გეგმის პრეზენტაცია

of 14 /14
აააააა: აააა ააააააააააააა აააააა: აააააააააა, ააა. ააააააა N1 აააააა ააააა ააააა: VIII 24 –09–2009 ა. [email protected] აააააააააა აააა: ააააააა

Transcript of გეგმის პრეზენტაცია

Page 1: გეგმის პრეზენტაცია

: ავტორი ნანა დაბრუნდაშვილი: , .საგანი მათემატიკა ისტ ხაშურის N1 საჯარო სკოლა

: კლასი VIII 24 –09–2009 .წ

[email protected]

გაკვეთილის :თემა ფართობი

Page 2: გეგმის პრეზენტაცია

:მიზანი და მისაღწევი შედეგები

• , ინფორმაციის მოძიების მონაცემთა, – , შეგროვების ისტ ის გამოყენების

, კომუნიკაციის თანამშრომლობის და – პრეზენტაციის უნარ ჩვევების.გამომუშავება

• ფართობის შესახებ ცოდნის გამოყენება პრაქტიკული სამუშაოს შესრულებისას.

Page 3: გეგმის პრეზენტაცია

:გაკვეთილის თანმიმდევრობა 1აქტივობა

–კითხვა პასუხი( 5 დრო წთ)

r ა იცით თქვენი სკოლის დაარსების

?შესახებ

რომელ წელს აშენდა და რა სახსრებითჩვენი ?სკოლა

რომელმა გამოჩენილმა ადამიანებმა ?დაამთავრეს ჩვენი სკოლა

რომელი დღე იყო ყველაზე მძიმე ?ჩვენი სკოლის არსებობის ისტორიაში

რით შეგიძლია მხარში დაუდგე ჩვენი სკოლის აღდგენისა და რეაბილიტაციის

?საქმეს

Page 4: გეგმის პრეზენტაცია

2აქტივობა ჯგუფური მუშაობა

( 50 )დრო წთ• მასწავლებელი

5 მოსწავლეებს ყოფსჯგუფად

• ყოველი ჯგუფი მუ შაობს ,თითო კომპიუტერთან მათ

წინასწარ შეგროვილი მონაცემები შენახული აქვთ

კომპიუტერის სამუშაო .მაგიდაზე საქაღალდეებში

• საჭირო რესურსების ფასებს მოსწავლეები

მოიძიებენ სისტემა“GOOGLE”- ის საშუალებით.

Page 5: გეგმის პრეზენტაცია

ჯგუფური მუშაობა

I ჯგუფიკედლების ფართობის გამოთვლა

II ჯგუფიეზოს

პერიმეტრი და ღობის ფართობი

III ჯგუფიიატაკების

ფართობების ჯამი

IV ჯგუფისახურავის ფართობი

V ჯგუფიმოედნისა და მწვანე

ზოლის ფართობი

Page 6: გეგმის პრეზენტაცია

I ჯგუფი

მუშაობს სკოლის შენობის გარე .ფასადის შეღებვაზე

ითვლის გარე კედლების

, ფართობების ჯამს საჭირო საღებავების

რაოდენობასა და .თანხას

Page 7: გეგმის პრეზენტაცია

II ჯგუფი

მუშაობს სკოლის .შემოღობვაზე

ითვლის ეზოს, პერიმეტრს

შემოსაღობი მასალის

რაოდენობასა და საფასურის

მიხედვით საჭირო.თანხას

Page 8: გეგმის პრეზენტაცია

III ჯგუფი

ითვლის საკლასოოთახების იატაკების ფართობების ჯამს და დასაგებად საჭირო

.პარკეტის საერთოღირებულებას

Page 9: გეგმის პრეზენტაცია

IV ჯგუფი

ითვლის სახურავის.ფართობს

ანგარიშობს თუნუქის

ფურცლების რაოდენობასა და

მათ საერთო.ღირებულებას

Page 10: გეგმის პრეზენტაცია

V ჯგუფი

• ითვლის სკოლის , ეზოში მოედნის

ყვავილნარისა და გამწვანების

ზოლის .ფართობს

Page 11: გეგმის პრეზენტაცია

3აქტივობა ზეპირი პრეზენტაცია

5 .თითოეულ ჯგუფს ეძლევა წთ 3 .კითხვებისათვის წთ

Page 12: გეგმის პრეზენტაცია

შეფასება( 5 )დრო წთ

შეფასება ხდება წინასწარ შედგენილი შეფასების

რუბრიკით

Page 13: გეგმის პრეზენტაცია

საკლასო მენეჯმენტი

, სახელმძღვანელო, , პროექტორი კომპიუტერები

, , დაფა ცარცი ფლეში.

Page 14: გეგმის პრეზენტაცია

მადლობა!ყურადღებისათვის