4.2 voorlichting

8
1 INNOVATIE MANAGEMENT 4.2

description

Voorlichting innovatie management 4.2 uitstroomprofiel Technische bedrijfskunde aan de Hogeschool van Amsterdam

Transcript of 4.2 voorlichting

Page 1: 4.2 voorlichting

1

INNOVATIE MANAGEMENT 4.2

Page 2: 4.2 voorlichting

2

CREËER EEN INSPIRERENDE VISIE OP DE TOEKOMST VAN E-MOBILITY IN REGIO GROOT AMSTERDAM TAV:

• Smart Grids• Intelligente Laadpalen • Markt standaardisatie • online laadpalen / car sharing• intelligente systemen

(navteq / Tomtom)

• Smart Grids technologie• Vehicle to grid mapping • Accu systemen en snelladers•Product service voor onderhoud• Amsterdam Elektrisch als innovatie incubator

Page 3: 4.2 voorlichting

3

HET ONDERZOEK

Energieleveranciers: • Wat is de toekomst van de oplaadpunten in Amsterdam ?• Wat wordt de standaard in de markt van oplaadpunten?• Wat is het beste business model voor energie leveranciers gegeven dat de kosten voor installatie hoog zijn en de opbrengsten vanuit energie laag zijn?

Laadpunten suppliers:• Welke online/social product service combinaties kun je bedenken voor elektrisch car sharing?•Welke verdienmodellen zijn er te bedenken op basis van nieuwe technologieën?

Auto fabrikanten (Daimler / OPEL / Renault / etc)• Hoe krijg je supersnelle adoptie van elektrische auto’s in Amsterdam, de sprong van 100 naar 1000 geleverd?

Noem maar op….

Page 4: 4.2 voorlichting

4

OPZET

Page 5: 4.2 voorlichting

5

ROOSTER

•Kick-off bij Nemo met Seminar 7 november• 4 dagen per week (ma/di/wo/vrij) aanwezig van 9:30 tot 16:00

• Inclusief bedrijfsbezoeken / workshops / sprekers / etc• Ruimte voor religieuze verplichtingen • 90% aanwezig verder

Praktijk – innovatie laat je niet zomaar los…

Page 6: 4.2 voorlichting

6

AFRONDING

• Portfolio bijhouden• Weblog bijhouden • Assessment• bevindingen documenteren

• Geen resultaat verplichting• Geen tentamen• Wel aanwezigheidsverplichting

FOCUS

HOE

15 beroepstaken Innovatie management• inzicht / ontwerpen / plannen / uitvoeren / professionaliseren• Zachte competenties

• sensitiviteit• analytisch denken• onderhandelen• resultaat gerichtheid• presentatie vaardigheden

Page 7: 4.2 voorlichting

7

NA 4.2?

Afstuderen • Binnen uitstroomprofiel INM• Bij bedrijven vanuit cluster Elektrisch rijden• Strategische partners INK

• Logica / IBM / cleantech

Werken • Steeds meer vraag naar INM• Innovatie mgt functies binnen MKB • Innovatie adviseur bij o.a. subsidie verstrekkers• Normale TBK functies met een plus

Studeren?• Aansluitende master bij VU / TU Delft en TU/E

Page 8: 4.2 voorlichting

8

MILJOENENNOTA 2012Uit veel van de studies blijkt dat goede investeringen in fysiek enmenselijk kapitaal (onderwijs) en in Research & Developmentpositief bij dragen aan de economische groei. De uitkomstensuggereren dat de economische structuur versterkt kan worden door

effectief en goed onderwijs, onderzoek en innovatie en eenhoogwaardige fysieke infrastructuur.Onderzoek en innovatie leveren een belangrijke bijdrage aan de concurrentiekracht en daarmee onze welvaart…. De toepassing van dit onderzoek door het bedrijfsleven blijkt echter achter te blijven vergeleken met andere landen.39 In de topsectoren worden de actieagenda’s uitgewerkt tot zogenoemde

innovatiecontracten,Daarom stimuleert het kabinet bedrijven om op zo effectiefmogelijke wijze om te investeren in Research & Development. Het kabinet

trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuwe fiscale aftrek voor Research &Development (RDA), zodat het fiscaal aantrekkelijker wordt om teinvesteren in innovatie.