korporativna broura

download korporativna broura

of 30

 • date post

  30-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  238
 • download

  7

Embed Size (px)

Transcript of korporativna broura

 • 1

  korporativna broura

 • 2

 • 3

  O KOMPANIJI

  Privatna kompanija Petan je lider na Balkanu u proizvodnji i distribuciji proizvoda i reenja od polimera. Kompanija je osnovana 1989. godine i bavila se proizvodnjom cevi za vodu od polietilena. Vremenom je uvodila nove materijale (polipropilen i PVC) i irila proizvodni program. Danas se u ponudi moe nai preko 6500 proizvoda, podeljenih u etiri kategorije:

  PIPINGSOLUTIONS

  DRAINSOLUTIONS

  AGRICULTURESOLUTIONS

  HOUSEHOLDSOLUTIONS

 • 4

 • 5

 • 6

  Proizvodni pogoni kompanije Petan nalaze se u Aranelovcu, u Srbiji. Godinji prihod prelazi 70 miliona EUR koji se realizuje uz pomo 1.000 zaposlenih. Petan ima direktno prisustvo, putem svojih erki firmi, u Bosni i Hercegovini, kao i u Rumuniji i kroz svoja predstavnitva u Albaniji, Hrvatskoj i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

  Petan svoje operacije realizuje u vie od 60 zemalja irom sveta putem globalne mree agenata i distributera. Primarno izvozno orijentisana, kompanija je prisutna na tritu Evrope, Rusije, Bliskog Istoka, Severne Afrike, Latinske Amerike i Sjedinjenih Amerikih Drava.

  2007 2008

  Ukupno Petan domae trite Petan - izvoz

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

  O KOMPANIJI

 • 7

  Celokupna proizvodnja je prilagoena Evropskim standardima o emu govore meunarodni sertifikati za kvalitet proizvoda: DVGW, MPA, SABS, IMS, IGH, ZIK, VUPS, EMI, kao i sertifikati kvaliteta procesa ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 1800.

  Radi to veeg zadovoljenja potreba kupaca, kompanija kontinuirano uvodi inovacije i unapreuje kadrove i opremu. Od 2009. godine se u kompaniju uvodi sistem SAP ERP sa modulima MM, SD, PP , Fi I CO, a od 2012. godine su funkcionalnosti proirene i WMS-om. Uvoenje WCM i WMS sistema povealo je efikasnost, doprinelo je rasporeivanju trokova i profesionalnom odravanju.

  Reenja koja Petan poseduje u svom prodajnom portofiju, posveenost zaposlenih i konstantne inovacije doprinose sveobuhvatnom zadovoljstvu svojih klijenata. Sigurnost svojim dobavljaima i vernost kupcima garantuje se prestinom ocenom kvaliteta finasijskog poslovanja AAA dodeljen od strane Bisnode.

 • 8

  ISTORIJA

  POETAK Boidar Petkovi, osniva i vlasnik kompanije Petan, je 1989. godine osvovao trgovako preduzee Bukulja Promt koje se bavilo trgovinom cevi za vodovod i kanalizaciju. Ubrzo je shvatio da na tritu Srbije postoji poveanja potranja za plastinim cevima i donosi odluku da pokrene proizvodnju manje zahtevnih cevi od polietilena.

  DIVERZIFIKACIJA PORTFOLIJANakon dve godine, Petan poinje sa proizvodnjom PVC cevi i fitinga za kunu kanalizaciju, dok 1996. godine, zapoinje proizvodnju PP-R programa. Nakon etiri godine zastoja u investicijama 2000. godine Petan zapoinje proizvodnju korugovanih cevi. Tada se donosi bitna strateka odluka, koja je za rezultat imala otvaranje novog proizvodnog pogona, gde dolazi do snanog poveanja kapaciteta u proizvodnji do tada osvojenih proizvoda.

  1980

  1989 19961992 1993

  1990

  - Proizvodnja PP-R cevi i fitinga

  - ProizvodnjaPVC fitinga

  - ProizvodnjaPVC cevi za kanalizaciju

  - OsnivanjePetana

  - Proizvodnja PE cevi

  zasnabdevanje vodom

 • 9

  - Proizvodnja PP i PE korugovanih

  kanalizacionih i drenanih cevi

  - Otvaranje novog pogona irinac( Gornji Petan)

  2006

  20102000

  20122008

  20112001

  2013 2014

  Ekspanzija Poetkom ekonomske krize, menadment Petana donosi odluku da promeni strategiju poslovanja i da se izvozno orijentie. Te godine se zapoinje sa projektom PP-RCT programa za Severnu Ameriku. Implementacija SAP ERP-a donsi Petanu usavravanje poslovnih procesa, a logian sled implementacija BI izvetajnog sistema dopinosi efikasnijem donoenju poslovnih odluka. U proizvodnju Confluo slivnika Petan ulazi 2012. godine, a godinu dana nakon toga poinje proizvodnju sistema cevi kap po kap, kada dolazi i do finalizacije i poetka prodaje PP-RCT cevi i fitinga na Amerikom tritu.

  Petan danasU poslednje dve godine, Petan je nastavio snaan investicioni ciklus i realizovo je dva veoma znaajna projekta,proizvodnja spiralnih cevi prenika do 2 metra i S LiNE niskoumnog programa. Danas Petan vai za veoma prepoznatljivu i znaajnu kompaniju na meunarodnom nivou, iji je fokus izvoz na mnoga ino trita uz respektovanje zahteva svakog pojedinanog kupca.

  2000 2010- Proizvodnja

  Confluoslivnika

  - Proizvodnjasistema za

  navodnjavanje(kap po kap)

  - Proizvodnja spiralnih korugovanih cevi

  - S Line silent-Implementacija

  WCM-a

  - Proizvodnja PVC profila (stolarija)

  - Zapoet projekat

  North America(PPRCT)

  - Implementacija SAP sistema

  - ImplementacijaBusiness Inteligence

  -ImplementacijaWMS-a

 • 10

  VIZIJA I MISIJA

  Vizija Biti prepoznat kao lider na Balkanu koji klijentima prua diverzifikovana reenja i proizvode na jednom mestu.

  Misija Stvaranje konkurentske prednosti u poslovanju naih klijenata uz pomo prvoklasnih reenja, usluga i proizvoda.

  Mi osiguravamo uspeh nae kompanije konzistentnim zadovoljavanjem potreba klijenata, stakeholdera i zaposlenih.

 • 11

  PROIZVODNJA

  Prioizvodno-tehniki sektor kompanije Petan sastoji se iz dve celine: proizvodnje i odravanja. U ovom sektoru je zaposleno oko 445 radnika i godinje se preradi 40.000 t polimernih materijala.

  Proizvodnja se sastoji iz jedanaest proizvodnih celina, odnosno pogona. Petan koristi najsavremeniju tehnologiju za preradu polimera, kako za process brizganja, tako i za proces ekstruzije, uz pomo 108 proizvodnih resursa na kojima se pravi preko 6500 razliitih artikala.

  Od pre dve godine, proizvodno-tehniki sektor je poeo da primenjuje novu metodologiju WCM (world class manufacturing), kojom se svakodnevno unapreuju aktivnosti i gde svi zaposleni imaju zajedniko razumevanje i saglasni su sa ciljevima.

  U sklopu proizvodno-tehnikog sektora se takoe nalazi i sluba odravanja koja doprinosi boljoj efektivnosti rada opreme.

  U ovoj slubi se nalaze uskostruni zaposleni koji svakodnevnim angaovanjem doprinose da se proizvodni procesi odvijaju nesmetano. U sklopu odravanja Petan poseduje odeljenje alatnice koje zapoljava 30 radnika gde se prave alati za potrebe proizvodnje na najsavremenijim CNC mainama.

 • 12

 • 13

  O PROIZVODIMA Fluidtherm

  PPR fluidtherm cevi i fiting predstavljaju moderan, pouzdan, dugotrajan i u svakom smislu efikasan nain transporta fluida pod pritiskom kako u domainstvu tako i u industrijskoj primeni. Proizvodimo kako standardne cevi tako i cevi sa srednjim slojem od specijalne meavine PPR sa staklenim vlaknima ili cevi sa srednjim slojem od Aluminijuma namenjene povienim ili snienim temperaturama eksploatacije. Zahvaljui vrhunskim upotrebljenim materijalima, naprednim karakteristikama celokupnog sistema, varenim spojevima bez mogunosti curenja i vrhunskoj hemijskoj otpornosti naeg sistema, ovaj sistem je ve godinama prvi izbor naih korisnika.

  Fluidtherm USA

  PPRCT fluidtherm cevi i fiting razvijeni su specijalno za trite USA i dizajnirane tako da zadovolje veoma stroge zahteve ovog trita. O naem uspehu da ove uslove ispunimo svedoi injenica da su do danas samo jo dva svetska proizvoaa uspela da postignu isto. Posedujemo amerike sertifikate za

  pijau vodu i za primenu u industriskim uslovima. Sistem je u potpunosti prilagoen tritu severne Amerike i njegove komponente nisu kompatibilne sa standardom koji se primenjuje u Evropi.

  Pert-Al-Pert

  PERT-AL-PERT cevi koriste se za instalacije podnog ili radijatorskog grejanja i pijae vode. U zavisnosti od elje kupca mogu biti u zatitnoj cevi ili bez nje. Aluminijumska folija je sueono zavarena i obezbeuje kiseoninu branu tako da se cev moe bezbedno koristiti u sistemima radijatorskog grejanja gde u sistemu ima elinih komponenti koje lako oksidiraju. Polietilen sa povienom otpornosti na visoke temperature od kojeg je cev napravljena zajedno sa ostalim visokokvalitetnim komponentama garantuje osobine u skladu sa standardom i dug ivotni vek cevi, o emu svedoi SKZ sertifikat.

  Pert-Oxy

  PERT-OXY cevi predstavljaju sistem komplementaran PERT-AL-PERT cevima i koriste se za instalacije podnog ili radijatorskog grejanja i pijae vode. Cev je laka za ugradnju, lako se savija i ne lomi se. Polietilen sa povienom otpornosti na visoke

  temperature od kojeg je cev napravljena zajedno sa ostalim visokokvalitetnim komponentama garantuje osobine u skladu sa standardom SRPS EN ISO 22391 i dug ivotni vek cevi.

  PEHD cevi za vodu

  PEHD cevi za transport vode pod pritiskom su visokokvalitetne cevi izraene od najkvalitetnijeg polietilena PE-80 i PE-100. Cevi proizvedene od polietilena su fizioloki i toksikoloki potpuno bezbedne za korienje u vodosnabdevanju. Kompletan program PEHD cevi za vodu proizveden je prema EN 12201. Prednosti ovog tipa cevi u odnosu na druge cevne materijale je to zbog svoje visoke fleksibilnosti i otpornosti na seizmike udare i pomeranja tla mogu biti koriene za ugradnju u predelima gde se moe raunati na takve situacije. Radijus savijanja polietilenskih cevi je 20d. Visoka otpornost polietilena na hvatanje kamenca ini ove cevi pogodnije za korienje u sistemima vodosnabdevanja od ostalih cevnih materijala. Polietilenske cevi za vodu su postojane na UV zrake kao i na temperature od -30C do +60C.

  PIPINGSOLUTIONS

  DRAINSOLUTIONS

  AGRICULTURESOLUTIONS

  HOUSEHOLDSOLUTIONS

 • 14

  PEHD RC cevi za vodu

  PEHD RC cevi za transport vode pod pritiskom su visokokvalitetne cevi izraene od najkvalitetnijeg polietilena PE-100 RC (resistant to crack). PEHD PE-100 RC je unapreeni PEHD PE-100, koji