KPŠ brošura

of 2 /2
KLUB PREKMURSKIH ŠTUDENTOV Trubarjev drevored 4 9000 Murska Sobota p.p. 196 www.kps.si [email protected]

Embed Size (px)

description

Brošura Kluba prekmurskih študentov

Transcript of KPŠ brošura

Page 1: KPŠ brošura

KLUB PREKMURSKIH ŠTUDENTOV

Trubarjev drevored 4

9000 Murska Sobota

p.p. 196

www.kps.si

[email protected]

Page 2: KPŠ brošura

PREKMURSKI ŠTUDENTI SO SE POVEZALI K

MALU

PO USTANOVITVI PRVE SLOVENSKE UNIVERZE

Ob tem pripravljamo še mnoge druge projekte, kot so: infodnevi za dijake (organiziran prevoz v študijska mesta), sodelovanje na Škisovi tržnici, nagradni razpisi, poleg dejavnosti in ugodnosti v lastni organizaciji pa svojim članom ponujamo tudi najrazličnejše ugodnosti drugih organizacij.

DRUŽBENOKORISTNA IN DOBRODELNA DEJAVNOST prostovoljstvo, Unibus – prevoz študentov in dijakov v študijska središča, nezgodno zavarovanje za naše člane, dobrodelne glasbene in kulturne prireditve

MEDNARODNO POVEZOVANJE Sekcija porabske mladine, povezovanje s Slovenci po svetu

SPROŠČENE IN POUČNE EKSKURZIJE IN IZLETI obiski evropskih prestolnic, poletna in zimska potovanja, novoletni izleti

SOOČENJE MNENJ IN ZASTOPANJE MLADIH v civilni družbi (okrogle mize, razprave, pobude)

ŠPORTNO REKREATIVNA DEJAVNOST smučanje, kolesarjenje, tek, pohodništvo

KULTURNA DEJAVNOST subvencioniranje gledaliških in drugih abonmajev, literarni večeri, potopisi

IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST priprave na maturo, jezikovni tečaji, delavnice veščin komuniciranja

GLASBENO KULINARIČNA IN ZABAVNA SREČANJA študentov in ostalih Prekmurcev v Ljubljani (Bujta repa) in Mariboru (Prekmurska gibanica) ter v Prekmurju (brucovanje, koncerti)

SKRB ZA SOCIALNO ŠIBKE ŠTUDENTE IN MLADE ŠTUDENTSKE DRUŽINE Študentski fond - štipendije za socialno ogrožene, Forint za študij – štipendije za porabsko mladino, Mlade mamice študentke – subvencije za študentske družine

KLUB PREKMURSKIH ŠTUDENTOV JE NAJBOLJ DEJAVEN ŠTUDENTSKI KLUB V POMURJU IN EDEN IZMED NAJAKTIVNEJŠIH V SLOVENIJI.

DOBRODOŠLI PRI NAS

Odprti smo za vaše predloge in sodelovanje!

Klub prekmurskih študentov je eden najstarejših

posebno študentske in dijaške populacije pa predstavlja

študentskih klubov v Sloveniji. Ustanovljen je bil v

v domačem okolju tudi danes, saj pomembno prispeva

tridesetih letih 20. stoletja. Svoje poslanstvo je uspešno

k izobraževalnemu in družabnemu življenju v lokalnem

opravljal že v preteklosti, močan dejavnik mladinske,

okolju. Njegov namen je ustvarjati pisano paleto aktivnosti

in ugodnosti za svoje člane in zastopati njihova stališča

navzven.

Polnopravni član Kluba prekmurskih študentov lahko

ostali študenti in dijaki. V

ečine ugodnosti so namreč lahko

postane vsak študent ali dijak s stalnim prebivališčem

deležni vsi, ne glede na kraj bivališča. Vsakdo se lahko

na področju Upravne enote Murska Sobota. Člani Kluba

včlani s potrdilom o vpisu (status dijaka ali študenta) in z

prekmurskih študentov pa lahko postanejo tudi vsi

izpolnjeno pristopno izjavo, ki ju posreduje na naš naslov

ali ju izpolni na eni izmed naših točk (več na spletni strani).