Voorlichting HAVO 3

18
Voorlichting HAVO 3 Maike Lotgerink Teamleider HV2 en HAVO 3 Hein ter Weele, Jasper Sinnema Mentoren H3

description

Voorlichting HAVO 3. Maike Lotgerink Teamleider HV2 en HAVO 3 Hein ter Weele, Jasper Sinnema Mentoren H3. Leerlingbegeleiding HAVO 3. Hein ter Weele mentor 3HB Jasper Sinnema mentor 3HA Maike Lotgerink teamleider Fred Bouwhuisdecaan Chris de Ruyter zorgcoördinator - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Voorlichting HAVO 3

Page 1: Voorlichting HAVO 3

Voorlichting HAVO 3

Maike Lotgerink Teamleider HV2 en HAVO 3

Hein ter Weele, Jasper SinnemaMentoren H3

Page 2: Voorlichting HAVO 3

Leerlingbegeleiding HAVO 3

Hein ter Weele mentor 3HBJasper Sinnema mentor 3HAMaike Lotgerink teamleider

Fred Bouwhuis decaan

Chris de Ruyter zorgcoördinatorNancy Lussing dyslexiecoach

HAVO docententeam

Page 3: Voorlichting HAVO 3

HAVO 3: een overgangsjaar

Schakel tussen onderbouw en Tweede Fase

Profielkeuze

HACO: Havisten Competent

Page 4: Voorlichting HAVO 3

Lessentabel HAVO 3

Nederlands(3) Scheikunde (2)Engels (3) Economie (2)Frans (3) Muziek (1)Duits (3) Tekenen (2)Geschiedenis (2) LO (2)Aardrijkskunde (2) Mentorles (1)Wiskunde (4) HACO (2)Natuurkunde (3)

Page 5: Voorlichting HAVO 3

Profielkeuze

Profielen Tweede Fase: CM, EM, NG, NT

Intensieve oriëntatie vanuit HACO Week 50: Gelder Groep Test Voorlichtingsavond: 4 februari 2014 Februari: advies vakdocenten 17 maart: keuze vakkenpakket

Page 6: Voorlichting HAVO 3

Havisten Competent (1)

Doorlopende leerlijn HAVO 3, 4, 5

Webquests (It’s Learning) / Portfolio

Aansluiting op Tweede Fase en HBO

Profielkeuze is centrale thema in HAVO 3

Voldoende beoordeling vereist voor overgang H4 Beoordelen op competenties: na blok 2 en eind van het schooljaar

terugkoppeling naar ouders

Page 7: Voorlichting HAVO 3

Havisten Competent (2)

Vaardigheden staan centraal:

Plannen, eigen werk organiseren Communiceren Presenteren Omgaan met informatie Onderzoek doen Samenwerken Reflecteren (Portfolio)

Page 8: Voorlichting HAVO 3

Bevorderingsregels (1)

Voldoende beoordeling HACO Ne, En, Wi: maximaal één 5 Er is voldaan aan de onderstaande

eisen

* Te, Mu, LO: maximaal 1 compensatiepunt

Onvoldoendes Compensatiepunten*

geen 0 of meer

1X5 (4,5-5,4) 0 of meer

1X4 (3,5-4,4) 2 of meer

2X5 (4,5-5,4) 2 of meer

Page 9: Voorlichting HAVO 3

Bevorderingsregels (2)

Bespreking:

Bij onvoldoende voor HACO Meer dan één 5 bij Ne, En, Wi* Te, Mu, LO: maximaal 1 compensatiepunt

Onvoldoendes Compensatiepunten*

1 x 4 (3,5 – 4,4) 0 of 12x 5 (4,5 – 5,4) 0 of 11x 3 (2,5 – 3,4) 2 of meer

1x4 (3,5 – 4,4) en 1x 5 (4,5 – 5,4)

2 of meer

3x 5 (4,5 – 5,4) 2 of meer

Page 10: Voorlichting HAVO 3

Niet over?

Doubleren

Overstap 4 VMBO

Doorstroomadvies ( bindend / niet bindend )

Page 11: Voorlichting HAVO 3

Mentor

Eerste aanspreekpunt in leerlingbegeleiding

Contact

Page 12: Voorlichting HAVO 3

Vinger aan de pols

Startgesprekken Spijbelen Te laat komen Magister: cijfers en absentiegegevens Werkhouding: afrondmiddag (vrijdag 8ste en 9de

uur ) Inventarisatie werkhouding in week 42. Indien

nodig contact.

Page 13: Voorlichting HAVO 3

Ziekte

1e dag ziekte: ouder belt naar school

Na het weekend: opnieuw bellen

Ziek van school naar huis: bij thuiskomst bellen

Kind weer beter: briefje mee van ouder

Page 14: Voorlichting HAVO 3

Toets(en) gemist

Afwezigheid zonder reden: 1,0! Indien tevoren bekend: met briefje van

ouders melden bij docent. Bij ziekte: telefonische ziekmelding door

ouders voor aanvang van de toets Schriftelijk bevestigen van ouders voor

docent(en): Naam en klas leerling Reden afwezigheid Welke toets(en) gemist

Page 15: Voorlichting HAVO 3

Bijzonder verlof

Min. 2 weken van tevoren schriftelijk aanvragen

Tot 3 dagen: Teamleider

Langer dan 3 dagen of aansluitend aan vakanties: Rector (dhr. P. Telleman)

Page 16: Voorlichting HAVO 3

Informatie

Website : Ouders 2 havo/vwo en 3 havo

Schoolgids

It’s Learning: infoplein HAVO 3 / VWO 3

Schoolsite: Ouders - HAVO 3, 4, 5

Overzicht belangrijke data: binnenkort uitgedeeld

Page 17: Voorlichting HAVO 3

Kosten

Ouderbijdrage

Kosten schoolactiviteiten

Page 18: Voorlichting HAVO 3

Met de mentor mee

Jasper Sinnema: 1.06

Hein ter Weele: 1.07