Voorlichting StuC verhuizing

24
3 maart 2011 Voorlichting verhuizing StuC Voorlichting StuC verhuizing

description

Voorlichting StuC verhuizing. Programma. Voorlichting StuC verhuizing. geschiedenis Het nieuwe gebouw Ruimtes in het gebouw Criteria voor het gebruik Planning van de verhuizing. Vragen?. Adviescommissie. Behandelt de aanvragen Geeft advies aan de Toewijzingscommissie. Leden: - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Voorlichting StuC verhuizing

Page 1: Voorlichting StuC verhuizing

3 maart 2011 Voorlichting verhuizing StuC

Voorlichting StuC verhuizing

Page 2: Voorlichting StuC verhuizing

3 maart 2011 Voorlichting verhuizing StuC

Voorlichting StuC verhuizing

Programma

•geschiedenis

•Het nieuwe gebouw

•Ruimtes in het gebouw

•Criteria voor het gebruik

•Planning van de verhuizing.

•Vragen?

Page 3: Voorlichting StuC verhuizing

3 maart 2011 Voorlichting verhuizing StuC

Adviescommissie

• Behandelt de aanvragen• Geeft advies aan de Toewijzingscommissie.

Leden:- Afgevaardigde ASVA Studentenunie (= voorzitter)

- Eline Bötger- Raphaël Hoogvliets

Toewijzingscommissie maakt definitieve beslissing over de toewijzing volgens de vastgestelde richtlijnen naar aanleiding van het advies van de Adviescommissie

Page 4: Voorlichting StuC verhuizing

3 maart 2011 Voorlichting verhuizing StuC

Geschiedenis

Page 5: Voorlichting StuC verhuizing

3 maart 2011 Voorlichting verhuizing StuC

Het nieuwe gebouw

Locatie: Diamantslijperij Roeterseiland

Page 6: Voorlichting StuC verhuizing

3 maart 2011 Voorlichting verhuizing StuC

Het gebouw

Page 7: Voorlichting StuC verhuizing

3 maart 2011 Voorlichting verhuizing StuC

Het gebouw

1e Verdieping

studentenorganisaties

Kantoor/vergader/les Vide theater

Vide muziekzaal

Page 8: Voorlichting StuC verhuizing

3 maart 2011 Voorlichting verhuizing StuC

Foto’s huidige situatie

Page 9: Voorlichting StuC verhuizing

3 maart 2011 Voorlichting verhuizing StuC

Studentencentra in andere steden

• Groningen 350 m2 13 so’s• Twente 890 m2 16 so’s• Utrecht 480 m2 25 so’s• Leiden 300 m2 42 so’s incl. sv’s• Tilburg 630 m2 40 so’s• Eindhoven 730 m2 24 so’s incl. sgv’s• Amsterdam 775 m2 28 so’s

Page 10: Voorlichting StuC verhuizing

3 maart 2011 Voorlichting verhuizing StuC

Beschikbare ruimtes

• 19 ruimtes in het pand.

• 4 vergaderruimtes voor stucbewoners.

• Een ontspanruimte c.q. grote vergaderruimte

• Per verdieping een keukenvoorziening.

Page 11: Voorlichting StuC verhuizing

3 maart 2011 Voorlichting verhuizing StuC

Werkruimtes

• Exclusieve vaste ruimte

• Gedeelde vaste ruimte

• Flexplekken

Page 12: Voorlichting StuC verhuizing

3 maart 2011 Voorlichting verhuizing StuC

Standaardgebruikskosten € 100,-

• Toegang tot de Flexplek + computers• Standaard 100 uur vergaderruimte per jaar • Gebruik informele ruimte (binnen urenkrediet)• StuC Wifi internetaansluiting• Gebruik informele vergaderhoeken (vrij via

intekenlijst)• Opbergkast/archiefkast• Gebruik van de keukenvoorzieningen• Printkosten €0.05

Page 13: Voorlichting StuC verhuizing

3 maart 2011 Voorlichting verhuizing StuC

Flexplek

• Computers via StuC.• € 100,- per jaar voor Standaardgebruikskosten• Gebruik van kast/archiefkast

Page 14: Voorlichting StuC verhuizing

3 maart 2011 Voorlichting verhuizing StuC

Gedeelde vaste ruimte

• Kamers gedeeld met 2 à 3 à 4 verenigingen

€ 100,- per jaar voor standaardgebruikskosten+

€ 8,- per m² / aantal verenigingen (ruimtes zijn ongeveer 16 m²) € 128,- / aantal verenigingen

Optioneel:- Vaste internetaansluiting € 415,-- Vaste telefoonaansluiting € 167,-

Page 15: Voorlichting StuC verhuizing

3 maart 2011 Voorlichting verhuizing StuC

Exclusieve vaste ruimte

• Kamers exclusief voor één vereniging

€ 100,- per jaar voor standaardgebruikskosten+

€ 8,- per m² (ruimtes variëren qua grootte)

Optioneel:- Vaste internetaansluiting € 415,-- Vaste telefoonaansluiting € 167,-

Page 16: Voorlichting StuC verhuizing

3 maart 2011 Voorlichting verhuizing StuC

StuC-bewoner criteria

1. Niet gerelateerd zijn een specifieke opleiding of faculteit.

2. Geen winstoogmerk hebben.

3. Biedt de organisatie ontplooiingsmogelijkheden voor de student aan de UvA

4. Gebruikers zijn hoofdzakelijk UvA studenten

5. Kan de aanvrager de noodzaak van huisvesting aan de hand van het beleidplan aantonen

6. Is de organisatie al langer dan 1 jaar actief en heeft het een adequate financieel en inhoudelijk verslag van het afgelopen jaar?

7. Rechtspersoonlijkheid (stichting of vereniging)

Page 17: Voorlichting StuC verhuizing

3 maart 2011 Voorlichting verhuizing StuC

Extra voorwaarden StuC-bewoner

• Respecteren huishoudelijk reglementen

• Deelnemen aan opening seizoensborrel

• Deelnemen aan zomer BBQ

• Input leveren voor de website

• Deelnemen aan corvee keukens (?)

• Deelnemen aan maandelijkse schoonmaakdag (?)

Page 18: Voorlichting StuC verhuizing

3 maart 2011 Voorlichting verhuizing StuC

Criteria Flexruimte

• StuC bewoner (zie StuC-bewoner criteria)

• Beginnende organisaties

• Organisaties met piekmomenten

• Geen intensief bestuur

• Grote mate van flexibiliteit

Page 19: Voorlichting StuC verhuizing

3 maart 2011 Voorlichting verhuizing StuC

Criteria gedeelde vaste ruimte

• UvA bestuursbeurs• Herkenningspunt voor leden is gewenst• Frequent overleg noodzakelijk • Mindere mate van mobiliteit

Page 20: Voorlichting StuC verhuizing

3 maart 2011 Voorlichting verhuizing StuC

Criteria exclusieve vaste ruimte

• Fulltime bestuursbeurs • Belangrijk voor de UvA • Balie functie• Niet mobiel• Te groot

Page 21: Voorlichting StuC verhuizing

3 maart 2011 Voorlichting verhuizing StuC

Gezamenlijke voorzieningen

• Keuken– Vaatwasser Ja of nee?

• Corvee– Ploegen?– Roosters?– Wie verantwoordelijk?

Page 22: Voorlichting StuC verhuizing

3 maart 2011 Voorlichting verhuizing StuC

Aanvraag

• Ieder jaar dient er een aanvraag worden gedaan.

• De adviescommissie zal deze voor het begin van het nieuwe studiejaar toetsten.

• Naar aanleiding van dat advies zal de toewijzingscommissie beslissen of een vereniging wel of niet een plaats krijgt in het pand.

Page 23: Voorlichting StuC verhuizing

3 maart 2011 Voorlichting verhuizing StuC

Planning van de verhuizing

• Rondleidingen in het nieuwe pand zaterdag 12 maart 10.00 uur opgeven op [email protected].

•Aanvraagformulier binnenkort asva.nl onder het kopje verenigingen.

• Indienen aanvraag voor vrijdag 15 april.

• Toewijzing van de adviescommissie vrijdag 13 mei

• Verhuizing vanaf november, begin februari 2012 moet alles verhuist zijn.

Page 24: Voorlichting StuC verhuizing

3 maart 2011 Voorlichting verhuizing StuC

Vragen?