Voorlichting MEDIA Programma

22
MEDIA Programma

description

 

Transcript of Voorlichting MEDIA Programma

Page 1: Voorlichting MEDIA Programma

MEDIA Programma

Page 2: Voorlichting MEDIA Programma

Het streven naar een sterke Europese audiovisuele sector, waarbij Europa's culturele identiteit en erfgoed centraal staan;

Het bevorderen van de circulatie van Europese audiovisuele werken binnen en buiten Europa;

Het versterken van de concurrentiepositie van de Europese audiovisuele sector door het vergemakkelijken van de toegang tot financiering en het bevorderen van het gebruik van digitale technologieën.

Doelstellingen:

Page 3: Voorlichting MEDIA Programma

2007-2013 is EUR 754.95 miljoen

Na MEDIA I, MEDIA II en MEDIA Plus het 4de Programma.

Budget:

Page 4: Voorlichting MEDIA Programma

Opleiding

Ontwikkeling

Distributie

Promotie

Pilot projecten

Sinds 2008 ook Media Mundus (2011-2013: 15 miljoen)

Aandachtsgebieden:

Page 5: Voorlichting MEDIA Programma

4 actielijnen worden ondersteund:

1. Distributie

2. Open Media Productie Omgeving

3. “Audiovisual junction Portal”

4. Eerder ondersteunde projecten

Pilot projecten:

Page 6: Voorlichting MEDIA Programma

Nieuwe manieren van creatie, distributie en promotie van Europese audiovisuele content via non lineaire diensten.

Doel: Het op Europees niveau aanmoedigen van innovatieve manieren van creatie en distributie van Europese audiovisuele werken (fictie, creatieve documentaires, animatie en archiefmateriaal) via non lineaire diensten. 

1. Distributie:

Page 7: Voorlichting MEDIA Programma

Media peers: Seed your rights, een business-to-business marketplace for audiovisual contenthttps://www.mediapeers.com/

Moving scope: Festival Scope: http://www.festivalscope.com/

Twofour Group: Smart Entertainmenthttp://www.twofour.co.uk/

Geselecteerde projecten:

Page 8: Voorlichting MEDIA Programma

Een gedeeld virtueel kantoor, toegankelijk voor alle leden van een productieteam.

Doel: het bevorderen van het produceren van content in een geïntegreerde semantische omgeving. Dit zal het samenwerkingsproces ondersteunen.

2. Open Media Productie Omgeving: 

Page 9: Voorlichting MEDIA Programma

Ter verbreding en verbetering van de toegang tot en exploitatie van gestructureerde informatie over Europese audiovisuele content, verspreid over meerdere databases. Search engine.

Doel: Het bevorderen van de creatie van een dynamische en uitgebreide portal voor audiovisuele content voor professionals en/of gebruikers.

3. “Audiovisual junction Portal”:

Page 10: Voorlichting MEDIA Programma
Page 11: Voorlichting MEDIA Programma

Praktisch, waar moet een aanvraag aan voldoen?

Page 12: Voorlichting MEDIA Programma

Europese bedrijven

content providers

Vertoners

Omroepen

Marketing experts

Rechthebbenden

Data transport bedrijven

Wie:

Page 13: Voorlichting MEDIA Programma

Bij de selectie wordt gekeken of het project aansluit bij de doelstellingen van het MEDIA Programma.

Verder worden de projecten beoordeeldop hun Europese dimensie.

Vereisten:

Page 14: Voorlichting MEDIA Programma

De herkomst van de content en de doelgroep; het moet gaan om tenminste vier landen die bij het MEDIA Programma zijn aangesloten en om tenminste drie talen

In de concept- en/of de implementatiefase van de activiteiten zal de aanvrager samenwerken met partners uit andere Europese landen; de namen van de partners moeten in de aanvraag vermeld worden en hun rol in het project dient te worden beschreven

Dit wordt bepaald aan de hand van de volgende criteria:

Page 15: Voorlichting MEDIA Programma

Toekenningscriteria m.b.t. de inhoud van de

activiteit

Toekenningscriteria m.b.t. de haalbaarheid en de coherentie van het werkplan

Toekenningscriteria:

Page 16: Voorlichting MEDIA Programma

De relevantie van het project met betrekking tot de doelstellingen van het MEDIA Programma.

Europese dimensie van het project: - Origine van de inhoud en de doelgroep- Het aantal en de rol van partners uit de

deelnemende landen

Toekenningscriteria m.b.t. de inhoud van de activiteit, 40%:

Page 17: Voorlichting MEDIA Programma

De helderheid van de doelstellingen en de doelgroepen;

De helderheid en consistentie van het projectontwerp waaruit moet blijken dat de beoogde doelstellingen binnen een redelijke periode te realiseren zijn;

Kwaliteit en kostenefficiëntie van het ingediende project;

Ervaring van de deelnemende organisaties en de kwaliteit van het managementplan van het ingediende project;

Kwaliteit en doeltreffendheid van het plan voor verspreiding van de resultaten;

Toekenningscriteria m.b.t. de haalbaarheid en de coherentie van het werkplan, 60%:

Page 18: Voorlichting MEDIA Programma

Personeelskosten

Reis en verblijf

Duurzame apparatuur

Promotie en reclame

Kosten voor een bankgarantie

Opvoerbare kosten:

Page 19: Voorlichting MEDIA Programma

Hoogte subsidie:

Beschikbaar voor deze oproep is 1,5 miljoen euro; Er worden ongeveer 4-5 projecten geselecteerd, per project max. 50%

Page 20: Voorlichting MEDIA Programma

12, 24, 36 maanden

Duur van de actie:

Page 21: Voorlichting MEDIA Programma

Publicatie oproep:

begin volgende week

deadline medio juni

Tijdschema:

Page 22: Voorlichting MEDIA Programma

Advies en begeleiding MEDIA [email protected]

Tel. 020-3053040www.mediadesknederland.eu

Bedankt voor uw aandacht