Voorlichting 2010 sp2

26

description

 

Transcript of Voorlichting 2010 sp2

Page 1: Voorlichting 2010 sp2
Page 2: Voorlichting 2010 sp2

SCHOOLJAAR

2012 - 2013

WELKOM

Page 3: Voorlichting 2010 sp2
Page 4: Voorlichting 2010 sp2

VMBO techniekjaar 3 & 4Van Iddekingeweg

zorg en welzijn en economiejaar 3 & 4Van Schendelstraat

Page 5: Voorlichting 2010 sp2

jaar 3 & 4 TLVan IddekingewegHTL / MTL

jaar 3 & 4 TLZuidlarenpakket met acht vakken

Page 6: Voorlichting 2010 sp2

Studiehuis atheneum / HAVOWesterse Drift Haren

HBOWO

Page 7: Voorlichting 2010 sp2
Page 8: Voorlichting 2010 sp2
Page 9: Voorlichting 2010 sp2

naast Engels ook Frans, Duits en (havo / vwo) Spaans expressievakken: drama, tekenen en muziek in de ‘ vrije ruimte’: projecturen en keuzelessen

Page 10: Voorlichting 2010 sp2

atheneum-X-tra vwo

UITGEBREIDER PROGRAMMA: 4 vreemde talen filosofie cultuur informatiekunde gebruik van een electronische leeromgeving

Page 11: Voorlichting 2010 sp2
Page 12: Voorlichting 2010 sp2

vmbo-breed / lwoo

kleinere klassen ‘minder handen’ voor de klas specifieke vakken

beeldende vorming tekenen nasteq handvaardigheid muziek drama verzorging

sociale vaardigheidstraining praktische vaardigheden

Page 13: Voorlichting 2010 sp2
Page 14: Voorlichting 2010 sp2

• ‘s ochtends theorie

• verwerkingstijd

• ‘s middags praktijkvakken

• vakoverstijgend

• 3 uur extra sport

• maandclinics

Zernike junior College Zuidlaren

Volop in beweging

TL-Sportklas

Page 15: Voorlichting 2010 sp2

‘DAKPAN’-SYSTEEM

* A/H ATHENEUM / HAVO

* H/TL HAVO / THEORETISCHE

LEERWEG

* TL/KB THEORETISCHE LEERWEG

KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG

Page 16: Voorlichting 2010 sp2
Page 17: Voorlichting 2010 sp2

KENMERKEN VAN ONZE SCHOOL

Page 18: Voorlichting 2010 sp2

LEERLINGBEGELEIDING

Page 19: Voorlichting 2010 sp2

CAMBRIDGE ENGLISH

voor atheneum

Fast Lane English voor HAVO / VWO

&

Page 20: Voorlichting 2010 sp2

CULTUURPROFIELSCHOOL

Page 21: Voorlichting 2010 sp2

jaarlijks een 4-daagse

cultuurmarathon

Page 22: Voorlichting 2010 sp2
Page 23: Voorlichting 2010 sp2

LOOTLandelijk overleg onderwijs & topsport

Page 24: Voorlichting 2010 sp2

aanmelden

Page 25: Voorlichting 2010 sp2

MEELOOPOCHTEND

woensdag18 januari 2012

Page 26: Voorlichting 2010 sp2

OPEN DAG

ZATERDAG28 januari 2012

10.00 – 13.00 uur