2009 Valdresstatistikk Versjon 1 2009

download 2009 Valdresstatistikk Versjon 1 2009

of 17

 • date post

  24-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  443
 • download

  6

Embed Size (px)

Transcript of 2009 Valdresstatistikk Versjon 1 2009

 • 1. Valdres-statistikk Forskning fra ValdresVersjon 1 -2009

2. Valdresstatistikk og forskning fra Valdres laget av Valdres Nringshage as. Formlet er gi noen mleparameter for utviklingen i Valdres. I tillegg gir rapporten henvisninger til forskningsrapporter fra Valdres. Vi vil oppdatere rapporten minst en gang i ret.Valdres Nringshage samler ogs statistikk og forskningsresultater p sine hjemmesider http://www.valdres-nhage.no/. For de som nsker st p en mailingliste for nyheter innenfor statistikk og forskning, send en mail til: arne.erik@valdres-nhage.no.Valdres Nringshage har tilgang p verkty slik at vi kan kjre ut lister over virksomheter med navn, bransje, kontaktpersoner o.s.v. Lister kan produseres p postnummerniv, kommuneniv eller for hele Valdres.Vi tar forbehold om feil og mangler ved de data som presenteres her. Kom gjerne med tilbakemeldinger p e.post. arne.erik@valdres- nhage.no.Vi har valgt ut flgende mleindikatorer: BefolkningsutviklingHusholdningenes inntektArbeidsstyrkeVarehandelVegtrafikk p E16Utvikling i jordbruketAntall registrerte bedrifterAntall nye bedrifterAntall fritidsboligerRegistrerte bedrifterEtableringUtvalget av statistikkomrder er gjort ut fra behovet for finne indikatorer for viktige elementer i Valdres. De fleste tallene er hentet fra Statistisk Sentralbyr, Statens Landbruksforvaltning, Statens Vegvesen og Statestikknet.Som referanseomrder har vi valgt Nord Gudbransdal og Hallingdal. Disse naboregionene er p mange mter like Valdres bde med hensyn til befolkning, natur og nringsliv. 3. I denne rapporten presenterer vi sammendrag for de enkelte indikatorene. Underliggende detaljestatistikk kan en f p foresprsel fra Valdres Nringshage as. Statistikk1 BEFOLKNINGSSUTVIKLINGTabellen viser antall innbyggere i Valdreskommunene, Valdres samlet og Nord Gudbransdal og Hallingdal i perioden 2003 2008, og for rene 2000 1990 -1980 1970. I tillegg vises kning /nedgang i folketallet fra r til r i tillegg til folketallskning / nedgang fra 1970 2008.Region/ kommune2008 2007 2006 2005 200420032000 199019801970 0540 Sr-Aurdal3 1763 1943 2433 2653 251 3 3263 389 3 5683 698 3 770 0541 Etnedal 1 3881 3941 3891 3971 410 1 4271 401 1 5801 732 1 837 0542 Nord-Aurdal 6 4366 3886 4256 4426 539 6 5676 560 6 5736 333 5 829 0543 Vestre Slidre 2 2172 2122 2172 2452 304 2 2822 282 2 5252 442 2 393 0544 ystre Slidre 3 1763 1663 1373 1143 116 3 0893 060 3 1203 017 2 744 0545 Vang1 5821 5911 6241 6131 616 1 6361 675 1 8171 736 1 762 Valdres 17 975 17 945 18 035 18 076 18 23618 327 18 36719 183 18 95818 335 Endring i % 0,17-0,50-0,23-0,88-0,50 -0,22 -4,25 1,19 3,40 Endring 1970-2008-1,96 Nord Gudbransdal19 406 19 550 19 678 19 752 19 86919 885 19 55021 146 21 88821 567 Endring i %-0,74-0,65-0,37-0,59-0,081,71 -7,55-3,39 1,49 Endring 1970-2008 -10,02 Hallingdal19 964 19 960 20 035 20 010 19 95720 024 20 40920 073 19 28717 562 Endring i % 0,02-0,37 0,12 0,27-0,33 -1,89 1,674,08 9,82 Endring 1970-200813,68Kilde SSB 4. Kommentarer:Valdres har de siste rene hatt en nedgang i folketallet. Ser vi p et lengre perspektiv fra 1970 2008 har nedgangen bare vrt p 1,96%. I samme periode hadde Nord Gudbrandsdal en nedgang p hele 10.2%, mens Hallingdal hadde en kning p 13,69%. Ser vi p en del andre regioner i fjellregionen er ikke Valdres spesielt utsatt. Hallingdal er unntaket som har hatt en kning. Det var en kortvarig kning i folketallet p 1970 tallet. Vi tror dette i hovedsak skyldes den grnne blge med massiv satsing p oppbygging i landbruket i den perioden.Antagelig er statistikken over alderssammensetningen mer skremmende. Valdres har en relativ hg gjennomsnittsalder som faktisk er kende. Dette vil gi et markert utslag p folketallsutviklingen hvis en ikke greier f til en tilflytting av unge mennesker. 5. 2 HUSHOLDNINGENES INNTEKT ETTER SKATTRegion2007 2006 2005 0540 Sr-Aurdal 293300 289000 284000 0541 Etnedal275400 264000 258000 0542 Nord-Aurdal287900 311000 292000 0543 Vestre Slidre305300 297000 290000 0544 ystre Slidre326700 318000 320000 0545 Vang 263800 293000 289000 Valdres under ett 292067 295333 288833 Nord Gudbransdalen 317167 297500 Hallingdal313000 306167 Norge365 000339 000326 000Kilde SSBKommentarer:Tabellen angir husholdningenes samlede inntekt etter skatt og gir en indikator p lnnsniv i kommunene og regionene. SSB oppdaterer ikke tallene fr skatteoppgjret foreligger, derfor er 2007 siste r vi har statistikk for. Forelpig mangler vi ogs tall for Nord- Gudbransdal og Hallingdal for 2007.Bruker vi 2006 som utgangspunkt ser vi at i gjennomsnitt har husholdningene i Valdres mindre inntekter enn i de to andre regionene. Kr. 21 834 mindre enn i Nord-Gudbransdal og kr. 17 667 mindre enn i Hallingdal. Dette henger kanskje sammen med at vi har gardsbruk som er mindre, frre industribedrifter og en eldre befolkning enn i de to andre regionene. 6. 3. SYSSELSETTING Sysselsatte personer 16-74 r etter arbeidsted 2006.Sum begge Kommuner SA ETNAVS SVA SUMkj. % av tot. Totalt Menn 685 270 2036 532 684367 45748759kvinner 569289 1895 429 652351 4185 Landbruk Menn 12284 17413295113720102611,71kvinner 433791 5639 40306 Olje og gass Menn 00kvinner0 00 Industri og bergverk Menn 10615 118 9865 19421 5806,62kvinner 181277 25189159 Kraft og vannforsyning Menn17 0716 5 14113 1311,50kvinner2 01006 18 Bygg og anlegg Menn 13847 430107 152 64938 992 11,33kvinner3 029 12 73 54 Varehandel og reiseliv Menn8428 564 45 147 369041863 21,27kvinner 8835 564 47 186 39959 Transport og kommunikasjon Menn5236 210 1927 12356 4334,94kvinner5 4522104 77 Finansiell tjenesteyting Menn 4 4202 45 39870,99kvinner2 9176 95 48 Annen tjenesteytingMenn24 8 128 1454 14242 4905,59kvinner 17 3 166 1536 11248 Offentlig forvaltningMenn 13544 319107 131 898253094 35,32kvinner 382186 874258 338231 2269 Uspesifisert Menn 3 4 22 41 16630,72kvinner9 3158 93 47 Kilde SSB 7. Kommentar: Tallene er fra 2006 og er oppgitt bare for Valdres. Vi vil etter hvert utvide statistikken med nyere tall og en sammenligning med de to andre regionene.Reiseliv og varehandel ligger i samme kolonne i statistikken. Vi skulle gjerne hatt disse to nringene adskilt og vi vil arbeide med f tall p dette.Valdres Nringshage gjorde i 2006 en sammenligning for perioden 2002 til 2006. Konklusjonene fra denne sammenligningen var slik: Tallet for antall arbeidsplasser er noenlunde stabilt. Det er ca 8 760 som har sitt arbeid i Valdres.I landbruket arbeider det i dag 1026 personer. I 2002 var det 1138. Dette er en nedgang p 112 personer. Nringen sysselsetter n ca12% av arbeidsstyrken mot 13% for fire r siden.Innenfor bygg- og anleggsvirksomhet har antallet kt fra 895 personer til 992 personer. En kning p 97 personer. Prosentvis harbransjen kt fra 10 til 11% av arbeidsstyrken.Varehandel og reiseliv har kt fra 1802 til 1863 personer. 61 flere enn i 2002. De utgjr n 21% av arbeidsstyrken. Gr en inn dypere istatistikken ser en at varehandel er den sektoren som drar opp tallene. I reiselivet gr sysselsetningen nedover.Innenfor finansiell tjenesteyting (bank forsikring) har det foregtt en rask rasjonalisering. I 2002 var det 114 som jobbet her, men i2006 var tallet redusert til 87. Det er en reduksjon p 27 personer.Innenfor forretningsmessig tjenesteyting har sysselsettingen kt med 36 personer, fra 454 i 2002 til 490 i 2006.I offentlig sektor arbeidet det i 2006 3094 personer mot 3092 i 2004, alts er tallet stabilt. 35% av arbeidsstyrken arbeider i dennesektoren.Den strste dramatikken knytter seg til nedgangen i landbruket. Dette fordi dette gjenspeiler nedlegging av gardsbruk. De fleste arbeidsplasser her er knyttet til enkeltmannsforetak. Det er antagelig slik at vi p fire r har lagt ned over 100 sm bedrifter innenfor denne sektoren. 8. 4. VAREHANDELValdresOmsetning 0540 Sr-Aurdal 44 552Kommentarer: 0541 Etnedal30 143 0542 Nord-Aurdal 114 509 Tallene finnes forelpig bare for 2007 og viser forbruk pr. person i 0543 Vestre Slidre25 324 angitte kommune. SSB publiserer n kvartalstall og vi vil 0544 ystre Slidre51 854 forhpentlig f rstall framover. 0545 Vang 29 387 Nord Gudbransdal Nord Aurdal er den kommunen i alle tre regioner som har hgest 0511 Dovre54 177 varehandel pr. innbygger. Gol ligger hakk i hl. Dette skyldes i 0512 Lesja22 597 frste rekke den betydelige varehandelen som blir gjort av 0513 Skjk34 498 fritidsboligeiere. 0514 Lom47 015 0515 Vg 37 695 0517 Sel69 096 Hallingdal 0615 Fl20 998 0616 Nes (Busk.)63 450 0617 Gol 106 838 0618 Hemsedal 79 652 0619 l 44 893 0620 Hol82 795 Norge 68 370 Kilde SSB 9. 5. VEGTRAFIKK Leira E16Endring % Otta E6Endring % Fl R7Endring %20036925 54623621200470331,56 54770,273563 -1,60200571261,32 56463,0936853,42200672201,32 5643 -0,0537742,42200774112,65 57712,2738722,60200874640,72 5690 -1,4038840,31 Kilde: Statens Vegvesen Kommentar:Tallene er rsdgntrafikk. Dette betyr gjennomsnittelig antall kjretyer i dgnet over hele ret.Statens Vegvesen har ulike tellepunkter p vegnettet. I Valdres har vi valgt bruke Leira selv om vi er klar over at dette punktet fanger opp mye mer lokaltrafikk en sammenlignbare tellepunkter i Nord-Gudbransdal og Hallingdal. Likevel kan vi trekke den konklusjon at vegtrafikken p E16 har kt mer enn p E6 og Rv 7 i Hallingdal.P Leira har trafikken kt med i alt 539 kjrety i dgnet i perioden 2003 - 2008. kningen p Otta har vrt 228 kjrety, mens den p Fl har vrt 263.Vegvesenet konkluderer p sine hjemmesider med at det ser ut som den raske kningen i vegtrafikken er i ferd med stagnere. 10. 6. JORDBRUKET 2008 200720062005 ANTALL ANTALL ANTALLANTALL AREAL AREAL AREAL AREAL SKERE SKERE SKERESKERE Sr-Aurdal23.30914122.807 14223.006148 22.886157 Etnedal 15.015 8415.3878915.118 90 15.579 93 Nord Aurdal 37.73822437.339 22437.029229 37.452237 Vestre Slidre 30.93819830.724 19430.166185 30.154185 ystre Slidre 29.17917728.779 18028.814185 28.642191 Vang20.22112320.656 12720.978130 21.073131 Sum Valdres156 400947 155692956155111967 155786994 Sum Nord Gudbransdal 195 2571 110 194 403 1 128 193 2581 146193 089