Voorlichting Cambridge English

26
7-4- 2011 2011 9 Voorlichting Cambridge English WELCOME Dubbelklik op het filmpje hierboven

description

Voorlichting Cambridge English. WELCOME. Dubbelklik op het filmpje hierboven. Voorlichting Cambridge English. WELCOME. Voorlichting Cambridge English. Mevr. H. Hurkens-Moll, docent Engels / FCE Mevr. R. Rijnen docent Engels / FCE Mevr. Drs. M. van den Dries, - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Voorlichting Cambridge English

Page 1: Voorlichting Cambridge English

77--44--20112011 99

Voorlichting Cambridge English

WELCOME

Dubbelklik op het filmpje hierboven

Page 2: Voorlichting Cambridge English

33--66--20102010 99

Voorlichting Cambridge English

WELCOME

Page 3: Voorlichting Cambridge English

33--66--20102010 99

Mevr. H. Hurkens-Moll, docent Engels / FCE

Mevr. R. Rijnendocent Engels / FCE

Mevr. Drs. M. van den Dries, docent Engels / FCE / CAE

Voorlichting Cambridge English

Page 4: Voorlichting Cambridge English

33--66--20102010 99

First Certificate in English (B2)

en

Certificate in Advanced English (C1)

Internationaal erkende diploma’s, ontwikkeld door

Cambridge University

Voorlichting Cambridge English

Page 5: Voorlichting Cambridge English

33--66--20102010 99

Cambridge University, UK

Voorlichting Cambridge English

Page 6: Voorlichting Cambridge English

33--66--20102010 99

Certificates available from Cambridge University

•KET Key English Test (A2)•PET Preliminary English Test (B1)•FCE First Certificate in English (B2)•CAE Certificate in Advanced

English (C1)•CPE Certificate of Proficiency in English (C2)

Voorlichting Cambridge English

Page 7: Voorlichting Cambridge English

33--66--20102010 99

Waarom zou je FCE en CAE volgen?

• Leuke uitdaging in 3, 4 en 5 VWO

• Steeds meer studies aan de Nederlandse Universiteiten zijn in het Engels.

• De Engelse taal speelt een steeds belangrijkere rol binnen de Nederlandse samenleving.

• Bedrijven eisen steeds vaker dat hun personeel vloeiend Engels spreekt.

Voorlichting Cambridge English

Page 8: Voorlichting Cambridge English

33--66--20102010 99

• Engels is voertaal

• hoger niveau, 2 extra examens

• 1 uur extra per week

• Engelstalige methode

• andere werkvormen: meer groepswerk, meer zelfstandig werken

• andere opdrachten: meer spreekvaardigheid, meer leesvaardigheid, presentaties

Verschil met regulier Engels

Voorlichting Cambridge English

Page 9: Voorlichting Cambridge English

33--66--20102010 99

Opbouw lesprogramma FCE

In 3V en het 1e semester 4V (t/m december) volgen leerlingen klassikaal 3 of 4 uur FCE-Engels per week.

Dit is in plaats van het reguliere programma.

Na anderhalf jaar (december 4V) leggen leerlingen het FCE-examen af.

Voorlichting Cambridge English

Page 10: Voorlichting Cambridge English

33--66--20102010 99

Opbouw lesprogramma CAE

In het 2e semester van 4V en in 5V volgen leerlingen klassikaal 4 uur CAE-Engels per week.

Dit is in plaats van het reguliere programma.

Eind 5V leggen leerlingen het CAE-examen af.

In 6V volgen de leerlingen het reguliere eindexamen programma Engels.

Voorlichting Cambridge English

Page 11: Voorlichting Cambridge English

33--66--20102010 99

Wat houdt het lesprogramma in?

• focus op communicatie (mondeling en schriftelijk)

• het ontwikkelen van vocabulaire oa. Door het lezen van Engelstalige boeken.

• leren discussiëren over verschillende onderwerpen

• Toetsing van grammatica, leesvaardigheid, luistervaardigheid, spreekvaardigheid en schrijfvaardigheid.

Voorlichting Cambridge English

Page 12: Voorlichting Cambridge English

33--66--20102010 99

Wat houdt het examen in?

Het examen duurt twee dagen en wordt wereldwijd tegelijkertijd afgenomen.

Kandidaten worden op 5 gebieden getoetst:•‘use of English’ (grammatica)•Schrijfvaardigheid •Leesvaardigheid•Luistervaardigheid•Spreekvaardigheid

Voorlichting Cambridge English

Page 13: Voorlichting Cambridge English

33--66--20102010 99

Use of EnglishRewrite these sentences so they mean the same as the first.

DO NOT CHANGE THE FORM OF THE GIVEN WORD.

Example:  There is no point in seeing that film.                WORTH                 That film isn't worth seeing.

Opera doesn’t interest David. INTERESTED

David … opera.

Voorlichting Cambridge English

Page 14: Voorlichting Cambridge English

33--66--20102010 99

Use of English

David isn’t INTERESTED in opera.

Choose the correct option: A, B, C or D:

Minor .......... are common if you take part in dangerous sports. A. woundsB. injuriesC. breaksD. hurts

Voorlichting Cambridge English

Page 15: Voorlichting Cambridge English

33--66--20102010 99

Use of English

B. injuries

Write the correct word in the gap using the word given in capitals.

One of the leading figures made the …………… (ANNOUNCE ) that if he were elected the project would go ahead.

Voorlichting Cambridge English

Page 16: Voorlichting Cambridge English

33--66--20102010 99

Use of English

announcement

Voorlichting Cambridge English

Page 17: Voorlichting Cambridge English

33--66--20102010 99

WritingYou are keen to study English in London. Read the school advertisement and the notes from your teacher. Then write an email to Mr Williams at the Big Ben Language School asking for details.

Language courses in London at the Big Ben School of English

Our well-equipped school offers English language courses in the heart of London. The school has a friendly atmosphere and organises a full range of sporting and social activities as well as excursions out of London. The school is conveniently located near the museums and the river. Accommodation can be arranged with carefully selected British families.

Contact Jim Williams by email ([email protected]) for further details.

When you write to the school make sure you find out:

how many students there will be in the school and in each class

what qualifications the teachers have

what resources the school has

what is included in the price

what amenities there are in the area

Voorlichting Cambridge English

Page 18: Voorlichting Cambridge English

33--66--20102010 99

Reading

Task 1You are going to read a newspaper article about a day in the life of a footballer. Choose the most suitable heading from the list A-I for each part (1-7) of the article. There is one extra heading which you do not need to use. There is an example at the beginning (0).

A All players are differentB Putting in the practiceC Working together

Voorlichting Cambridge English

Page 19: Voorlichting Cambridge English

33--66--20102010 99

ReadingExcerpt 1Jim Barber is a centre forward for Glasgow Rangers football club. He talks to Paul Sullivan about a typical day in his life.

1. ?Every day except Sunday, I’ll be at the club by 10.It’s a short drive but I’ll still usually be a fewminutes late. I’ve a bad reputation for being late,and I’ve been fined many times. Each day oftraining is in preparation for the next match. We’lldo some weight training and some running tobuild up stamina. Players work on particularaspects of the game but tactics are usually left tillmatch day.

Voorlichting Cambridge English

Page 20: Voorlichting Cambridge English

33--66--20102010 99

Reading1. B

Listening

Voorlichting Cambridge English

Page 21: Voorlichting Cambridge English

33--66--20102010 99

• Oordeel huidige docent.

• huidige gemiddelde voor het vak Engels

• Instaptoets als nulmeting om startniveau te bepalen.

En natuurlijk moet je Engels een leuke taal vinden en moet de taal je liggen.

Verder beslist de directie op grond van de verstrekte gegevens omtrent toelating tot het Cambridge English programma.

Toelatingseisen FCE

Voorlichting Cambridge English

Page 22: Voorlichting Cambridge English

33--66--20102010 99

Als leerlingen geslaagd zijn voor hun FCE-examen, gaan zij verder met het voorbereiden van het CAE-examen.

Toelatingseisen CAE

Voorlichting Cambridge English

Page 23: Voorlichting Cambridge English

33--66--20102010 99

Aan de FCE en CAE stroom zijn extra kosten verbonden.

Deze bestaan uit de kosten voor de examens (ongeveer € 200,- per examen) en de kosten voor leesboeken.

Kosten FCE / CAE voor de leerling

Voorlichting Cambridge English

Page 24: Voorlichting Cambridge English

33--66--20102010 99

Cambridge University geeft dyslectische leerlingen tijdsverlenging, maar houdt geen rekening met spelfouten.

Tijdens de Cambrdige English lessen en het beoordelen van de toetsen hanteren wij dezelfde regel. Spelfouten worden dus fout gerekend.

Dyslexie

Voorlichting Cambridge English

Page 25: Voorlichting Cambridge English

33--66--20102010 99

Voorlichting Cambridge English

Toelatingsexamen

Toelatingsexamen vindt plaats op donderdag 12 mei 2011. De uitslag wordt pas bij de rapportuitreiking in juli bekend gemaakt.

Page 26: Voorlichting Cambridge English

33--66--20102010 99

Zijn er nog vragen?

Inschrijfformulieren voor het toelatingsexamen kunt u bij het verlaten van de aula meenemen.

Voorlichting Cambridge English