PowerPoint-presentatie - Jos van der Lans · 2020. 2. 1. · DEKOLONISATIE VAN DE BURGERS....

50

Transcript of PowerPoint-presentatie - Jos van der Lans · 2020. 2. 1. · DEKOLONISATIE VAN DE BURGERS....

Page 1: PowerPoint-presentatie - Jos van der Lans · 2020. 2. 1. · DEKOLONISATIE VAN DE BURGERS. Particulier initiatief werd professionele instelling Vrijwilligers en maatschappelijk werkers
Page 2: PowerPoint-presentatie - Jos van der Lans · 2020. 2. 1. · DEKOLONISATIE VAN DE BURGERS. Particulier initiatief werd professionele instelling Vrijwilligers en maatschappelijk werkers
Page 3: PowerPoint-presentatie - Jos van der Lans · 2020. 2. 1. · DEKOLONISATIE VAN DE BURGERS. Particulier initiatief werd professionele instelling Vrijwilligers en maatschappelijk werkers
Page 4: PowerPoint-presentatie - Jos van der Lans · 2020. 2. 1. · DEKOLONISATIE VAN DE BURGERS. Particulier initiatief werd professionele instelling Vrijwilligers en maatschappelijk werkers

Suzanne Simard, hoogleraar foresteconomy aan de Universiteit van British Columbia

Page 5: PowerPoint-presentatie - Jos van der Lans · 2020. 2. 1. · DEKOLONISATIE VAN DE BURGERS. Particulier initiatief werd professionele instelling Vrijwilligers en maatschappelijk werkers
Page 6: PowerPoint-presentatie - Jos van der Lans · 2020. 2. 1. · DEKOLONISATIE VAN DE BURGERS. Particulier initiatief werd professionele instelling Vrijwilligers en maatschappelijk werkers

“De dominante zorgcultuur is op een individualiserende maat gesneden. De vanzelfsprekendheid daarvan is zo groot dat het ter discussie stellen daarvan vrijwel onmogelijk is.”

”Zijn hulpverleningsinstellingen

scholingsoorden van de moderne ideologie van

zelfbeschikkende burgers? (…) Of kunnen ze

ook wijkplaatsen vormen in een

geïndividualiseerde wereld?”

“Waar de oude zingevende systemen de tand des tijd niet meer kunnen doorstaan, is het zaak de openvallende ruimte van eigentijdse alternatieven te voorzien. Het is de taak van de politiek om daar voorwaarden voor te creëren en het is de taak van de sociale sector om daar invulling aan te geven.”

Page 7: PowerPoint-presentatie - Jos van der Lans · 2020. 2. 1. · DEKOLONISATIE VAN DE BURGERS. Particulier initiatief werd professionele instelling Vrijwilligers en maatschappelijk werkers
Page 8: PowerPoint-presentatie - Jos van der Lans · 2020. 2. 1. · DEKOLONISATIE VAN DE BURGERS. Particulier initiatief werd professionele instelling Vrijwilligers en maatschappelijk werkers
Page 9: PowerPoint-presentatie - Jos van der Lans · 2020. 2. 1. · DEKOLONISATIE VAN DE BURGERS. Particulier initiatief werd professionele instelling Vrijwilligers en maatschappelijk werkers

NEW PUBLIC MANAGEMENTelke NPM-oplossing vergroot het probleem – repareren met controle / beheersing – van kwaad tot erger

Page 10: PowerPoint-presentatie - Jos van der Lans · 2020. 2. 1. · DEKOLONISATIE VAN DE BURGERS. Particulier initiatief werd professionele instelling Vrijwilligers en maatschappelijk werkers

NEW PUBLIC MANAGEMENTelke NPM-oplossing vergroot het probleem – repareren met controle / beheersing

Page 11: PowerPoint-presentatie - Jos van der Lans · 2020. 2. 1. · DEKOLONISATIE VAN DE BURGERS. Particulier initiatief werd professionele instelling Vrijwilligers en maatschappelijk werkers

NEW PUBLIC MANAGEMENTelke NPM-oplossing vergroot het probleem – repareren met controle / beheersing

Page 12: PowerPoint-presentatie - Jos van der Lans · 2020. 2. 1. · DEKOLONISATIE VAN DE BURGERS. Particulier initiatief werd professionele instelling Vrijwilligers en maatschappelijk werkers

NEW PUBLIC MANAGEMENTelke NPM-oplossing vergroot het probleem – repareren met controle / beheersing

Page 13: PowerPoint-presentatie - Jos van der Lans · 2020. 2. 1. · DEKOLONISATIE VAN DE BURGERS. Particulier initiatief werd professionele instelling Vrijwilligers en maatschappelijk werkers

Geschiedenis van de samenlevingsopbouw

Page 14: PowerPoint-presentatie - Jos van der Lans · 2020. 2. 1. · DEKOLONISATIE VAN DE BURGERS. Particulier initiatief werd professionele instelling Vrijwilligers en maatschappelijk werkers

“Het gaat hier om een proces, dat bewust in gang wordt gezet om een territoriale samenleving – een dorp, een wijk een streek –direct te activeren, en daarbij de bevolking te brengen tot inspraak, tot medezeggenschap en tot het mede-dragen van het beleid voor het welzijn, in de buurt, in het dorp, in de streek. Het is dan de functie van het opbouwwerk, dit proces in gang te zetten, te begeleiden, vorm en inhoud te geven.”

Marga Klompé in 1968:

Page 15: PowerPoint-presentatie - Jos van der Lans · 2020. 2. 1. · DEKOLONISATIE VAN DE BURGERS. Particulier initiatief werd professionele instelling Vrijwilligers en maatschappelijk werkers

maakbare samenleving 1975

Page 16: PowerPoint-presentatie - Jos van der Lans · 2020. 2. 1. · DEKOLONISATIE VAN DE BURGERS. Particulier initiatief werd professionele instelling Vrijwilligers en maatschappelijk werkers

betutteling taboe

Jaren zestig/zeventig

DEKOLONISATIE VAN DE BURGERS

Page 17: PowerPoint-presentatie - Jos van der Lans · 2020. 2. 1. · DEKOLONISATIE VAN DE BURGERS. Particulier initiatief werd professionele instelling Vrijwilligers en maatschappelijk werkers

Particulier initiatief werd professionele instelling

Vrijwilligers en maatschappelijk werkers

in de kinderbescherming

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

1966 1970 1974 1978

Vrijw illigers maatschappelijk w erkers

73% stichting + 1200 instellingen

25.000 professionals80.000 actieve huurders

Page 18: PowerPoint-presentatie - Jos van der Lans · 2020. 2. 1. · DEKOLONISATIE VAN DE BURGERS. Particulier initiatief werd professionele instelling Vrijwilligers en maatschappelijk werkers
Page 19: PowerPoint-presentatie - Jos van der Lans · 2020. 2. 1. · DEKOLONISATIE VAN DE BURGERS. Particulier initiatief werd professionele instelling Vrijwilligers en maatschappelijk werkers

“There is no such a thing as

society, there are only

individuals and their families.”

“Government is not the solution to our problem,

government IS the problem.”

Page 20: PowerPoint-presentatie - Jos van der Lans · 2020. 2. 1. · DEKOLONISATIE VAN DE BURGERS. Particulier initiatief werd professionele instelling Vrijwilligers en maatschappelijk werkers

NEOLIBERALISME

MARKTWERKING

Page 21: PowerPoint-presentatie - Jos van der Lans · 2020. 2. 1. · DEKOLONISATIE VAN DE BURGERS. Particulier initiatief werd professionele instelling Vrijwilligers en maatschappelijk werkers

Samenleving(sopbouw) uit het beleidsvizier

Page 22: PowerPoint-presentatie - Jos van der Lans · 2020. 2. 1. · DEKOLONISATIE VAN DE BURGERS. Particulier initiatief werd professionele instelling Vrijwilligers en maatschappelijk werkers

Samenleving(sopbouw) uit het beleidsvizier

Page 23: PowerPoint-presentatie - Jos van der Lans · 2020. 2. 1. · DEKOLONISATIE VAN DE BURGERS. Particulier initiatief werd professionele instelling Vrijwilligers en maatschappelijk werkers

Samenlevingsopbouw taant

institutionele logica

expertocratie

klantenconsumenten

burgerkracht

Page 24: PowerPoint-presentatie - Jos van der Lans · 2020. 2. 1. · DEKOLONISATIE VAN DE BURGERS. Particulier initiatief werd professionele instelling Vrijwilligers en maatschappelijk werkers
Page 25: PowerPoint-presentatie - Jos van der Lans · 2020. 2. 1. · DEKOLONISATIE VAN DE BURGERS. Particulier initiatief werd professionele instelling Vrijwilligers en maatschappelijk werkers
Page 26: PowerPoint-presentatie - Jos van der Lans · 2020. 2. 1. · DEKOLONISATIE VAN DE BURGERS. Particulier initiatief werd professionele instelling Vrijwilligers en maatschappelijk werkers

minder overheid

meer burgerkracht

Page 27: PowerPoint-presentatie - Jos van der Lans · 2020. 2. 1. · DEKOLONISATIE VAN DE BURGERS. Particulier initiatief werd professionele instelling Vrijwilligers en maatschappelijk werkers

Burgers meer

verantwoordelijkheid

=

alsof bomen gaan

groeien als je aan de

takken trekt……

Page 28: PowerPoint-presentatie - Jos van der Lans · 2020. 2. 1. · DEKOLONISATIE VAN DE BURGERS. Particulier initiatief werd professionele instelling Vrijwilligers en maatschappelijk werkers

Urgentiesamenlevingsopbouw was antwoord op grote veranderingen

Publieke sector / tekorten

We hebben een stad zo groot als Eindhoven nodig om de gaten in de publieke sector te vullen.

Segregatie

Samenleving

Ongelijkheid

Duurzaamheid Spanningen

Page 29: PowerPoint-presentatie - Jos van der Lans · 2020. 2. 1. · DEKOLONISATIE VAN DE BURGERS. Particulier initiatief werd professionele instelling Vrijwilligers en maatschappelijk werkers
Page 30: PowerPoint-presentatie - Jos van der Lans · 2020. 2. 1. · DEKOLONISATIE VAN DE BURGERS. Particulier initiatief werd professionele instelling Vrijwilligers en maatschappelijk werkers

reïnventing society & sociale innovatie

Overzichtelijkheid / tussen individu en massaliteit / kleinschaligheid / zeggenschap

Thuishuis

Page 31: PowerPoint-presentatie - Jos van der Lans · 2020. 2. 1. · DEKOLONISATIE VAN DE BURGERS. Particulier initiatief werd professionele instelling Vrijwilligers en maatschappelijk werkers
Page 32: PowerPoint-presentatie - Jos van der Lans · 2020. 2. 1. · DEKOLONISATIE VAN DE BURGERS. Particulier initiatief werd professionele instelling Vrijwilligers en maatschappelijk werkers
Page 33: PowerPoint-presentatie - Jos van der Lans · 2020. 2. 1. · DEKOLONISATIE VAN DE BURGERS. Particulier initiatief werd professionele instelling Vrijwilligers en maatschappelijk werkers

to translate private troubles in to public issues

Page 34: PowerPoint-presentatie - Jos van der Lans · 2020. 2. 1. · DEKOLONISATIE VAN DE BURGERS. Particulier initiatief werd professionele instelling Vrijwilligers en maatschappelijk werkers
Page 35: PowerPoint-presentatie - Jos van der Lans · 2020. 2. 1. · DEKOLONISATIE VAN DE BURGERS. Particulier initiatief werd professionele instelling Vrijwilligers en maatschappelijk werkers
Page 36: PowerPoint-presentatie - Jos van der Lans · 2020. 2. 1. · DEKOLONISATIE VAN DE BURGERS. Particulier initiatief werd professionele instelling Vrijwilligers en maatschappelijk werkers

25.000 woningen gesloopt100.000 woningen gerenoveerd of gesloopt, bijna de helft van de Amsterdammers zou daar mee te maken krijgen.

Oostelijke Eilanden, Funen, Dapperbuurt, Oosterparkbuurt, Pijp, Swammerdammerbuurt, Pijp, Kinkerbuurt, Staatsliedenbuurt, Westelijke Eilanden

Veel particuliere eigenaren in de negentiende eeuwse gordel

AM

STER

DA

M 1

97

0

Page 37: PowerPoint-presentatie - Jos van der Lans · 2020. 2. 1. · DEKOLONISATIE VAN DE BURGERS. Particulier initiatief werd professionele instelling Vrijwilligers en maatschappelijk werkers
Page 38: PowerPoint-presentatie - Jos van der Lans · 2020. 2. 1. · DEKOLONISATIE VAN DE BURGERS. Particulier initiatief werd professionele instelling Vrijwilligers en maatschappelijk werkers
Page 39: PowerPoint-presentatie - Jos van der Lans · 2020. 2. 1. · DEKOLONISATIE VAN DE BURGERS. Particulier initiatief werd professionele instelling Vrijwilligers en maatschappelijk werkers

energietransitie/verduurzaming frontlijn van de samenlevingsopbouw in de 21e eeuw

neem de lessen van de stadsvernieuwing ter harte

Page 40: PowerPoint-presentatie - Jos van der Lans · 2020. 2. 1. · DEKOLONISATIE VAN DE BURGERS. Particulier initiatief werd professionele instelling Vrijwilligers en maatschappelijk werkers

Markeer expliciet het afscheid van het New Public Management & het marktdenken

Page 41: PowerPoint-presentatie - Jos van der Lans · 2020. 2. 1. · DEKOLONISATIE VAN DE BURGERS. Particulier initiatief werd professionele instelling Vrijwilligers en maatschappelijk werkers

Gewenst: sterke, zelfbewuste (lokale) overheden

Page 42: PowerPoint-presentatie - Jos van der Lans · 2020. 2. 1. · DEKOLONISATIE VAN DE BURGERS. Particulier initiatief werd professionele instelling Vrijwilligers en maatschappelijk werkers

Moderniseer het klassiek Nederlandse

principe van subsidiariteit

Page 43: PowerPoint-presentatie - Jos van der Lans · 2020. 2. 1. · DEKOLONISATIE VAN DE BURGERS. Particulier initiatief werd professionele instelling Vrijwilligers en maatschappelijk werkers

Kijk voorbij het individu –zoek de veerkracht van netwerken, collectieven, burgerinitiatieven en gemeenschapsvorming

Maak de kring groter‘It takes a village to raise a child’

Page 44: PowerPoint-presentatie - Jos van der Lans · 2020. 2. 1. · DEKOLONISATIE VAN DE BURGERS. Particulier initiatief werd professionele instelling Vrijwilligers en maatschappelijk werkers

Zie wijken/buurten als arena’s van samenlevingsopbouw, als de thuisbasis van een

gerevitaliseerde civil society - zorg voor een vruchtbare sociale infrastructuur

Page 45: PowerPoint-presentatie - Jos van der Lans · 2020. 2. 1. · DEKOLONISATIE VAN DE BURGERS. Particulier initiatief werd professionele instelling Vrijwilligers en maatschappelijk werkers

Voorkom dat wijkteams en sociale professionals louter een hulpverleningsimago hebben,

presenteer ze als community workers.

Page 46: PowerPoint-presentatie - Jos van der Lans · 2020. 2. 1. · DEKOLONISATIE VAN DE BURGERS. Particulier initiatief werd professionele instelling Vrijwilligers en maatschappelijk werkers

Laat instituties (zorg, onderwijs, maatschappelijke dienstverlening) buiten hun oevers treden, demp slotgrachten, laat de buitenwereld binnenkomen

Page 47: PowerPoint-presentatie - Jos van der Lans · 2020. 2. 1. · DEKOLONISATIE VAN DE BURGERS. Particulier initiatief werd professionele instelling Vrijwilligers en maatschappelijk werkers

Voer een productieve vorm van maatschappelijke diensttijd in

Breng het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd in verband met de crisis in de publieke sector.

Page 48: PowerPoint-presentatie - Jos van der Lans · 2020. 2. 1. · DEKOLONISATIE VAN DE BURGERS. Particulier initiatief werd professionele instelling Vrijwilligers en maatschappelijk werkers

Leer van de geschiedenis

Page 49: PowerPoint-presentatie - Jos van der Lans · 2020. 2. 1. · DEKOLONISATIE VAN DE BURGERS. Particulier initiatief werd professionele instelling Vrijwilligers en maatschappelijk werkers

Leer van

de g

eschied

enis

Page 50: PowerPoint-presentatie - Jos van der Lans · 2020. 2. 1. · DEKOLONISATIE VAN DE BURGERS. Particulier initiatief werd professionele instelling Vrijwilligers en maatschappelijk werkers