Voorlichting CIW 2007

18
Communicatie- en Informatiewetenschapp en november 2007

description

 

Transcript of Voorlichting CIW 2007

Page 1: Voorlichting CIW 2007

Communicatie- en Informatiewetenschappen

november 2007

Page 2: Voorlichting CIW 2007

CIW

Beroepsperspectieven

Kenmerken opleiding

Opbouw studieprogramma Bachelor

Master

Studeren in de praktijk

Studievereniging

Vragen en afronding

Page 3: Voorlichting CIW 2007

Beroepsperspectieven

Page 4: Voorlichting CIW 2007

Mogelijke beroepen

• Onderzoek• Onderwijs• Beleid• Film en tv-criticus, journalist• ICT (o.a. consultant, management)• Productieleider bij film, TV, reclame• Communicatiemedewerker, -trainer, -adviseur• Voorlichting, tekstschrijven (o.a. nieuwe media)• Omroepen, filmfestivals

(redactie, programmering)

Page 5: Voorlichting CIW 2007

• Academisch

• Onderzoeksgericht

• Mediavergelijkend

• Interdisciplinair

Kenmerken CIW in Utrecht

Page 6: Voorlichting CIW 2007

• 150 eerstejaars studenten

• 454 CIW studenten

• 99 BA diploma’s in 2006-2007

De opleiding in cijfers

Page 7: Voorlichting CIW 2007

Communicatiekunde en mediastudies

• Object: communicatie – Gemedieerd

• oude media (F2F, schrift, film, tv)• nieuwe media (internet, games)

– Talige en beeldcommunicatie– Interpersoonlijke communicatie– Massacommunicatie

• Methodologische diversiteit

Page 8: Voorlichting CIW 2007

Bachelor/Master-systeem

Bachelorfase: 3 jaar

(24 cursussen)

Major

(18 cursussen)

Profileringsruimte bijv. Minor

(6 cursussen)

Masterfase: 1 of 2 jaar

(60 of 120 ECTS)

Master

(60 of 120 ECTS)

Page 9: Voorlichting CIW 2007

periode 1 periode 2 periode 3 periode 4

jaar 1 Inleiding CIW Theorie en analyse van beeld

en geluid

Geschiedenis/ theorie

nieuwe media

Media, cultuur& maatschappij

Geschiedenismedialandschap

Communicatie in het academisch

domein (context)

Instrueren en overtuigen

Tekst en discourse

jaar 2 Major Inleiding mediavergelijking

Major Filosofie van media en communicatie

(context)

Major Academische contextcursus

Academische contextcursus

Major

jaar 3 Major: bijv. Practicum video/nm

Profilerings-ruimte

Profilerings-ruimte Profilerings-

Ruimte

Profilerings-ruimte

Profilerings-ruimte

Bachelor eindwerkstuk

Profilerings-

ruimte

Page 10: Voorlichting CIW 2007

Cursussen eerste jaar(onder voorbehoud)

• Inleiding CIW• Theorie en analyse van beeld en geluid• Geschiedenis van het medialandschap• Communicatie in het academisch domein• Geschiedenis en theorie van de nieuwe media• Instrueren en overtuigen• Media, cultuur en maatschappij• Tekst en discourse

Page 11: Voorlichting CIW 2007

Tweede & derde jaar (verplicht)

• Inleiding mediavergelijking

• Filosofie van media en communicatie

• Eindwerkstuk BA

Page 12: Voorlichting CIW 2007

Communicatie • Methoden in communicatief onderzoek• Tekstontwerp en overtuiginskracht• Mondelinge interactie

Film/televisie• Televisiegenres• Film- en bioscoopcultuur

Nieuwe media digitale cultuur • Nieuwe media en het auteursrecht• Nieuwe media en populaire cultuur

Practicum video of nieuwe media

Tweede & derde jaar, voorbeelden:

Page 13: Voorlichting CIW 2007

• Communicatiestudies

• Film- en Televisiewetenschap

• Nieuwe Media en Digitale Cultuur

Mastermogelijkheden

Page 14: Voorlichting CIW 2007

Hoe werkt het onderwijs?

• Hoorcolleges• Werkcolleges

• Zelfstandig

WebCT, elektronische leeromgeving

• Toetsen

Page 15: Voorlichting CIW 2007

Begeleiding bachelor student

• Studieloopbaanbegeleiding:- Docent- Tutoraat- Studie-adviseur www.let.uu.nl/studiepunt

• Stagecoördinator• Coördinator internationalisering

• (Bindend) studieadvies

Page 16: Voorlichting CIW 2007

• Computerleerzalen (CIM)

• Studio, opname en montagefaciliteiten

• DVD, videocollectie

• Bibliotheken

Faciliteiten

Page 17: Voorlichting CIW 2007

Studievereniging Contact

• Wat is een studievereniging?• Activiteiten• Website • Lid worden

www.svcontact.nl

Page 18: Voorlichting CIW 2007

CIW• Alles over CIW: www.let.uu.nl/ciw

Met digitale proefcolleges!

• Studiepunt letteren (Drift 8)

www.let.uu.nl/studiepunt

• Studievereniging Contact: www.svcontact.nl

• FAQ over studeren aan de U.U.

www.qdesk.uu.nl