Voorlichting 4 HAVO

18
Voorlichting 4 HAVO 12-09- 2012

description

Voorlichting 4 HAVO. MOGELIJKHEDEN NA HET HAVO-EXAMEN. W.O. H.B.O. H.A.V.O. M.B.O (+). V.W.O. WERKEN. WERKEN STUDEREN. BUITENLAND. Hoe verloopt een keuze?. Oriënteren . de derde klas. Verkennen. de vierde klas. Verdiepen. de vijfde klas. Knoop doorhakken. Oriënteren. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Voorlichting 4 HAVO

Page 1: Voorlichting  4 HAVO

Voorlichting 4 HAVO

12-09-2012

Page 2: Voorlichting  4 HAVO

2

MOGELIJKHEDEN NA HET HAVO-EXAMEN

Page 3: Voorlichting  4 HAVO

3

H.A.V.O.V.W.O.

W.O.

WERKENSTUDEREN

H.B.O.

WERKENBUITENLAND

M.B.O (+)

Page 4: Voorlichting  4 HAVO

4

Hoe verloopt een keuze?

Oriënteren

Verkennen

Verdiepen

Knoop doorhakken

de vierde klas

de derde klas

de vijfde klas

Page 5: Voorlichting  4 HAVO

5

Oriënteren

• Zelfkennis

• Interesse Beroepen Vakken

•Capaciteiten EigenschappenVakken

Page 6: Voorlichting  4 HAVO

6

Verkennen

• Waar zijn de opleidingen• Praktisch of theoretisch• Eisen en/of wensen m.b.t. profiel• Verschil tussen opleidingen• Afstudeerrichtingen

Page 7: Voorlichting  4 HAVO

7

Verkennen

• Studielast• Het onderwijssysteem• De studiebegeleiding• Spreken de beroepen aan• Kansen op de arbeidsmarkt

Page 8: Voorlichting  4 HAVO

8

Verkennen

• Kosten• Plaatsingsmogelijkheden• Aanmeldingsprocedure

Page 9: Voorlichting  4 HAVO

9

Verkennen hoe/waar?

• Decaan, lessen; start in de activiteitenweek

• Regionale HBO voorlichting 22/11Werenfridus

Page 10: Voorlichting  4 HAVO

10

• Het internet • http://oscarromero.dedecaan.net• Open dagen (zie publikaties)• Kranten, tijdschriften• Prikbord

Verkennen hoe/waar?

Page 11: Voorlichting  4 HAVO

11

• Ouders !!

– De loopbaanbegeleiders bij uitstek – Uw beroep en opleiding– Interview / meelopen– Alleen via de decaan

Verkennen hoe/waar?

Page 12: Voorlichting  4 HAVO

12

Verdiepen, vooral in de 5e klas

• Zo goed mogelijk beeld van de opleiding

• Wat komt er allemaal bij kijken

• Meeloopdagen, proefstuderen enz.

Page 13: Voorlichting  4 HAVO

13

Knoop doorhakken

• Ordenen van gegevens

• Volgorde voorkeur opleiding

• Eventueel alternatief

Page 14: Voorlichting  4 HAVO

14

Aanmelding

H.B.O.• centrale aanmelding

• Let op eventuele eisen aan profiel– Zie http://oscarromero.dedecaan.net

Page 15: Voorlichting  4 HAVO

15

Aanmelding

H.B.O.• Beperkte toelating

Landelijke fixus >loting (+cijfergem.)

Aanvullende eisen voor beperkt aantal HBO opleidingen o.a. A.L.O.

Vooropleiding kunstopleidingen

Page 16: Voorlichting  4 HAVO

16

Het portfolio• Overzicht van ondernomen activiteiten

– gesprek met de mentor– gesprek met de decaan– test– bezoek Open Dag– meeloopdag Hogeschool– regionale HBO middag 22-11– werkervaring– Interview

Page 17: Voorlichting  4 HAVO

17

Tenslotte

• Zijn er nog vragen?

Page 18: Voorlichting  4 HAVO

18

En toen was er koffie!