პრეზენტაცია ქარები

16
ავტორი: სალომე ბერიკელაშვილი.

Transcript of პრეზენტაცია ქარები

Page 1: პრეზენტაცია ქარები

ავტორი: სალომე ბერიკელაშვილი.

Page 2: პრეზენტაცია ქარები

ქარი

ჰაერის მასების გადაადგილებას ქარი ეწოდება.

Page 3: პრეზენტაცია ქარები

ქარები განსხვავდებიან სიჩქარის, მიმართულების, სიძლიერის და სხვა მახასიათებლების მიხედვით.

ქარის სიჩქარე იზომება მეტრობით წამში (მ/წმ) და კოლომეტრობით საათში (კმ/სთ).

Page 4: პრეზენტაცია ქარები

განარჩევენ ქარების ორ ტიპს:

მუდმივი პერიოდული

პასატები მუსონები,ბრიზები, მთა–ხეობის და ა.შ.

Page 5: პრეზენტაცია ქარები

პასატებიპასატები მუდმივი ქარებია,რომლებიც მაღალი წნევის არეალებიდან

ეკვატორისაკენ ქრიან.

Page 6: პრეზენტაცია ქარები

მუსონები

მუსონები პერიოდული ანუ სეზონური ქარებია, რომლებიც წლის მანძილზე ორჯერ იცვლიან მიმართულებას.

Page 7: პრეზენტაცია ქარები
Page 8: პრეზენტაცია ქარები
Page 9: პრეზენტაცია ქარები
Page 10: პრეზენტაცია ქარები

ბორა

Page 11: პრეზენტაცია ქარები

.

Page 12: პრეზენტაცია ქარები

გრიგალიგრიგალი ძალიან ძლიერი ქარია.

Page 13: პრეზენტაცია ქარები

ტორნადოტორნადო გრიგალის ერთ–ერთი სახეობაა, რომელიც რამდენიმე ასეულ

მეტრზე ვრცელდება.

Page 14: პრეზენტაცია ქარები
Page 15: პრეზენტაცია ქარები

ქარიშხალიქარიშხალი შედარებით სუსტი ქარია, ვიდრე ტორნადო, თუმცა მასაც არაერთი სავალალო შედეგი მოუტანია როგორც ადამიანებისთვის და სოფლის მეურნეობისთვის, ისე დაუზიანებია უამრავი ნაგებობა და დასახლება.

Page 16: პრეზენტაცია ქარები

დიდი მადლობა ყურადღებისათვის!