PDF broura

download PDF broura

of 20

 • date post

  31-Dec-2016
 • Category

  Documents

 • view

  238
 • download

  6

Embed Size (px)

Transcript of PDF broura

 • PRECIZNO INDUSTRIJSKO 3D MJERITELJSTVO

 • trodimenzionalno skeniranje, optiki mjerni sustavi

  i raunalna obrada d.o.o.

  Topomatika d.o.o. bavi se 3D-digitalizacijom odnosno 3D-skeniranjem, mjerenjem i kontrolom oblika, dimenzija, poloaja i deformacija objekata veliine od desetak milimetara do nekoliko desetaka metara za potrebe:

  dizajna i razvoja kontrole kvalitete proizvoda proizvodnje modela, alata i kalupa kopiranja dijelova i proizvoda montae i odravanja izrade dokumentacije, arhiviranja i kompjutorske

  prezentacije.

  Koristimo suvremene trodimenzionalne optike mjerne sustave njemakog proizvoaa GOM mbH, iji smo i ekskluzivni zastupnici za Hrvatsku, Sloveniju, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju i Crnu Goru.

  Mi smo kompetentan tim s viegodinjim iskustvom. Moemo Vam pomoi u kvalitetnijoj, lakoj i broj izvedbi Vaih projekata u:

  autoindustriji alatniarstvu ljevarstvu obradi polimera obradi limova brodogradnji medicini, stomatologiji arhitekturi, arheologiji, kiparstvu

  KontaktMjerni laboratorij i ured:

  etalite Nikole Fallera 2210000 Zagreb, Hrvatska

  Tel/fax:

  +385 1 3496 010

  E-mail:

  informacije i prodaja: info@topomatika.hr

  usluge digitalizacije: digitalizacija@topomatika.hr

  3D analiza deformacija: deformacije@topomatika.hr

  usluge povratnog inenjerstva:povratno@topomatika.hr

  TOPOMATIKA

  GOMIndustrijska 3D mjerna tehnologija

  GEOMAGICCAD alati i usluge povratnog inenjerstva

 • O nama

  HEGEWALD & PESCHKEKidalice, tvrdomjeri, retrofit

  VISION ENGINEERINGMjerni inspekcijski mikroskopi

  Usluge mjerenja deformacija3D mjerenje i analiza

  Usluge 3D mjerenjaMjerenje oblika i dimenzija

 • GOM mbH globalni je industrijski proizvoa iz Njemake, koji ve vieod 20 godina razvija i proizvodi revolucionarna optika mjernarjeenja i tehnologije za trokoordinatna mjerenja oblika ianalizu deformacija. Mjerni sustavi temeljeni su na digitalnojobradi slike. Koriste se u razvoju proizvoda, osiguranjukvalitete, testiranju materijala i komponenti. GOM objedinjujeproizvodnju mjernih senzora i evaluacijskih programskihpaketa s usavravanjim korisnika i strunom podrkom, kako bi ispunio potrebe globalne industrije. GOM industrijskamjeriteljska rjeenja omoguuju proizvoaima irom svijetaoptimizirati postupke, smanjiti trokove i ubrzati proizvodnju.

  ATOSserija industrijskih optikih 3D skenera mjeri brzo ipouzdano precizne skenove visoke rezolucije itrodimenzionalne mjerne podatke za optimizaciju inenjerskihprocesa i unapreenje proizvodnje. Slui za digitalizacijukomponenti kao to su dijelovi od lima, alati i matrice,turbinske lopatice, prototipovi, injekcijski preani i lijevanidijelovi. Potpuna geometrija mjernog objekta digitalizirana jeu formi gustog oblaka toaka ili poligonizirane mree kojaprecizno opisuje kompletnu povrinu i oblik. Serija ATOSScanBox mjernih stanica dizajnirana je za potpuno automatizirano mjerenje i kontrolu u industrijskim procesima.

  TRITOP CMMPrijenosni TRITOP mjerni sustav brzo i precizno mjerikoordinate trodimenzionalnih objekata. Omoguava brzamjerenja povrinskih toaka i presjeka, geometrijskihprimitiva, rupa, provrta, duina, kuteva

  GOM INSPECT PROFESSIONALCertificirani programski paket za 3D mjerenje i kontrolu, dimenzionalne analize, GD&T i obradu 3D poligoniziranih mrea trodimenzionalnih oblaka toaka kao i preglednik za ATOS i TRITOP projekte. Besplatna verzija GOM Inspect sadri sve alate potrebne za sveobuhvatnu analizu dijelova i konstrukcija.

  GOMindustrijska 3D

  mjerna tehnologija

 • ATOSoptiki 3D skeneri danas se masovno upotrebljavaju u raznim industrijama za mjerenje objekata razliitih oblika, svojstava povrine i dimenzija. Obitelj ATOS 3D digitalizatora omoguava:

  vrlo precizna 3D mjerenja bez kontakta detaljnu digitalizaciju povrine s visokom

  tonou i rezolucijom detalja brzo prikupljanje mjernih podataka kompletnu analizu dimenzija i GD&T napredne funkcije kontrole i inspekcije cjelovita mjerna izvjea.

  TRITOPKompletan beskontaktni prijenosni 3D mjerni ureaj koji s minimalnim hardverom dolazi do svakog objekta mjerenja i omoguuje:

  jednostavno rukovanje i mjerenje iznimnu tonost ak i za velike objekte mjerenje bez kontakta s objektom neovisnost o uvjetima okolia (klimatske komore, na otvorenom, ...).

  GOM INSPECT PROFESSIONALSadri sve evaluacijske alate potrebne za sveobuhvatnu analizu dijelova i konstrukcija:

  mogunost viestrukog poklapanja mjernog rezultata i CAD modela unutar istog projekta: automatsko poravnavanje, RPS, 3-2-1, ravnina-linija-toka, best-fit (metoda najmanjih odstupanja), hierarhijsko poravnavanje...

  odstupanja oblika mjernog objekta od CAD originala: povrinski prikaz, po presjecima i u pojedinanim tokama

  dvodimenzionalna analiza po presjecima mjerne funkcije: udaljenosti, kutovi, promjeri, virtualna pomina mjerka... tolerancije oblika i poloaja (GD&T analiza) po standardima ISO 1101 i

  ASME Y14.5 mjerni izvjetaji: screenshot, proraunske tablice, PDF...

  Zatraite besplatnu verziju GOM INSPECT programskog paketa!

  Optiko 3D mjerenje oblika i dimenzija

 • GOMindustrijska 3D

  mjerna tehnologija

  ATOS SCANBOX automatizirano robotsko rjeenje dizajnirano i izraeno specijalno za industrijske zahtjeve. ATOS Triple Scan tehnologija i pouzdani softver, uz industrijski robotski hardver, predstavlja potpuno rjeenje za mjerenja u proizvodnom okruenju. Olakava i ubrzava kontrolu cjelokupnog procesa proizvodnje i osiguranje kvalitete u industrijskim procesima.

  ATOS SCANPORT stolni optiki 3D skener vrhunske kvalitete za mjerenje i kontrolu malih objekata promjera do 200 mm. ATOS ScanPort koristi 3+3 kinematiku: tri motorizirane i tri rune osi. Idealan je za optimizaciju mjerenja i zadatke koji se ponavljaju zbog potpuno automatizirane rotacije, nagiba i linearnog pomaka.

 • Automatizirano mjerenje oblika i dimenzija

  ATOS SCANBOX potpuna plug-and-play mjerna stanica za potpuno automatiziranu 3D digitalizaciju i kontrolu oblika.

  est razliitih modela prilagoenih dimenzijama mjernih objekata. ATOS ScanBox povezuje optimizirane industrijske komponente, mobilnost i maksimalnu sigurnost u standardizirani 3D mjerni ureaj koji omoguava: poveanu uinkovitost u kontroli kvalitete veliku ponovljivost mjerenja sveobuhvatnu kontrolu objekata znatno smanjenje trokova mjerenja ubrzani povrat ulaganja.

  ATOS SCANPORTMotion Replay softverska funkcija, bez prethodnog programiranja, biljei podizanje te okretanje rotacijskog stola kao i razliite kutove njegovog nagiba. Zato je pri viestrukom mjerenju istih ili slinih dijelova jednostavno reproducirati mjerne pozicije. motorizirano mjerenje malih uzoraka

 • GOMOptiki mjerni sustavi postali su standardni alat u gotovo svim granama industrije. Podaci dobiveni GOM mjernim sustavima neprocjenjivi su kod procesa kontrole kvalitete u suvremenom razvoju proizvoda i tijekom proizvodnih procesa.

  ARAMISolakava razumijevanje ponaanja materijalai komponenti tijekom eksploatacije. Idealan je za praenje eksperimenata s visokom vremenskom i lokalnom rezolucijom. Beskontaktan i o materijalu neovisan mjerni sustav, za statiki ili dinamiki optereene objekte daje precizne:

  3D koordinate povrine 3D pomake i brzine vrijednosti i smjerove povrinskih deformacija stope deformacije..

  PONTOSuspjeno zamjenjuje konvencionalne mjerne sisteme za mjerenje pomaka (npr. LVDT elemente) i akcelerometre. Neovisno o reimima rada i strukturi ije se gibanje mjeri, pomaci i deformacije mjere se brzo i beskontaktno.

  ARGUSoptiki sustav za 3D analizu deformacija limova ubrzava proces razvoja i korekcije alata za deformiranje jer u kratkom vremenu prua precizne rezultate o stupnju deformiranosti pojedinih komponenti ime se skrauje vrijeme potrebno za optimizaciju alata te oni postaju konkurentniji na tritu.

  TRITOP DEFORMATIONmobilni optiki mjerni sustav koji mjeri 3D koordinate toaka na povrini objekta u kvazistatikim uvjetima.Na temelju usporedbe dvaju ili vie deformiranih stanja objekata (nastalih uslijed optereenja silama, temperaturom, tlakom) TRITOP Deformation rauna 3D pomake i deformacije objekata i komponenti velikog raspona dimenzija.

  GOMindustrijska 3D

  mjerna tehnologija

 • ARAMISAramis je beskontaktni mjerni sustav koji precizno mjeri povrinske deformacije neovisno o vrsti materijala, nainu i frekvenciji optereenja te temperaturi i dimenzijama objekata. Aramis je optimalno rjeenje za:

  odreivanje svojstava materijala (R- i N- vrijednosti, dijagrame krivulja teenja-FLC, Youngov modul, itd)

  analizu komponenta (crash test, vibracijska analiza, ispitivanja izdrljivosti, itd)

  verifikaciju numerikih simulacija (npr. metoda konanih elemenata)

  kontrolu i testiranje ureaja u realnom vremenu.

  PONTOSModerni razvoj proizvoda zahtijeva dobro razumijevanje dinamikog ponaanja komponenti. Potreban je uinkovit razvoj komponenti u samo nekoliko ciklusa. Zato je obavezna visoka tonost, mjerenje u brojnim tokama i uinkovito, praktino rukovanje mjernom tehnologijom..Neki od primjera aplikacija:

  mjerenje dinamikih svojstava komponenata i mehanizama (analiza vibracija)

  ispitivanja aerodinamikih karakteristika u vjetrotunelima verifikacija numerikih simulacija mjerenje pomaka uslijed toplinskih pobuda analiza gibanja kod sudara.

  ARGUSOptiki sustav za 3D analizu deformacija limova daje precizne rezultate o stupnju deformiranosti komponenti ime se ubrzava optimizacijski proces. Prua potpune rezultate verifikacije i optimizacije numerikih simulacija.Rezultati mjerenja za cijelu povrinu modela daju:

  3D koordinate na povrini deformiranog lima stupanj deformacije vizualizacija redukcije debljine lima usporedba sa krivuljom