პრეზენტაცია ვაზი

21
ვვვვვ ვვვვვვვვ

Transcript of პრეზენტაცია ვაზი

Page 1: პრეზენტაცია ვაზი

ვაზის დაბერება

Page 2: პრეზენტაცია ვაზი

ვაზი უმთავრესად დედამიწის თბილი და ზომიერი ჰავის ქვეყნებშია გავრცელებული.

ვაზი, მცენარის გვარი ვაზისებრთა ოჯახისა, აერთიანებს 70–მდე სახეობას.

Page 3: პრეზენტაცია ვაზი

ვაზის სასიცოცხლო ციკლი

აქტიური ხანა პასიური ხანა

აქტიურ ხანად ითვლება, მცენარეში წვენის მოძრაობის

დაწყება, რომელიც შემოდგომაზე

ფოთოლცვენით მთავრდება.

აქტიური ხანა ანუ სავეგეტაციო პერიოდი მოიცავს 6 ფაზას:

1.ვაზის ტირილიდან კვირტის გაშლამდე

2.კვირტის გაშლიდან ყვავილობამდე

3.ვაზის ყვავილობა4.ნაყოფის გამოხორბლიდან

მომწიფებამდე 5.სიმწიფე

6. ფოთოლცვენა

Page 4: პრეზენტაცია ვაზი

ვაზის საერთო განვითარება,

მოსავლის რაოდენობა და ხარისხი დიდად დამოკიდებულია, ნიადაგის ფიზიკურ–ქიმიურ შედგენილობაზე

Page 5: პრეზენტაცია ვაზი

დედამიწაზე 4000– მდე ჯიშის ყურძენია.

Page 6: პრეზენტაცია ვაზი

საქართველოში ვაზის უამრავი ჯიშია, მაგრამ კახეთში გავრცელებული ვაზის ჯიშები, რომლებიც თითქმის ყველა რეგიონში გვხვდება არის: რქაწითელი, კახური მწვანე, ხიხვი, ქისი, საფერავი და კაბერნე–სოვინიონი.

Page 7: პრეზენტაცია ვაზი
Page 8: პრეზენტაცია ვაზი

რქაწითელი თეთრყურძნიანი აბორიგენული ვაზის

საღვინე ჯიშია.

პერიოდი დაკვირტვიდან ყურძნის ტექნიკურ სიმწიფემდე, ხორნა– ბუჯის ტერიტორიაზე 150 დღეა.

Page 9: პრეზენტაცია ვაზი
Page 10: პრეზენტაცია ვაზი

კახური მწვანე

კახური მწვანე გვხვდება ძირითადად საგარეჯოს რაიონში, კერძოდ სოფელ მანავის ზონაში, სადაც საუკეთესო თვისებებს ამჟღავნებს.

Page 11: პრეზენტაცია ვაზი
Page 12: პრეზენტაცია ვაზი

ხიხვი ხიხვი ძირითადად გურჯაანის რაიონში

გვხვდება, კერძოდ კი კარდენახის ზონაში.

ჯიში ყინვაგამძლე და გვალვაგამძლეა.

Page 13: პრეზენტაცია ვაზი

ხიხვი გამოიყენება, მაღალხარისხოვანი ღვინის, კახური ტიპის, “რქაწითელ– ხორნაბუჯულის” სამზადებლად .

Page 14: პრეზენტაცია ვაზი

ქისი

ქისს შუალედური ადგილი უკავია რქაწითელსა და კახურ მწვანეს შორის.

Page 15: პრეზენტაცია ვაზი

ეს ჯიში გამოიყენება შამპანიურის დასამზადებლად.

პერიოდი დაკვირტვიდან ყურძნის ტექნიკურ სიმწიფემდე ხორნაბუჯის ტეორიტორიაზე 140 დღეა.

Page 16: პრეზენტაცია ვაზი

საფერავი

საფერავისგან მზადდება ღვინო “ქინძმარაული”.

Page 17: პრეზენტაცია ვაზი

ივანე ჯავახიშვილის თქმით საფერავი ეკუთვნის ზოგადად ჯიშთა ჯგუფს, თუმცა წარმომავლობით კახური უნდა იყოს.

Page 18: პრეზენტაცია ვაზი

საფერავი გამოირჩევა მაღალი შაქრიანობით.

საფერავი არსებობს ორი სახეობა – დიდი და პატარა საფერავი.

Page 19: პრეზენტაცია ვაზი

კაბერნე–სოვინიონი

საქართველოში გავრცელების არეალი თელავისა და ყვარელის რაიონებია.

1970 წლის მონაცემებით კაბერნე–სოვინიონს საქართველოში 1400–მდე ჰექტარი ეჭირა.

Page 20: პრეზენტაცია ვაზი

კლიმატის ხშირი ცვალებადობისა და ძლიერი გვალვების გამო მევენახეები ასეთ ხერხს მიმართავენ.

Page 21: პრეზენტაცია ვაზი

ავტორი: სალომე ბერიკელაშვილი.