Voorlichting mediaprof

14
Student en leerkracht mediapr(o)of. Ieder kind verdient een mediawijze leerkracht! Mariëlle van Rijn www.leer-netwerk.nl @jelvanrijn

description

Ieder kind verdient een mediaprof als leraar!

Transcript of Voorlichting mediaprof

Page 1: Voorlichting mediaprof

Student en leerkracht mediapr(o)of.

Ieder kind verdient een mediawijze leerkracht!

Mariëlle van Rijnwww.leer-netwerk.nl@jelvanrijn

Page 2: Voorlichting mediaprof

Waarom een opleiding?

• Scholen en leraren moeten groeien naar

• Open community 's

• Leren en communiceren centraal

• Open content

• = open leren• Vaardigheden 21e eeuw

• (Prof. Erik Duval)

Page 3: Voorlichting mediaprof

Van samenleving naar samenleven (H.v.Driel)

Page 4: Voorlichting mediaprof

Andere rol leraren binnen de 21e eeuw skills:

• Personalificering van het lerenKies tool, kies content en kies netwerk!• Formeel leren naar informeel leren• Van gemiddelde leerling naar

talenten/excellent onderwijs• Van kennisoverdracht naar

kennisdeling en kennisconstructie • Van klassikaal/instructies naar

tutoring en coaching van leerprocessen (differentiatie)

Steve-job school?

\

Page 5: Voorlichting mediaprof

Vakmanschap leerkracht is nu al sterk veranderd…

• Beter klassenmanagent

• Meer differentiëren

• Meer inzicht op processen

• Vakinhoudelijk (bv burgerschap, adhd, dyslexie)

• Andere communicatiemiddelen

• Meer controle op prestaties

• ICT vaardigheden

• Administratie van leerlingen

Page 6: Voorlichting mediaprof

7 basiscompetenties leraar

1) Pedagogische competent

2) Didactisch- vakdidactisch competent

3) Organisatorisch competent

4) Interpersoonlijk competent

5) Samenwerken met collega’s

6) Samenwerken met de omgeving

7) Reflectie en professionele ontwikkeling

• Mediaprof competenties

• Media & pedagogiek

• Media & didactiek

• Media & communicatie

• Media & beveiliging

• Media & hard/software

Page 7: Voorlichting mediaprof

Onze 3 pijlers van de mediaprof

1)‘Networked’ teacher: leernetwerk (aansluiting bij kind, opvoeder en de wereld om ons heen)

2) Slimmer werken

3) M@tework

Page 8: Voorlichting mediaprof

Networked teacher: leernetwerk!Harde en zachte kennis

(Siemens, 2006)

netwerk

Waarde informatie

invalshoeken

Verbinden van

knooppunten

kennis

Long-liflearning

Verbanden leggen

Page 9: Voorlichting mediaprof

Leer-netwerk opbouwen

Page 10: Voorlichting mediaprof

Een “networked” teacher

Page 11: Voorlichting mediaprof

Slimmer werken

• Systemen : arrangeertools gebruiken wikiwijs/Tpack

• Wiel niet uitvinden….het is er al!

Page 12: Voorlichting mediaprof

M@TEWORKDeel 1: Presentatie en

prestatie.

(onderzoekstraject voor één jaar)

- Direct toepasbaar in praktijk

- Delen met andere scholen.

Deel 2: Competentieontwikkeling.

(eigen ontwikkeling)

• Organiseren van een professionele informatievoorziening naar ouders/opvoeders.

• Kinderen stimuleren en motiveren door de inzet van digitale leermiddelen (bv I pad)

• Werken aan burgerschap door middel van internetethiek en gedragscode (21e eeuw vaardigheden)

Page 13: Voorlichting mediaprof

Werkvormen

I-do

Doen

30 min.

Overleggen

15 min.

Inspireren

15 min.

I-dee