ნინოს პრეზენტაცია

12
„ბუნება და ფერები“ ნინო არძენაძე 16.07.2012

Transcript of ნინოს პრეზენტაცია

„ბუნება და ფერები“

ნინო არძენაძე 16.07.2012

გაკვეთილის მიზანი

• მოსწავლეებსი დამოუკიდებელი აზროვნების განვითარება.

• მოვლენებზე, ფაქტზე დაკვირვების უნარის განვითარება.

• საკითხზე ფოკუსირების/ყურადღების კონცენტრაციის გამომუშავება.

ძირითადი და შედგენილი ფერები

• ძირითადი ფერები

• წითელი

• ლურჯი

• ყვითელი

• მწვანე

• შედგენილი ფერები

• ნარინჯისფერი

• ვარდისფერი

• ყავისფერი

• იისფერი

შედარება

ძირითადი შედგენილი

ფერადი სამყარო

თეთრი ვარდი