quan tri chien luoc

download quan tri chien luoc

If you can't read please download the document

 • date post

  16-Jul-2015
 • Category

  Business

 • view

  52
 • download

  6

Embed Size (px)

Transcript of quan tri chien luoc

 • HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG

  QUN TR CHIN LC

  (Dng cho sinh vin h o to i hc t xa)

  Lu hnh ni b

  H NI - 2007

 • HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG

  QUN TR CHIN LC

  Bin son : THS. L TH BCH NGC

 • 1

  LI NI U

  Mc tiu ch yu ca qun tr chin lc l to s thnh cng lu di cho doanh nghip.

  Vic gim ro cn php l v ton cu ho lm gia tng cng cnh tranh. Cng vi l s thay i nhanh chng v cng ngh lm rt ngn vng i sn phm trn th trng v s thay i th trng mt cc nng ng, nguy c phm phi cc sai lm chin lc gia tng ng k. Doanh nghip no t ch trng n cng tc qun tr chin lc c th s ri v tnh trn b tc. Chnh v vy, c th ni qun tr chin lc v ang tr nn ht sc quan trng cho s sng cn ca mi doanh nghip khi m mi trng kinh doanh ngy cng phc tp. Xut pht t thc t , qun tr chin lc tr thnh mt trong nhng mn bt buc i vi ngnh Qun tr kinh doanh trong cc trng i hc. Hin nay, mn qun tr chin lc bt u c dy ti Hc vin Cng ngh Bu chnh Vin thng v c xc nh l ni dung quan trng trong chng trnh o to c nhn Qun tr kinh doanh ca Hc vin. y l mn hc cung cp cc kin thc nn tng ban u v qun tr chin lc cho sinh vin. p ng cho nhu cu hc tp v nghin cu ca sinh vin h i hc ni chung v sinh vin h i hc t xa ni ring tc gi bin son cun ti liu hng dn hc tp mn Qun tr chin lc ginh cho h i hc t xa. Ti liu c kt cu thnh 8 chng

  Chng 1 Tng quan v qun tr chin lc Chng 2 -Phn tch v d bo mi trng kinh doanh Chng 3- S mng , mc tiu ca doanh nghip Chng 4- Li th cnh tranh Chng 5 - Chin lc cp doanh nghip Chng 6- Chin lc cp n v kinh doanh v cp chc nng Chng 7- La chn v t chc thc hin chin lc Chng 8- Kim tra, nh gi v iu chnh chin lc kinh doanh Ti liu hng dn c xy dng trn c s cng chng trnh c duyt ginh

  cho h i hc Qun tr kinh doanh ca Hc vin Cng ngh Bu chnh Vin Thng. bin son ti liu tc gi c gng nghin cu, chn lc v tng hp nhng kin thc c bn, tuy nhin do ln u bin son nn ti liu chc chn khng trnh khi nhng thiu st ngoi mun ca tc gi. Mong nhn c s ng gp xy dng ca cc ng nghip v sinh vin. Tc gi hy vng ni dung ti liu d hiu v gip ch cho cc sinh vin h i hc t xa tip cn mn hc mt cch d dng mc d y l mt vn kh phc tp.

  H Ni, thng 6 nm 2007 Tc gi

 • 2

 • 3

  CHNG 1: TNG QUAN V QUN TR CHIN LC

  GII THIU CHNG 1 Trong th gii kinh doanh mang tnh cnh tranh, i khi ngi ta t hi ti sao mt s cng

  ty ny th thnh cng cn mt s khc li gp tht bi. Thc vy mi doanh nghip c mt cch thc tn ti v pht trin, khng nht thit tt c cc doanh nghip u phi cnh tranh vi doanh nghip khc bng cng mt cch thc. tr li cu hi trn chng 1 gii thiu khi nim, vai tr ca qun tr chin lc; Cc cp qun tr chin lc v m hnh qun tr chin lc. Mc tiu ca chng ny l lm r

  -Khi nim qun tr chin lc - Vai tr ca qun tr chin lc - Cc cp chin lc - Mt s m hnh qun tr chin lc

  NI DUNG 1.1 MC CH, NI DUNG MN HC

  1.1.1. Mc ch

  Ton nhn loi bc vo th k 21, th k bt u vi nhiu thay i ng k trong mi trng kinh doanh ton cu nh: Nhiu cng ngh mi lin tc ra i, nhng quy nh v qun l cht lng ngy cng cht ch hn, mi trng thin nhin c nhiu din bin bt thng khp cc chu lc,...S hot ng ca doanh nghip phi gn vi ton cc ca nn kinh t vi s ho nhp khu vc v quc t bng s tm kim v pht huy li th so snh nhm ginh thng li trong cc cuc cnh tranh ngy cng gay gt v d di trong phm vi quc gia, quc t v ton cu. Trong bi cnh mi doanh nghip u c nhng c hi mi khai thc, ng thi va phi i mt vi nhiu nguy c cn ngn chn, hn ch. Chnh v vy, thch nghi vi mi trng kinh doanh t hiu qu cao v thnh cng lu d i hi cc doanh nghip ni chung v doanh nghip Vit Nam ni ring u phi c t duy chin lc, ngha l phi c tm nhn di hn nhm hng ti s mm do cn thit m bo cho s tn ti v pht trin ca doanh nghip trc nhng din bin mi trng nh hin nay. Mun t c iu th cc doanh nghip phi ht sc ch trng n cng tc qun tr chin lc. Trong thc t qun tr chin lc c nhiu t chc, nhiu loi hnh doanh nghip ca cc quc gia pht trin thc hin t lu. y l nhng cng c quan trng gip h thnh cng v t hiu qu lu di trong qu trnh pht trin. Do , i vi cc doanh nghip nc ta qun tr chin lc thch nghi vi mi trng l nhu cu khng th thiu c bit l trong bi cnh ton cu ho v hi nhp nh hin nay. Nh vy c th thy vic cung cp nhng kin thc v l lun v thc tin qun tr chin lc l ht sc cn thit. Lnh vc khoa hc ny c pht trin trong hot ng kinh doanh ht cc nc c nn kinh t v ang pht trin. Mn hc qun tr chin lc c a vo ging dy ti cc trng i hc kinh t, nht l ngnh qun tr kinh doanh nhm cung cp cho cc doanh nghip nhng nh qun tr gii, c t duy chin lc. Mc ch ca mn hc nhm trang b h thng kin thc c bn v hoch nh, thc hin v nh gi,kim sot chin lc, hnh thnh phng php nghin

 • 4

  cu, phng php t duy v a ra nh hng chin lc lu di trong hot ng kinh doanh ca doanh nghip ng thi nng cao nng lc, rn luyn k nng v nhng phm cht cn thit cho ngi hc trong cng tc qun tr chin lc ca doanh nghip.

  1.1.2. Ni dung

  Mn hc qun tr chin lc nghin cu nhng vn l lun v thc tin v hoch nh, thc hin v kim sot chin lc ca doanh nghip. C th bao gm nhng vn lin quan n qu trnh hoch nh chin lc nh cc vn s mng, mc tiu ca doanh nghip, yu t mi trng, cch thc la chn v quyt nh chin lc; Nhng vn lin quan n t chc thc hin chin lc nh xc nh cc mc tiu k hoch ngn hn, c cu t chc, phn b ngun lc, cc chnh sch kinh doanh; Cc thc nh gi, kim sot chin lc.

  1.2 KHI NIM, VAI TR CA QUN TR CHIN LC

  1.2.1- Khi nim

  Qun tr chin lc doanh nghip l tng hp cc hot ng hoch nh, t chc thc hin v kim tra, iu chnh chin lc kinh doanh din ra lp i lp li theo hoc khng theo chu k thi gian nhm m bo rng doanh nghip lun tn dng c mi c hi, thi c cng nh hn ch hoc xo b c cc e do, cm by trn con ng thc hin cc mc tiu ca mnh.

  1.2.2- Vai tr ca qun tr chin lc

  - Qun tr chin lc gip cc doanh nghip nh hng r tm nhn chin lc, s mng (nhim v) v mc tiu ca mnh. Tht vy, mun qun tr chin lc c hiu qu, cc t chc phi qun l h thng thng tin mi trng kinh doanh. Cn c vo , cc nh qun tr c th d bo c cc xu hng bin ng ca mi trng kinh doanh v xc nh ni no m doanh nghip cn i n trong tng lai, nhng g cn phi lm t c nhng thnh qu lu di. Vic nhn thc kt qu mong mun v mc ch trong tng lai gip cho nh qun tr cng nh nhn vin nm vng c vic g cn lm t c thnh cng, to s hiu bit ln nhau gia cc nh qun tr v cc nhn vin v cng n lc t c cc mong mun. Nh vy s khuyn khch c hai i tng trn t c nhng thnh tch ngn hn, nhm ci thin tt hn li ch lu di ca cc doanh nghip.

  - Qun tr chin lc gip doanh nghip lun c cc chin lc tt, thch nghi vi mi trng.

  Chin lc l nhng gii php tng qut, mang tnh nh hng gip doanh nghip t c cc mc tiu di hn. Chin lc c hnh thnh da vo cc thng tin bn trong v bn ngoi doanh nghip v c la chn theo mt tin trnh mang tnh khoa hc. ng thi, trong qu trnh qun tr chin lc, cc nh qun tr lun lun gim st nhng bin ng ca mi trng kinh doanh v iu chnh chin lc khi cn thit. V vy, qun tr chin lc s gip doanh nghip lun c chin lc tt , thch nghi vi mi trng. iu ny rt quan trng trong bi cnh mi trng ngy cng phc tp, thay i lin tc v cnh tranh din ra trn phm vi ton cu.

  - Qun tr chin lc gip doanh nghip ch ng trong vic ra quyt nh nhm khai thc kp thi cc c hi v ngn chn hoc hn ch cc ri ro trong mi trng bn ngoi, pht huy cc im mnh v gim cc im yu trong ni b doanh nghip.

 • 5

  iu kin mi trng m cc doanh nghip gp phi lun bin i. Nhng bin i nhanh thng to ra cc c hi v nguy c bt ng. Qu trnh qun tr chin lc buc nh qun tr phn tch v d bo cc iu kin mi trng trong tng lai gn cng nh tng lai xa. Nh thy r iu kin mi trng tng lai m nh qun tr c kh nng nm bt tt hn cc c hi, tn dng ht cc c hi v gim bt nguy c lin quan n iu kin mi trng kinh doanh v t a ra cc quyt nh mang tnh ch ng. iu c ngha l khi d bo cc c hi c kh nng xut hin, cc nh qun tr chun b k hoch nm bt khi tnh hung cho php, hoc khi gp nguy c, cc nh qun tr c th ch ng tc ng vo mi trng gim bt ri ro hoc ch ng n trnh. Mt khc, im mnh v im yu lun tn ti trong t chc do nu khng qun tr chin lc doanh nghip d bng lng vi nhng g hin c, khi mi trng thay i im mnh s nhanh chng tr thnh im yu v c nguy c b i th cnh tranh khai thc. Ngc li nu qun tr chin lc, h thng thng tin ca doanh nghip lun r sot im mnh, im yu nh qun tr c c s tn dng cc im mnh nhm tng kh nng cnh tranh, ng thi c k hoch lm gim cc im yu hn ch ri ro.

  - Qun tr chin lc gip doanh nghip t c hiu qu cao hn so vi khng qun tr. Cc cng trnh nghin cu cho thy cc doanh nghip no vn dng qun tr chin lc th

  t c kt qu tt hn nhiu so vi cc kt qu m h t c trc v cc kt qu ca cc doanh nghip khng vn dng qun tr chin lc. iu khng c ngha l cc doanh nghip vn dng qun tr chin lc s khng gp phi cc vn , thm ch c th b ph sn, m n ch c ngha l vic vn dng qun tr chin lc s gim bt ri ro gp phi cc vn trm trng v tng kh nng ca doanh nghip trong vic tranh th cc c hi trong mi trng khi chng xut hin.

  Mc d cc u im nu trn l rt quan trng, nhng qun tr chin lc vn c mt s nhc im.

  - Nhc im ch yu l thit lp qu trnh qun tr chin lc kinh doanh cn nhiu thi gian v s n lc. Tuy nhin, mt khi doanh nghip c kinh nghim v qu trnh qun tr chin lc kinh doanh th vn thi gian s gim bt, dn dn i n tit kim c thi gian. Hn na, vn thi gian cn cho vic lp k hoch s km phn quan trng nu doanh nghip c b p nhiu li ch hn.

  - Cc k hoch chin lc kinh doanh c th b quan nim mt cc sai lm l chng c lp ra mt cch cng nhc khi c n nh thnh vn bn. Cc nh Qun tr chin lc qu tin tng l k hoch ban u ca h nht thit phi c thc hin m khng m xa n cc thng tin b sung. y l sai lm nghim trng ca vic vn dng khng ng n qun tr chin lc kinh doanh. K hoch chin lc kinh doanh phi nng ng v pht trin v rng iu kin mi trng bin i, v doanh nghip c th quyt nh i theo cc mc tiu mi hoc mc tiu sa i.

  - Gii hn sai st trong vic d bo mi trng di hn i khi c th rt ln. Kh khn ny khng lm gim s cn thit phi d bo trc. Thc ra vic nh gi trin vng di hn khng nht thit phi chnh xc n tng chi tit tng tn, m chng c ra m bo cho doanh nghip khng phi a ra nhng thay i thi qu m vn thch nghi c vi nhng din bin mi trng mt cch t v hn.

  - Mt s doanh nghip dng nh vn giai on k hoch ho v ch qu t n vn thc hin. Hin tng ny khin mt s nh qun tr nghi ng v tnh hu ch ca qu trnh

 • 6

  qun tr chin lc kinh doanh. Th nhng, vn khng phi ti qun tr chin lc kinh doanh m l ti ngi vn dng n. Hin nhin, cc doanh nghip cn phi " ra k hoch m thc hin" nu bt k dng k hoch ho no c kh nng mang li hiu qu.

  Mc d nhng nhc im ni trn khin mt s doanh nghip khng vn dng qu trnh qun tr chin lc kinh doanh, nhng vn tim tng nhn chung l c th khc phc c nu bit vn dng qu trnh qun tr chin lc kinh doanh mt cch ng n. Nhng u im ca vic vn dng qu trnh chin lc kinh doanh r rng l c gi tr ln hn nhiu so vi nhc im.

  1.3 CC CP CHIN LC Chin lc c th c qun l nhiu cp khc nhau trong mt doanh nghip nhng thng

  thng c 3 cp chin lc c bn.

  1.3.1. Chin lc cp cng ty

  Chin lc cp Doanh nghip bao hm nh hng chung ca doanh nghip v vn tng trng qun l cc Doanh thnh vin, phn b ngun lc ti chnh v cc ngun lc khc gia nhng n v thnh vin ny; Xc nh mt c cu mong mun ca sn phm, dch v, ca cc lnh vc kinh doanh m doanh nghip tham gia kinh doanh; xc nh ngnh kinh doanh (hoc cc ngnh kinh doanh) m doanh nghip ang hoc s phi tin hnh mi ngnh cn c kinh doanh nh th no ( th d: lin kt vi cc chi nhnh khc ca cng ty hoc kinh doanh c lp...)

  V d: Chin lc cp cng ty ca Eaton corporation phi xc nh xem trong s 57 chi nhnh ca cng ty trong nc v nc ngoi cn gi li chi nhnh no, chi nhnh no cn ng ca ngnh mi no v cc hp ng ch yu no (hoc loi hp ng no) cn theo ui.

  1.3.2. Chin lc cp n v kinh doanh:

  Chin lc cp n v kinh doanh tp trung vo vic ci thin v th cnh tranh ca cc sn phm dch v ca Doanh nghip trong ngnh kinh doanh hoc l mt kt hp sn phm th trng m Doanh nghip tham gia kinh doanh. Chin lc cp n v kinh doanh bao gm ch cnh tranh m doanh nghip la chn nhn mnh, cc thc m n t nh v vo th trng t li th cnh tranh v cc chin lc nh v khc nhau c th s dng trong bi cnh khc nhau ca mi ngnh.

  1.3.3 Chin lc chc nng

  Tp trung vo vic qun l v s dng mt cch c hiu qu nht cc ngun lc ca doanh nghip v ca mi n v thnh vin. Cc chin lc chc nng c pht trin nhm thc hin thnh cng chin lc cp n v kinh doanh v t thc hin thnh cng chin lc cp doanh nghip.

  1.4 M HNH QUN TR CHIN LC

  1.4.1-M hnh qun tr chin lc tng qut

  M hnh ny chia ton b chi k qun tr chin lc thnh 9 bc c th sau:

  Bc 1, nghin cu trit l kinh doanh, mc tiu v nhim v ca doanh nghip.

 • 7

  Bc ny thc hin vic nghin cu li trit l kinh doanh, cc mc tiu v cc nhim v c th ca doanh nghip. Mt khc, nhiu nh qun tr hc cho rng bn cnh vic nghin cu trit l kinh doanh ca doanh nghip cn phi thc hin nhim v ht sc quan trng na l nghin cu , quan im cng nh nhng mong mun ca lnh o doanh nghip thi k kinh doanh chin lc.

  Bc 2, phn tch mi trng bn ngoi.

  Mc tiu ca bc ny l xc nh c mi c hi v e do c th xut hin trong thi k kinh doanh chin lc. Mun vy, doanh nghip phi s dng cc cng c, phng tin, k thut phn tch v d bo thch hp. Vic xc nh c hi, e do c chun xc hay khng s l mt trong cc nhn t nh hng rt ln n cht lng ca bc la chn chin lc kinh doanh ca doanh nghip.

  Bc 3, phn tch mi trng bn trong .

  Phn tch bn trong nhm xc nh im mnh, im yu ca doanh nghip so vi cc i th cnh tranh trong thi k kinh doanh chin lc. Mun vy, phi bit s dng cc cng c, k thut thch hp v tp trung vo nhng im ch yu nhm xc nh chnh xc doanh nghip mnh, yu g? Kt qu phn tch v nh gi mnh, yu c chnh xc hay khng cng l mt trong nhng nhn t quyt nh n cht lng ca bc tip theo.

  Bc 4, xt li mc tiu, nhim v ca doanh nghip trong thi k chin lc.

  Bc ny c nhim v da trn c s cc kt qu nghin cu cc bc trn m nh gi li xem mc tiu nhim v ca doanh nghip trong thi k chin lc l g? Cc mc tiu, nhim v ny c cn ph hp vi mc tiu v nhim v m xc nh khi xy dng doanh nghip hay phi thay i? Nu phi thay i th mc thay i nhiu hay t, theo hng m rng, thu hp hay phi thay i c nhim v kinh doanh?

  Bc 5, quyt nh chin lc kinh doanh.

  Quyt nh chin lc kinh doanh chnh l bc xc nh v la chn chin lc kinh doanh c th cho thi k chin lc. Tu theo phng php xy dng chin lc c th m doanh nghip s dng cc k thut xy dng v nh gi quyt nh chin lc ti u cho thi k chin lc.

  Bc 6, tin hnh phn phi cc ngun lc.

  Hiu n gin nht th phn phi cc ngun lc chnh l vic phn b cc ngun lc sn xut cn thit trong qu trnh t chc thc hin chin lc xc nh. Tuy nhin, s c nhiu quan nim v vn ny.

  Nu ch hiu phn phi ngun lc mt cch tng qut nht s cp n vic nghin cu, nh gi li h thng t chc doanh nghip bao gm c h thng sn xut v h thng qun tr. Sau khi c cc kt lun v chng, cc nh qun tr chin lc s phi la chn xem liu c cn thay i hay iu chnh h thng sn xut hay/ v h thng b my qun tr cho ph hp vi cc iu kin mi ca thi k chin lc hay khng? Nu phi thay i hay/v iu chnh th phi thc hin c th nh th no?

  Nu hiu phn phi ngun lc theo ngha t chc cc ngun lc trong sut qu trnh thc hin chin lc s khng ch dng cc ni dung trn m phi bo hm c vic xy dng v t

 • 8

  chc thc hin k hoch ngn hn hn. Tuy vy, m hnh ny s ch dng cch hiu phn phi ngun lc dng tng qut.

  Bc 7, xy dng cc chnh sch kinh doanh ph hp

  Ni dung ca bc ny l xy dng cc chnh sch kinh doanh ph hp vi cc iu kin ca thi k chin lc. Cc chnh sch kinh doanh c quan nim l cc chnh sch gn trc tip vi tng lnh vc hot ng chc nng nh marketing, sn phm, sn xut, Cc chnh sch l c s doanh nghip t chc thc hin c hiu qu cc k hoch kinh doanh trong thi k chin lc.

  xy dng cc chnh sch kinh doanh ph hp i hi phi nm vng cc k nng, k thut hoch nh chnh sch tng lnh vc hot ng c th.

  Bc 8, xy dng v trin khai thc hin cc k hoch ngn hn hn.

  Tu theo ngn ca thi k chin lc m trin khai xy dng cc k hoch sn xut - kinh doanh ngn hn hn cho thch hp. iu kin c bn ca cc k hoch ny l phi c thi gian ngn hn thi gian ca thi k chin lc. Cc k nng, k thut xy dng chin lc khng phi ch c cp gio trnh ny m cn c c th ho hn cc ni dung c lin quan ca gio trnh qun tr kinh doanh tng hp.

  Khi cc k hoch c xy dng, nhim v tip theo li cun hot ng ca mi nh qun tr mi cp, mi b phn l t chc thc hin cc k hoch .

  Bc 9, kim tra, nh gi v iu chnh trong qu trnh xy dng v t chc thc hin chin lc kinh doanh.

  Kim tra, nh gi l hot ng khng th thiu nhm xc nh xem mi trng kinh doanh thay i nh th no? Vi cc thay i th c cn thay i, iu chnh chin lc kinh doanh, chnh sch kinh doanh hay/v k hoch hay khng? Mun lm c vic ny cc nh qun tr s phi s dng cc k thut kim tra, nh gi thch hp vi tng i tng trn c s quyt nh vic iu chnh chin lc, chnh sch hay k hoch kinh doanh hoc quyt nh khng cn iu chnh chng.

 • 9

  1.4.2- M hnh ba giai on qun tr chin lc

  Xt v mt ni dung chin lc kinh doanh phi bao gm: xc nh mc tiu di hn; hng vn ng v qu o vn ng pht trin; cc chnh sch, bin php nhm gip cho doanh nghip thc hin mc tiu di hn. Ni cch khc, chin lc phi gip cho cc doanh nghip tr li c cc cu hi: doanh nghip i u? n u? i nh th no? bng cch no? Trong bi cnh nn kinh t th trng m ca v hi nhp, lun tn ti cnh tranh gay gt gia cc i th cnh tranh.

  Trnh t tin hnh hot ng qun tr chin lc c m t thnh ba giai on: hnh thnh, thc thi v nh gi iu chnh chin lc.

  Giai on 1, hnh thnh chin lc

  giai on ny cc nh qun tr s dng cc phng php, cng c, phng tin thch hp nhm hoch nh bn chin lc cho thi k chin lc c th. Ni dung ch yu ca giai on nay l nghin cu cc nhn t vn ngoi, bn trong doanh nghip xc nh mt yu, mt mnh, thi c cng nh thch thc; hp nht phn tch tng hp bng cng c thch hp; xc nh mc tiu, la chn v quyt nh chin lc.

  Giai on 2, Thc thi chin lc.

  Cc ni dung ch yu giai on ny l sot xt li t chc, xut cc chnh sch cho qu trnh thc hin chin lc; thit lp mc tiu v gii php trung hn, hng nm v cc k hoch ngn hn hn; phn phi cc ngun lc ti nguyn theo cc k hoch xy dng.

  Giai on 3, nh gi, iu chnh chin lc.

  Nghin cu trit l kinh doanh, s mng mc i

  Phn tch v d bo mi trng bn ngoi

  Phn tch v d bo mi trng kinh doanh bn trong

  Xt li mc tiu

  Quyt nh chin lc

  Phn phi ngun lc

  Kim tra, nh gi v iu chnh

  Xy dng v trin khai thc hin cc k hoch ngn hn hn

  Xy dng chnh sch

  Hnh thnh chin lc Thc hin chin lc

  nh gi v iu chnh

  chin lc

  S 1.1 M hnh qun tr chin lc tng qut

 • 10

  Giai on ny ch yu xem xt, nh gi cc yu t bn ngoi, bn trong doanh nghip; o lng, nh gi kt qu, so snh chng vi cc tiu chun gii hn v thc hin iu chnh mc tiu, chnh sch v/hoc gii php cho ph hp vi nhng biu hin mi ca mi trng kinh doanh.

  Hnh thnh chin lc

  Nghin cu cc nhn t bn ngoi, bn trong, mt mnh, yu, thi c, nguy c

  Hp nht phn tch tng hp

  Xc nh mc tiu la chn v quyt nh chin lc

  Thc thi chin lc

  Sot xt li t chc, xut cc chnh sch cho qu trnh thc hin chin lc

  Thit lp mc tiu v gii php trung hn, hng nm

  Phn phi cc ngun lc ti nguyn theo cc k hoch xy dng

  nh gi, iu chnh chin lc

  Xem xt nh gi cc yu t bn ngoi, bn trong doanh nghip

  o lng nh gi kt qu, so snh vi cc gii hn

  Thc hin vic iu chnh mc tiu, chnh sch, gii php

  S 1.2 M hnh ba giai on qun tr chin lc

  TM TT CHNG 1 * Qun tr chin lc doanh nghip l tng hp cc hot ng hoch nh, t chc thc hin

  v kim tra, iu chnh chin lc kinh doanh din ra lp i lp li theo hoc khng theo chu k thi gian nhm m bo rng doanh nghip lun tn dng c mi c hi, thi c cng nh hn ch hoc xo b c cc e do, cm by trn con ng thc hin cc mc tiu ca mnh.

  Qun tr chin lc gip cc doanh nghip nh hng r tm nhn chin lc, s mng (nhim v) v mc tiu ca mnh.; Gip doanh nghip lun c cc chin lc tt, thch nghi vi mi trng, ch ng trong vic ra quyt nh nhm khai thc kp thi cc c hi v ngn chn hoc hn ch cc ri ro trong mi trng bn ngoi, pht huy cc im mnh v gim cc im yu trong ni b doanh nghip, gip doanh nghip t c hiu qu cao hn so vi khng qun tr.

  * Chin lc c th c qun l nhiu cp khc nhau trong mt doanh nghip nhng thng thng c 3 cp chin lc c bn l chin lc cp doanh nghip, chin lc cp n v kinh doanh, chin lc chc nng

 • 11

  Chin lc cp Doanh nghip bao hm nh hng chung ca doanh nghip v vn tng trng, qun l cc Doanh thnh vin, phn b ngun lc ti chnh v cc ngun lc khc gia nhng n v thnh vin ny

  Chin lc cp n v kinh doanh bao gm ch cnh tranh m doanh nghip la chn nhn mnh, cc thc m n t nh v vo th trng t li th cnh tranh v cc chin lc nh v khc nhau c th s dng trong bi cnh khc nhau ca mi ngnh.

  Cc chin lc chc nng tp trung vo vic qun l v s dng mt cch c hiu qu nht cc ngun lc ca doanh nghip v ca mi n v thnh vin.

  Cc chin lc chc nng c pht trin nhm thc hin thnh cng chin lc cp n v kinh doanh v t thc hin thnh cng chin lc cp doanh nghip.

  * M hnh qun tr chin lc tng qut chia ton b chi k qun tr chin lc thnh 9 bc Bc 1, Nghin cu trit l kinh doanh, mc tiu v nhim v ca doanh nghip. Bc 2, phn tch mi trng bn ngoi. Bc 3, Phn tch mi trng bn trong . Bc 4, Xt li mc tiu, nhim v ca doanh nghip trong thi k chin lc. Bc 5, Quyt nh chin lc kinh doanh. Bc 6, Tin hnh phn phi cc ngun lc. Bc 7, Xy dng cc chnh sch kinh doanh ph hp Bc 8, Xy dng v trin khai thc hin cc k hoch ngn hn hn. Bc 9, Kim tra, nh gi v iu chnh trong qu trnh xy dng v t chc thc hin

  chin lc kinh doanh.

  * M hnh ba giai on qun tr chin lc m t hot ng qun tr chin lc thnh ba giai on: hnh thnh, thc thi v nh gi iu chnh chin lc.

  Giai on 1, hnh thnh chin lc Ni dung ch yu ca giai on nay l nghin cu cc nhn t vn ngoi, bn trong doanh

  nghip xc nh mt yu, mt mnh, thi c cng nh thch thc; hp nht phn tch tng hp bng cng c thch hp; xc nh mc tiu, la chn v quyt nh chin lc.

  Giai on 2, Thc thi chin lc. Cc ni dung ch yu giai on ny l sot xt li t chc, xut cc chnh sch cho qu

  trnh thc hin chin lc; thit lp mc tiu v gii php trung hn, hng nm v cc k hoch ngn hn hn; phn phi cc ngun lc ti nguyn theo cc k hoch xy dng.

  Giai on 3, nh gi, iu chnh chin lc. Giai on ny ch yu xem xt, nh gi cc yu t bn ngoi, bn trong doanh nghip; o

  lng, nh gi kt qu, so snh chng vi cc tiu chun gii hn v thc hin iu chnh mc tiu, chnh sch v/hoc gii php cho ph hp vi nhng biu hin mi ca mi trng kinh doanh.

 • 12

  CU HI N TP 1- Qun tr chin lc l g? Ti sao cc doanh nghip phi qun tr chin lc? 2- Nu cc cp chin lc? Mi quan h gia cc cp chin lc? 3- Trnh by m hnh qun tr chin lc tng qut? 4- Trnh by m hnh qun tr chin lc 3 giai on?

 • 13

  CHNG 2: PHN TCH V D BO MI TRNG KINH DOANH

  GII THIU CHNG 2 Nghin cu mi trng l mt ni dung quan trng khng th thiu c trong qun tr

  chin lc. Chng ny s tp trung nghin cu mi trng kinh doanh bao gm: Mi trng bn ngoi v mi trng bn trong doanh nghip. Mc ch ca vic nghin cu mi trng bn ngoi l nhm nhn nh nhng e do cng nh nhng c hi c nh hng n hot ng ca doanh nghip. V vy nghin cu mi trng bn ngoi khng t ra vi ton b cc yu t m ch gii hn trong cc yu t c nh hng thc s i vi doanh nghip. Nhng yu t ny tc ng n doanh nghip tu thuc vo c in ca ngnh , mc tiu v chin lc ca doanh nghip. Phn tch mi trng bn trong l nhm tm ra nhng im mnh v im yu ca doanh nghip ng thi gip doanh nghip bit c kh nng nm bt c hi trong tng thi k.

  Mc tiu ca chng ny l : - Phn tch cc yu t thuc mi trng bn ngoi vi mc ch tm ra nhng c hi v

  nguy c nh hng n doanh nghip - Phn tch cc yu t thuc mi trng bn trong vi mc ch nhm xc nh im

  mnh, yu ca doanh nghip so vi i th cnh tranh - To lp h thng thng tin phc v phn tch v d bo mi trng kinh doanh.

  NI DUNG 2.1- PHN TCH V D BO MI TRNG KINH DOANH

  Phn tch v d bo mi trng kinh doanh l qu trnh s dng cc phng php thch hp nhm xc nh cc c hi, e do ca mi trng kinh doanh bn ngoi cng nh cc im mnh, yu ca bn thn doanh nghip trong thi k chin lc. Vic phn tch v d bo mi trng kinh doanh l mt yu cu khng th thiu c trong cng tc qun tr chin lc v h thng cc yu t mi trng l mt thc th phc tp, bin ng lin tc theo thi gian nht l cc yu t thuc mi trng bn ngoi. c bit trong bi cnh khoa hc k thut pht trin nhanh, vn khu vc ho v ton cu ho ang din ra, vn nhim mi trng ang e do nng n n i sng con ngi khp ni trn th gii...th tnh cht ca cc yu t mi trng ngy cng phc tp v thay i nhanh hn. Chnh v vy cc doanh nghip mun tn ti v pht trin lu di i hi phi qun l cht ch h thng thng tin mi trng. y l nn tng quan trng gip cc nh qun tr ra cc quyt nh c hiu qu, qun tr chin lc thnh cng v lun thch nghi vi mi trng hot ng ca mnh.

  2.1.1. Phn tch cc yu t mi trng bn ngoi

  Mi trng bn ngoi l h thng cc yu t phc tp, lun c nhiu c hi ln nguy c tc ng n hot ng ca doanh nghip theo cc mc khc nhau. S bin ng ca cc yu t ny nm ngoi tm kim sot ca doanh nghip, chng tc ng an xen ln nhau v nh hng n qun tr chin lc ca doanh nghip. V vy khi phn tch cc yu t ca mi trng,

 • 14

  cc doanh nghip cn xem xt tnh cht tc ng ca tng yu t, mi tng tc gia cc yu t d bo c th mc , bn cht v thi im nh hng nhm x l cc tnh hung mt cch linh hot, ng thi c gii php hu hiu tn dng ti a cc c hi, hn ch hoc ngn chn kp thi cc nguy c nhm nng cao hiu qu v gim tn tht trong qu trnh qun tr chin lc.

  2.1.1.1. Mi trng v m

  a. Mi trng chnh tr- php lut

  - Chnh tr

  Chnh tr l yu t u tin m cc nh u t, nh qun tr cc doanh nghip quan tm phn tch d bo mc an ton trong cc hot ng ti cc quc gia, cc khu vc ni m doanh nghip ang c mi quan h mua bn hay u t. Cc yu t nh th ch chnh tr, s n nh hay bin ng v chnh tr ti quc gia hay mt khu vc l nhng tn hiu ban u gip cc nh qun tr nhn din u l c hi hoc u l nguy c ca doanh nghip ra cc quyt nh u t, sn xut kinh doanh trn cc khu vc th trng thuc phm vi quc gia hay quc t. Yu t chnh tr l yu t rt phc tp, tu theo iu kin c th yu t ny s tc ng n s pht trin kinh t trong phm vi quc gia hay quc t. Cc nh qun tr chin lc mun pht trin th trng cn phi nhy cm vi tnh hnh chnh tr mi khu vc a l, d bo din bin chnh tr trn phm vi quc gia, khu vc, th gii c cc quyt nh chin lc thch hp v kp thi.

  - Lut php

  Vic to ra mi trng kinh doanh lnh mnh hay khng lnh mnh hon ton ph thuc vo yu t php lut v qun l nh nc v kinh t. Vic ban hnh h thng lut php c cht lng l iu kin u tin m bo mi trng kinh doanh bnh ng cho cc doanh nghip buc cc doanh nghip phi kinh doanh chn chnh, c trch nhim. Tuy nhin nu h thng php lut khng hon thin cng s c nh hng khng nh ti mi trng kinh doanh gy kh khn trong hot ng sn xut kinh doanh ca cc doanh nghip.

  Php lut a ra nhng quy nh cho php, khng cho php hoc nhng i hi buc cc doanh nghip phi tun th. Ch cn mt s thay i nh trong h thng lut php nh thu, u t ... s nh hng n hot ng sn xut kinh doanh ca doanh nghip. V d nh Php lnh Bu chnh Vin thng ra i cho php mi thnh phn kinh t c tham gia cung cp cc dch v chuyn pht th to c hi cho cc doanh nghip xm nhp vo lnh vc cung cp cc dch v Bu chnh nhng li to nguy c cho VNPT khi phi i mt vi ngy cng nhiu i th cnh tranh, mi trng cnh tranh ngy cng khc lit.

  Vn t ra i vi cc doanh nghip l phi hiu r tinh thn ca lut php v chp hnh tt nhng quy nh ca php lut, nghin cu tn dng c cc c hi t cc iu khon ca php l mang li v c nhng i sch kp thi trc nhng nguy c c th n t nhng quy nh php lut trnh c cc thit hi do s thiu hiu bit v php l trong kinh doanh.

  - Chnh ph:

  Chnh ph c vai tr to ln trong vic iu tit v m nn kinh t thng qua cc chnh sch kinh t, ti chnh, tin t v cc chng trnh chi tiu ca mnh. Trong mi quan h vi cc doanh nghip chnh ph va ng vai tr l ngi kim sot, khuyn khch, ti tr, quy nh, ngn cm, hn ch va ng vai tr khch hng quan trng i vi doanh nghip (trong chng trnh chi tiu ca chnh ph) v sau cng chnh ph ng vai tr l nh cung cp cc dch v cho doanh nghip

 • 15

  nh cung cp thng tin v m, cc dch v cng cng khc. tn dng c c hi, gim thiu nguy c cc doanh nghip phi nm bt cho c nhng quan im, nhng quy nh, u tin nhng chng trnh chi tiu ca chnh ph v cng phi thit lp mt quan h tt p, thm ch c th thc hin s vn ng hnh lang khi cn thit nhm to ra 1 mi trng thun li cho hot ng ca doanh nghip.

  b.Mi trng kinh t

  y l mt yu t rt quan trng thu ht s quan tm ca tt c cc nh qun tr . S tc ng ca cc yu t ca mi trng ny c tnh cht trc tip v nng ng hn so vi mt s cc yu t khc ca mi trng tng qut . Nhng din bin ca mi trng kinh t bao gi cng cha ng nhng c hi v e do khc nhau i vi tng doanh nghip trong cc ngnh khc nhau v c nh hng tim tng n cc chin lc ca doanh nghip. C rt nhiu cc yu t ca mi trng v m nhng c th ni cc yu t sau c nh hng ln n hot ng kinh doanh ca cc doanh nghip

  - Tc tng trng ca nn kinh t:

  Nn kinh t giai on c tc tng trng cao s to nhiu c hi cho u t m rng hot ng sn xut kinh doanh ca doanh nghip, ngc li khi nn kinh t sa st s dn n gim chi ph tiu dng ng thi lm tng lc lng cnh tranh. Thng thng s gy nn chin tranh gi c trong ngnh.

  - Li sut v xu hng ca li xut trong nn kinh t

  Li sut v xu hng ca li xut trong nn kinh t c nh hng n xu th ca tit kim, tiu dng v u t v do vy nh hng ti hot ng ca cc doanh nghip. Li xut tng s hn ch nhu cu vay vn u t m rng hot ng sn xut kinh doanh, nh hng ti mc li ca cc doanh nghip. ng thi khi li xut tng cng s khuyn khch ngi dn gi tin vo ngn hng nhiu hn v do vy lm cho nhu cu tiu dng gim xung.

  - Chnh sch tin t v t gi hi oi

  Chnh sch tin t v t gi hi oi cng c th to vn hi tt cho doanh nghip nhng cng c th l nguy c cho s pht trin ca doanh nghip c bit n tc ng iu chnh quan h xut nhp khu. Thng thng chnh ph s dng cng c ny iu chnh quan h xut nhp khu theo hng c li cho nn kinh t.

  - Lm pht

  Lm pht cng l 1 nhn t quan trng cn phi xem xt v phn tch. Lm pht cao hay thp c nh hng n tc u t vo nn kinh t. Khi lm pht qu cao s khng khuyn khch tit kim v to ra nhng ri ro ln cho s u t cu cc doanh nghip, sc mua ca x hi cng b gim st v lm cho nn kinh t b nh tr. Tri li thiu pht cng lm cho nn kinh t b tr tr. Vic duy tr mt t l lm pht va phi c tc dng khuyn khch u t vo nn kinh t , kch thch th trng tng trng .

  - H thng thu v mc thu

  Cc u tin hay hn ch ca chnh ph vi cc ngnh c c th ho thng qua lut thu. S thay i ca h thng thu hoc mc thu c th to ra nhng c hi hoc nguy c i vi cc doanh nghip v n lm cho mc chi ph hoc thu nhp ca doanh nghip thay i.

 • 16

  c. Mi trng vn ho x hi

  Bao gm nhng chun mc v gi tr m nhng chun mc v gi tr ny c chp nhn v tn trng, bi mt x hi hoc mt nn vn ho c th. S thay i ca cc yu t vn ho x hi mt phn l h qu ca s tc ng lu i ca cc yu t v m khc, do vy n thng xy ra chm hn so vi cc yu t khc. Mt s nhng c im m cc nh qun tr cn ch l s tc ng ca cc yu t vn ho x hi thng c tnh di hn v tinh t hn so vi cc yu t khc, thm ch nhiu lc kh m nhn bit c. Mt khc, phm vi tc ng ca cc yu t vn ho x hi thng rt rng: "n xc nh cch thc ngi ta sng lm vic, sn xut, v tiu th cc sn phm v dch v". Nh vy nhng hiu bit v mt vn ho - x hi s l nhng c s rt quan trng cho cc nh qun tr trong qu trnh qun tr chin lc cc doanh nghip. Cc kha cnh hnh thnh mi trng vn ho x hi c nh hng mnh m ti cc hot ng kinh doanh nh: (l) Nhng quan nim v o c, thm m, v li sng, v ngh nghip; (2) Nhng phong tc, tp qun, truyn thng (3) Nhng quan tm v u tin ca x hi; Trnh nhn thc, hc vn chung ca x hi...

  Bn cnh Dn s cng l mt yu t rt quan trng nh hng n cc yu t khc ca mi trng v m, c bit l yu t x hi v yu t kinh t. Nhng thay i trong mi trng dn s s tc ng trc tip n s thay i ca mi trng kinh t v x hi v nh hng n chin lc kinh doanh ca doanh nghip.

  Nhng thng tin ca mi trng dn s cung cp nhng d liu quan trng cho cc nh qun tr trong vic hoch nh chin lc sn phm, chin lc th trng, chin lc tip th, phn phi v qung co. Nhng kha cnh cn quan tm ca mi trng dn s bao gm: (l) Tng s dn ca x hi, t l tng ca dn s, (2) Kt cu v xu hng thay i ca dn s v tui tc, gii tnh, dn tc ngh nghip, v phn phi thu nhp; (3) Tui th v t l sinh t nhin; (4) Cc xu hng dch chuyn dn s gia cc vng...

  d. Mi trng t nhin

  iu kin t nhin bao gm v tr a l, kh hu, cnh quan thin nhin; t ai, sng bin, cc ngun ti nguyn khong sn trong lng t, ti nguyn rng bin, s trong sch ca mi trng, nc v khng kh,... C th ni cc iu kin t nhin lun lun l mt yu t quan trng trong cuc sng ca con ngi (c bit l cc yu t ca mi trng sinh thi), mt khc n cng l mt yu t u vo ht sc quan trng ca nhiu ngnh kinh t nh: nng nghip, cng nghip khai khong, du lch, vn ti. Trong rt nhiu trng hp, chnh cc iu kin t nhin tr thnh mt yu t rt quan trng hnh thnh li th cnh tranh ca cc sn phm v dch v

  Tuy nhin, trong nhng thp nin gn y, nhn loi ang chng kin s xung cp nghim trng ca cc iu kin t nhin, c bit l: S nhim mi trng t nhin ngy cng tng; S cn kit v khan him ca cc ngun ti nguyn v nng lng; S mt cn bng v mi trng sinh thi...Nhng ci gi m con ngi phi tr do s xung cp ca mi trng t nhin l v cng to ln, kh m tnh ht c. nhiu thnh ph trn th gii tnh trng nhim khng kh v nc t ti mc nguy him. Mt mi lo rt ln l cc ha cht cng nghip to ra l thng trn tng ozone gy nn hiu ng nh knh, tc l lm cho tri t nng ln n mc nguy him. Ty u, cc ng "xanh" gy sc p rt mnh i phi c nhng hnh ng chung lm gim nhim trong cng nghip.

 • 17

  Cc nh qun tr chin lc cn nhy bn vi nhng mi e da v c hi gn lin vi bn xu hng trong mi trng t nhin.

  - Thiu ht nguyn liu

  Vt cht ca tri t c loi v hn, loi hu hn, c th ti to c v loi hu hn khng ti to c. Ngun ti nguyn v hn, nh khng kh, khng t ra vn cp bch, mc d c mt s nhm thy c mi nguy him lu di. Cc nhm bo v mi trng vn ng cm s dng mt s cht y nht nh trong cc bnh xt, v chng c kh nng ph hu tng ozone ca kh quyn. mt s khu vc trn th gii, nc l mt vn ln.

  - Chi ph nng lng tng

  Mt ngun ti nguyn hu hn khng th ti to - du m - ra nhng vn nghim trong cho nn kinh t th gii. Gi du m tng vt thc y vic tm kim ro rit nhng dng nng lng khc. Than li tr nn ph bin v cc cng ty tm kim nhng phng tin c ngha thc tin khai thc nng lng mt tri, ht nhn, gi v cc dng nng lng khc. Ch ring trong lnh vc nng lng mt tri c hng trm cng ty tung ra nhng sn phm th h u tin khai thc nng lng mt tri phc v si m nh v cc mc ch khc. Mt s cng ty tm cch ch to t in c gi tr thc tin v treo gii thng hng t bc cho ngi ot gii.

  - Mc nhim tng

  Mt s hot ng cng nghip chc chn s hu hoi cht lng ca mi trng t nhin. Vic loi b cc cht thi ha hc v ht nhn, mc nhim thu ngn gy nguy him ca nc bin, cc ha cht gy nhim khc trong t v thc phm v vic vt ba bi trong mi trng nhng chai l, cc vt liu bao b bng nha v cht khc khng b phn hu sinh hc.

  Mi lo lng ca cng chng to ra mt c hi cho nhng cng ty nhy bn. N to ra mt th trng ln cho cc gii php kim sot nhim, nh thp lc kh, cc trung tm ti sinh v h thng bi thi. N dn n ch tm kim nhng phng n sn xut v bao gi hng ha khng hu hoi mi trng. Nhng cng ty khn ngoan thay v b chm chn, ch ng c nhng chuyn bin theo hng bo v mi trng t ra l mnh c quan tm n tng lai ca mi trng th gii.

  Trc d lun ca cng ng cng nh s ln ting ca cc t chc quc t v bo v mi trng ang i hi lut php ca cc nc phi kht khe hn, nhm ti to v duy tr cc iu kin ca mi trng t nhin. Trong bi cnh nh vy, chin lc kinh doanh ca cc doanh nghip phi p ng cc yu cu sau:

  Mt l, u tin pht trin cc hot ng sn xut kinh doanh hoc dch v nhm khai thc tt cc iu kin v li th ca mi trng t nhin trn c s bo m s duy tr, ti to, c bit nu c th gp phn tng cng hn na cc iu kin t nhin.

  Hai l, phi c thc tit kim v s dng c hiu qu cc ngun ti nguyn thin nhin, c bit cn phi lm cho cc nh qun tr c thc trong vic chuyn dn t vic s dng cc ngun ti nguyn khng th ti sinh trong t nhin sang s dng cc vt liu nhn to.

  Ba l, y mnh vic nghin cu pht trin cng ngh, sn phm gp phn bo v mi trng mi sinh, gim thiu ti a nhng tc ng gy nhim mi trng do hot ng ca doanh nghip gy ra.

 • 18

  e. Mi trng cng ngh

  y l mt trong nhng yu t rt nng ng cha ng nhiu c hi v e do i vi cc doanh nghip:

  * Nhng p lc v e do t mi trng cng ngh c th l: (l) S ra i ca cng ngh mi lm xut hin v tng cng u th cnh tranh ca cc

  sn phm thay th, e do cc sn phm truyn thng ca ngnh hin hu. (2) S bng n ca cng ngh mi lm cho cng ngh hin hu b li thi v to ra p lc

  i hi cc doanh nghip phi i mi cng ngh tng cng kh nng cnh tranh. (3) S ra i ca cng ngh mi cng to iu kin thun li cho nhng ngi xm nhp

  mi v lm tng thm p lc e da cc doanh nghip hin hu trong ngnh. (4) S bng n ca cng ngh mi cng lm cho vng i cng ngh c xu hng rt

  ngn li, iu ny cng lm tng thm p lc phi rt ngn thi gian khu hao so vi trc. Bn cnh nhng e do ny th nhng c hi c th n t mi trng cng ngh i vi

  cc doanh nghip c th l: (l) Cng ngh mi c th to iu kin sn xut sn phm r hn vi cht lng cao

  hn, lm cho sn phm c kh nng cnh tranh tt hn. Thng th cc doanh nghip n sau c nhiu u th tn dng c c hi ny hn l cc doanh nghip hin hu trong ngnh.

  (2) S ra i ca cng ngh mi c th lm cho sn phm c nhiu tnh nng hn v qua c th to ra nhng th trng mi hn cho cc sn phm v dch v ca cng ty.

  Ngoi nhng kha cnh trn y, mt s im m cc nh qun tr cn lu thm khi cp n mi trng cng ngh l:

  (l) p lc tc ng ca s pht trin cng ngh v mc chi tiu cho s pht trin cng ngh khc nhau theo ngnh. Cc ngnh truyn thng, in t, hng khng v dc phm lun c tc i mi cng ngh cao, do mc chi tiu cho s pht trin cng ngh thng cao hn so vi ngnh dt, lm nghip v cng nghip kim loi. i vi nhng nh qun tr trong nhng ngnh b nh hng bi s thay i k thut nhanh th qu trnh nh gi nhng c hi v e da mang tnh cng ngh tr thnh mt vn c bit quan trng ca vic kim sot cc yu t bn ngoi.

  (2) Mt s ngnh nht nh c th nhn c s khuyn khch v ti tr ca chnh ph cho vic nghin cu pht trin khi c s ph hp vi cc phng hng v u tin ca chnh ph. Nu cc doanh nghip bit tranh th nhng c hi t s tr gip ny s cp c nhng thun li trong qu trnh hot ng

  2.1.1.2. Mi trng vi m

  a. i th tim tng

  i th tim tng bao gm cc cng ty hin nay khng ra mt cnh tranh nhng vn c kh nng cnh tranh trong tng lai. S xut hin ca i th tim n cng lm tng cnh tranh i vi cc doanh nghip trong ngnh. Kh nng cnh tranh ca i th tim tng c nh gi qua nim " ro cn ngn chn ca s ra nhp vo ngnh kinh doanh. Ro cn ny bao hm ngha 1 doanh nghip cn phi tn km rt nhiu c th tham gia vo mt ngnh ngh kinh doanh no . Ph tn ny cng cao th ro cn cng cao v ngc li.

  Cc ro cn chnh ngn chn s gia nhp

 • 19

  - S khc bit ca sn phm khin cho khch hng trung thnh vi nhn hiu sn phm ca cc cng ty c v th uy tn vng vng hoc ng vng.

  Thng thng cc cng ty ny c u th cnh tranh v cht lng sn phm, v dch v hu mi hoc v kh nng chuyn bit ho sn phm. S trung thnh vi nhn hiu l ngun ro cn khin cho cc doanh nghip mi tham gia kh lng ginh git th phn trn thng trng. Cc doanh nghip c tim nng phi tn km rt nhiu c th b gy lng u i c cng c ca khch hng i vi nhn hiu c uy tn trc .

  - Li th tuyt i v gi thnh: C th pht sinh t +cng ngh sn xut cao cp + do qu trnh kinh nghim lu nm + do bng sng ch hoc b quyt cng ngh + do chi ph lao ng, nguyn vt liu thp; + Hoc do nhng k so trong qun l. Vi nhng li th trn, mt cng ty c v th vng vng khng phi qu bn tm vi

  nhng nguy c t pha cc i th tim tng gy ra trong tng lai. - Tc dng gim chi ph theo quy m Bao gm hiu qu gim ph + do sn xut i tr nhng sn phm c tiu chun ho + do gi chit khu vi s lng ln vt t nguyn vt liu u vo sn xut + Hoc do qung co i tr (gip h thp chi ph qung co trn tng sn phm). Nu tng gp nhng thun li gim ph ny l ng k th cc cng ty vng mnh c

  nhiu li th trong vic cn tr cc i th tim nng mun tham gia cnh tranh cng khai. Trong trng hp ny, cc cng ty mi nhp ngnh s phi lm vo tnh th hoc chp nhn sn xut nh v khi s phi chu bt li ln v gi thnh cao ko theo li nhun t hoc chp nhn mo him trn quy m ln vi vn u t khng l m nhng ri ro khc cha th no lng trc c ht. Tuy nhin hin nay trn th gii s lng sn phm tiu chun ho v c sn xut i tr ch chim khong 5% tng sn lng hng ho. Thay v sn xut hng lot theo nh hng sn phm nh trc y, cc nn kinh t pht trin ang c xu hng quay v nn sn xut nh tho nh hng khch hng iu ny khin cho tc dng gim chi ph theo qui m khng cn l ro cn qu ln i vi cc i th tim nng.

  - Ngoi ra cn mt s ro cn kh quan trong i vi cc doanh nghip mi xm nhp ngnh l chnh sch qun l v m, vn u t

  b. i th cnh tranh hin ti

  Tc lc th 2 trong 5 tc lc cnh tranh theo m hnh ca Michael Porter l cc cng ty cnh tranh vn c v th vmg vng trn th trng trong cng mt ngnh ngh kinh doanh. S lng, quy m v sc mnh ca tng i th cnh tranh u c nh hng n hot ng kinh doanh cng nh chin lc ca doanh nghip. Mc cnh tranh cng cao, gi cnh tranh cng gim ko theo li nhun gim. Do yu t cnh tranh v gi l mt nguy c i vi li nhun ca cng ty.

 • 20

  C 3 yu t quan trng to thnh mc cnh tranh gia cc cng ty hot ng cng mt lnh vc kinh doanh nh nhau, l:

  - C cu cnh tranh -Tc tng trng ca ngnh - Cc ro cn ngn chn vic ra khi ngnh ca doanh nghip. * C cu cnh tranh C cu cnh tranh l s phn b s lng v tm c cc cng ty cnh tranh trong cng

  ngnh kinh doanh. *Tc tng trng ca ngnh Nu ngnh c tc tng trng cao th mc cnh tranh s khng cng thng v chic

  bnh th trng ln ch cho cc i th. Ngc li tc tng trng ca ngnh chm li s bin cuc cnh tranh ca doanh nghip thnh cuc chim gi, ginh git v m rng th phn.

  * Ro cn ngn chn doanh nghip ra khi ngnh Khi cc hot ng kinh doanh trong ngnh khng cn thun li na, doanh thu gim

  mnh, hng ho ng m khng c hng gii quyt tho ng s cnh tranh v gi ngy cng gay cn (do phi tranh th bn gim gi gii phng gp hng tn ng), cc cng ty mun rt lui ra khi ngnh. Tuy nhin iu khng phi l n gin v phi chu mt mt kh nhiu. S mt mt cng cao th ro cn cng cao hay ngc li.

  Nhng ro cn in hnh ngn chn s rt lui khi ngnh gm: - Gi tr ti sn thu hi thp do thit b qu chuyn mn ho hoc li thi kh bn c

  gi. - Nhng rng buc vi nh nc nht l nhng doanh nghip nh nc - Ngha v o l v php l i vi khch hng vi nhn vin, vi ch n - Cc tr lc tnh cm do gn b vi ngnh lu nay. - Khng c nhiu c hi chn la khc nhau ... Bc sang th k 21,trc xu th ton cu ho v hi nhp, vic nghin cu i th cnh

  tranh c ngha rt quan trng i vi cc doanh nghip. Thng tin v tng i th c th ti mi khu vc th trng l c s Doanh nghip xc nh c nhim v v cc mc tiu cnh tranh, l cn c hoch nh cc chin lc cnh tranh thch hp v c hiu qu trong tng thi k. Trong bi cnh mi trng kinh doanh ngy cng phc tp v bin ng lin tc nhiu Doanh nghip phi chn nhng i th cnh tranh cn hp tc cng pht trin v tn ti lu di, ng thi xc nh th cnh tranh cn phi ng u hay loi b gim bt cc mi e do..V...v.. trong cc chin lc kinh doanh.

  Trong thc t, c th phn tch cc hot ng cnh tranh trn th trng, vic thu thp v phn tch i th cnh tranh c thc hin theo cc bc sau y:

  Bc 1: Nhn din, phn loi, nh gi v lit k cc i th cnh tranh thep khu vc th trng.

  i th cnh tranh trn th trng rt a dng v phc tp, vic nhn din v phn loi nhm xc nh r nhng Doanh nghip, nhng nhn hiu, nhng sn phm hoc dch v no i

 • 21

  th cnh tranh tng ng vi doanh nghip v sn phm ca doanh nghip mt cch c th; ng thi, xc nh c v tr ca tng i th hay tng nhm i th theo khu vc th trng.

  Bc 2: Thu thp v nh gi nhng thng tin v i th cnh tranh. c th hiu bit c th v tng i tng cnh tranh, doanh nghip cn thu thp thng

  xuyn nhng d liu nh: - Cc ngun lc: Nhn lc, vn kinh doanh, my mc thit b, c s vt cht khc, h

  thng thng tin qun tr, V..v.. - Trit l doanh nghip, nhim v v cc mc tiu lu di. - Cc chin lc, mc kinh doanh hin ti v xu hng. Trong , cc chin lc

  marketing v cc chng trnh hnh ng lin quan n vic pht trin th trng mi, pht trin sn phm mi, mng li phn phi, cc chng trnh xc tin bn hng, v.v.. l nhng thng tin v cng quan trng v i th cnh tranh.

  - Cc chi tit kinh t - k thut c bn t c trong tng thi k. - Th phn cc nhn hiu hng ho ca i th cnh tranh theo khu vc th trng. - Gi tr vn ho t chc ca i th cnh tranh. - Danh ting ca i th cnh tranh. - Kh nng nghin cu v pht trin (R&D) sn phm mi . - Kh nng tn cng hay phng th ca i th cnh tranh. - Nhng phn ng ca i th cnh tranh khi b tn cng. - Nhng l do thnh cng ca i th cnh tranh. Cn c nhng d liu thu thp c v i th cnh tranh, cc nh qun tr chin lc s

  nh gi v so snh im mnh, im yu ca tng i th tng ng vi doanh nghip mnh. Trong thc t, bt c Doanh nghip ln, nh trn th trng u c im mnh v im yu ring, mi i th c thi v phn ng khc nhau trong cnh tranh. V vy, vic thu thp thng tin y v kp thi s gip Doanh nghip ch ng trong cc chin lc cnh tranh.

  Bc 3: D on nhng phn ng ca i th cnh tranh. Mi Doanh nghip c trit l kinh doanh mc tiu, vn ho t chc, cc nim tin, cc

  ngun lc tim tng, v.v.. khc nhau. Trong qu trnh cnh tranh khi b tn cng cc Doanh nghip cnh tranh vi nhau s c nhng phn ng khc nhau. Nh qun tr cn bit r nhng phn ng c kh nng xy ra chun b chin lc cnh tranh thch hp.

  Nhng loi phn ng ph bin trong cnh tranh nh: - Khng phn ng. Nhng i th khng phn ng khi b tn cng c cc l do khc nhau: Th Nht, h tin tng s trung thnh ca khch hng hin ti. Th hai, i th cnh khng ngn sch phn ng. Th ba, i th khng c thng tin nn khng th phn ng kp thi. - La chn cuc tn cng phn ng. Mt s i th cnh tranh khc trn th trng thng la chn loi cuc tn cng phn

  ng, h s phn ng mnh nu cuc tn cng t ra nguy him, c th lm cho Doanh nghip gim doanh s v th phn nhanh chng, chng hn, cc t gim gi, cc chng trnh pht trin sn phm mi V..v.. Cn cc chng trnh khuyn mi ko di cc chng trnh qung co di bom

 • 22

  th h khng cn phn ng v h tin rng cc cuc tn cng ny ch nh hng nht thi, t e do Doanh nghip . y l phn ng ca nhng Doanh nghip c cc ngun lc hn ch, hoc h mun tp trung cc ngun lc vo cc chin lc trng tm ginh li th trong cnh tranh trn tng phn khc th trng; chng hn, tp trung ci tin lin tc nhn hiu dn u th trng nhm gi vng th phn, n lc pht trin cc phn khc th trng hp dn c th thu li nhun cao v..v..

  - Phn ng vi tt c cc cuc tn cng. Trong trng khc, i th s phn ng mnh m i vi mi cuc tn cng ca cc

  Doanh nghip khc nhn chn cc nguy c c th xy ra trogn qu trnh cnh tranh. y l phn ng ca cc Doanh nghip c ngun lc di do, c kh nng phn ng hu hiu t cc cuc tn cng ca i phng. Chng hn, P&G khng cho bt c mt loi cht ty ra mi no ca ca cc Doanh nghip khc xut hin trn th trng mt cch d dng. Cuc chin u xoay quanh 4Ps nht l P1 (Product - sn phm) gia bt git Tide v m trn th trng l bng chng ca loi phn ng ny.

  - Khng c kh nng phn ng. Nhiu Doanh nghip khng c kh nng phn ng li cc cuc tn cng chnh thc hoc

  khng chnh thc ca cc i th cnh tranh trn th trng nht l cc cuc tn cng ca cc Doanh nghip mnh c ngun lc di do v c nhiu kinh nghim trn thng trng. L do khng c kh nng phn ng ca cc i th ny nh thiu kinh nghim, k nng qun tr ca doanh nghip ca cc nh qun tr cn hn ch V.v.. Loi phn ng c th xy ra cc Doanh nghip nh, mi gia nhp th trng hoc cc Doanh nghip ca cc quc gia ang pht trin, cha quen vi cc cuc cnh tranh khc lit trn th trng.

  Bc 4: La chn i th cnh tranh tn cng, n trnh hoc hp tc. Trn th trng c nhiu i th cnh tranh, mi i th c cc ngun lc v cc chin

  lc cnh tranh ring; ng thi h c nhng phn ng khc nhau khi b tn cng. V vy, khi phn tch i th cnh tranh, cc nh qun tr cn la chn i th c cc chin lc kinh doanh thch hp. Trong , nh qun tr cn lit k c th cc i th c th hoc cn phi tn cng ( loi i th chi xu, thng xuyn quy ri th trng) thu ht khch hng ca h nhm pht trin trn th phn, cc i th cn phi n trnh hay phng v h c th tn cng vo cc im yu ca Doanh nghip v cc i th cn hp tc thng qua cc hnh thc lin doanh, st nhp v..v.. to li th chung trong cnh tranh vi cc i th khc trn th trng trong v ngoi nc.

  c. Khch hng

  Khch hng l nhng c nhn t chc c nhu cu v sn phm hay dch v m doanh nghip cung cp. Mi quan h gia doanh nghip vi khch hng l mi quan h gia ngi mua v ngi bn l mi quan h tng quan th lc. Khch hng l i tng c nh hng rt mnh trong cc chin lc kinh doanh, quyt nh s tn ti v pht trin lu di ca cc doanh nghip. Trong nn kinh t th trng, khch hng l mi quan tm hng u ca cc Doanh nghip, mi n lc ca doanh nghip u hng vo khch hng nhm thu ht s ch , kch thch s quan tm, thc y khch hng n vi sn phm hoc dch v ca doanh nghip. Khi nghin cu mi trng kinh doanh hoch nh cc chin lc, thng tin v khch hng c cc nh qun tr thu thp, phn tch v nh gi u tin. Qua , nh qun tr c c s la chn khch hng mc

 • 23

  tiu, pht trin cc chnh sch v chng trnh hnh ng nhm p ng tt cc nhu cu, mong mun ca khch hng trong tng thi k. Mt khc, hiu bit khch hng cn gip Doanh nghip khng ngng hon thin ti cc hot ng marketing, xy dng mi quan h lu di vi khch hng hin ti pht trin c khch hng mi.

  Nhng thng tin c bn c khch hng m nh qun tr chin lc cn thu thp bao gm nhiu ni dung tu theo mc tiu ca vic nghin cu v c im ca khch hng mc tiu nh qun tr s chn thng tin thch hp nh:

  - Khch hng mc tiu ca Doanh nghip l ai v h c nhng c im g? - Quy m nhu cu hin ti v tim nng. - Khch hng c mong mun g khi mua sn phm hoc dch v ca Doanh nghip ? - Kh nng thanh ton hay tnh trng kinh t ca khch hng. - Nhng yu t nh hng n hnh vi ca khch hng v tin trnh quyt nh mua. - Khch hng c thng tin v sn phm hay dch v ca Doanh nghip cha? - Khch hng c phn ng nh th no i vi hot ng marketing ca Doanh nghip

  ca cc i th cnh tranh ch yu? - Li th trong thng lng ca khch hng l g ? - Nhng hot ng ch yu ca khch hng? - Khch hng ang mua hng ca nhng nhn cnh tranh no v ti sao h mua? - Nu khch l cc t chc, h c kh nng hi nhp v pha sau khng? - Xu hng mua hng ca khch hng. - V.v.... Thng tin v khch hng c th bc l cc c hi hoc cc nguy c i vi mi Doanh

  nghip . Cn c vo cc d liu thu thp c, cc nh nghin cu tin hnh phn tch v nh gi

  nhng thng tin c nh hng n hot ng ca doanh nghip v d bo c cc xu hng thay i ca tng yu t trong tng lai nhm gip cc nh qun tr ch ng trong vic ra quyt nh chin lc lin quan n khch hng mc tiu.

  Tm li, khch hng trn th trng rt a dng, thng tin v khch hng bin ng thng xuyn v nh hng trc tip n hiu qu cc hot ng ca doanh nghip. V vy, cc nh qun tr chin lc cn cp nhn thng tin v khch hng c chin lc kinh doanh thch hp, x l kp thi nhng rc ri c th xy ra mt cch c hiu qu.

  Khch hng c th c xem nh l 1 s e do cnh tranh khi h buc cc doanh nghip gim gi hoc c nhu cu cht lng cao v dch v hon ho. iu ny khin cho chi ph hot ng tng thm to nguy c v gi cnh tranh.

  Khch hng c kh nng gy p lc i vi nh cung cp trong cc iu kin sau: - Nhiu nh cung ng c quy m va v nh trong ngnh cung cp trong khi ngi

  mua l 1 s t v c qui m ln. - Khch hng mua 1 khi lng ln. Trong hon cnh ny ngi mua c th s dng u

  th mua ca h nh 1 u th mc c cho s gim gi khng hp l.

 • 24

  - Khi khch hng c nhiu kh nng chn la khc nhau i vi sn phm thay th a dng.

  - Khi tt c cc khch hng ca doanh nghip lin kt vi nhau i hi doanh nghip nhng b -> y l nguy c ln i vi doanh nghip.

  - Khi khch hng c li th trong chin lc hi nhp dc ngc chiu ngha l c th lo liu t cung ng vt t cho mnh vi ph tn thp hn l phi mua ngoi.

  Trong nhng trng hp ny s tn ti ca ngi bn hon ton ph thuc vo ngi mua v v vy ngi mua c th thao tng v p gi ngi bn.

  d. Nh cung cp

  Cc nh cung cp l nhng Doanh nghip , nhng c nhn c kh nng sn xut v cung cp cc yu t u t vo nh: My mc thit b nh xng, nguyn vt liu cc loi ph tng thay th, vn cc loi dch v lao ng, thng tin nng lng; phng tin vn chuynv..v. cho doanh nghip. S lng, cht lng, chng loi, gi c, cc iu kin cung cp v..v ca cc yu t u vo nh hng trc tip n nhim v v mc tiu kinh doanh, tin trnh hot ng ca cc b phn, chi ph sn xut, hiu qu hot ng ca doanh nghip trong tng k V..v.

  C th xem nh cung cp nh mt nguy c khi h i nng gi hoc gim cht lng sn phm cung cp. Bng cch h lm cho li nhun ca cng ty st gim.

  Cc nh cung cp c kh nng gy p lc cho doanh nghip trong cc trng hp sau: - S lng nh cung cp t - Tnh cht thay th cc yu t u vo l kh - Ngnh kinh doanh ca cng ty khng quan trng i vi nh cung cp hoc s lng

  mua chim t trng nh trong sn lng ca nh cung cp . - Khi ngi mua phi gnh chu mt chi ph cao do thay i nh cung cp - Khi cc nh cung ng e do hi nhp v pha trc V vy, thng tin v cc nh cung cp l nhng d liu cn thit m nh qun tr chin

  lc cn phi c v cp nht thng xuyn nh hng chin lc kinh doanh lu di, m bo cc qu trnh sn xut kinh doanh ca Doanh nghip tin trin lin tc V.v... Tu loi yu t u vo c th nh, thit b nguyn liu , thng tin, vn, nng lng lao ng V...v.. nhng thng tin ch yu cn thu thp phn tch nh:

  - C bao nhiu nh cung cp sn phm, dch v trn th trng m Doanh nghip c th la chn?

  - Nh cung cp no ang gi th c quyn bn trn th trng? Doanh nghip gp nhng bt li no khi mua hng ca cc nh cung cp c quyn? Xu hng c quyn s cn tip tc trong bao lu.

  - Quan h cung - cu hay tng quan v s lng nh cung cp so vi s lng ngi mua trn th trng mua hng nh th no?

  - Nh cung cp c li th trong thng lng khng? - Kh nng cung cp lu di (quy m, gi c, iu kin cung cp, v..v..) ra sao? - c trng sn phm, doanh nghip ca tng nh cung cp. - Kh nng a dng ho mt hng.

 • 25

  - Gi c cung cp. - Mng li bn hng. - Cc chng trnh xc tin bn hng. - Cc iu kin bn hng ca nh cung cp. - Kh nng hi nhp v pha trc ca nh cung cp. - Cc dch v sau bn hng ca nh cung cp. - Kh nng i mi cng ngh ca nh cung cp. - Doanh nghip c kh nng lin doanh vi nh cung cp khng ? - Cc yu t mi trng nh hng n hot ng ca nh cung cp... Mi loi thng tin v nh cung cp c ngha ring v nh hng tch cc hay tiu cc

  i vi hot ng ca doanh nghip. Chng hn, quan h cung-cu v hng ho cung cp cho bit u th trong thng lng thuc v nh cung cp hay Doanh nghip mua hng, nu s nh cung cp t v s ngi mua nhiu th u th trong thng lng gi c thuc v nh cung cp v ngc li. Hoc nu nh cung cp nguyn liu hi nhp v pha trc doanh nghip s c thm i th cnh tranh v.v Hiu bit tng nh cung cp v c nhng thng tin y , kp thi v h s gip cho doanh nghip chn nh cung cp ng tin cy, tn dng cc c hi v c bin php thch nghi ngn chn ri ro.

  e. Sn phm thay th

  Xt trn din rng, cc doanh nghip trong mt ngnh phi cnh tranh vi cc doanh nghip cc ngnh khc c sn phm c th thay th cc sn phm ca ngnh. Cc sn phm thay th hn ch mc li nhun tim nng ca mt ngnh bng cch t mt ngng ti a cho mc gi m cc cng ty trong ngnh c th kinh doanh c li. iu ny th hin qua co gin ca cu theo gi cho. Do cc loi hng c tnh thay th cho nhau nn s dn n s cnh tranh trn th trng. Khi gi ca sn phm chnh tng th s khuyn khch xu hng s dng sn phm thay th v ngc li. Kh nng la chn gi c ca sn phm thay th cng hp dn th ngng chn trn i vi li nhun ca ngnh cng vng chc hn.

  nh hng ca sn phm thay th i vi doanh nghip: - Sn phm thay th c u th hn v cht lng - Sn phm thay th c u th hn v gi gim sc p ca sn phm thay th doanh nghip cn phi c cc gii php c th nh: - Phi lun ch n khu u t i mi k thut- cng ngh, - C cc gii php ng b nng cao cht lng sn phm cnh tranh vi cc sn phm

  thay th - Lun ch n cc gii php khc bit ho sn phm Trong tng giai on pht trin c th phi bit tm v rt v phn on th trng hay th

  trng "ngch" ph hp. Chng hn Truyn thng in t ang tng trng nhanh mt cch vng chc hn th tn

  thng thng (truyn thng trn giy), mc d th tn thng thng vn tip tc tng tuyt i trong tng thi k xc nh. Nh vy, cc Doanh nghip cng cn tm ra cc th trng ngch

 • 26

  thch hp mt cch hiu qu cho th tn thng thng khi doanh s cn ang tng nhanh hn l b p doanh thu mt i bng chnh sn phm in t thay th.

  2.1.2-Phn tch mi trng ni b doanh nghip

  Mi trng ni b bao gm h thng cc yu t hu hnh v v hnh, tn ti trong cc qu trnh hot ng ca doanh nghip hay t chc v nh hng trc tip n tin trnh qun tr chin lc. Mi doanh nghip c mi trng ni b khc nhau, c c im mnh ln im yu v thay i theo thi gian. Mt ngun lc hay mt loi hot ng chuyn mn no ca doanh nghip c nh gi l mnh trong thi im ny, nhng nu cc thnh vin trong t chc bng lng vi hin ti, bng lng vi thnh tch c, v.v... trong khi cc i th cnh tranh phn u lin tc th im mnh c th tr thnh im yu ti thi im khc, v doanh nghip s d dng mt i cc li th cnh tranh c trn th trng.

  V vy, phn tch mi trng ni b l nhu cu cn thit i vi mi loi hnh t chc trong nn kinh t y l c s gip doanh nghip bit r cc im mnh v cc im yu ca mnh so vi cc i th cnh tranh; ng thi, gip nh qun tr bit c kh nng nm bt cc c hi th trng trong tng k. Ni khc, phn tch mi trng ni b l bit mnh, bit ngi qua cc nh qun tr chin lc c c s xc nh nhim v, xut cc mc tiu v hnh thnh cc chin lc thch nghi vi mi trng bn trong v bn ngoi t chc. Ngoi ra, khi phn tch v nh gi tnh hnh ni b, nhng ngi tham gia thc hin c iu kin hiu bit thc trng v con ngi, cc ngun lc hu hnh v v hnh, cc cng vic ca cc n v v cc b phn chc nng trong t chc. iu ny cn lm cho cc thnh vin, t nh qun tr cp cao nht n ngi tha hnh hiu r vai tr v v tr ca mnh trong cc qu trnh hot ng, hiu r mi quan h cng tc gia cc thnh vin v gia cc b phn; t , h s n lc phn u hon thnh cc cng vic c phn cng, tch cc h tr ln nhau trong qu trnh hot ng nhm hon thnh nhim v v mc tiu ca t chc.

  VD: Chng hn, khi cc gim c marketing, ti chnh, sn xut, v.v... cng tham gia tho lun cc vn lin quan n cc im mnh, im yu trong ni b, h s nh gi ton din hn nhng thun li v kh khn ca doanh nghip, h cng quan tm thc hin nhng cng vic c lin quan nhm nng cao hiu qu cc hot ng theo thi gian.

  Ngoi ra, gim st v phn tch ni b thng xuyn cn gip doanh nghip ci thin qu trnh thng tin lin lc trong t chc.

  Trong tin trnh phn tch mi trng ni b, nh qun tr s lit k theo th t mt danh mc cc im mnh c bn nht m doanh nghip c th pht huy tt nm bt cc c hi v ngn chn hay hn ch cc nguy c bn ngoi; ng thi, lit k nhng im yu ct li m doanh nghip cn phi gim bt trnh ri ro trong qu trnh hot ng.

  Nh vy, c th qun l mi trng kinh doanh c hiu qu vic hiu bit mi trng bn ngoi cn nhng cha nh qun tr cc doanh nghip cn nm bt kp thi nhng thng tin ct li v cc ngun lc k. c ngun lc v hnh v cc qu trnh hot ng ca cc b phn chc nng trong ni b nhm tn dng im mnh khai thc cc c hi th trng ng thi gim im yu trnh cc nguy c bn ngoi. Vic phn tch im mnh v im yu ca mi trng ni b c thc hin thng qua nhng ni dung c bn sau y:

 • 27

  1- Phn tch nh gi cc ngun lc Ngun lc ca mt doanh nghip bao gm: ngun nhn lc, ti sn vt cht, cc ngun

  lc v hnh. y l nhm yu t quyt nh kh nng hot ng ca doanh nghip, quyt nh s thnh bi trn th trng; trong ngun lc quan trng nht l con ngi. Trong tng thi k, mi ngun lc u c im mnh, im yu ring so vi cc i th cnh tranh trong ngnh do nh qun tr cc cp nht l nh qun tr cp cao lun lun phi c thng tin v cc ngun lc hin ti v tim nng phn tch v nh gi cht ch tn dng ng mc cc ngun lc sn c ca mnh nhm to li th trong cnh tranh lu di.

  a. Ngun nhn lc

  Con ngi l yu t ct li trong mi hot ng ca cc loi hnh doanh nghip, quyt nh s thnh cng hay khng ca cc doanh nghip, cc t chc mi quc gia. Trong cc doanh nghip yu t ny cc k quan trng v mi quyt nh lin quan n qu trnh qun tr chin lc u do con ngi quyt nh, kh nng cnh tranh trn th trng mnh hay yu, vn ha t chc tt hay cha tt v.v... u xut pht t con ngi. V vy nhn lc l yu t u tin trong cc ngun lc m cc nh qun tr ca cc doanh nghip c nh hng kinh doanh lu di cn xem xt, phn tch quyt nh nhim v, mc tiu v nhng gii php cn thc hin.

  VD: mun pht trin thm dch v mi, m bu cc mi, v.v... hoc xc nh cc mc tiu tng trng nhanh nh qun tr doanh nghip cn phi bit chc chn nhng kh nng v nhn lc hin ti v mi tuyn dng c th p ng cc yu cu hav khng.

  Nhng i tng v nhng vn ch yu cn phn tch v ngun nhn lc bao gm:

  * Nh qun tr cc cp.

  y l ngun nhn lc quan trong c vai tr nh nhng nhc trng trong dn nhc ca cc doanh nghip trong nh qun tr cp cao gi vai tr quan trng nht v mi quyt nh mi hnh vi k c phong cch v thi trong cc mi quan h i ni, i ngoi ca h u nh hng n ton b doanh nghip.

  Mc ch ca vic phn tch nh qun tr cc cp l xc nh kh nng hin ti v tim nng ca tng nh qun tr, so snh ngun lc ny vi cc doanh nghip khc trong ngnh nhm bit c v th cnh tranh hin ti v trin vng ca mnh trong mi quan h vi cc i th trn th trng. y l c s chun b cc chin lc nhn s thch nghi vi nhu cu ca cc b phn, cc cp trong doanh nghip, cng nh thch nghi vi cc xu hng pht trin khoa hc k thut trong mi trng kinh doanh.

  VD: chng hn, iu chnh c cu nhn s, iu chnh cc chnh sch s dng v i ng lao ng qun l, ti o to, tuyn dng b sung cc v tr qun l thiu hoc yu, v.v...

  Khi phn tch nh qun tr cc cp, ngi phn tch cn xem xt v nh gi nhng kha cnh c bn sau:

  - Cc k nng: Mun thc hin cc chc nng qun tr c hiu qu, nh qun tr cc cp cn c cc k

  nng c bn l k nng k thut chuyn mn, k nng nhn s hay k nng cng lm vic vi ngi khc v k nng t duy. Trong , yu cu v k nng nhn s ging nhau mi cp bc qun tr nhng yu cu v k nng t duy v k nng k thut chuyn mn c mc khc nhau

 • 28

  gia cc cp (nh qun tr cp cao cn k nng t duy nhiu hn cc cp di, nh qun tr cp c s cn k nng k thut chuyn mn cao hn cc cp trn)

  - o c ngh nghip: Qun l l mt ngh nghip, lm ngh no phi c o c ca ngh . V vy ngi

  qun l hay cc nh qun tr cn phi c cc tiu chun o c ngh nghip. Trong thc t o c ngh nghip th hin qua nhng kha cnh c bn nh: ng c lm

  vic ng n, k lut t gic, trung thc v thng thn trong giao tip tn tm, c trch nhim trong mi cng vic v dm chu trch nhim v nhng hnh vi m mnh thc hin hoc c lin quan, c thin ch vi nhng ngi cng cng tc, c tinh thn cu tin, c lng bit n i vi nhng ngi hoc nhng t chc gip mnh, v.v... Ngy nay, o c ngh nghip c cao trong cc doanh nghip c nh hng kinh doanh lu i, y l c s hnh thnh o c kinh doanh mt yu t khng th thiu c trong k nguyn hp tc.

  - Nhng kt qu t c trong qu trnh thc hin cc chc nng qun tr v nhng li ch m nh qun tr mang li cho doanh nghip.

  Bn cnh vic nh gi cc tiu chun, ngi phn tch cn xc nh nhng kt qu m nh qun tr cc cp t c trong tng thi k, c bit l nhng thnh tch ni bt c mi ngi cng nhn trong qu trnh cng lm vic vi nhng ngi khc. iu ny th hin im mnh hoc im yu c th ca nh qun tr cc cp trong cc hot ng khi so snh vi nh qun tr cc doanh nghip hay t chc khc trong ngnh. Khi phn tch kt qu, ngi nghin cu cn ch trng nh gi kh nng thc hin cc chc nng qun tr nh hoch nh, t chc, iu hnh v kim sot cc cng vic theo cp bc qun tr trong t chc. Mi chc nng c vai tr ring v nh hng n hiu qu cng vic ca nh qun tr

  * Ngi tha hnh.

  Tng t nh phn tch nh qun tr cc cp, vic phn tch ngi tha hnh cng cn c vo cc k nng chuyn mn, o c ngh nghip v kt qu t c trong tng k lin quan n ngh nghip v cc nhim v, mc tiu c th trong cc k hoch tc nghip. Phn tch ngi tha hnh do ngi qun l trc tip thc hin. Mc tiu ca vic phn tch nhm nh gi tay ngh, trnh chuyn mn c c s chun b cc lc v nhn s chuyn mn trong cc b phn hoc/v trin khai cc chng trnh hnh ng thch nghi vi kh nng ca ngi tha hnh, v.v... trong c c k hoch o to v ti o to ngi tha hnh lun thch nghi vi cng vic c phn cng (cng vic hin ti hoc cng vic mi, yu cu v k nng chuyn mn, o c ngh nghip cao hn, v.v ...)

  Nh vy, phn tch ngun nhn lc thng xuyn l c s gip cc doanh nghip, cc t chc nh gi kp thi cc im mnh v im .yu ca cc thnh vin trong t chc so vi yu cu v tiu chun nhn s trong tng khu cng vic v so vi ngun nhn lc ca i th cnh tranh nhm c k hoch b tr s dng hp l ngun nhn lc hin c. ng thi vic nh gi khch quan s gip doanh nghip ch ng thc hin vic o to v ti o to cho cc thnh vin ca doanh nghip t nh qun tr cp cao n ngi tha hnh nhm bo m thc hin chin lc thnh cng lu di v lun thch nghi vi nhng yu cu v nng cao lin tc cht lng con ngi trong nn kinh t hin nay.

  b. Ngun lc vt cht

 • 29

  Ngun lc vt cht bao gm nhng yu t nh: vn sn xut, nh xng my mc thit b, nguyn vt liu d tr, thng tin mi trng kinh doanh v.v... Mi doanh nghip c cc c trng v cc ngun lc vt cht ring, trong c c im mnh ln im yu so vi cc i th cnh tranh trong ngnh.

  Do , vic phn tch v nh gi ng mc cc ngun lc vt cht l c s quan trng gip nh qun tr cc doanh nghip hiu c cc ngun lc vt cht tim tng, nhng hn ch v.v... c cc quyt nh qun tr thch nghi vi thc t nh: khai thc ti a cc ngun vn bng tin v ngun vn c s vt cht hin c, la chn v huy ng cc ngun vn bn ngoi khi tht s c nhu cu, chn i tng cn hp tc nhm tng qui m ngun lc vt cht, thc hin d tr mt t l cn thit m bo kh nng ng u (phng th hoc tn cng) vi cc i th cnh tranh trn th trng trong v ngoi nc.v.v...

  Trong thc t nh qun tr thc hin vic phn tch cc ngun lc thng qua nhng hot ng ch yu nh:

  Th nht: Phn loi ngun lc vt cht hin c ca doanh nghip: cc ngun vn bng tin, my mc thit b, nh xng, kho tng, t ai, vt t d tr...

  Th hai: Xc nh qui m c cu, cht lng v cc c trng ca tng ngun lc vt cht.

  Th ba: nh gi kh nng p ng nhu cu thc t ca tng ngun lc trong cc chng trnh hnh ng ca cc b phn trong ni b doanh nghip tng k.

  Th t: nh gi v xc nh cc im mnh, im yu v tng ngun lc vt cht so vi nhng i th cnh tranh ch yu trong ngnh v trn th trng theo khu vc a l

  Tu theo loi ngun lc, vic phn tch ny cn tin hnh thng xuyn nh k hoc t xut phc v nhu cu ra quyt nh ca cc nh qun tr c tin quan. Chng hn nh qun tr marketing cn hnh thnh hoc iu chnh cc chin lc cnh tranh lun phi c ngun lc thng tin v khch hng, i th cnh tranh trn th trng; nh quan tr ti chnh cn c thng xuyn nhng thng tin v qui m nhu cu tng k i vi cc loi vn c nh, vn lu ng cc b phn trong ni b doanh nghip v cc ngun vn bng tin hoc bng hin vt, cc ngun vn tn dng, v.v... c kh nng huy ng p ng nhu cu trong cc qu trnh hot ng, cc d n, v.v...; Hoc hng nm, nh qun tr cc doanh nghip cn nh gi cc ngun lc chun b cc chng trnh hnh ng trong nm sau. v.v...

  c. Cc ngun lc v hnh

  Ngoi cc ngun lc trn, mi doanh nghip hoc t chc cn c cc ngun lc khc m con ngi ch nhn din c qua tri gic, l cc ngun lc v hnh. Ngun lc ny c th l thnh qu chung ca cc thnh vin trong t chc hoc mt c nhn c th v nh hng n cc qu trnh hot ng. Ngun lc v hnh th hin qua nhiu yu t v nh qun tr cc cp cn c y nhng kin thc c bn mi c th nhn thc r s hin din v bit c tm quan trng ca ngun lc ny. Chng bao gm nhiu yu t tiu biu nh:

  1- T tng ch o trong trit l kinh doanh. 2- Chin lc v chnh sch kinh doanh thch nghi vi mi trng 3-C cu t chc hu hiu. 4-Uy tn trong lnh o ca nh qun tr cc cp.

 • 30

  5- Uy tn doanh nghip trong qu trnh pht trin. 6-Uy tn v th phn nhn hiu sn phm trn th trng. 7- S tn nhim v trung thnh ca khch hng. 8- Uy tn ca ngi cho hng. 9- tng sng to ca nhn vin. 10- Vn ha t chc bn vng. 11- V tr giao dch ca doanh nghip theo khu vc a l. ... Tu theo tim lc sn c, quy m v gi tr nhng ngun lc ny ca mi doanh nghip c

  s khc nhau v thay i theo thi gian. Nu khng nhn din v nh gi ng mc cc ngun lc v hnh, nh qun tr cc doanh nghip d nh mt cc li th sn c ca mnh trong qu trnh sn xut kinh doanh.

  Trong thc t c nhiu doanh nghip cha nhn r tm quan trng ca cc ngun lc v hnh sn c, va cha bit tn dng, va xem thng hoc lng ph, ng thi cn tip thm sc mnh ca i th cnh tranh bng vic bn i ngun lc v hnh ca mnh cho i th vi gi r

  c th thnh cng lu di trn th trng trong v ngoi nc, nh qun tr cc doanh nghip cn thy r tm quan trng ca ngun lc v hnh trong qu trnh qun tr chin lc nhn din v nh gi ng mc cc ngun lc v hnh nhn vin v nh gi ng mc cc ngun lc v hnh sn c, bit c nhng ngun lc v hnh cha c n lc xy dng v pht trin chng trong tng.lai.

  Vic phn tch cc ngun lc v hnh tin hnh qua cc bc nh: Bc 1: Nhn din v phn loi cc ngun lc v hnh ca doanh nghip. Nh qun tr cn t ra nhng cu hi v t tr li bit r doanh nghip hay t chc

  ang c nhng ngun lc v hnh no nh gi v so snh vi cc i thcnh tranh. Bc 2- So snh v nh gi cc ngun lc v hnh vi cc i th cnh tranh Sau khi tr li cc cu hi, nh qun tr c th lit k c mt danh sch ngun lc v

  hnh hin c theo th t, so snh vi cc i th cnh tranh chyu v nh gi im mnh, im yu theo h thng thang bc trn mt bng tng hp. Ty theo thc t ngi phn tch s hnh thnh h thng thang im nh gi t +hoc-1 n +hoc -5 xc nh cc mc mnh hay yu vi tng i th cnh tranh, th t ny c th thay i theo thi gian do kh nng pht trin hay suy gim ca mi doanh nghip.

  Bc 3 - Xc nh nhng ngun lc v hnh cn xy dng v pht trin Trong thc t. mt doanh nghip c ngun lc v hnh ny nhng c th thiu ngun lc

  v hnh khc hoc ngun lc v hnh ny mnh nhng ngun lc v hnh kia cn yu so vi cc cng ty cnh tranh. v.v ... V vy khi phn tch v nh gi cc ngun lc v hnh ca doanh nghip, nh qun tr cn nhn din nhng vn lin quan, xc nh r cc nguyn nhn hn ch v ngun lc ny v xut cc bin php xy dng v pht trin trong tng lai.

  Tm li, cc ngun lc ca mi doanh nghip rt a dng. Tu theo c im, hot ng, quy m, c cu, c trng ca cc ngun lc ny trong cc doanh nghip c s khc nhau. Vic phn tch so snh v nh gi ng mc cc ngun lc hin ti v tim nng trong tng k s gip nh qun tr doanh nghip thy r s tin b ca mnh trong qu trnh pht trin. ng thi, nhn

 • 31

  din c mi tng quan mnh yu v cc ngun lc vi cc i th cnh tranh nhm c c s a ra cc chin lc cnh tranh hu liu, quyt nh nm bt cc c hi hoc ngn chn hn ch cc nguy c trong mi trng kinh doanh kp thi.

  2- Phn tch hot ng ca cc b phn chc nng trong t chc Tu theo quy m hot ng, vic phn chia cc n v v cc b phn chc nng ca mi

  doanh nghip c khc nhau, ph hp vi cc nhim v v cc chin lc cn thc hin trong tng k. Cc b phn chc nng tiu biu nh: Marketing, nhn s, ti chnh - k ton, nghin cu v pht trin, sn xut... Hot ng ca cc b phn ny to ra cc li ch vt cht, cc ngun lc v hnh cho doanh nghip. Mi b phn chc nng c nhim v ring nhng c mi quan h cht ch vi nhau. Ngy nay, vai tr ca cc b phn chc nng rt quan trng, nhng chc nng ch yu u c cc chin lc hot ng c th nh: chin tc marketing. chin lc pht trin ngun nhn lc, chin lc huy ng v s dng vn u t, chin lc mua hng, chin lc pht trin cng ngh mi. V vy, vic phn tch thng xuyn, nh k hoc t xut hot ng ca cc b phn chc nng rt quan trng, gip nh qun tr gim st nhng din bin ca mi trng ni b trong mi quan h tng tc vi mi trng bn ngoi nhm c c s b sung, chn chnh nhng lch lc kp thi. ng thi nhn din c cc im mnh v im yu trong tng lnh vc so vi cc i th cnh tranh nhm c cc chin lc cnh tranh v cc chnh sch hot ng thch nghi vi mi trng kinh doanh.

  a. Phn tch hot ng ca b phn marketing.

  Marketing l h thng cc hot ng lin quan n qu trnh nghin cu, d bo, xc nh cc nhu cu v mong mun ca khch hng mc tiu v p ng tt cc nhu cu bng hn hp marketing (marketing mix) hn hn cc i th cnh tranh trong tng thi k, ti mi khu vc th trng.

  Nhng hot ng Marketing c bn trong doanh nghip gm: - Nghin cu mi trng marketing nhn din cc c hi th trng, phn khc th

  trng, la chn th trng.mc tiu v nh v th trng. ng thi, phn tch khch hng v cc yu t c lin quan n hnh thnh cc chin lc marketing nh hng khch hng v marketing cnh tranh.v.v...

  - Thit k. t chc thc hin v kim tra cc chin lc sn phm, gi c, mng li phn phi v xc tin bn hng

  Hiu r cc hot ng marketing, nh qun tr s xc nh c th cc nhim v ca chc nng ny, nhng cng vic cn thc hin trong tng k v quyt nh phn chia chc nng marketing thnh cc b phn ph hp vi qui m hot ng nhm qun l cc cng vic c hiu qu.

  phn tch im mnhv im yu ca chc nng marketing so vi cc i th cnh tranh, cc nh qun tr cn thu thp nhng thng tin nh:

  Nhng hot ng marketing hin ti: - C cu sn phm hoc dch v ca doanh nghip cung cp cho cc khu vc th trng. - Mc a dng mt hng trong tng chng loi sn phm. - Nhng dc trng ca sn phm ca doanh nghip so vi sn phm cnh tranh. - Nhng sn phm hin ti ang giai on no trong chu k i sng sn phm.

 • 32

  - Cc chnh sch gi c sn phm hin ti ca doanh nghip dnh cho cc i tng khch hng.

  - Cc knh bn hng cc khu vc th trng, cc chnh sch v chng trnh pht trin mng li bn hng cc khu vc.

  -Cc chng trnh xc tin bn hng: cc chng trnh qung co, cc chng trnh khuyn mi, cc hot ng truyn thng v cc hot ng cho hng.

  -Cc ch v sau bn hng ca doanh nghip. Kt qu thc hin cc hot ng marketing theo khu vc th trng v d bo nhng din

  bin trong tng lai - Doanh s, th phn ca tng nhn hiu v xu hng bin ng theo khu vc th trng - Mc hi lng ca khch hng i vi cc nhn hiu hng ha ca doanh nghip - Kh nng m rng cc mt hng trong tng chng loi sn phm. - Mc thi gian trung bnh ca tng giai on trong chu k sng ca sn phm. - Phn ng ca khch hng i vi chnh sch gi c trong tng k. - Tnh linh hot trong chin lc gi c sn phm. - Mc hp l ca mng li bn hng cc khu vc a l. - Hiu qu ca cc chng trnh h tr bn hng nh qung co, khuyn mi, truyn

  thng. - Hiu qu hot ng ca cc lc lng bn hng ca cc khu vc nh gi c khch

  hng hin ti, pht trin khch hng mi, h tr khch hng, thu thp thng tin v khch hng v i th cnh tranh cc khu vc cho cng ty (tng cng ty)

  -Mc n nh ca khch hng hin ti v kh nng pht trin khch hng mi theo thi gian

  -... Tm li cc nh qun tr doanh nghip lun phi nh gi cc hot ng Marketing v

  chng gn lin vi cc chinlc cnh tranh trn th trng, quyt nh s tn ti lu di hay khng ca mi doanh nghip.

  b. Phn tch hot ng ca b phn nhn s.

  Qun tr nhn s l cc hot ng lin quan n vic tuyn m, hun luyn, s dng, i ng, nh gi v khuyn khch lng trung thnh ca ngi lao ng i vi t chc. Trong bi cnh cnh tranh ngay cng khc lit, qun tr nhn s c vai tr rt quan trng i vi qu trnh qun tr cc chin lc ca doanh nghip, quyt nh s thnh bi ca t chc. chng hn, nhu tuyn dng lc lng lao dng m khng cn c vo qui m nhu cu thc t v cc tiu chun c th theo chc danh cng vic th doanh nghip kh c th thc hin c hiu qu cc hot ng; hoc nu khng c chnh sch s dung v i ng ngi lao ng tha ng th cng ty khng th thu ht v gi c lao ng gii lu di, v.v...

  Mt khc, qun tr nhn s hu hiu cn gp phn pht trin cc gi tr vn ha t chc tch cc, to ra ng c thc y s nhit tnh sng to ca cc thnh vin trong t chc.

  phn tch v nh gi hot ng ca b phn nhn s, nh qun tr cn thu thp nhng thng tin c bn sau y:

 • 33

  1- Quy m v c cu nhn s hin ti c ph hp nhu cu ca cc khu cng vic hay khng? (Nhn lc qun l v nhn lc tha hnh)

  2- Kh nng hon thnh cng vic ca cc thnh vin trong t chc nh th no ? Nng sut lao ng? Kh nng thch nghi vi cc cng ngh mi hoc c cu t chc mi. v.v...

  3- Cc chnh sch tuyn m, hun luyn c phc v tt nhu cu s dng hay khng ? 4- Ngun nhn lc hin ti c c b tr v s dng hp l cha? 5- Chnh sch tin lng, tin thng, thng tin, hc hnh.v.v...c thu ht v gi c

  lao ng gii khng? 6- Kh nng khai thc v pht huy sng kin ngun nhn lc nh th no? 7- Vic nh gi ngi lao ng c c tin hnh thng xuyn v khch quan khng?. 8- Ngi lao ng c yn tm lm vic lu di vi t chc khng ? 9- T l lao ng di chuyn hng nm mc no? 10- Mi quan h gia nh qun tr cc cp vi ngi tha hnh ra sao? 11- Trinvng v qun tr nhn s trong tng lai nh - C cu lao ng m t chc cn tuyn dng thm trong k k hoch sp ti l g? - Ngun cung ng lao ng no l tt nht? - C cu nhn vin c cn iu chnh thch nghi vi nhu cu cng vic khng? - Trnh chuyn mn bnh qun ca nhn vin cn nng cao n mc no? Kh nng

  tng nng sut lao ng? Kh nng pht huy sng kin mi trong lc lng lao ng tr? -v.v... Cn c vo nhng thng tin v cc hot ng qun tr nhn s nh qun tr phn tchv

  nh gi s tin b theo thi gian v nhng im mnh im yu so vi cc cng ty cnh tranh trong tng k. y l c s gip nh qun tr chun b cc chin lc, chnh sch v cc chng trnh hnh ng trong qun tr nhn s giai on sau c hiu qu cao hn

  Ngy nay, vi s pht trin nhanh chng cc loi hnh doanh nghip trong nn kinh t, s cnh tranh ngy cng gay gt, yu t con ngi dn dn c coi trng, hiu qu qun tr nhn s ngy cng nng cao. Tuy c nhiu chuyn bin tch cc trong qun tr nhn s, nhng hin nay nhiu nh qun tr ca nhiu doanh nghip trong nc vn cn qun l con ngi theo t duy c, kh nng nhn thc pht trin chm hn so vi tc pht trin khoa hc k thut v iu ny dn n kh nng thu ht lao ng gii ca nhiu doanh nghip Vit Nam cn hn ch.

  c. Phn tch hot ng ca b phn ti chnh k ton.

  Chc nng ti chnh k ton lin quan n nhng hot ng huy ng v s dng cc ngun lc vt cht ca doanh nghip trong tng k, thc hin hch ton kinh t trong tt c cc khu cng vic trong qu trnh hot ng. Chc nng ti chnh k ton gn lin vi hot ng ca cc b phn chc nng khc, quyt nh tnh kh thi, tnh hiu qu ca nhiu chin lc v chnh sch khc ca doanh nghip.

  Chng hn, b phn marketing chun b cc chng trnh pht trin th trng, pht trin sn phm mi, v.v. Nu khng c ngun vn u t kp thi y th cc chng trnh trn kh thc hin c.

 • 34

  Nh vy ngoi yu t con ngi yu t ti chnh ng vai tr quan trng k tip trong cc qu trnh hot ng ca doanh nghip. ng thi, vic hch ton k ton cht ch s gip t chc kim tra thng xuyn cc kt qu t c, bo m hon thnh cc ch tiu kinh t trong tng k.

  Trong thc t, mun phn tch v nh gi hot ng ti chnh k ton trong doanh nghip cc nh qun tr cn thu thp nhng thng tin ni b c bn nh:

  -Chin lc v chnh sch ti chnh hin ti ca cng ty c thch nghi vi mi trng khng ?

  -Vic huy ng v s dng cc ngun vn trong cc d n, cc chng trnh hot ng din ra nh th no?

  - Chi ph huy ng vn t cc ngun ra sao? - Cc ngun vn phn b cho cc n v kinh doanh, cc b phn chuyn mn c hp l

  khng? - Cc k hoch thu-chi c hnh thnh nh th no ? - T chc hch ton k ton thc hin ra sao ? - Doanh s v li nhun ca cc sn phm, dch v. - T l thu hi vn u t - Vng quay vn lu ng - T sut li nhun bnh qun. - Hiu qu s dng vn u t trong cc qui trnh: nghn cu v pht trin, sn xut,

  marketing, qun tr cht lng.v. v... - Kh nng huy ng v pht trin cc ngun vn tim tng trong ni b. - Kh nng tng nhanh vng quay vn lu ng. - Kh nng rt ngn thi gian thu hi vn u t. ... Cn c vo kt qu phn tch thng xuyn, nh k hoc t xut, nh qun tr s phn

  tch v nh gi cc im mnh, im yu v cc hot ng ti chnh k ton ca doanh nghip so vi cc cng ty cnh tranh theo khu vc th trng, d bo cc xu hng ra cc quyt nh v chin lc v chnh sch ti chnh doanh. nghip, cc chng trnh huy ng v phn b cc ngun vn c hiu qu, thch nghi vi mi trng hot ng.

  d. Phn tch hot ng ca b .phn nghin cu v pht trin.

  Nghin cu v pht trin (Research and Development-R&D) ng vai tr quan trng trong vic pht hin v ng dng nhng cng ngh mi kp thi to li th cnh tranh trn th trng nh: pht trin sn phm mi trc i th cnh tranh, nng cao cht lng sn phm, ci tin qui trnh sn xut gim chi ph,... Hot ng ny c s khc nhau gia cc doanh nghip, gia cc ngnh ng thi ph thuc vo nhiu yu t nh: c trng sn phm, ngun nhn lc, ngun vn t t c, s tr gip ca chnh ph .

  Cc doanh nghip theo ui chin lc pht trin sn phm mi rt quan tm n hot ng nghin cu v pht trin, h cn hp tcvi cc c quan nghin cu nh cc trng i hc v.v... a cc cng trnh nghin cu mi vo cuc sng.

 • 35

  phn tch tch nh gi hot ng nghin cu v pht trin ca doanh nghip, cc nh qun tr cn xem xt thng xuyn nhng thng tin c bn sau y

  1- Nhim v v mc tiu nghin cu & pht trin ca doanh nghip l g? C Ph hp vi mi trng kinh doanh theo khu vc th trng khng?

  2. Nhng hnh thc nghin cu v pht trin hin ti ca doanh nghip l g? T nghin cu v pht trin hay thu ngoi? Hay kt hp c hai hnh thc?

  3- Mi quan h gia chi ph nghin cu v pht trin sn phm mi vi doanh s bn hng trong tng k?

  4- Nhng sn phm mi (mi ci tin, mi hon ton, mi m phng) d nh sn xut trong thi gian ti l g? Chng c nhng c trng ni bt no so vi sn phm cnh tranh?

  5- Nhng thit b mi no ang s dng trong doanh nghip? Chng c lm gim chi ph sn xut cho doanh nghip khng?

  6- Mi quan h gia chi ph u t thit b mi vi kt qu t c trong tng k nh th no?

  7- Chu k i mi cng ngh l bao lu? 8- Ngun nhn lc c thch nghi vi cng ngh mi khng ? 9- Kh nng pht trin sn phm mi ca doanh nghip trong thi gian til . 10- Nhng c trng ni bt trong nghin cu & pht trin ca doanh nghip l g? Ty theo tnh hung.cc nh qun tr thu thp v phn tch thng tin ny nh gi kh

  nng R&D ca doanh nghip hin ti v tim nng. y l c s quyt nh cc chin lc cnh tranh nh: chin lc khc bit ho sn phm, chin lc chi ph thpv.v...

  e. Phn tch hot ng sn xut tc nghip

  Sn xut v tc nghip bao gm tt c cc hot ng bin i cc yu t u vo thnh cc yu t u ra tng cng on trong cc qu trnh hot ng ca doanh nghip. Chc nng nv gn lin vi cng vic ca ngi .tha hnh tt c cc b phn trong doanh nghip, t b phn sn xut n cc khu cng vic b phn hnh chnh v cc b phn chc nng chuyn mn. Nhng hot ng ny to ra cc sn phm hay dch v cung cp cho khch hng bn trong v bn ngoi doanh nghip. S lng v cht lng sn phm hay dch v, mc hi lng ca khch hng, chi ph hot ng v.v... l nhng yu t nh gi hiu qu ca hot ng sn xut tc nghip. Ty theo nhu cu thc t vic phn tch chc nng ny s c tin hnh thng xuyn, nh k hoc t xut.

  Nhng thng tin ni b tiu biu cn thu thp phn tch v nh gi hot ng sn xut/ tc nghip nh:

  - Cc loi quy trnh sn xut v hot ng trong doanh nghip - Nhng cng ngh c la chn s dng trong tng quy trnh hot ng. - Cng tc t chc sn xut - Cng sut s dng my mc thit b - Nng sut lao ng bnh qun - Chi ph lao ng bnh qun trn mt n v sn phm hay dch v. - Gi thnh

 • 36

  - Mc d tr nguyn vt liu. - Qui m v thi gian sn xut sn phm hay thc hin cc dch v - Kh nng hp nht cc quy trnh trong tin trnh hot ng nh: Cung cp cc yu t u

  vo, sn xut v phn phi n tay ngi tiu dng... - Kh nng phn tn cc quy trnh theo khu vc a l v thc hin cng vic chuyn mn

  ho cc b phn, cc chi tit nhm tit kim chi ph .... Trong cc doanh nghip cung ng dch v ni chung v Doanh nghip Vin thng ni

  ring, hot ng sn xut tc nghip thng chim t l ln nht trong tng s cc hot ng trong cc tin trnh v c mi quan h cht ch vi hu ht cc hot ng khc nh: Nghin cu & pht trin, nhn s, marketing, y.y... Phn ln chi ph u t ch yu to ra sn phm, dch v nm trong qu trnh sn xut hay cung ng dch v, v vy hot ng sn xut, cung ng dch v c gi tr ln v quyt nh kh nng cnh tranh ca doanh nghip trn thng trng

  Do i vi cc doanh nghip mun ng vng lu di trn th trng cn phi nhn din cc im mnh, yu ca mnh thng xuyn v n lc ci tin lin tc cc khu trong qu trnh hot ng sn xut tc nghip ca mnh nhm to ra sn phm c cht lng cao, ph hp vi mong mun ca khch hng theo khu vc a l vi mc gi c hp l, nht l trong bi cnh kinh t Vit Nam phi hi nhp vi kinh t khu vc v ton cu.

  g. Phn tch hot ng ca h thng thng tin trong doanh nghip.

  Trong nn kinh t th trng thng tin mi trng kinh doanh l c s quan trng ra cc quyt nh qun tr. C cu d liu v thng tin mi trng m doanh nghip thu thp v tch ly c xem l mt loi ti sn, mt ngun lc c gi tr v so snh c vi cc i th cnh tranh. y l ngun lc c kh nng gip cng ty nng cao cht lng cc quyt nh qun tr v nh hng n kh nng cnh tranh trn th trng. Tht vy mt h thng thng tin hu hiu s cho php cc doanh nghip c nhng kh nng c bit trong vic h tr cc b phn khc hnh thnh, t chc, thc hin v kim tra cc chin lc ca cng ty mi thi im trn tt c cc khu vc th trng.

  chng hn h thng thng tin cung cp cc d liu v nhng phn ng ca khch hng i vi hn hp Marketing s gip cng ty c bin php p ng kp thi v tt nht cc nhu cu v mong mun ca khch hng trong vic cung cp cc sn phm v dch v ca mnh.

  H thng thng tin c nhim v thu thp, phn loi, phn tch, nh gi, cung cp kp thi cc cc d liu c gi tr v cc yu t bn trong v bn ngoi cho cc nh qun tr cp cao, nh qun tr cc b phn lin quan v tch lu chng theo thi gian. Cc liu ca h thng thng tin th hin cc im mnh v cc im yu ca cng ty so vi cc i th cnh tranh ch yu trn th trng. ng thi th hin cc c hi m cng ty c th nm bt theo th t v nhng nguy c cn phi ngn chn hoc hn ch trong qu trnh hoi ng. Nu khng c h thng thng tin cng ty khng th thu thp y nhng d liu cn thit v cc din bin ca mi trng kinh doanh kp thi v nh vy s gp kh khn trong vic phn ng vi mi trng. H thng thng tin hu hiu l c s gip cc nh qun tr bit r cng ty ang u, ang ng u vi nhng vn g trong hin ti v tng lai v bit r mnh nn phn ng nh th no vi mi trng kinh doanh mt cch c hiu qu.

 • 37

  Mun c h thng thng tin hu hiu nhm nng cao kh nng cnh tranh trn th trng cc nh qun tr cn thng xuyn phn tch v nh gi hot ng ca h thng ny thng qua vic nh gi cc yu t c bn sau

  - H thng thng tin ca cng ty c y cc b phn ph hp nhu cu thu thp thng tin mi trng khng ?

  - Ngun cung cp thng tin cho h thng ny c ng tin cy khng ? - Cng ty s dng nhng phng tin no thu thp thng tin mi trng kinh doanh?

  Phng tin c vt tri cc i th cnh tranh khng? - Nhng tnh cht ni bt ca h thng thng tin ca cng ty so vi cc i th cnh tranh

  l g? - Nhng yu km ca h thng thng tin so vi i th cnh tranh? - Kh nng m rng h thng thng tin ca cng ty trong tng lai l g? - Kh nng d bo cc din bin v cc yu t mi trng ca h thng thng tin? - Gi tr ca thng tin trong ngn hng d liu ca cng ty so vi cc i th cnh tranh? - Mc hin i ho ca h thng thng tin? Khoa hc v k thut cng pht trin, nhu cu v thng tin mi trng cng gia tng v

  phng tin h tr p ng nhu cu ny cng a dng (my vi tnh v cc loi cng ngh thng tin khc. V vy, hu ht cc cng ty thnh cng trn th gii u t rt nhiu chi ph hnh thnh v pht trin h thng thng tin ca mnh nhm ch ng trong cc quyt nh qun tr. Mc d hot ng tnh bo kinh t c xem l vi phm o c kinh doanh, nhng hu ht cc cng ty hng u th gii u s dng phng tin ny thu thp thng tin v cc i th cnh tranh ch yu ca mnh. c bit, khi cc cng ty a quc gia quyt nh tham gia th trng quc gia no, h u thu thp y nhng thng tin cn thit v mi trng kinh doanh ni , y l yu t quan trng gip h thnh cng d dng trn th trng mi. Trong nhiu trng hp, nh c h thng thng tin nn nhiu cng ty a quc gia thu tm cc i th cnh tranh nh cc quc a phng ch trong mt thi gian ngn bng cc chin lc lin doanh v h pht trin th phn nhn hiu cc loi sn phm ca mnh mt cch nhanh chng. Nh vy, mun ng vng lu di trn th trng trong v ngoi nc, bn cnh vic nng cao kh nng cnh tranh t cc ngun lc khc tt c cc loi hnh doanh nghip ca nc ta cn phi c h thng thng tin y m bo kh nng bit mnh, bit ngi trong tt c cc lnh vc c lin quan trong qu trnh qun tr chin lc.

  2.2- TO LP H THNG THNG TIN PHC V CHO PHN TCH V D BO MI TRNG KINH DOANH

  ra cc quyt nh, cc nh qun tr khng th thiu thng tin. Tnh cht y hay khng y , chnh xc hay khng chnh xc, kp thi hay khng kp thi ca vic cung cp thng tin c nh hng rt ln n cht lng ca cc quyt nh qun tr.

 • 38

  2.2.1. Khi nim h thng thng tin qun l

  H thng thng tin qun l l tp hp cc quy tc, k nng v phng php c m t r rng nh m con ngi v thit b thc hin vic thu thp v phn tch d liu nhm to cc thng tin cn thit cho cc nh son tho quyt nh.

  2.2.2. ngha ca vic to lp h thng thng tin qun l

  -Thng qua doanh nghip thu thp y , kp thi nhng thng tin v cc din bin ca cc yu t thuc mi trng bn ngoi (mi trng v m, mi trng vi m), nhn din v nh gi c mc tc ng ca cc c hi v nguy c trong mi trng ny. y l c s quan trng cc nh qun tr chin lc pht trin cc chin lc khai thc v pht trin cc c hi th trng mi, ngn chn v gim bt cc ri ro trong kinh doanh.

  - Doanh nghip lun thch nghi vi mi trng kinh doanh tt c cc khu vc a l. Trong thc t, mi trng din bin kh phc tp v thay i nhanh, mt quyt nh qun tr ph hp thi im ny nhng c th khng cn ph hp giai on sau. V vy, h thng thng tin qun l s gip cho cc nh qun tr c thng tin iu chnh hoc b sung cc quyt nh kp thi.

  - Cc doanh nghip c th ch ng hnh thnh cc chin lc tn cng hay tc ng ngc vo cc yu t ca mi trng to ra cc c hi hay gim bt ri ro cho doanh nghip. ng thi, ch ng qun l mi trng ni b. Mt khc, doanh nghip c th ch ng gim im yu trong ni b, ngn chn cc cuc tn cng ca cc i th cnh tranh, gi vng th phn trn th trng

  - Qun l thng tin l chic cu ni gia mi trng kinh doanh vi cng vic qun tr chin lc. Chic cu ny cung cp cc d liu u vo, gip cc nh qun tr c c s khoa hc ra cc quyt nh hu hiu trong qu trnh qun tr chin lc kinh doanh ni ring v thc hin tt cc chc nng qun tr ni chung.

  2.2.3- M hnh h thng thng tin qun l

  Xc nh nhu cu thng tin

  Xc nh cc ngun thng tin

  D bo din bin mi trng kinh doanh

  Lp bng tng hp mi trng kinh doanh

  Phn tch mt mnh, yu, c hi v nguy c

  ra phn ng chin lc

  Thu thp v x l thng tin

 • 39

  Hnh 2.1- M hnh h thng thng tin qun l Bc 1- Xc nh nhu cu thng tin

  Nhu cu thng tin l s lng v cc loi thng tin mi trng bn trong v bn ngoi cn thu thp p ng nhu cu ra quyt nh ca nh qun tr cc cp, ph hp vi khng gian, thi gian v ngn sch ca doanh nghip trong tng k.

  Thng tin mi trng kinh doanh rt a dng v phong ph, nhng gi tr s dng ca chng i vi vic ra quyt nh th khc nhau gia cc doanh nghip, gia cc b phn chc nng, gia cc cp qun tr trong tng doanh nghip V vy, bo m hiu qu qun l thng tin, nhng ngi chu trch nhim qun l h thng thng tin cn yu cu nh qun tr cc cp, cc b phn chuyn mn xc nh r nhng loi thng tin cn thu thp phc v cho vic ra cc quyt nh c lin quan. Yu cu p ng thng tin l m bo thng tin cn thit, c qu nhiu hoc thiu thng tin u khng tt; m bo tnh chnh xc cn thit ca cc thng tin v m bo cung cp thng tin ng thi gian cn thit.

  tp hp h thng thng tin, trc ht phi phn loi chng. C th phn chia ton b thng tin phn tch v d bo chin lc kinh doanh theo cc tiu thc khc nhau.

  Nu theo tiu thc thi gian s phn ton b thng tin thnh hai loi l thng tin v qu kh cho n thi im hin ti v thng tin v d bo tng lai.

  Nu theo phm vi s phn h thng thng tin ph hp vi cch phn chia cp mi trng phn tch v d bo chin lc kinh doanh. C doanh nghip phn chia ton b mi trng kinh doanh thnh bn cp l mi trng quc t, mi trng kinh t quc dn, mi trng ngnh v mi trng bn trong doanh nghip, do h thng thng tin phi c thu thp theo bn cp ph hp. C doanh nghip chn cch phn chia mi trng kinh doanh thnh hai loi l mi trng bn ngoi v mi trng ni b nn h thng thng tin cng phi phn chia tng ng.

  Bc 2- Xc nh cc ngun cung cp thng tin Thng tin mi trng c phn chia thnh hai loi: thng tin th cp v thng tin s cp,

  mi loi c th tm kim t cc ngun cung cp bn trong v/hoc bn ngoi doanh nghip. Thng tin th cp l nhng thng tin c thu thp sn nhm phc v mt nhu cu no

  trong ni b Doanh nghip hoc ca cc t chc, cc c nhn bn ngoi. B phn qun l thng tin c th tm kim, la chn loi thng tin th cp ph hp p ng nhu cu ra quyt nh ca cc nh qun tr.

  Thng tin s cp l nhng thng tin thu thp c t cc cuc nghin cu, cc t kho st; ngi thu thp phi tin hnh x l ban u, xc nh tin cp a vo s dng.

  Trong thc t, chi ph thu thp thng tin th cp thng r v thi gian gian thu thp nhanh hn so vi chi ph v thi gian thu thp thng tin s cp. V vy, tu theo nhu cu thc t,

 • 40

  cc nh qun tr c th quyt nh chn ngun cung cp thng tin th cp v s cp ph hp bn trong hoc bn ngoi doanh nghip, hoc kt hp tt c cc ngun. Cn c vo hiu qu kinh t v tc p ng nhu cu thng tin, cc nh qun tr thng quyt nh tm thng tin th cp trc, sau l thng tin s cp. V ngun cung cp, th t u tin c chn nh sau:

  - Ngun cung cp thng tin th cp ni b

  y l ngun cung cp thng tin v cc hot ng ca Doanh nghip rt phong ph v a dng, sn c, khng hao tn chi ph thu thp (nu c th rt t). Ngun ny bao gm: cc chng t thu chi, cc ho n bn hng, cc ho n mua hng, cc bo co v hot ng ti chnh ca Doanh nghip, cc bo co thanh ton vi khch hng hoc vi cc nh cung cp, bo co v hot ng nhn s, cc bo co bn hng cc khu vc th trng, ngn hng d liu (tch lu thng tin kho st nhng ln trc)

  Ngun cung cp ny c li th l d tm kim v khng tn chi ph. V vy, sau khi xc nh nhu cu cc loi thng tin cn thu thp, cng vic u tin ca nhng ngi c trch nhim l xem xt cc d liu c trong ni b, tm kim nhng d liu thch hp v x l p ng nhu cu thng tin cn thit cho vic ra quyt nh ca cc nh qun tr.

  - Ngun cung cp thng tin th cp bn ngoi

  Phn ln cc ngun thng tin th cp bn ngoi cung cp cc d liu cha ng nhng thng tin v cc yu t ca mi trng bn ngoi c nh hng n hot ng ca Doanh nghip nh thng tin v: khch hng, hot ng ca cc i th cnh tranh, hot ng ca cc nh cung cp, cc iu khon ca cc vn bn lut php quc gia hoc quc t c gi tr ti quc gia th trng, cc chnh sch ca chnh ph, cc bo co kinh t ti chnh x hi ca quc gia, Tu theo nhu cu thng tin v phm vi cung cp dch v ca Doanh nghip, cc nh qun tr quyt nh la chn ngun cung cp thng tin th cp bn ngoi ph hp. Chi ph thu thp thng tin th cp t cc ngun bn ngoi c s khc nhau v thng l khng cao.

  Cc ngun cung cp thng tin th cp bn ngoi ch yu nh: - Cc c quan trong b my qun l Nh nc t Trung ng n cc a phng. - Cc t chc qun l ngnh kinh t. - Cc c quan thuc cc ngnh c lin quan (V d: y t, gio dc, bo v mi trng). - Hip hi ngnh ngh. - Cc c quan truyn thng i chng: bo vit, bo hnh, bo ni - Cc t chc kinh doanh thng tin qua phng tin vin thng. - Sch tham kho, cc cng trnh nghin cu, cc ti liu ca cc t chc cnh tranh, Trong thc t, ngun cung cp thng tin th cp bn ngoi rt a dng, cung cp nhiu loi

  thng tin v mi trng kinh doanh trn phm vi quc gia v quc t. Cc nh qun tr thng tin mi trng cn xy dng mng l