შემაჯამებელი პრეზენტაცია

12
მმმმმმმ მმმმმმმმმმმმმმ [email protected] du.ge მმმმმმმმმმ მმმმმმ მმმმმმმმმ

description

ილიას უნივერსიტეტი, 2013 წ, გიორგი ლიპარიშვილი, http://liparasblogi.blogspot.com/

Transcript of შემაჯამებელი პრეზენტაცია

Page 1: შემაჯამებელი პრეზენტაცია

მადლობა ყურადღებისთვის

[email protected]

წარმატებულ სვლებს გისურვებთ

Page 2: შემაჯამებელი პრეზენტაცია

პრეზენტაციაპრეზენტაციაზე

გიორგი ლიპარიშვილი

ილიას სახელმწიფოუნივერსიტეტი

2013 .წ

Page 3: შემაჯამებელი პრეზენტაცია

ილიას სახელმწიფოუნივერსიტეტი

ჯგუფი გუნდი

გიორგილიპარიშვილი

2013 .წ

Page 4: შემაჯამებელი პრეზენტაცია

, კონფლიქტი ქცევა და

რეაქცია

გიორგი ლიპარიშვილი 2013 .წ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

Page 5: შემაჯამებელი პრეზენტაცია

ილიას სახელმწიფო

უნივერსიტეტი

2013 . წ

პიროვნულიდა

სოციალურიკონფლიქტებ

გიორგილიპარიშვილი

Page 6: შემაჯამებელი პრეზენტაცია

კონფლიქტების მართვა

ილიას სახელმწიფო

უნივერსიტეტი

2013 .წ გიორგი ლიპარიშვილი

Page 7: შემაჯამებელი პრეზენტაცია

არავერბალური კომუნიკაცია

ჟესტების მნიშვნელობა

გიორგი ლიპარიშვილი

ილიას სახელმწიფო

უნივერსიტეტი

2013 .წ

Page 8: შემაჯამებელი პრეზენტაცია

კომუნიკაცია

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

, კომუნიკაციის მიმდინარეობის პროცესი , აქტიური მოსმენა პერიფრაზი

გიორგი ლიპარიშვილი 2013 .წ

Page 9: შემაჯამებელი პრეზენტაცია

უკუკავშირის ტექნიკა შეფასების მიცემა და მიღება

გიორგი ლიპარიშვილი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

, კომუნიკაციის პრეზენტაციისა და დისკუსიისტექნიკები

2013 .წ

Page 10: შემაჯამებელი პრეზენტაცია

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

, კომუნიკაციის პრეზენტაციისა და დისკუსიის ტექნიკები

2013 .წ გიორგი ლიპარიშვილი

Page 12: შემაჯამებელი პრეზენტაცია

მადლობა ყურადღებისთვის

[email protected]

წარმატებულ სვლებს გისურვებთ