CFIIV - Ivan Vueti‡ - Broura 04-2013

download CFIIV - Ivan Vueti‡ - Broura 04-2013

of 18

 • date post

  26-Oct-2015
 • Category

  Documents

 • view

  102
 • download

  7

Embed Size (px)

description

s

Transcript of CFIIV - Ivan Vueti‡ - Broura 04-2013

 • CFIIV Ivan Vueti M inistarst vo unutarnj ih poslova

  R avnatel jst vo pol ic i jeCentar za forenzina ispit ivanja , i s t ra ivanja i v jetaenja I van Vuet i

  I l ica 335 - 10000 ZagrebTel : +385 1 37 88 231 | Fax : +385 1 37 88 051

  w w w.forenzik a .hr

  Broura 04/2013

 • Centar za forenzina ispitivanja, istraivanja i vjetaenja Ivan Vueti | I lica 335 - 10000 Zagreb | Tel: +385 1 37 88 231 | Fax: +385 1 37 88 051

  Centar za forenzina ispitivanja, istraivanja i vjetaenja Ivan Vueti ustrojstvena je jedinica Ministarstva unutarnjih poslova kojoj je temeljni poslovni proces pretvorba materijalnog traga izuzetog s mjesta poinjenja kaznenog djela, u pravno valjani materijalni dokaz.

  Centar nosi naziv Ivana Vuetia, Hrvata koji je 1891. godine u tadanjoj argentinskoj policiji, prvi u svijetu ustanovio sistematiku desetoprstne daktiloskopske zbirke, koja kao opi forenziki pojam u svijetu egzistira pod nazivom Vucetichissimo.

  S gotovo 60-godinjom tradicijom tijekom koje je izrastao u suvremenu instituciju, Centar stoji rame uz rame s forenzinim institutima u Europi, pa i u svijetu. Danas je Centar jedina dravna ustanova u Hrvatskoj koja u cijelosti, izuzev podruja sudske medicine, forenzike psihijatrije i patologije, pokriva forenziku obradu materijalnog traga i njegovu pretvorbu u materijalni dokaz.

  Obzirom na pravnu snagu materijalnog dokaza, te sukladno zahtjevima svojih krajnjih korisnika, policijskih uprava MUP-a i tijela sudbene vlasti, kao i stranih forenzinih ustanova temeljem meunarodnih ugovora, definirani strateki cilj ovog Centra je zadravanje najvieg ranga pruanja usluga vjetaenja, ispitivanja i istraivanja u podruju forenzike.

  S danom 08.04.2010. godine Centar je i slubeno stekao status akreditiranog laboratorija sukladno meunarodnoj normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 Opi zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija te je od strane nacionalnog akreditacijskog tijela Hrvatske akreditacijske agencije, zaprimio Potvrdu o akreditaciji, br. 1240, Klasa: 383-02/08-30/52, Ur.broj: 569-02/3-10-40 od 08.04.2010. godine.

  Dobivanje statusa akreditiranog laboratorija ukljuivao je ispunjavanje svih zahtjeva Norme ISO 17025. Izrada i primjena kompletne dokumentacije sustava upravljanja kvalitetom, izrada i primjena pisanih procedura za provedbu vjetaenja, validacija metoda vjetaenja, umjeravanje i redovita kontrola instrumenata, provedba i provjera osposobljenosti djelatnika, provedba unutarnjih neovisnih ocjena, upravljanje nesukladnim radom, samo su neki od zahtjeva Norme ISO 17025, a koje je Centar uspjeno implementirao u svakodnevni rad. U svom opsegu akreditacije Centar trenutno ima 57 akreditiranih metoda iz slijedeih podruja: daktiloskopija i identifikacija tragova otisaka papilarnih linija; vjetaenje biolokih materijala (DNA); vjetaenje kontaktnih tragova tekstilnih vlakana, vjetaenje eksploziva i uzroka poara; kemijsko-fizikalna vjetaenja, toksikoloka vjetaenja; vjetaenja rukopisa i dokumenata, ispitivanje vatrenog oruja; ispitivanje tragova pucanja, ispitivanje tragova alata, ispitivanje potplata obue.

  Centar nastoji kontinuirano pratiti najnovija europska i svjetska dostignua na svim poljima forenzine znanosti te neprestano unapreuje i poboljava svoje poslovne procese, to je i obaveza svakog akreditiranog laboratorija.

  Analizirajui primjedbe i prijedloge naih krajnjih korisnika, putem nae godinje ankete, mnogo Vas upravo je inzistiralo na tome da Vas bolje upoznamo sa metodama ispitivanja i vjetaenja koja se provode u Centru. U tu svrhu izradili smo ovu brouru s kratkim pregledom metoda vjetaenja i ispitivanja s kojima Centar raspolae, u nadi da e Vam koristiti u Vaem radu. Brouru emo redovito osvjeavati i slati Vama - krajnjim korisnicima naih usluga.

 • Centar za forenzina ispitivanja, istraivanja i vjetaenja Ivan Vueti | I lica 335 - 10000 Zagreb | Tel: +385 1 37 88 231 | Fax: +385 1 37 88 051

  Podruje detekcije i identifikacije spornih tragova papilarnih linijaPregled, detekcija, izazivanje, fiksiranje i izuzimanje spornih tragova papilarnih linija na predmetima izuzetih sa mjesta dogaaja i na samom mjestu dogaaja pomou razliitih metoda:

  optike metode - detekcija spornih tragova papilarnih linija upotrebom specijalnih forenzikih svjetala (Crimescope MCS-400CE i Crime-lite 2 uz uporabu razliitih valnih duljina i filtera)

  fizikalne metode - izazivanje spornih tragova papilarnih linija upotrebom razliitih vrsta praaka ovisno o podlogama; instant, specijal, magnetni i flourescentni

  kemijske metode - izazivanje spornih tragova papilarnih linija upotrebom cijanoakrilatnih para i ninhidrin otopine

  Metoda izazivanja papilarnih linija pomou cijanoakrilatnih para Metoda izazivanja papilarnih linija pomou ninihidrin otopine Metoda izazivanja papilarnih linija pomou DFO Metoda izazivanja papilanrih inija na ljepljivim povrinama Metoda izazivanja papilarnih linija pomou SPR Metoda izazivanja papilarnih linija pomou Amibo Black otopine

  U Slubi se nalazi daktiloskopska Zbirka spornih tragova (identificiranih i neidentificarnih), koja je digitalizirana uvoenjem AFIS-a 2006. god., te je do kraja 2010. god. uneseno oko 35 000 spornih tragova.

  Takoer se provode i vjetaenja spornih tragova papilarnih linija koja obuhvaaju pregled i ocjenjivanje upotrebljivosti spornih tragova, usporeivanje sa otiscima domaih i osumnjienih osoba (eliminacija i identifikacija), unos, obradu i provjeru spornih tragova kroz Zbirke putem AFIS-a.

  Podruje vjetaenja papilarnih linijaU slubi se jednako tako provode i vjetaenja papilarnih linija koja obuhvaaju pregled, ocjenjivanje, klasifikaciju i unos otisaka te sistematizaciju daktiloskopskih obrazaca u Zbirci.

  Daktiloskopska zbirka otisaka osoba (prstiju i dlanova), koja je uvoenjem AFIS-a 2006. godine u potpunosti digitalizirana, jedna je od najkorisnijih alata ove Slube i u sebi sadri nesporne otiske poinitelja kaznenih djela kao i sporne tragove nerijeenih sluajeva.

  U slubi se jednako tako provode i vjetaenja papilarnih linija koja obuhvaaju pregled, ocjenjivanje, klasifikaciju i unos otisaka te sistematizaciju daktiloskopskih obrazaca u Zbirci.

  Nadalje, u Odsjeku se pretrauje, provjerava i utvruje identitet osoba (ivih i mrtvih) putem otisaka prstiju i dlanova, pretrauje, provjerava i utvruje identitet osobama putem otiska desnog kaiprsta kao i provjera otisaka osoba kroz odgovarajue Zbirke otisaka putem AFIS-a.

  Djeltnici slube surauju i obavljaju razmjenu kao i provjeru otisaka osoba putem meunarodne razmjene INTERPOLA-a i EUROPOLA-a.

 • Centar za forenzina ispitivanja, istraivanja i vjetaenja Ivan Vueti | I lica 335 - 10000 Zagreb | Tel: +385 1 37 88 231 | Fax: +385 1 37 88 051

  Podruje biolokih vjeaenjaAnaliza kromosomske DNA iz biolokih tragova humanog podrijetla (krv, kosa, dlake, sperma, epitelne stanice, sekreti, kosti, zubi i dr.), te iz nespornih (referentnih) uzoraka osoba (uzorci krvi ili stanica usne upljine)

  Metoda izolacije DNA upotrebom Chelex100 ili ekstrakcija fenol-kloroformom.

  Utvrivanje koncentracije humane DNA u uzorcima metodom lanane reakcije polimerazom u stvarnom vremenu (od engl. Real-Time PCR, RT-PCR).

  Umnaanje ulomaka DNA metodom lanane reakcije polimerazom (od engl. Polymerase Chain Reaction, PCR) u uzorcima s dostatnom koncentracijom humane DNA.

  Razdvajanje umnoenih ulomaka DNA metodom kapilarne elektroforeze.

  Analiza rezultata kapilarne elektroforeze pomou raunalnog programa GeneMapperID.

  Unos, provjera i pretraivanje DNA profila u DNA evidenciji Centra.

  Metode analize akreditirane prema meunarodnoj normi HR EN ISO/IEC 17025:2007

  Detekcija genskih lokusa D3S1358, vWA, D16S539, D2S1338, AMELOGENIN, D8S1179, D21S11, D18S51, D19S433, TH01 i FGA

  Detekcija genskih lokusa DYS456, DYS389I, DYS390, DYS389II, DYS458, DYS19, DYS385ab, DYS393, DYS391, DYS439, DYS635, DYS392, YGATAH4, DYS437, DYS438, DYS448, D10S1248, D22S1045, D2S441, D1S1656, D12S391, D13S317, D7S820 i CSF1PO

  Tragovi ivotinjskog podrijetla (krv, tkivo i dlake)

  U Slubi se provodi i analiza tragova ivotinjskog podrijetla serolokom i mikroskopskom metodom. Seroloka analiza ivotinjske krvi i tkiva provodi se radijalnom imunodifuzijom u gelu (metoda po Ouchterlony-u) upotrebom specifinih antiseruma. Sporni tragovi ivotinjskih dlaka mogu se identificirati temeljem morfolokih karakteristika komparativnom mikroskopskom metodom. Navedenim metodama mogue je utvrditi pripadnost odreenoj porodici ivotinja (porodica maaka, pasa, svinja, jelena i sl.), dok identifikacija jedinke nije mogua.

  Pretraivanje DNA profila putem Interpol-ove baze ili NCB ureda

  Sluba surauje s Interpol-om u svrhu meunarodne razmjene i provjere DNA profila svih drava lanica Interpol-a.

 • Centar za forenzina ispitivanja, istraivanja i vjetaenja Ivan Vueti | I lica 335 - 10000 Zagreb | Tel: +385 1 37 88 231 | Fax: +385 1 37 88 051

  Podruje kontaktnih vjeaenjaProvodi se vjetaenje tragova tekstilnih vlakana koja zaostaju nakon kontakta izmeu dviju ili vie osoba, osoba i mjesta izvrenja kaznenog djela te osoba i sredstva izvrenja kaznenog djela.

  Preliminarno ispitivanjePreliminarna ispitivanja ukljuuju pripremu i opis preparata nespornih uzoraka odjevnih/uporabnih predmeta te izdvajanje pojedinanih tekstilnih vlakana pod stereomikroskopom. Vlakna se izdvajaju s prozirnih ljepljivih traka kojima su prethodno izuzeti mikrotragovi s dostavljenog materijala vjetaenja, a za koja se pretpostavlja da su relevantna. Ovo ispitivanje upuuje samo na slinost spornih i nespornih uzoraka.

  Komparativno mikroskopsko ispitivanje Vii stupanj diferencijacije tekstilnih vlakana provodi se ispitivanjem na

  komparativnom mikroskopu uz poveanje do 400X, gdje se istovremeno promatraju sporna i nesporna vlakna