Investinors ¥rsrapport 2013, pdf-versjon

download Investinors ¥rsrapport 2013, pdf-versjon

of 88

 • date post

  02-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  225
 • download

  7

Embed Size (px)

Transcript of Investinors ¥rsrapport 2013, pdf-versjon

 • rsrapport 2013

  rsrapport 2013

 • INVESTINORS FRSTE MILLIARD-EXIT ....................................s 3

  DETTE ER INVESTINOR.................................................................s 4

  HVA INVESTERER VI I? ..................................................................s 6

  LEDER: MOT LYSERE TIDER .........................................................s 8

  INVESTINORS MARKEDSANDEL .................................................s 11

  INVESTINOR I NKKELTALL .......................................................s 12

  SEKTOR ENERGI .............................................................................s 13

  SEKTOR IKT .....................................................................................s 17

  SEKTOR MILJ ................................................................................s 21

  SEKTOR MARIN ...............................................................................s 24

  SEKTOR HELSEINDUSTRI ............................................................s 27

  SEKTOR ANDRE ...............................................................................s 30

  ANSVARLIG OG BREKRAFTIG INVESTERINGSPRAKSIS ....s 33

  SAMARBEID MOT KAPITALTRKE..............................................s 34

  SEKS MNEDERS SNUOPERASJON ............................................s 35

  IKKE UMULIG, BARE VANSKELIG ...............................................s 38

  VENTURETEAMET ..........................................................................s 40

  EKSPANSJONSTEAMET .................................................................s 44

  LEDELSE OG ADMINISTRASJON .................................................s 47

  STYRET I INVESTINOR ..................................................................s 50

  STYRETS BERETNING ....................................................................s 52

  RSREGNSKAP ................................................................................s 59

  NOTER ...............................................................................................s 63

  REVISJONSBERETNING ................................................................s 84

  INNHOLD

 • Det tok bare fire r fr Investinor fikk sin frste store og lnnsomme exit. I juni 2013 ble portefljeselskapet Energy Micro solgt og verdsatt til over 1 milliard kroner.

  Kjperen var Silicon Laboratories, Inc. (Silab) et NASDAQ-notert teknologiselskap med base i Austin, Texas.

  Salget av Energy Micro til et brsnotert amerikansk selskap er et eksempel p at norsk venturekapital, i dette tilfellet Investinor og NorthZone Ventures, bidrar til gjre norskutviklet teknologi verdensledende.

  Det er svrt viktig for norsk IT-industri at vi klarer skape suksesshistorier som Energy Micro, fordi det motiverer flere talenter til starte egne bedrifter, og gjr det mer attraktivt for investorer engasjere seg i tidligfaseselskaper.

  Det er ogs svrt gledelig for Investinor at vi allerede n, etter bare fire rs drift, har en slik suksesshistorie i portefljen.

  Hvordan gr det med Energy Micro etter salget? Se s 35.

  Avtalen er nettopp signert og Silab er blitt ny eier av Energy Micro. Fra venstre;Thorleif Ahlsand fra NorthZone Ventures, administrerende direktr Tyson Tuttle i Silicon Labs, administrerende direktr Geir Frre i Energy Micro og investeringsdirektr Steinar Fossen i Investinor.

  INVESTINORS FRSTE MILLIARD-EXIT

  3rsrapport 2013 Investinor

 • Investinor AS er et investeringsselskap som eies av den norske stat. Sammen med private medinvestorer gjr vi noen lovende bedrifter verdensledende.

  DETTE ER INVESTINOR

  Sammen med private medinvestorer utvikler Investinor noen av fremtidens norske eksport-bedrifter. Investinor bidrar aktivt i porteflje-selskapenes styre med blant annet strategiutvikling, rekruttering og finansiering.

  For realisere avkastning p investeringene, selger Investinor seg ut av portefljebedrifter nr andre eiere er bedre egnet til utvikle dem videre.

  AVKASTNINGSKRAVI samsvar med Markedsinvestorprinsippet i ES-avtalen investerer, eier og avhender Investinor p kommersielt grunnlag, og p samme vilkr som private investorer.

  Investinor investerer i form av aksjer eller ansvarlige ln, og kan ta inntil 49 prosent av enhver emisjon, unntaksvis 70 prosent. Vr eier- andel i portefljebedriftene skal utgjre maksimalt 49 prosent.

  EIERSKAP OG KAPITAL UNDER FORVALTNING Investinor forvalter 4,2 milliarder kroner og eies av Den norske stat. Eierskapet forvaltes av Eierskapsavdelingen i Nrings- og fiskerideparte- mentet (NFD).

  De fire kategoriene som ligger til grunn for statens eierskap i ulike virksomheter er:

  1. Selskaper med forretningsmessige ml2. Selskaper med forretningsmessige ml og nasjonal forankring av hovedkontorfunksjoner3. Selskaper med forretningsmessige ml og andre spesifikt definerte ml4. Selskaper med sektorpolitiske ml

  I statens eierskapsberetning for 2012 er Investinor klassifisert som kategori 3-selskap, med forret-ningsmessige ml og andre spesifikt definerte ml.

  UNDER STREKENInvestinor skal levere avkastning til eieren, og mottar sledes ikke rlige overfringer via stats-budsjettet. Selskapet er plassert under streken, alts p finanssiden i statsbudsjettet. Dette til forskjell fra det nringspolitiske virkemiddel- apparatet som er plassert over streken og mottar rlige overfringer fra statsbudsjettet.

  Eierens langsiktige avkastningskrav styrer hvor stor risiko teknologisk risiko og markedsrisiko Investinor kan ta i sine investeringer.

  MARKEDSKOMPLETTERINGInvestinor bidrar til stabilisere likviditeten i kapitalmarkedet for lovende norske bedrifter, risikoavlaster private investorer og motvirker todeling i konomien ved ogs investere i andre sektorer enn olje, gass og IKT. Som evergreen-investor tilfrer Investinor markedet langsiktighet og bidrar til utvikle det norske kapitalmarkedet med kompetanse- og nettverksbygging.

  SAMFUNNSANSVAR Investinor har som ambisjon vre ledende innen arbeidet med samfunnsansvar. Det samme krever vi av portefljebedriftene vre. Vre porteflje-bedrifter skal etterleve Investinors etiske retnings-linjer, eller utarbeide tilsvarende egne retningslinjer. Les mer om ansvarlig og brekraftig investerings-praksis p side 33.

  4 rsrapport 2013 Investinor

 • rsrapport 2013 Investinor 5

 • Investinor er et konkurranseutsatt aksjeselskap som opererer p kommersielle vilkr, p samme mte som private aktrer i kapitalmarkedet.

  Investinors investeringskriterier, alts de vurde- ringene som legges til grunn fr Investinor beslutter investere eller ikke investere i et selskap, er derfor tilnrmet identiske med det du vil mte hos andre sammenlignbare investorer i markedet.Selskap som er interessante for Investinor vil typisk ha flgende kjennetegn:

  Det bidrar til norsk verdiskaping, har internasjonalt potensial og internasjonale ambisjoner

  Selskapet besitter unik teknologi og/eller forretningsmodell

  Teknologisk risiko i selskapet er p et moderat niv

  Selskapet kan synliggjre et realistisk scenario for avhending (exit)

  Et sterkt og komplett team leder selskapet Selskapets samlede behov for egenkapital br gjenspeile at mlet er internasjonal vekst og avhending til andre eiere (exit) i lpet av typisk 3-7 r

  Dagens eiere m vre modne for slippe til nye og aktive eiere

  Disse kjennetegnene er som nevnt ikke unike for Investinor, du kan finne tilsvarende lister p hjemmesidene til andre, ledende venture- og ekspansjonsinvestorer i Norge og verden for vrig.

  Et annet forhold som Investinor legger stor vekt p er selskapets evne og vilje til ta sitt sam-funnsansvar p alvor, samt utvelse av god forretningsskikk.

  HVILKE SEKTORER INVESTERER INVESTINOR I?Investinor AS prioriterer noen sektorer, men dette betyr ikke at andre sektorer er utelukket.

  Vi prioriterer investeringer som kan skape konkur-ransedyktig avkastning

  i sektorer der Norge har internasjonale komparative fortrinn

  som ivaretar utnyttelse av viktige naturressurser

  som ivaretar utnyttelse av ny teknologi og kompetanse

  som bidrar til mindre miljbelastning og menneskeskapte klimaendringer

  Av Investinors samlede forvaltningskapital er 500 millioner kroner remerket marin sektor og 500 millioner kroner remerket skogindustri. Investeringskriterier og avkastningskrav for denne remerkede kapitalen er de samme som for vrig kapital.

  HVA INVESTERER VI I?

  rsrapport 2013 Investinor6

 • FASERInvestinor investerer i selskap som er i tidlig vekstfase (venturefase), eller i ekspansjonsfase.

  Selskap i tidlig vekstfase vil typisk vre relativt nye (0-5 r siden stiftelse) og kjennetegnes ved at teknologisk risiko er tilbakelagt og n p et moderat niv. Selskapene har vanligvis omsetning, men oppnr enn ikke positivt resultat. Investinor vil normalt ha flest investeringer i denne fasen.

  Selskap som er i ekspansjonsfase vil typisk ha betydelig omsetning, gjerne over 200 millioner kroner per r. Teknologisk risiko i investerings- caset er moderat og selskapet har som oftest positiv EBITDA, samtidig som det har stort potensial for vekst i nye markeder. Typisk strrelse p en slik investering vil fra Investinors side vre 100-350 millioner kroner.

  SKORNKAPITAL/SUBSIDIER/

  BUSINESS ANGELS

  VENTUREKAPITAL EKSPANSJONSKAPITAL/LN

  LN, BRSNOTERING,PRIVATE EQUITY

  7rsrapport 2013 Investinor

 • Foto: Cathrine Dillner Hagen Foto: Cathrine Dillner Hagen

  Administrerende direktr Geir Ove Kjesbu

 • Investinor flger som antatt J-kurven. Vi har tatt tapene tidlig og lagt bak oss noen r med negative resul