Broura Voce

download Broura Voce

of 60

 • date post

  08-Dec-2015
 • Category

  Documents

 • view

  24
 • download

  5

Embed Size (px)

description

kjijj

Transcript of Broura Voce

 • Zatitavoaka od

  i tetnikabolesti

 • AGROALARM - prava informacija, u pravo vrijeme, na pravommjestu!

  Prijavite se sami za besplatnu sms uslugu AGROALARM kako biste osi-gurali pravovremeni pristup preporuka-ma i savjetima za poljoprivredu!

  Ovom prijavom postajete lan sku-pine AGROALARM LOZA.

  Ukoliko elite primati poruke i za neke druge kulture npr. LOZA, ponovite po-stupak slanja SMS poruke na isti broj 86028 ali ovaj puta sa kljunom rijei LOZA.

  U svakom trenutku moete odjaviti uslu-gu ako poaljete sms sadraja AGRO STOP na broj 86028.

  86028

  voce

  Kako se prijaviti za primanje sms obavijesti, AGROALARM?

  Odaberite jednu od ponuenih kljunih rijei:

  (ovisno o tome za koje kulture elite primati besplatne sms savjete)

  lozaratarstvo

  vocepovrce

  POALJITE SMS na broj 86028, sadraja npr. loza

  www.syngenta.hr

 • Potovani proizvoai!Voarstvo je jedna od najzahtjevnijih i najintenzivnijih poljoprivred-nih proizvodnji. Od voara se trai dobro tehnoloko znanje tj. poznavanje bolesti, tetnika i sredstava za zatitu bilja kako bi mogao uspjeno proizvesti voe prvoklasne kvalitete koje treba zadovoljiti sve standarde koje namee trite i krajnji kupac (potroa). U javnosti su u zadnje vrijeme esto prisutni sve vei zahtjevi za integriranom proizvodnjom i sljedivou u lancu proi-zvodnje hrane pa se od proizvoaa trai jo vie konkretnog znanja i odgovornosti.

  Pred vama je knjiica koja jasno slikovno i tekstualno pokazu-je bitne detalje o najvanijim bolestima i tetnicima voaka te nudi preporuke za upotrebu sredstava za zatitu bilja, na nain koji osigurava uspjenu, te ljudima i prirodi prihvatljivu proizvodnju. Preporueni pripravci i programi zatite se u cijelosti uklapaju u naela integrirane zatite bilja. Knjiica je sinteza bogatih iskustava tvrtke Syngenta, koja je u svjetskim mjerilima kao i lokalno lider u proizvodnji i distribuciji sredstava za zatitu bilja i sjemena.

  Za savjete nazovite: 01 / 388 76 70 Ured Zagreb, Samoborska 147 099 / 311 72 85 Josip Ki, kontinentalna Hrvatska 098 / 428 27 5 Nikica Grganovi, Istra i Dalmacija 099 / 217 79 64 Danko Toli, Dalmacija 099 / 704 69 01 Pave Uljevi, Dalmacija

  099 / 227 09 29 Sinia Jelovan

  E mail adresa za savjete:savjeti.hrza@syngenta.comwww.syngenta.hr

 • 2uinkovitosti

  Vrhunskakombinacija

  karencei kratke

 • Sadraj 1 Uvod 4 Feroklorozailinedostatakeljeza 5 Suzbijanjekorovauvonjacima

  Plan i program zatite jabuke po stadijima razvoja 6-7 Bubrenjepupoljakadofenofaze"mijeui" 8-9 Odfenofazemijeuidocvjetanjajabuke 10-11 Cvjetanjeiprecvjetavanje 12-13 Formiranjeplodovadoveliine15-20mm 14-15 Rastirazvojplodovadozavretkalipanjskogopadanja 16-17 Odlipanjskogopadanjadopredberbu

  Plan i program zatite kruke po stadijima razvoja 18-19 Odbubrenjapupoljakadokrajacvatnje 20-21 Rastirazvojplodovadopoetkaberbe

  Plan i program zatite breskve i nektarine po stadijima razvoja 22-23 Odbubrenjapupoljakadopoetkacvatnje 24-25 Rastirazvojplodovadopoetkaberbe

  Plan i program zatite jagode po fazama razvoja 26-27 Rastirazvojgrmadopoetkacvatnje 28-29 Cvatnjairazvojplodovadoberbe

  30-31 Bolestiitetnicitrenjeivinje 32-33 Programzatitejabuke 34-35 Programzatitebreskveinektarine 36-37 Fizikalnakompatibilnostpripravakauzatitivoaka 38-39 Primjenaokvaivaauzatitivoaka 40-41 Aplikacijapesticidaiznaajdozepripravka 42-43 Fungicidi,spektardjelovanjairegistracijeunajvanijimvonimvrstama 44-45 Insekticidi,spektardjelovanjairegistracijeunajvanijimvonimvrstama 46-54 Izborpripravakazazatituvoaka 55 Osnovnanaela"Dobrepoljoprivredneprakse"

  Vrhunskakombinacija

  karencei kratke

 • 4Rjeenje!

  Poetak i krajFerokloroza ili nedostatak eljeza

  Nedostatak eljeza na breskvi

  Desno simptomi nedostatka eljeza na jabuci

  Nedostatak eljeza na kruci

  Dodavanje Sequestrena u tlo za sprijeavanje ferokloroze

  Ferokloroza je fizioloko oboljenje uzroko-vano poremeajem u ishrani biljaka elje-zom. Karakteristina je za tla bogata ak-tivnim vapnom. Na jabuci je rijetka pojava dok se na kruci, breskvama i jagodama e-sto susree. Prvi simptomi primijete se prije cvatnje ili u fazi intenzivnog rasta. Kloroza se najprije pojavi na mladom liu, a kasnije zahvaa itavu mladicu. Kod jakog napada dolazi do zaostajanja u porastu voke to se indirektno odraava na manji prinos.

  Mjere borbe

  Ferokloroza se uspjeno rjeava preventiv-nim dodavanjem vodotopivih gnojiva na bazi eljeza u kelatnom obliku. Za tu namjenu ko-risti se Sequestren Life. Sequestren Life je najkvalitetnija formulacija kelatnog eljeza na tritu koja sadri 6,2 % eljeza. Moe se koristiti preko tla ili folijarno (zemljina pri-mjena daje bolje i bre rezultate). Pravovre-mena primjena u fazi bubrenja pupoljaka za-lijevanjem u zonu korijena, daje fantastian efekt lisnog zelenila, poveava fotosintetiku aktivnost lia i podie prinose.

  Doza primjene: 50 - 100 g/stablu u tlo ili 100 g/100 lit folijarno (viekratno prskanje svakih 7-15 dana).

  Zatitavo

  akaod

  fizi

  olo

  kih

  bole

  sti

 • 5Rjeenje!

  vegetacije

  Suzbijanje korova u vonjacima

  Suzbijanje

  koro

  vauvo

  njac

  ima

  Jesenska primjena Ouragana, manje korova u proljee

  Kupina unitena Ouraganom u jesen

  Rezultat primjene Ouragana u nasadu breskve

  Ouragan se primjenjuje u nasadima starijim od 4 godine

  Korovi uzimaju iz tla hranjiva i vodu te pred-stavljaju konkurenciju za voke. Kad pro-cvjetaju posjeuju ih pele to ograniava primjenu insekticida u vonjacima. Na koro-vima se skrivaju i prezimljuju brojni tetnici, a ujedno mogu biti domaini nekih virusa i fitoplazmi. Unitavamo ih ispod voke dok se meuredni pojas freza ili malira.

  Mjere borbe

  Korovi se unitavaju u proljee ili u jesen. Za tu namjenu koriste se totalni herbicidi na bazi glifosata, a jedan od najpouzdanijih je herbicid Ouragan System 4. Dozvoljen je u vonjacima starijim od 4 godine. Pri-mijenjuje se kad je korov zelen, visine 15 - 30 cm. Jesenska primjena daje poseb-no dobre rezultate za viegodinje rizomske korove, kao i za suzbijanje grmlja i ikara oko vonjaka i na nepoljoprivrednim parcelama.Ouragan sadri specijalni okvaiva od kukuruznog kroba te je stoga ekoloki pri-hvatljiviji od drugih sredstava na osnovi gli-fosata.

  Doza: svi jednogodinji korovi i neki viego-dinji (pirika i osjak) 5 lit/ha, zubaa (troskot) i kupina 8 l/ha. Prije primjene u jesen treba ukloniti izdanke iz podloge.

 • 6Rjeenje!

  Grinje (pauci), titai i biljne ui

  Bubrenje pupoljaka do

  Crveni voni pauk prezimljuje u stadiju jaja koja se nalaze u grupama po granama staro-sti 1 - 5 godina. Prag tetnosti je 1500 jaja na 60 pregledanih pupoljaka. Kalifornijska titasta u je vrlo opasan tetnik koji prezimljuje pod titom na deblu i granama. Prag tetnosti je nula. Lisne ui se aktiviraju poetkom bubrenja pupova, imaju veliki broj generacija i treba ih pratiti i suzbijati od poetka vegetacije. Krvava u prezimljuje na korijenovu vratu, pukotinama debla i ranama od drugih te-toina. ivi u kolonijama koje izgledaju kao male vatene hrpice. Ostale vrste uiju (jabuna zelena u, ja-buna pepeljasta u i jabuna u ikarica) prezimljuju u stadiju jaja na granama. Kritian broj je 1 - 50 jaja/2m.

  Mjere borbe

  Ako se na korijenovu vratu primijeti visoka populacija prezimljujuih stadija krvave ui potrebno je obaviti prvu usmjerenu zatitu tretiranjem baze voke pripravkom Pirimor 50 WG 0,06% uz dodatak okvaivaa Etal-fix pro 0,05%. Ostale tetnike koji prezimljuju u stadiju jaja (grinje i lisne ui) moemo djelomino suzbiti pripravkom na bazi mineralnog ulja.

  Kolonije kalifornijske titaste ui Quadraspidio-tus perniciosus

  Crveni voni pauk Panonychus ulmi u stadiju zimskih jaja

  Krvava u Eriosoma lanigerum i kolonije na korijenovu vratu

  Jaja jabune zelene ui Aphis pomi na jedno-godinjoj grani

  Zatitajabu

  keod

  tet

  nika

 • 7Rjeenje!

  Krastavost lista, pepelnica i bolesti kore (drveta)

  fenofaze mije ui

  Krastavost (mrljavost) lista i plodova jabuke uzrokuje gljivica Venturia inaequa-lis koja prezimljuje u otpalom liu ili na kori drveta. Infekcije mogu nastati im ljuska pupa popuca i pojave se aini listii. Uvjeti potrebni za infekciju su askospora gljive na listu i kapljica kie (potreban period vlaenja je 8 - 48 sati zavisno od tempera-ture zraka).Pepelnica (Podosphaera leucotricha) pre-zimi u pupovima koji daju zaraene krljave mladice ili deformirane cvjetne granice pre-krivene bijelom prevlakom. Iz zaraenih izbo-ja ire se infekcije na zdrave izboje.Rak kore Nectria galligena napada grane ili deblo, a simptomi se vide u obliku koncen-trinih krugova na sasuenoj kori.

  Mjere borbe

  Zatita jabuke u ovoj fazi treba obaviti preventivno.

  Za krastavost i bolesti kore (drveta), najbolji izbor je bakreni pripravak Nordox WG 75 u dozi 1,5 - 2,0 kg/ha, dok se za pepelnicu na osjetljivim sortama (Idared, Jonagold sl.) dodaje pripravak Thiovit Jet u minimalnoj dozi 3,5 kg/ha.

  Krastavost prezimi u zaraenom liu na tlu ili u kronji

  Mrljavost lista jabuke od infekcije gljivom iz faze bubrenja pupoljaka

  tete od pepelnice iz zaraenog pupa

  Oteenja od raka kore na grani jabuke

  Zatitajabu

  keod

  bole

  sti

 • Krvava u u ovoj fazi naseljava rane od re-zidbe gdje formira nove kolonije. Jabukina pepeljasta u naseljava cvjetove i listove koje deformira. Kritian broj je vie od 2 na-seljene mladice po stablu. Uz nju paralelno se razvija jabuna zelena u. Kritian broj je vie od 10 naseljenih mladica po stablu.Jabuni cvjetojed izgriza unutranjost cvjeta koji ostaje sasuen i neotvoren. Kri-tina brojnost u fenofazi zelenih glavica je 3 imaga po stablu.Jabuni svrdlai Rhynchites spp. oteuju cv