პრეზენტაცია – შიდსი

19

Transcript of პრეზენტაცია – შიდსი

მეცნიერების მტკიცებით ვირუსი შიმპანზედან ადამიანებშიგავრცელდა XIX საუკუნის ბოლოს ან XX საუკუნის დასაწყისშიკამერუნის ტყეებში, მდინარე სანაგასთან ახლოს ან კონგოსდემოკრატიული რესპუბლიკის დედაქალაქ კინშასას მიმდებარეტერიტორიებში. ერთ ერთი ვერსიის მიხედვით, აივ –იგავრცელდა მონადირისგან, რომელსაც ნადირობისას უკბინაშიმპანზემ.

ვირუსის დიდ არიალზე გავრცელებას ხელი შეუწყო აფრიკისკოლონიზაციამ და აქედან იაფასიანი სისხლის ექსპორტმაამერიკისა და ევროპის სისხლის ბანკებში.

როგორ ავიცილოთთავიდან აივ ინფექცია? სქესობრივი გზით ინფექციის გადაცემის პროფილაქტიკა. თავი შეიკავეთ ქორწინებამდე სქესობრივი კავშირებისაგან;

იყავით ერთგული თქვენი სქესობრივი პარტნიორის;

მოერიდეთ შემთხვევით სქესობრივ კავშირებს.

ინექციური გზით ინფექციის გადაცემის პროფილაქტიკა. ისარგებლეთ მხოლოდ ერთჯერადი ან სათანადოდ გასტერილებულიშპრიცებით, ნემსით;

უარი ვთქვათ ნარკოტიკების მოხმარებაზე. ნარკოტიკის ინექციურიგზით მოხმარების შემთხვევაში არ ისარგებლოთ საერთო შპრიცით.

დედიდან შვილზე ინფექციის გადაცემის პრევენცია. საქართველო იმ ქვეყანათა რიცხვს მიეკუთვნება, სადაც ყველა ორსული

უზრუნველყოფილია აივ/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირებითა დატესტირებით, აივ მკურნალობითა და მოვლით;

აივ ინფიცირებულიდედიდან ბავშვზე შიდსის ვირუსის გადაცემის რისკი 2% - მდე მცირდება, თუ ორსულს ჩაუტარდება;

ანტირეტროვირუსულითერაპია, საკეისრო კვეთა, სათანადო კონსულტაციაბავშვის ხელოვნურ კვებასთან დაკავშირებით