x2x brošura

Click here to load reader

 • date post

  28-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  220
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of x2x brošura

 • EU do 2020. godine Pospjeuje e-Poslovanje

 • TO JE

  Elektroniki raun

  je dio inicijative Europske Komisije Digitalna Agenda za Europu 2020,

  istie vanost postizanja jedinstvenog trita usluga informacijskog drutva,

  treba postati prevlada-vajui oblik rauna do 2020 godine

  Iz Priopenja Europske komisije (2010) 712: Ubiranje plodova elektonikog rauna

  x2x Platforma je informacijska platforma za elektroniku razmjenu poslovnih doku-menata te pruanja usluga informacijskog posrednika ukljuujui i posredovanje u razmjeni e-Rauna kao najee koritenog elektronikog poslovnog dokumenta.

  Koristi i dobrobiti od implementacije cjelo-vite x2x Platforme primjetne su u svim seg-mentima ivotnog ciklusa poslovnih infor-macija (od nastajanja preko prijenosa do arhiviranja) te na svim razinama poslovanja od strateke do operativne unutar organizacije.

  Istu platformu organizacija moe eksploatirati kao prodajni alat / kanal za pruanje usluga (informacijskog posrednika). Na taj nain primjena x2x Platforme donosi iste poslovne koristi i dobrobiti svim dionicima mree infor-macijskog posrednika dajui im konkurentnu prednost na njihovom tritu.

  x2x Platforma u javnoj upravi otvara nove, bre i efikasnije komunikacijske kanale sa graanima i gospodarstvom temeljene na principu jedinstvene toke pristupa za razliite usluge i informacijske sustave.

  x2x Platforma jednostavno se integrira u ukupnu IT arhitekturu i poslovne procese organizacije te je lako poveziva s bilo kojim postojeim rjeenjem.

  x2x Platforma je skalabilna platforma te se jednostavno proiruje, bilo kapacitetom memorije, brojem usluga ili brojem korisnika ili dodavanjem novih aplikacija.

  Jednostavnim definiranjem poslovnih proc-esa, uspostavom organizacije i podeavanjem platforme, uz adekvatno testiranje i probni rad, nova usluga moe biti spremna u neko-liko tjedana. Poslovni procesi koje platforma podrava teku neprekinuto, bez obzira koji ustrojstveni dijelovi organizacije ih izvravaju.

 • KORISNICI PLATFORME

  Infomacijski posrednici

  Koritenje 2 omoguuje tvrtkama koje svoje poslovanje ele proiriti na pruanje usluga informacijskog posredovanja:

  strateko pozicioniranje na tritu informacijskih posrednika, jednostavno i brzo uvoenje novih usluga, povezivanje sa sustavom naplate (billing), povezivanje sa platnim sustavima, paketiranje razliitih usluga, stvaranje dodatnih vrijednosti za klijente, olakana kontrola razliitih komunikacijskih kanala kroz jednu pristupnu toku, pruanje mobilnih usluga.

  Lokalna samouprava, dravne i javne tvrtke / izdavatelji i primatelji velikog broja rauna

  2

  jednostavnu uspostavu i pruanje usluga elektronike javne uprave, interno ili eksterno povezivanje na druge usluge elektronike javne uprave, jedinstvena komunikacijska toka, automatsko pokretanje vezanih usluga, jednostavno povezivanje sa sustavom uredskog poslovanja i upravljanja dokumentacijom, poticanje elektronikog poslovanja u gospodarstvu, smanjenje administrativnog optereenja.

  Raunovodstveni servisi i proizvoai ERP sustava za male i srednje tvrtke

  2 povezuje se sa ERP sustavom i omoguava:

  smanjenje optereenja zaposlenika, povezivanje sa sustavima elektronikog plaanja, Integracija elektronikih dokumenata u dobavnom lancu, olakano arhiviranje rauna, jednostavno povezivanje sa sustavom uredskog poslovanja i upravljanja dokumentacijom, poticanje elektronikog poslovanja u gospodarstvu.

 • UINCI

  Centralni repozitorij svih poslovnih procesa u e-Poslovanju

  Podrka za integraciju sustava heterogenih tehnologija

  Standardizira metodologije upravljanja elektronikim obrascima, njihovom distribucijom

  Konzistentno definirana metodologija imple-mentacija novih usluga

  Prilagoeno ciljanim skupinama korisnika (graani, SME, izdavatelji rauna, itd.)

  Kratko vrijeme implementacije novih usluga

  Jedinstvenih registar usluga, cjenovnih politika i korisnika

  Poslovni model zasnovan na telekomunikacijskim konceptima

  Sukladnost hrvatskom i EU pravnom sustavu

  Fleksibilan model naplate usluga

  Skalabilna i modularna arhitektura

  Brza i jednostavna prilagodba potrebama naruitelja

  Centralizirani nadzor

  Smanjenje trokova poslovanja

  Ubrzavanje poslovnih procesa i inovacije

  Bolji odnosi s kupcima

  Povezivanje dobavnog lanca

  Poveanje efikasnosti

  Umreavanje gospodarstva

  Poveanje konkurentnosti

  Poveanje djelotvornosti javnog sektora

  Smanjenje trokova call centra

  POSLOVNE VRIJEDNOSTI

  Penetracija e-Rauna

 • I IJINU JOKSPORUE U EJNAVOLSOP OKINORTKELE REPUBLICI HRVATSKOJ

  Elektroniko poslovanje podrazumijeva sve

  osobe radi razmjene dobara ili usluga, kori-stei pritom raunala i suvremene komuni-kacijske tehnologije.

  Primjena elektronikog poslovanja podrazu-mijeva preustroj ili unapreenje poslovnih procesa koji e omoguiti najbolje korite-nje tehnologija u svrhu poveanje konku-rentnosti, standardizacije i automatizacije

  utede kroz elektroniko end-to-end po-vezivanje dobavnih lanaca pouzdanosti i sigurnosti podataka.

  e-RAUN: pokreta

  elektronikog poslovanja

  Godinje utede od uvoe-nja elektronikog rauna u EU procjenjuju se na 243 milijarde EUR samo u upravljanju lancem nabave

  Godinje utede od uvoenja elektronikog rauna za RH procjenjuju se da bi iznosile 850 milijuna EUR godinje

  uteda od uvoenja elektro-nikog rauna kree se od 7 do

  80 posto utede ostvaruje ku-

  Paper

  Electronic,automated

  3.90 eur 0.50 eur

  0.40 eur 3.00 eur 0.80 eur0 eur

  4.50 eur 2.20 eur 11.10 eur

  Full -Costs

  4.70 eur *

  Paper

  Electronic,automated

  1.10 eur 3.00 eur

  1.20 eur 2.00 eur0 eur 0 eur

  4.00 eur 2.50 eur

  2.00 eur 0.80 eur

  4.80 eur 2.20 eur 17.60 eur

  Full -Costs

  6.70 eur *

  Primatelj

  Izdavatelj

 • Integracija SOA arhitekture Implementacija poslovnih procesa

  Repozitorij procesa predstavlja sredinje mjesto gdje se definiraju svi poslovni pro-cesi na platformi te XML sheme koje slue za internu komunikaciju sustava unutar platforme te komunikaciju sa eksternim sustavima i web servisima

  Digitalna arhiva predstavlja sredinje mjesto za arhiviranje svih dokumenata koji se distribuiraju kroz platformu te osigurava revizorski trag dokumenata (audit trail)

  Katalog usluga koje platforma prua korisnicima

  Registar primatelja poslovnih dokumenata na platformi

  Predstavlja dio platforme koji obavlja funkcije transformacije izmeu pojedinih tipova dokumenata

  Modul za provjeru sintaktike i semantike ispravnosti pojedinog dokumenata (suk-ladnost pripadnoj XML shemi, provjera ispravnosti digitalnog potpisa dokumenta, provjera vrijednosti pojedinih elemenata)

  Generira razliite tipove poslovnih dokumenata iz dostavljenih podataka temeljem predloaka

  BAM (Business activity monitoring) predstavlja centralno mjesto preko kojeg se prate svi vani parametri rada platforme za pojedinu skupinu korisnika

  Podrava dostavu obavijesti korisnicima preko raznih komunikacijskih kanala popute elektronike pote, tekstualnih poruka (SMS) te mnogih drugih

  Suelje namijenjeno krajnjim korisnicima za pristup sustavu i upravljanje sadrajem

  Suelje namijenjeno izdavateljima poslovnih dokumenata

  Modul za dostavu rauna i naloga za plaanje u sustave internetskog bankarstva i druge sustave plaanja

  Modul za komunikaciju sa drugim informacijskim sustavima

  Jedinstveno mjesto za prijem svih poslovnih dokumenata

  Modul za biljeenje aktivnosti korisnika na platformi i generiranje podataka za sustav naplate usluga

  Osigurava pristup platformi sa mobilnih ureaja (telefoni, tableti, ...)

  Enterprise service bus (ESB)

  Repozitorij XML shema, opisa suelja i poslovnih procesa

  Digitalna arhiva

  Katalog usluga

  Registar korisnika

  Konverter

  Validator

  Generator elektronikih dokumenata

  Praenje transakcija i pregled rada

  Sustav notifikacija

  Korisniki portal

  Portal za izdavatelje dokumenata

  Gateway za e-Plaanje

  Transportno suelje

  e-Sandui / e-Adresa

  Medijacija

  Mobilni klijent / suelje

  NAZIV MODULA FUNKCIJA MODULA

 • VALIDATOR

  Business Processes, Scenarios and XML Schema Repository

  GENERATORTRANSPORT GATEWAY

  KONVERTOR KONFIGURATOR PROCESA

  DMS(Arhiva dokumenata)

  ERP Konektor

  E-BankingKonektor

  AAADRM Disk Storage

  Trake (Backup)

  Database

  e-Arhiva

  REGISTAR KORISNIKA e-ISPRAVA

  WEB PORTAL

  Administratori

  E-sandui

  E-raun

  Poslovni korisnici

  Medijacija

  IT SUSTAV IZDAVATELJA DOKUMENATA

  Poslovni sustav

  E-Raun

  E-Obrasci

  Billing

  Poslovni sustav

  IT SUSTAV IZDAVATELJA DOKUMENATA

  E-Sandui

  Mobilni klijent

  E-Plaanje Gateway

  E-Bankarstvo

  BAM Konzola

  DIGITAL SIGNATURE 6 TIMESTAMP

  Informacijski posrednici

  WSAPI

  Izdavatelji rauna

  Razmjena elektronikih rauna i drugih poslovnih dokumenata

  Implementacija poslovnih procesa upravljanja elektronikim raunima

  Arhiviranje rauna i drugih poslovnih dokumenata

  Registriranje pristanka za prijem e-Rauna

  Konverzija i validacija

  Generiranje elektronikih dokumenata

  Praenje transakcija i pregled rada

  FUNKCIONALNOSTIx2x

 • Infodom d.o.o.A.aje 61 / 110000 Zagrebt: + 385 1 3040 588 f: + 385 1 3040 593e: infodom@infodom.hrw: www.infodom.hr