Brošura upisa

Click here to load reader

 • date post

  06-Feb-2017
 • Category

  Documents

 • view

  222
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Brošura upisa

 • 2016/20172016/2017

 • Uvodne rijei

  Dragi budui srednjokolci, potovani roditelji!

  Pred vama je vrlo vaan korak koji e utjecati na vau budunost ako ne na itav ivot, onda pouzdano na nekoliko sljedeih godina. Iako u dananje vrijeme prvi izbor zanimanja i nije vie izbor za itav ivot, to je ipak znaajan korak koji bitno utjee na vau budunost te itekako moe odrediti put kojim ete krenuti tijekom kolovanja i nakon svojega obrazovanja.

  Namjera je Varadinske upanije pomoi vam u odabiru budueg zanimanja, stoga ve tradicio-nalno i ove godine u svim gradovima i pojedinim opinama nae upanije organiziramo kampanju Odaberi svoju kolu u kojoj e vam se predstaviti sve srednje kole s podruja Varadinske upanije i partneri. elja nam je uenicima znaajno olakati donoenje odluke o nastavku kolovanja.

  Inae, Varadinska upanija ve devetu godinu zaredom pomae uenicima zavrnih razreda osnovnih kola kod odabira srednje kole, odnosno zanimanja te ih nastoji kolovati za realne potrebe gospodarstva ili za uspjean nastavak studija. Izuzetno nas raduje injenica to je ova kampanja postala prepoznatljivom ne samo meu uenicima, nego je poznata i njihovim roditeljima, ba kao i ostali projekti koje

  provodimo: jednosmjenska nastava u gotovo svim osnovnim i srednjim kolama, Centri izvr-snosti iz informatike, matematike, fizike, kemije, hrvatskoga jezika, poduzetnitva, biologije, novih tehnologija i komunikacija. Ovom prigodom treba spomenuti i druge dugogodinje projekte, npr. povlatene studentske kredite i sufinancira-nje prijevoza srednjokolaca i studenata, koji se i dalje uspjeno provode. Obrazovanje je, naime, jedan od prioriteta u razvoju Varadinske upanije jer smo svjesni injenice da samo obrazovani mladi ljudi mogu biti nositelji drutvenog razvoja.

  Zajednikim snagama moemo i trebamo stvoriti obrazovni program koji e pratiti potrebe gospodarstva i obrtnitva, zato i ovom prigodom elim pohvaliti i sve partnere koji sudjeluju u ovom projektu: Hrvatski zavod za zapoljavanje

  Podruni ured Varadin, Hrvatsku gospodar-sku komoru Varadinske upanije, Obrtniku komoru Varadinske upanije i Varadinsku televiziju zato to su prepoznali vanost ove kampanje te se u nju i aktivno ukljuili. Pohvalu zasluuje i Centar izvrsnosti za hrvatski jezik koji je operativna snaga ove kampanje.

  Sve u svemu, nadam se da ete uz pomo nae tradicionalne kampanje dobiti kvalitetne informacije o mogunostima daljnjeg kolo-vanja, a na tom putu Varadinska upanija zasigurno e biti uz vas pruajui vam potporu kvalitetnim projektima i programima.

  I naravno, elim vam puno uspjeha i sree tijekom srednjokolskog obrazovanja jer je upravo to najljepe i najaktivnije ivotno razdoblje, a steeno znanje neka vam bude temelj za daljnji napredak.

  Predrag tromar, upan Varadinske upanije

  11

 • Dragi budui srednjokolci!

  Kako biste se lake snali u iznimno bogatoj i raznolikoj ponudi programa u srednjim kolama Varadinske upanije te pronali eljenu kolu i zanimanje, i ove smo godine pokuali slikom i tekstom ukratko opisati sva zanimanja, programe i sve ostalo to vam ele ponuditi SVE srednje kole Varadinske upanije i one kojima je osniva i o kojima brine Varadinska upanija, i one privatne: elimo vam predstaviti sve programe, od gimnazijskih do obrtnikih.

  A evo to vas oekuje u kolskoj godini 2016./2017. U 18 javnih i privatnih kola Varadinske upanije moete birati izmeu ak 70-ak razliitih zanimanja i upisati se u jedan od 110 razrednih odjela, odnosno prijaviti se za neka od ukupno 2400 mjesta u 1. razredima. Tako u gimnazijskim programima ima 650 upisnih mjesta, a u podru-jima koja su deficitarna, u graditeljstvu, strojarstvu i elektrotehnici, ukupno je 490 upisnih mjesta.

  Da srednja kola doista bude dostupna svakom ueniku koji to eli, pobrinuli smo se ostvarujui nekoliko vanih projekata: od 2005. godine svim srednjokolcima sufinanciramo trokove prijevoza od mjesta stanovanja do kole, od 2008. godine u suradnji s Obrtnikom komorom, Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzet-nitva te Ministarstvom turizma stipendiramo uenike po 500 kn mjeseno za kolovanje za deficitarna obrtnika zanimanja te za zanimanja u ugostiteljstvu i turizmu.

  Izgraene i dograene kole, nove kolske sportske dvorane, jednosmjenska nastava, besplatan prijevoz, stipendije i krediti, informa-tizirane uionice, struno zastupljena nastava,

  vrhunski opremljeni kabineti i praktikumi u svim srednjim kolama dokaz su kako vam Varadinska upanija eli omoguiti vrhunske uvjete kolo-vanja. O kakvoj je kvaliteti rije, dovoljno govori i podatak da je osim tisua srednjokolaca iz Varadinske upanije, upravo u naim srednjim kolama poeljelo uiti i oko 600 uenika iz susjednih upanija.

  mr.sc. Miroslav Huek, proelnik Upravnog odjela za prosvjetu,

  kulturu i sport Varadinske upanije

  Potovani uenici!

  Izbor zanimanja ubraja se u najvanije ivotne odluke i zato mu treba posvetiti puno pozornosti.Stoga je vano da se prije same odluke o izboru kole i zanimanja informirate o postojeim srednjim kolama, programima obrazovanja, zanimanjima, uvjetima i kriterijima upisa te o stanju na tritu rada i mogunostima zapolja-vanja. Posebno je vano poznavanje osobnih sposobnosti, znanja, vjetina, interesa kako biste procijenili posjedujete li osobine za obavljanje poslova u odabranom zanimanju.

  Treba li vam struna pomo kod odabira budueg zanimanja, javite se u Hrvatski zavod za zapoljavanje Regionalni ured Varadin u Odsjek za profesionalno usmjeravanje i obrazovanje gdje e vas struni tim psiholog, pedagog i prema potrebi lijenik specijalist medicine rada savjetovati i usmjeriti u odabiru vaeg budueg zanimanja.

  Takoer vam nudimo i usluge Centra za

  2

 • informiranje i savjetovanje o karijeri, CISOK-a, na adresi Ivana Kukuljevia 12 Varadin, koji je otvoren svakim radnim danom od 8 do 18 sati i ije su usluge besplatne te dostupne svima

  i uenicima osnovnih kola, i zainteresiranim roditeljima. Na raspolaganju su vam informativni materijali, individualne i grupne aktivnosti, kori-tenje web alata i aplikacija te pomo CISOK-ovih savjetnica pri pretraivanju informacija relevan-tnih za donoenje odluke o nastavku obrazovanja i odabiru budueg zanimanja.

  Jasenka Hutinski, predstojnica Hrvatskog zavoda za

  zapoljavanje Regionalnog ureda Varadin

  Potovani uenici, potovani roditelji,

  veliko mi je zadovoljstvo to vam se mogu obratiti u ime Obrtnike komore Varadinske upanije, i jedne velike obitelji obrtnika.

  Dilema velikog broja mladih ljudi vaeg uzrasta dragi uenici, svakako je pitanje za koja se zanimanja opredijeliti, koju kolu odabrati, pa kad se to odlui, povezati elje i mogunosti. Premda se ponekad kolovanje za obrtnika zanimanja, ne ini dovoljno atraktivno, nosi svoju teinu i jednako je vrijedno ostalim zanimanjima, jer zajedno doprinose stvaranju drutva znanja i kompetencija. kolovanje je potrebno naem drutvu sada i u buduno-sti, jer obrtnitvo ima najduu gospodarsku tradiciju i time potvruje svoju opstojnost. Ono nosi i niz prednosti - od mogunosti brzog pokretanja vlastitog posla, breg zapoljavanja nakon kolovanja, do raznih opcija daljnjeg

  obrazovanja, stjecanja asnog naziva majstora ili nastavka u viem stupnju obrazovanja.

  Pozivam vas stoga, da odaberete neko od obrtni-kih zanimanja, budite svjesni da su ona cijenjena i prepoznata. Bilo gdje u svijetu da se naete, vrijedne ruke i sposobnost se priznaju, a na vama je da i sami date doprinos toj istini i razvoju drutva svojim ukljuivanjem u obrtnitvo. Pozivam i roditelje i ostale lanove obitelji, posebice obrtnikih da svojoj djeci budu potpora, da ih osnae u izboru zanimanja koja e im, sukladno sposobnostima i afinitetima, pruiti mogunost vlastitog kreativnog razvoja i stvaranju svijetle, perspektivne i bogate budunosti. Na tom putu elim vam puno uspjeha.

  Dobro doli u veliku obrtniku obitelj!

  Mario Milak, predsjednik Obrtnike komore Varadinske upanije

  U Varadinskoj upaniji i dalje nam treba inenjera svih struka, ljudi koji su spremni i sposobni preuzeti rizik, ne samo zato to to ele, ve i stoga to posjeduju znanje i odgovarajue kompetencije, treba nam onih koji mogu otvarati vlastite obrte i poduzea, a svojom poduzetnikom djelatnou mogu biti konkurentni ne samo na hrvatskom, ve i na europskom i svjetskom tritu. Ova nam je svjetska kriza pokazala da nema puno koristi od oekivanja iskljuivo stranih ulaganja, ve se treba okrenuti sebi, svojim mogunostima, vjerovati u sebe i na taj nain stvarati bolju budunost.

  edomil Cesarec, predsjednik Hrvatske gospodarske komore,

  upanijske komore Varadin

  3

 • Osniva: Varadinska upanija

  Adresa: P. Preradovia 14, 42000 Varadin

  Telefon: 042/302-122

  Fax: 042/320-420

  E-mail: ured@gimnazija-varazdin.skole.hr

  WEB: www.gimnazija-varazdin.skole.hr

  NAZIV PROGRAMA TRAJANJE BROJ RAZREDA BROJ UENIKA

  Opa gimnazija 4 3 72

  Opa gimnazija (dvojezina nastava) 4 1 24

  Prirodoslovno-matematika gimnazija 4 3 72

  Jezina gimnazija 4 1 24

  UKUPNO 8 192

  U kolskoj godini 2016./2017. Prva gimnazija Varadin upisuje tri razreda ope gimnazije, jedan razred ope gimnazije s dijelom predmeta na engleskom jeziku, tri razreda prirodoslovno-matematike gimnazije program A ili B, jedan razred jezine gimnazije i jedan razred meunarodne mature diploma program (IBDP nakon zavrenog 2. razreda srednje kole). Program

  A prirodoslovno-matematike gimnazije ukljuuje daljnje uenje 2. stranog jezika 2 sata tjedno, dok program B ukljuuje samo 1 strani jezik, dok su po 1 sat pojaani predmeti

  Informatika i Matematika. Uenicima se prua mogunost da znanje jezika ostvare kroz fakultativnu nastavu jednog od 7 ponuenih jezika (engleski, njemaki, francuski, panjolski, talijanski, ruski i slovenski jezik) i njemaku jezinu diplomu (DSD I i DSD II) uz izvornog njemakog govornika. U 2. razr