Gorenje+ broura

download Gorenje+ broura

of 104

 • date post

  28-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  313
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Gorenje+ interaktivna brošura 2012.

Transcript of Gorenje+ broura

 • PULS DANA. U SVAKOJ ETAPI PUTA. U SVAKOJ ELJI, U SVEMU TO INIM. U MIRISU SVIJETA. U OKUSU TRENUTKA. OEKUJEM VIE. PULS SE MIJENJA. NE ELIM NETO DRUGAIJE. ELIM NETO BOLJE. U DOMU. UVIJEK NETO VIE. UVIJEK PLUS. UVIJEK U MOJEM RITMU. MOJ PLUS PULS.

  Plusevi 2012. godine. Nude se samo kod specijaliziranih partnera, u odabranim salonima kuhinja.

 • 3PLUS. PULS.

  Koncept kuhinje utemeljen je na jasnim principima poboljanja i napredovanja. Kuhinjski aparati su njegov plus. Gorenje+. PLUS je simbol ekskluzivnih noviteta odabranih kako bi ispunili vae najzahtjevnije kriterije. Postupajte prema sebi prema konceptu pluseva koji e vaem ivotu dati dobar puls. Oekujte vie. Zahtijevajte PLUS.

 • Aparati Gorenje+ dostupni su i u crnoj boji

 • KONCEPT PLUSEVA

  PENICE

  KOMPAKTNI APARATI

  PLOE ZA KUHANJE

  KUHINJSKE NAPE

  PERILICE POSUA

  HLADNJACI I ZAMRZIVAI

  TEHNIKE INFORMACIJE

  O GORENJU

  6

  8

  24

  36

  52

  66

  76

  90

  102

 • Plus izborRaskoan izbor i savrena usklaenost aparata

  Ekskluzivni aparati Gorenje+ temelje se na sveobuhvatnom konceptu iskustva korisnika i dizajnu, kombini-rajui iroki raspon izvanrednih apa-rata za kuhanje, hlaenje i pranje po-sua. Va je izbor uvijek individualan, ali se usprkos tome u vaoj kuhinji uvijek zdrui u skladnu cjelinu.

  Plus tehnologijaBolji rezultati kuhanja kao posljedica najnovijih inovacija

  Aparati Gorenje+ ponose se brojnim naprednim tehnolokim svojstvima pa ak i svjetskim inovacijama. Go-renje+ je prvo koje nudi penice s je-dinstvenim modulom za programi-ranje iChef+ s velikim TFT zaslonom u boji koji omoguava biranje funk-cija jednostavnim klizanjem prsta po zaslonu. Indukcijske ploe za kuha-nje Gorenje+ ponose se zonama za kuhanje Multizone+ koje se mogu spojiti u vee zone i time omoguiti

  njihovu prilagodbu posuu poseb-nog oblika i veliina. Energetski uinkovito osvjetljenje LED+ u hlad-njacima/zamrzivaima nadmauje potovanje prema okoliu s obzirom da osvjetljava vie praktinih karak-teristika. Perilice posua Gorenje+ s 3-razinskim sustavom koara, omo-guavaju pranje do 14 kompleta za posluivanje! Moete se pouzdati u najsuvremeniju tehnologiju aparata Gorenje+ koja daje bolje rezultate aparata za kuhanje i hlaenje kao i perilica posua.

  Plus dizajnDizajn za danas i sutra, za razliite stilove kuhinjskog namjetaja

  Za svaku se kuhinju mogu nai odgo-varajui aparati. Meutim, savreno skladan izgled aparata Gorenje+ uklopit e se bez razmiljanja u goto-vo svaki izbor! Bilo da volite suvre-meni minimalizam ili je retro dizajn va izbor, bit ete jednako ushieni istim aparatima. To je snaga pamet-nog i promiljenog suvremenog di-zajna koji ne nastoji nadvladati, ve

  koristi izbor pravih materijala i ele-gantnih linija kako bi naglasio karak-ter vae kuhinje.

  Plus pure & simpleJednostavna uporaba, razumna cijena i pojednostavljena ugradnja

  Svaka kupnja istovremeno moe biti i teka i jednostavna. Ali koliko je ui-stinu jednostavna postat e vidljivo tek kada se proizvod isporui, ugra-di i upotrijebi. Aparati Gorenje+ di-zajnirani su da budu korisniku jed-nostavni: od kupnje, preko ugradnje do svakodnevne uporabe. Aparati Gorenje+ jednostavno se ugrauju bez kompleksnih zadataka. Isporu-ka je pouzdana. Zajameni su jedno-stavan rad, te dug i koristan ivotni vijek!

  KONCEPT PLUSEVA DAJE VAEM IVOTU DOBAR PULS

 • 7KONCEPT PLUSEVA

  Plus odgovornostPotujui okoli

  Primjetit ete da aparati Gorenje+ svojom vrlo niskom potronjom energije i vode udovoljavaju i nad-mauju najotrije ekoloke zahtjeve i standarde. Skrb za okoli na samom je vrhu prioriteta u strategiji razvoja Skupine Gorenje. Politika zatite okolia ukljuuje cjeloivotni ciklus proizvoda: od planiranja, preko proi-zvodnje i uporabe, do odlaganja i ru-kovanja nakon zavretka korisnog ivota.

  Plus ekskluzivnostEkskluzivna ponuda za istinske poznavatelje

  Novi kuanski aparati Gorenje+ obraaju se pravim strunjacima i nude se samo kod odabranih speci-jalista za kuhinje koji znaju kako pro-nai pravu kombinaciju koja odgo-vara vaem stilu ivota i obdaruje prostor ozrajem izvrsnosti.

  Plus ivotPreuzimanje kontrole nad dinaminom svakidanjicom

  Kuhinjski aparati Gorenje+ dizajnira-ni su s dubokom svijeu i razumije-vanjem potreba modernog stila i-vota. Izraeni su za ambiciozne ljude koji ive punim ivotom kako na poslu tako i kod kue i koji zahti-jevaju sve to zasluuju. U ubrza-nom ritmu urbanog ivota, Gorenje+ uspostavlja zatieno ozraje inti-mnosti i pouzdanosti koristei ono najbolje to je poznato danas i bira-jui ono to e zadrati svoj arm i u budunosti!

  Plus jamstvoDokaz pouzdane i vrhunske kakvoe

  Svi dobri aparati imaju jamstvo. Ek-skluzivni aparati Gorenje+ ponose se super standardnim jamstvom! Stoga to znamo kako su konstruirani i proizvedeni, jamimo godine pouz-danosti.

  Plus servisPodrka vrstom povjerenju

  iroka mrea postprodajnih servisa sa strunim i visoko odgovornim ser-visnim tehniarima tu je kako bi bilo osigurano oivotvorenje svih jam-stvenih obeanja.

  Plus porijekloProizvedeno u Gorenju

  Ugradbeni aparati Gorenje+ rezultat su timskog rada iskusnih strunjaka iz Gorenja koji poznaju tehnoloke trendove i koriste ih kako bi razvili korisniku prihvatljiva rjeenja. Oni su usmjereni na ideju dizajna s jasnom svrhom. Oni su svjesni trendova su-vremenog stila ivota. Oni su srce razvoja u Skupini Gorenje. Kroz vie od est desetljea, pametna kombi-nacija tehnologije, vrhunskog dizaj-na, skrbi za okoli i velike vrijednosti za korisnika, sadrana u aparatima Gorenje, tijekom vremena i vie puta podigla je letvicu standarda kakvo-e i oekivanja korisnika kod europ-skih proizvoaa.

 • PENICE 9

  PENICEiChef+

  Globalna revolucija kroz jedinstveno upravljanje na dodir koje je priznato i

  nagradom za dizajn 2011 Red Dot Design Award u kategoriji dizajna proizvoda

  Plus za vie zadovoljstva s profesionalnim uincima pomou loginog upravljanja na dodir slikovnih ikona u boji! Gorenje+ nudi prve penice s jedinstvenim modulom za programiranje i velikim zaslonom u boji koji omoguava biranje funkcija jednostavnim klizanjem prsta po zaslonu. Kompleksna inovacija pretvara se u jednostavnost uporabe i vrhunski privlaan oblik. Upravljanje vaom penicom postaje isto zadovoljstvo i izaziva poznati osjeaj najboljih iskustava koja nude proizvodi potroake elektronike. To je revolucija koja upotrebljava dananje najmonije raunalno upravljanje kako bi se omoguili izvanredni rezultati kako za poetnike tako i za profesionalce. Jednostavno, logino, inovativno. Plus za kuhanje i gurmanske uitke!

 • Glavni izbornikTouch by touch. Slide by slide.

  Plus za brzi pristup eljenom sadraju! Na poetku zaslon pokazuje vrijeme i datum. im dodirnete staklom zatien zaslon, pojavi se glavni izbornik koji vam omoguava da namjestite vrijeme i datum kao i jezik nudei na izbor 30 opcija. Glavni izbornik je takoer i va ulaz u izbornik programa kuhanja: SIMPLEbake, AUTObake, PRObake, STEPbake, MYbake i DODATNO.

 • PENICE 11

  SIMPLEbake Plus za najjednostavniji nain pripreme omiljenog jela kada Vi to elite!

  Kada se izabere opcija SIMPLEbake, na interaktivnom zaslonu u boji pojavi se devet fotografija koje predstavljaju 9 kategorija jela koja se najee pripremaju u penici. Izaberite kategoriju jela koje elite pripremiti. Prednamjeteni program ve ukljuuje namjetanja za izbor grijaa, razinu na koju treba umetnuti posudu za peenje ili ianu reetku kao i trajanje programa na temelju pretpostavljene standardne koliine. Program e se automatski prilagoditi vaem unosu procijenjene teine, izboru stupnja peenosti i vremenu dogotovljenja jela. iChef+ e Vas obavjetavati o svakom jednostavnom koraku koji treba biti uinjen a kada hrana bude dogotovljena samo e vam zaeljeti Bon Apptit.

  AUTObake Plus za raskoan izbor prednamjetanja za ak 65 jela!

  iChef+ ve ukljuuje prednamjetena optimalna namjetanja za 65 jela u 10 kategorija. Namjetanja se prilagoavaju koliini, eljenoj razini peenosti i vremenu zavretka peenja. Izaberite kategoriju jela (npr. meso, povre, tjestenina, itd.), izaberite jelo iz kategorije i pritisnite START. Program e vas pitati za priblinu koliinu, eljeni stupanj peenosti i vrijeme kada elite da jelo bude spremno. Sva ostala namjetanja izvode se automatski a program daje pouzdane i ukusne rezultate u vremenu koje ste odredili.

 • PRObake Plus za majstore koji trae potpunu kontrolu!

  PRObake izbori daju kuharima svu kreativnu slobodu koju bi mogli poeljeti dok istovremeno podiu pouzdanost i preciznost postupaka kuhanja na novu razinu. elite li upotrijebiti samo odreene grijae, precizno namjestiti temperaturu, itd? Nema problema! Penicu moete upotrijebiti i na klasian nain na koji ste navikli. Meutim, inovativni zaslon omoguava jo vie. Kuhanje u vie koraka: revolucionarni novi podprogram STEPbake, jedinstveno i patentirano svojstvo koje vam omoguava namjestiti do 3 koraka razliitih namjetanja potpuno prilagoenih korisniku! To je istinska revolucija u jednostavnom prednamjetanju.

  STEPbake Plus za kuhanje u precizno odreenim koracima!

  Namjetanja koritena u kombinaciji sa svojim vlastitim PRObake izborima ne treba mijenjati za vrijeme postupka kuhanja; bolje reeno, moete ih odrediti unaprijed! Na primjer, moete poeti s niskom temperaturom, zatim prei na visoku i dovriti sa srednjom; moda ete poeljeti da na poetku rade svi grijai ali nakon zagrijavanja samo gornji; moda ete poeljeti da se namjetanja mijenjaju u odreenim vremenskim intervalima odluka je na vama. Inovativni, patentom zatieni sustav omoguava namjetanje do 3 uzastopne kombinacije sustava grijanja, temperature i trajanja na iznimno pregledan nain. Namjetanja koja trenutno djeluju u penici prikazana su na zaslonu.

 • PENICE 13

  MYbake Plus za