Voorlichting klas 3

21
Voorlichting klas 3 3 Basisberoepsgerichte leerweg 3 Kaderberoepsgerichte leerweg SCHOONHOVENS COLLEGE VMBO, HAVO, VWO

description

Voorlichting klas 3. 3 Basisberoepsgerichte leerweg 3 Kaderberoepsgerichte leerweg. SCHOONHOVENS COLLEGE VMBO, HAVO, VWO. Het VMBO. Programma. Inleiding Programma 3 VMBO Bevorderingsnormen en tijdpad Vakkenkeuze en examen 3 VMBO Doorstroming en leerwegen LOB Vragen. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Voorlichting klas 3

Page 1: Voorlichting klas 3

Voorlichting klas 33 Basisberoepsgerichte leerweg

3 Kaderberoepsgerichte leerweg

SCHOONHOVENS COLLEGE VMBO, HAVO, VWO

Page 2: Voorlichting klas 3

Het VMBO

Inleiding Programma 3 VMBO Bevorderingsnormen en tijdpad Vakkenkeuze en examen 3 VMBO Doorstroming en leerwegen LOB Vragen

Programma

Page 3: Voorlichting klas 3

Het VMBO

De leerwegen

Theoretische leerweg

Kaderberoepsgerichte leerweg

Basisberoepsgerichte leerweg

Page 4: Voorlichting klas 3

Het VMBO

Kader- en basisberoepsgerichte leerweg

De afdelingen Verzorging Handel en Administratie Metalektro Bouwen, wonen en interieur

Page 5: Voorlichting klas 3

Het VMBODe bevorderingsnormen:

a) Volgens de leerweg- en afdelingspecifieke tabel

b) De slaag / zakregeling voor het gekozen examenpakket.

Page 6: Voorlichting klas 3

Het VMBO

Kader- en basisberoepsgerichte leerweg

leerjaar 3

Schoolexamen volgens programma van toetsing en afsluiting( PT&A)

Page 7: Voorlichting klas 3

Het VMBO

De organisatie in leerjaar 3: Toetsweek 1: 23 t/m 25 januari 2012 Toetsweek 2: 11 t/m 13 juni 2012 Herkansing: 1 toets per periode 1e grote praktische opdracht Daarnaast gewone rapporten Maatschappelijke stage Praktische en handelingsopdrachten hoeven

niet tijdens de toetsweken plaats te vinden.

Page 8: Voorlichting klas 3

Maatschappelijke stage

Verplicht, 30 uur Afsluiten met V of G Vrijwilligersorganisatie (non-profit), géén

commerciële instelling. Buiten schooltijd

Page 9: Voorlichting klas 3

Het VMBO

Gemeenschappelijk deel examen:

Nederlands Engels Maatschappijleer Lichamelijke opvoeding Culturele kunstzinnige vorming (ckv)

Page 10: Voorlichting klas 3

Het VMBO

Kader- en basisberoepsgerichte leerweg

Schoolexamens en Centraal examen in:

Het gemeenschappelijk deel De sectorverplichte vakken (zie volgende dia)

Het beroepsgerichte programma

Page 11: Voorlichting klas 3

Het VMBO

Keuze examenpakket voor klas 4

ME en BT: geen keuze, wiskunde en nask.

Bij Bouwen, wonen en interieur de keuze tussen fijnhout bewerken en bouwtechniek

H&A : economie verplicht en wiskunde en/of Duits

VZ: biologie verplicht en wiskunde of geschiedenis , mogelijk Duits als extra vak voor 4 kader.

Page 12: Voorlichting klas 3

Het VMBOAndere examenopdrachten:

Kader- en basisberoepsgerichte leerweg:

Praktische opdrachten (bijv: stage) – cijfer

Handelingsopdrachten (bijv: verslag en bezoek open dag)

– geen cijfer, moet wel voldoende worden afgetekend!

Page 13: Voorlichting klas 3

Het VMBOToelating tot het 4e leerjaar:

Geen cijfer bij:

LO

CKV

Waardering “voldoende” of “goed” is

noodzakelijk om over te gaan en examen te mogen doen!

Page 14: Voorlichting klas 3

Het VMBOWEGING EXAMENS (nieuw!)

Basisberoepsgerichte leerweg

Schoolexamen 1XCentraal examen 1X

Kaderberoepsgerichte leerweg

Schoolexamen 1XCentraal examen 1X

Page 15: Voorlichting klas 3

Het VMBOHet examen bestaat uit:

Schoolexamen en Centraal examen

bb/kb : Ne, En

bb/kb : sector- en keuzevakken

bb/kb : beroepsgericht programma (telt 2 x)

Maatschappijleer is alleen een schoolexamen.

Page 16: Voorlichting klas 3

De uitslagbepaling examen:

1) Gemiddelde CE moet 5,5 of hoger zijn

2) Gemiddelde SE en CE:

- 1 x 5 dan overige vakken minimaal 6

of

- 1 x 4 of 2 x 5 dan 1x 7 en de rest voldoende

Cijfer beroepsgericht progr. telt 2x mee!

1 x 5 = 2 tekorten, 1 x 7= 2 compensatiepunten

- maatschappijleer is één van de examenvakken.

Page 17: Voorlichting klas 3

Het VMBO

VMBO - bb MBO niveau 2

VMBO - kb MBO niveau 3 en 4

Doorstroming

Page 18: Voorlichting klas 3

Het VMBO

Doorstroming MBO:

Bij verandering van sector is wiskunde veelal verplicht

In de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) start men vaak op niveau 2.

Page 19: Voorlichting klas 3

Het VMBO

Loopbaanoriëntatie en beroepskeuze (LOB): Beroepenvoorlichtingsavond op woensdag 7

december! (verplicht)

Stageverslag (1e grote praktische opdracht) Verslag MBO-opleiding Verslag bezoek open dag in klas 4 Opdrachten in loopbaanmap.

Einddatum: 1 maart 2013!

Page 20: Voorlichting klas 3

Vragen

Page 21: Voorlichting klas 3

Mochten u nog vragen hebben, dan

kunt u altijd bellen naar de school:

Tel: 0182-382761

Dhr. Zorgman Decaan

Mevr. Van Kats Decaan

Dhr. Zorgman Examensecretaris

Mevr. van Wijngaarden Afdelingsleider bovenbouw VMBO