Kommunikasjon pp versjon 2

download Kommunikasjon pp versjon 2

of 43

 • date post

  05-Aug-2015
 • Category

  Documents

 • view

  153
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Kommunikasjon pp versjon 2

1. Kommunikasjon og designKorleis kan bedrifta di utnyttestrategisk kommunikasjon og designsom eit konkurransefortrinn?Arrangr: Suldal VekstFagleg innhald: Norsk Plan 2. KOMMUNIKASJON 3. Kommunikasjonsplattform Situasjonen i dag, utfordringar ogmoglegheiter Ml for kommunikasjonen Mlgrupper Ansvar og organisering Val av kanalar Strategi Implementering og handlingsplan 4. Klassisk 5. Kven er eg?Kunnskapen om deg, omverda ogsituasjonen du er i per i dag = grunnmuren ihuset. 6. Vi snakkar om: Visjon ein nska tilstandIkeas visjon er skape ein betre kvardag for allemenneska. Ml Kva konkret vil vi oppnIkea nskjer redusere utsleppa av karbondioksid(CO2) fr alle deler av verksemda. Derfor arbeidervi aktivt for redusere CO2-utsleppa i heileverdikjeda. Verdiar definerer identiteten dinYdmykheit og viljestyrke. Vge annleis. Fellesskapog entusiasme. Kostnadsbevisst i alle ledd. Stadigvilje til fornying. 7. MerkevarelfteMerkevarelfte (kundelfte) eit lfte frbedrifta til kundane (og dei tilsette) somframhever det beste ved produktet ditt ellerbedrifta di: dette fr du hj oss, det lovar vi, ogdet kan vi etterleve.1. P Ikea er vi hjelpsame, vennlege ogkunnskapsrike medarbeidarar2. P Ikea er det enkelt handle og kortventetid3. P Ikea har vi lgast pris4. P Ikea skal vi ha tilgjengelege varer 8. Interessentkart 9. Ml for kommunikasjonen 10. Kva vil du oppn? Kva skal kommunikasjonen bidra til? Kva inntrykk skal kommunikasjonen gi? Kva er ditt hovudbodskap? 11. Viking 12. MerkeskildringDersom Viking hadde vore ei jente , er detikkje den jenta ein ville gtt p fest med,men den jenta ein vil gifte seg med 13. Ansiktslft Godt utgangspunkt, men litt kjedeleg,meinte marknadssjefen Friska opp marknadsstrategien Visjonen vart bli verdas strste leiandespesialist p fotty til aktivt utendrs bruk. Kjerneverdiane vart: norsk, vanntett, hgkvalitet, funksjonell og ekte. Ideen om Testlab Norway vart fdd. 14. Kolumbus 15. Kolumbus 17. september privatperson publiserte eihistorie p Facebook om ei dame som vartfrkyrt av bussen Fekk sttte fr BI-forelesar og situasjoneneskalerte Sjfrar vart kritiserte og nemnde mednavn Akutt informasjonskrise Facebook-sideute av kontroll 16. Korleis forme bodskapen? Skap ei historie som sel og som skaperrelasjonar Kjenn mlgruppene dine snakk ikkje smykje om produktet, men om kva fordelerproduktet gir forbrukaren Sett deg inn i mottakaren sin situasjon,berr kjenslene til mottakaren 17. Tips Hald deg til ein hovudid Sj for deg mlgruppa Kva inntrykk skal lesaren sitje att med? Snakk og skriv aktivt og entusiastisk Bruk korrekt og direkte sprk Ver personleg, utan bruke klisjear Bli begeistra sjlv! 18. ModellarModellar for finne den gode historia: USP = Unique Selling PropesitionFinn det unike ved di bedrift og ditt produkt kommuniser dette ut AIDA= Attention, Interest, Desire, ActionVekk merksemd og interesse, gi forbrukaren eitynskje om skaffe seg noko, til slutt: handling 19. MLGRUPPER 20. Mlgrupper Massekommunikasjon vs mlgrupperettakommunikasjon Kven er den overordna mlgruppa Har du fleire Korleis er forholdet ditt til dei ulikemlgruppene dine? 21. Segmentering 22. Objektive faktorar: Alder Bustad Inntekt Livsstil Sosial hyrigheitOg dessutan: haldningar kunnskap tferd 23. Bli enno betre kjend Kva kanalar brukar mlgruppa di Er dei teknisk kompetente Bruker dei sosiale medium Les dei aviser Skal du n dei profesjonelt eller privat Kva sprk snakkar dei Kva synest dei om deg 24. Korleis gr det medmerkevarelftet ditt? 25. Ansvar og organisering Kven har ansvar for kommunisere i deiulike kanalane? Til kva tid? Synleg avsendar Kva skjer dersom ingen fr ansvaret? Bruk tid i bedrifta p organiserekommunikasjonsarbeidet og evaluere. 26. Kva kunne Kolumbus gjort for unng kommunikasjonskrisa ? 27. Kor er folk hen? 28. KANALAR 29. Mlgruppa styrer kanalvalget 30. Kva kanalar har vi TV og radio Produktkatalog Kundemagasin Kundearrangement Personleg samtale Medieomtale Telefon og sms Nettsider Facebook Twitter Instagram og Vine Pinterest Spotify 31. Kva brukar vi Tv 852,954 Internett 400,955 Dagspresse 389,021 Direktereklame 241,567 Radio 100,068 Utandrs/plakat 95,305 Vekepresse/magasin 60,18 Kino 16,335 Fagpresse 14,354 Andre medium 12,8 32. FR PLAN TIL GJENNOMFRING 33. La det ikkje berre bli med snakket Kommunikasjonsplattform Tiltaksplanar Setje av tid og pengar Produsere Gjennomfre 34. Du forandrar deg, omverda endrar seg:du m evaluere og revurdere planane dine Heimelekse til neste gong:1. Finpusse kommunikasjonsplattformen2. Kunne gjengi merkevarelftet ditt til ossp kurset!