ბუნება პრეზენტაცია

11
ბბბბბბ სსსსსსსს სსსსსსს

Transcript of ბუნება პრეზენტაცია

Page 1: ბუნება პრეზენტაცია

ბუნება

სახიფათო ნივთები

Page 2: ბუნება პრეზენტაცია
Page 3: ბუნება პრეზენტაცია
Page 4: ბუნება პრეზენტაცია

რამ შეიძლებაგამოიწვიოსხანძარი

Page 5: ბუნება პრეზენტაცია
Page 6: ბუნება პრეზენტაცია

როგორ გარჩნენდაუ ნიკოლოზი და მაია ხანძარს

Page 7: ბუნება პრეზენტაცია
Page 8: ბუნება პრეზენტაცია
Page 9: ბუნება პრეზენტაცია
Page 10: ბუნება პრეზენტაცია
Page 11: ბუნება პრეზენტაცია