New Stonske zidine - Početna, Ston.hr · PDF file 2014. 10. 23. · Pogled na...

Click here to load reader

 • date post

  12-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of New Stonske zidine - Početna, Ston.hr · PDF file 2014. 10. 23. · Pogled na...

 • Stonske zidine impozantno i očuvano

 • Pogled na Veliki zid

  Pogled na Veliki zid

  Odmah nakon stjecanja Pelješca 1333.

  godine Dubrovčani radi osiguranja

  novostečenog posjeda počinju s iz-

  gradnjom Velikog zida koji je u dužini

  od 1200 metara završavao na obalama

  Stonskog kanala i Malostonskog zalje-

  va. Kroničari navode da je njegova iz-

  gradnja trajala 18 mjeseci i stajala

  12.000 dukata.

 • Pogled na zapadni dio stonskih zidina

  Pogled na Stoviš

  Stonske se zidine osim osnovnoga zid-

  nog platna sastoje od triju tvrđava

  (Veliki kaštio, Koruna i Podzvizd),

  sedam polukružnih bastiona (Sokolić

  i Arcimon u Stonu, tri bastiona Velikog

  kaštela, bastion Podzvizda i maloston-

  ski Arcimon) te 41 kule (10 okruglih i

  31 četvrtasta). Bila su izgrađena četiri

  predziđa (istočno i jugozapadno u Sto-

  nu, jedno pred Malim Stonom i jedno

  pred Korunom) te jarak ispunjen vodom

  koji je opasivao zapadnu, južnu i istočnu

  stranu Stona.

 • 4

  5 5

  3

  N

  1

  5

  MALI STON

  STON

  S

  2

  1. Solana 2. Tvrđava Koruna 3. Tvrđava Veliki kaštio 4. Tvrđava Podzvizd 5. Ulazi - izlazi na zidine

 • 2

  MALI STON

  5

  2

 • Stonske su utvrde bez ikakve sumnje

  jedan od najvećih onodobnih gradi-

  teljskih pothvata u Europi, dužina im

  je iznosila oko 5000 metara. Složeni

  obrambeni stonski korpus oblikovao

  se gotovo četiri stoljeća zbog prila god-

  be terenu i razvoju naoružanja.

  Njegova obrambena uloga traje do

  početka 19. stoljeća, a graditeljska,

  spomenička i kulturološka resurs je za

  sva vremena.

  Pogled na Korunu

  Pogled na Podzvizd

 • Srednjovjekovni Ston, ako se sagleda

  u širem kontekstu njegovih dviju ur-

  banih jezgri (nisu povezane samo fi-

  zički Velikim zidom nego se u svojim

  funkcijama dopunjuju), produkt je

  unaprijed osmišljene planske razradbe

  kojom se poštuje ortogonalni raster

  pravilnih stambenih blokova i ulica.

  Plan je donesen odlukom dubrovačke

  Vlade 1335., s dopunom iz 1370. Ta

  odluka Ston svrstava u kategoriju ide-

  alnih gradova u Europi.

  Pogled na Ston i solanu

  Pogled na Mali Ston i Malostonski zaljev

 • Nakladnik: DRUŠTVO PRIJATELJA DUBROVAČKE STARINE; Za nakladnika: DENIS ORLIĆ; Urednik: NIKO KAPETANIĆ; Fotografi je: TEO BARKIDŽIJA; Dizajn i tisak: TISKARA ALFA-2

  Stonske zidine impozantno i očuvano

  - Molimo da pri obilasku zidina budete obazrivi - Društvo ne odgovara za nezgode posjetitelja

  - Kupnjom ulaznice omogućili ste održavanje Stonskih zidina i drugih spomenika kulture na dubrovačkom području

  We kindly ask that you be considerate when touring the walls - Th e Society shall not be liable for injuries to visitors

  - By purchasing a ticket you have helped the maintenance of the Ston walls and other Dubrovnik monuments of culture