POGLED broj 13

download POGLED broj 13

of 32

 • date post

  02-Feb-2017
 • Category

  Documents

 • view

  228
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of POGLED broj 13

 • POGLED 1

  INFORMATIVNI LIST MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIARA OPE BOLNICE DR. TOMISLAV BARDEK KOPRIVNICA

  SIJEANJ 2016., BROJ 13POGLED

  godinja nagrada

  naj sestre

  donacija

 • IMPRESSUMGlavni urednici:

  Vesna Serti, dipl. med. techn.Marina Frii,

  dipl. med. techn.

  Urednitvo:Zlatko Frii,

  bacc. med. techn.Gordana antek

  Zlatar, dipl. med. techn.Draenka Petric, bacc. med. techn.Ankica Markovi, bacc. med. techn.

  Hrvoje Sabol, bacc. med. techn.

  Priprema i tisak:Baltazar, Koprivnica

  Naklada: 400 primjeraka

  Urednitvo ne odgovara za sadraj i gramatiku

  ispravnost tekstova autora

  SADRAJ:

  Dogaanja ............3

  Kongresi................6

  Edukacija ..........18

  UrednitvoDragi itatelji sestrinskog lista....Petnaesti put za redom vrijedno urednitvo sestrinskog lista Pogled prikuplja Vae lanke kako bi i ovaj broj bio zanimljiv svim svojim itateljima.U vrijeme pred blagdane i Novu 2016 zaeljeli smo si gdje koju pahulju snijega, malo mirisa hladne zime , aicu kuhanog vina, medenjake, boino drvce , moda koji poklon ili neki dobar film....i tako u oekivanju blagdana i Nove 2016 godine stvaramo i kreiramo na sestrinski list...lanci se nizu jedan za drugim, a time i sjeanja na odrana predavanja, simpozije, kongrese, radionice i ostala dogaanja koja su obogatila ovu nau profesionalnu godinu.Moramo priznati da smo opet bili vrijedni i da smo puno radili to ete vidjeti itajui ovaj novi Pogled koji smo za Vas pripremili...U godini koja je pred nama nadamo se jo boljem ili bar podjednako dobrom profesionalnom angamanu. Pred ulaskom smo u jo jednu godinu i puni smo oekivanja, elja, vjere i nade u bolje i za bolje...nadamo se da e nam doista Nova 2016. godina biti sretna i uspjena.

  Svako dobro u Novoj 2016 godini eli Vam Urednitvo!!!!!

  estitka ravnateljiceDrage medicinske sestre i tehniari,Stiglo je i to doba godine kada imamo priliku odahnuti na trenutak i osvrnuti se na sva postignua i izazove, sve lijepe trenutke te sve uspone i padove tijekom ove godine. Vrijeme je za analizu stanja, procjenu mogunosti napredovanja te definiranje ciljeva za 2016. Ovom prilikom, elim zahvaliti svakom od vas na vaem mukotrpnom radu i trudu koji ste uloili u dobrobit i korist nae bolnice. Ove smo se godine suoili s mnogim preprekama, ali usprkos svemu uspjeli smo zadrati svoj integritet i profesionalnost. Na zadatak nije nimalo lak. Naprotiv, on je jedinstven i neprocjenjiv. Na nama je pruiti brigu, pomo i njegu svakoj osobi kojoj je on potrebna. Bez lane skromnosti mogu rei kako nama to uspijeva ve dugi niz godina jer smo na glasu kao uinkovita i opremljena bolnica s veoma strunim i sposobnim zaposlenicima. Iskreno mi je zadovoljstvo raditi i biti okruena s ovako nesebinim i portvovnim radnicima.Ovu godinu obiljeilo je nekoliko neopisivo vanih dogaaja: nastavak sanacije koje je rezultat duplo manjem gubitku poslovanja u odnosu na prolu godine. Nadalje, uz pomo Fonda za zatitu okolia nastojimo raznim mjerama smanjiti znaajne trokove grijanja i poveati energetsku uinkovitost. Zatim, samo smo jedan korak udaljeni od poetka gradnje zgrade nove pedijatrije koja je veliki korak naprijed unapreenju radnih uvjeta i skrbi za pacijente ove bolnice. Zahvaljujem vam na doprinosu u razvoju sestrinstva kao struke, novih metoda lijeenja, razvoju dnevnih bolnica i palijativne skrbi.Sada jo nekoliko, meni zanimljivih, mudrih izreka:

  Ili si dio problema ili dio rjeenja. Eldridge Cleaver

  Znanje treba koristiti, a ne samo stjecati. Marcus Tullius Cicero Ciceron

  Na kraju, vama i vaim obiteljima elim estit i blagoslovljeni Boi te sretnu i uspjenu 2016. godinu. Neka vam nadolazea godina bude ispunjena radou, ljubavi i osmijehom,

  Vaa sanacijska upraviteljicaSandra Sinjeri

 • POGLED 3

  Hrvatsko drutvo za sigurnost pacijenta dodijelilo je Opoj bolnici dr. Tomislav Bardek Koprivnica

  Godinju nagradu za doprinos unapreenju sigurnosti pacijenata

  Temeljem prijavljenih provedenih aktivnosti unutar bolnice tijekom ove godine, opisane u projektima:

  1. Projekt: Poboljanje sigurnosti pacijenata i osoblja na odjelu psihijatrije

  Projektni tim: Mirna Zagrajski Brki, dr.med, Vesna Serti, dipl.m.s., Mirjana Gapari-Sikavica, dr.med., Mirjana Grubi-Markovi, dr.med., Dieter Markovi, bacc.m.tech., Stanko Bobinec, m.tech., Melita Kuhari, dipl.iur.

  Definiran je postupak i dokumentacija te provedena edukacija zaposlenika iz podruja strategije prevencije nasilja na radnom mjestu, u svrhu ranog prepoznavanja eskalacije ponaanja pacijenata i stjecanja vjetina brzog postupanja u sluaju incidenta. Ujedno je osigurana sigurna primjena fizikog sputavanja pacijenata s teim duevnim smetnjama kroz inovativno rjeenje izrada sigurnog remenja za sputavanje pacijenata, ime je podignuta kvaliteta i sigurnost u samom procesu.

  2. Projekt: Unapreenje zdravlja trudnicaVoditelj projekta: Glavna sestra odijela ginekologije i opstetricije: Slavica Pirc, bacc.ms.Aktivnosti projekta ukljuivale su nekoliko razliitih kontinuiranih oblika rada s pacijentima u svrhu podi-zanja sigurnosti kroz unapreenje zdravlja i edukaciju, kroz slijedee teme:

  UENJEM DO PORODA BEZ STRAHA DOJENJE PREHRANA U TRUDNOI I U VRIJEME DOJENJA NOVI IVOT ZA NOVI IVOT ZAKLADA ANA

  RUKAVINA

  3. Projekt: Usklaenja primjene lijekova radi unapreenja sigurnosti pacijenata u bolnici na kirurkom odjelu

  Voditelj projekta: Voditeljica bolnike ljekarne: Darija Kuruc, mag. pharm.Specijalist klinike farmacije bolniko ljekarnitvoSvakodnevnim sudjelovanjem na viziti kirurkog odjela, uzimanjem medikacijske povijesti, praenjem labora-torijskih nalaza, klinikog stanja i edukacije bolesnika omoguuje se optimizacija terapije. Projekt se aktivno provodi od listopada 2014. godine te su napisani i posteri u sklopu PaSQ projekta na navedenu temu. Takoer je prijavljen i poster za sudjelovanje na meunarodnom kongresu europske udruge bolnikih ljekarnika koji e se odrati u Beu u oujku 2016. godine.

  Mirna Zagrajski Brki, dr.medspec.psihijatrije-subspec.psihoterapije

  Zamjenica sanacijske upraviteljice

  DO

  GA

  ANJA

 • 4 POGLED

  DO

  GA

  ANJA

  Bolnica prijatelj djece - Djeji odjel prijatelj djeceDana 5. listopada 2015. u prepunoj dvorani Edukacijskog centra u koprivnikoj bolnici sveano smo proslavili dodjelu poasnog naslova Djeji odjel prijatelj djeteta. Rije je o priznanju za koje se Odjel zalagao jo od 1999. godine kada je pokrenuta akcija Za osmijeh djeteta u bolnici.

  Ovo pr iznanje rezultat je dugo-trajnog procesa i promjena koje su se dogaale dugi niz godina. Svatko je dao svoj doprinos, koliko je mogao a najvani-je je da smo uspjeli ostvarili cilj, uspjeli s m o i s p u n i t i veoma zahtjevne uvjete, da bismo d o b i t i n a s l o v Bolnica prijatelj djeteta. Na taj nain ostvarili smo suvremenu svjetsku ideju otvorene bolnice, nastojei malianima i njihovim roditeljima omoguiti ugodniji boravak u bolnici i uiniti ga manje stresnim.lanovi DND Koprivnica i mnogo-brojni volonteri svojim raznolikim aktivnostima uljepali su i uljepavati e bolnike dane naim malim pa-cijentima.

  Nakon sveane dodjele priznanja svi prisutni mogli su uivati u kulturno umjetnikom programu koji su za njih pripremili maliani iz djejeg vrtia Tratinica, lanovi djeje grupe KUD-a Glogovac i mlae tamburake grupe KUD-a Delovi te vokalni sastav LIMS. Sveanost je odisala ponosom, ljubavlju i toplinom uz veliki osmijeh na licima svih prisutnih.

  Draenka Petric

  Teaj 2. kategorije Istraivanje u zbrinjavanju neurolokog bolesnikaUdruga medicinskih sestara i tehniara za neurolo-giju (UMSTHN) organizirala je 25.oujka 2015 godine teaj II. kategorije pod naslovom Istraivanje u zbrinjavanju neurolokog bolesnika, a koji se odrao u dvorani Klinike za neurologiju, KBC Sestre milosrdnice, Vinogradska 29, u Zagrebu.Cilj jednodnevnog teaja bio je usvajanje znanja o postupcima kojima medicinske sestre donose kli-nike odluke temeljem interpretacije znanstvenog dokaza, primjene znanstvenog dokaza, procjeni klinike prakse te provoenja istraivanja.Predavai teaja bili su eminentni strunjaci u podruju znanstveno istraivakog rada sa Me-dicinskog fakulteta u Zagrebu, te Zdravstvenog Veleuilita.

  Gabrijela imuni

  Stvaranje kulture sigurnosti pacijenata u sestrinskoj praksiDana 27. oujka 2015. u Zagrebu u Djejoj bolnici Srebrnjak odran je jednodnevni simpozij za medicinske sestre: Stvaranje kulture sigurnosti pacijenata u sestrinskoj praksi.Kultura sigurnosti pacijenata je viedimenzionalan pojam koji predstavlja alat za podizanje standarda kvalitete zdravstvene skrbi s naglaskom za sigurno okruenje unutar zdravstvenog sustava. Iako ne postoje jasni kriteriji to ini kulturu sigurnosti, pojam kulture sigurnosti predstavlja svaku zdravstvenu ustanovu koja je usvojila i provodi mjere za smanjenje stvarnih ili potencijalnih tetnih dogaaja.Na Simpozij upuene su etiri sestre sa Odjela za pedi-jatriju: Emina Terzi, Dragica Domini-imuni, Gabrijela Pavii i Aleksandra Lonar, a glavna sestra nae bolnice Vesna Serti odrala je predavanje: Promicanje kulture sigurnosti zdravstvene skrbi u planiranju i dokumentiranju otpusta iz bolnice.

  Draenka Petric

  2. Hrvatski neuroimunoloki kongresU dvorani Klinike za neurologiju, KBC Sestre milosrdnice, od 7.-8. 5. 2015.odran je 2. neuroimunoloki kongres u organizaciji Hrvatskog drutva za neurovaskularne poremeaje, HLZ te Udruge za medicinske sestre i tehniare Hrvatske za neurologiju s

  meunarodnim sudjelovanjem. Aktiv-no smo sudjelovali strunim radom Profesija i ivot s Multiplom Sklero-zom, autori: Vesna Serti i Gabrijela imuni. Cilj kongresa u prezentaciji strunih radova medicinskih sestara bila je i primjena steenih znanja

  na prethodno odranom teaju II kategorije. Odaziv medicinskih sestara Hrvatske, a i ire bio je u neoekivano v