHTING HAVO 5

26

De zorgverzekering

• 18 jaar of ouder: zelf zorgverzekering afsluiten – Ca. € 1300 per jaar

• Zorgtoeslag: zelf aanvragen bij de belastingdienst tot max. 88 euro per maand

Page 27: VOORLICHTING HAVO 5

27

Kosten o.a.

• Collegegeld €1835

• Boeken enz. €500-1000

• Zorgverzekering€1300

• (Kamerhuur €355)

• Levensonderhoud/Kleding

• Verzekeringen

• Enz. Enz. Zie: WWW.NIBUD.NL

Page 28: VOORLICHTING HAVO 5

28

Studiefinanciering MBO 18+

• Vergelijkbaar met HO dus ook OV studentenkaart

• Ook prestatiebeurs

• Bedrag basisbeurs is lager omdat het lesgeld minder is dan collegegeld

• Aanvullende beurs

• Rentedragende lening

Page 29: VOORLICHTING HAVO 5

29

Nog geen 18 en naar het MBO

• Tegemoetkoming ouders!!

• Subsidieregeling betekent aanvragen!

• Is afhankelijk van gezamenlijk belastbaar inkomen ouders/verzorgers

• Andere kinderen in VO tellen mee

Page 30: VOORLICHTING HAVO 5

30

Tenslotte

• Zijn er nog vragen?

Page 31: VOORLICHTING HAVO 5