RPT BIK THN. 1

21
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA ISYARAT KOMUNIKASI TAHUN 1 MINGGU & TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN Minggu 1 Minggu 2 01 - 09/01/2014 Tema: Sekolah Ana Tajuk: Mari Bermain 1.1 Koordinasi Mata - Mata mengikut pergerakan objek ke kiri- kanan dan atas bawah - Mengikut pergerakan tangan dan jari ke semua arah 1.2 Aktiviti Kelembutan - Membentuk menggunakan doh - Membentuk menggunakan plastisin - Memerah span (kering/basah) 1.3 Aktiviti Bebas - Bermain dengan pasir - Bermain dengan air/sabun - Melakar di udara 1.1 Melihat dan mengecam apa yang dilihat 1.2 Membezakan apa yang dilihat atau dirangsang 1.3 Meniru pergerakan tangan yang dilakukan 2.1 Menyatakan dan melakukan apa yang diisyarat B1 D1 E1 B1 D1 E2 B2 D1 E1 B3 D1 E1 Minggu 3 12 - 16/01/2014 Tema: Sekolah Ana 1.4 Koordinasi Mata- Tangan Mata mengikut pergerakan tangan sendiri dari arah 1.1 Melihat dan mengecam apa yang dilihat 1.2 Membezakan apa yang dilihat atau dirangsang B1 D1 E1 B1 D1 E2 B2 D1 E1 B3 D1 E1

description

Bahasa Isyarat

Transcript of RPT BIK THN. 1

Page 1: RPT BIK THN. 1

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA ISYARAT KOMUNIKASI TAHUN 1

MINGGU &TEMA/TAJUK

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

Minggu 1Minggu 2

01 - 09/01/2014

Tema:Sekolah Ana

Tajuk:Mari Bermain

1.1 Koordinasi Mata- Mata mengikut pergerakan objek ke kiri-kanan dan atas bawah- Mengikut pergerakan tangan dan jari ke semua arah

1.2 Aktiviti Kelembutan- Membentuk menggunakan doh- Membentuk menggunakan plastisin- Memerah span (kering/basah)

1.3 Aktiviti Bebas- Bermain dengan pasir- Bermain dengan air/sabun- Melakar di udara

1.1 Melihat dan mengecam apa yang dilihat

1.2 Membezakan apa yang dilihat atau dirangsang

1.3 Meniru pergerakan tangan yang dilakukan

2.1 Menyatakan dan melakukan apa yang diisyarat

B1 D1 E1B1 D1 E2

B2 D1 E1

B3 D1 E1

Minggu 312 - 16/01/2014

Tema:Sekolah Ana

Tajuk:Mari Bermain

1.4 Koordinasi Mata-TanganMata mengikut pergerakan tangan sendiri dari arah kiri-kanan, atas-bawah dan rawak

1.5 Aktiviti Kelembutan- Membentuk menggunakan doh/plastisin mengikut corak dan bentuk- Memasukkan air ke dalam botol dengan menggunakan span

1.3 Aktiviti Bebas

1.1 Melihat dan mengecam apa yang dilihat

1.2 Membezakan apa yang dilihat atau dirangsang

1.3 Meniru pergerakan tangan yang dilakukan oleh guru atau rakan

2.1 Menyatakan dan melakukan apa yang diisyarat

B1 D1 E1B1 D1 E2

B2 D1 E1

B3 D1 E1

Page 2: RPT BIK THN. 1

Minggu 419 - 23/01/2014

Tema:Sekolah Ana

Tajuk:Mari Membaca

2.1 Huruf

Kemahiran mengenal huruf- Vokal- Konsonan- Turutan abjad a hingga z

1.1 Melihat dan mengecam apa yang dilihat

1.2 Membezakan apa yang dilihat atau dirangsang

1.4 Membentuk isyarat atau kod dengan tepat

2.1 Menyatakan dan melakukan apa yang diisyarat

2.2 Memperluaskan perbendaharaan kata secara umum

B1 D2 E1, B1 D2 E2

B2 D2 E1, B2 D2 E2

B3 D2 E1, B3 D2 E2

B4 D1 E1, B4 D1 E2,B4 D1 E3

B5 D1 E1, B5 D1 E2,B5 D1 E3

B6 D1 E1, B6 D1 E2

Minggu 526 - 30/01/2014

Tema:Sekolah Ana

Tajuk:Mari Membaca

2.2 Angka

Kemahiran mengenal angka- Mengenal angka 1 hingga 50

1.2 Membezakan apa yang dilihat atau dirangsang

1.3 Meniru pergerakan tangan yang dilakukan oleh guru atau rakan

2.1 Menyatakan dan melakukan apa yang diisyarat

2.2 Memperluaskan perbendaharaan kata secara umum

3.6 Bercerita secara bebas secara isyarat atau lisan

B1 D2 E1, B1 D2 E2

B2 D2 E1, B2 D2 E2

B3 D2 E1, B3 D2 E2

B4 D1 E1, B4 D1 E2,B4 D1 E3

B5 D1 E1, B5 D1 E2,B5 D1 E3

B6 D1 E1, B6 D1 E2

Minggu 603 - 07/02/2014

Tema:Sekolah Ana

Tajuk:Kantin Sekolah

2.3 Kata Tanya

Membaca, mengisyarat dan menguasai katatanya:

Apa, Bagaimana, Berapa, Bila, Mana, Mengapa, Siapa

1.2 Membezakan apa yang dilihat atau dirangsang

1.3 Meniru pergerakan tangan yang dilakukan oleh guru atau rakan

2.1 Menyatakan dan melakukan apa yang diisyarat

2.2 Memperluaskan perbendaharaan kata secara umum

B1 D2 E1, B1 D2 E2

B2 D2 E1, B2 D2 E2

B3 D2 E1, B3 D2 E2

B4 D1 E1, B4 D1 E2,B4 D1 E3

B5 D1 E1, B5 D1 E2,B5 D1 E3

Page 3: RPT BIK THN. 1

3.6 Bercerita secara bebas secara isyarat atau lisan B6 D1 E1, B6 D1 E2

Minggu 709 - 13/02/2014

Tema:Sekolah Ana

Tajuk:Bersopan Santun

2.4 Ucapan Bertatasusila

Menguasai dan memberi respon dengan menggunakan ucapan bertatasusila yang sesuai:

Selamat datang, Selamat petang, Selamat malam

1.3 Meniru pergerakan tangan yang dilakukan oleh guru atau rakan

1.4 Membentuk isyarat atau kod dengan tepat

2.3 Membentuk frasa asas Bahasa Melayu dari isyarat atau kod

2.4 Memperkembangkan kemahiran membentuk frasa dan klausa

3.2 Berkomunikasi dengan menggunakan pola ayat yang mudah dan betul

3.5 Bercerita dengan menggunakan ayat-ayat kompleks secara isyarat atau lisan

B1 D2 E1, B1 D2 E2

B2 D2 E1, B2 D2 E2

B3 D2 E1, B3 D2 E2

B4 D1 E1, B4 D1 E2,B4 D1 E3

B5 D1 E1, B5 D1 E2,B5 D1 E3

B6 D1 E1, B6 D1 E2

Minggu 816 - 20/02/2014

Tema:Hidup Bahagia

Tajuk:Keluarga Ana

2.5 Keluarga (asas, kembangan)

Mengenalpasti dan menyatakan perhubungan dalam keluarga asas dan kembangan:

abang, adik, bapa, datuk, emak, kakak, nenek

1.2 Membezakan apa yang dilihat atau dirangsang

1.3 Meniru pergerakan tangan yang dilakukan oleh guru atau rakan

2.1 Menyatakan dan melakukan apa yang diisyarat

2.3 Membentuk frasa asas Bahasa Melayu dari isyarat atau kod

3.3 Mengisyarat/mengekod secara kreatif

3.4 Bercerita dengan menggunakan ayat mudah secara isyarat atau lisan

B1 D2 E1, B1 D2 E2

B2 D2 E1, B2 D2 E2

B3 D2 E1, B3 D2 E2

B4 D1 E1, B4 D1 E2,B4 D1 E3

B5 D1 E1, B5 D1 E2,B5 D1 E3

B6 D1 E1, B6 D1 E2

Minggu 923- 27/02/2014

Tema:Hidup Bahagia 2.6 Kata Ganti Nama

Mengenal dan memahami maksud penggunaan kata ganti nama:

1.2 Membezakan apa yang dilihat atau dirangsang

1.4 Membentuk isyarat atau kod dengan tepat

B1 D2 E1, B1 D2 E2

B2 D2 E1, B2 D2 E2

B3 D2 E1, B3 D2 E2

B4 D1 E1, B4 D1 E2,B4 D1 E3

Page 4: RPT BIK THN. 1

Tajuk:Kawan-kawan Ana

awak, dia, saya 2.2 Memperluaskan perbendaharaan kata secara umum

2.4 Memperkembangkan kemahiran membentuk frasa dan klausa

3.1 Menguasai kemahiran membina ayat kompleks

3.2 Berkomunikasi dengan menggunakan pola ayat yang mudah dan betul

B5 D1 E1, B5 D1 E2,B5 D1 E3

B6 D1 E1, B6 D1 E2

Minggu 1002 - 06/03/2014

Tema:Hidup Bahagia

Tajuk:Pekerjaaan

2.7 Pekerjaan

Mengenalpasti dan menamakan jenis-jenis pekerjaan:

askar, ahli bomba, doktor, guru, kerani, mekanik, nelayan, polis

1.3 Meniru pergerakan tangan yang dilakukan oleh guru atau rakan

1.4 Membentuk isyarat dan kod dengan tepat

2.2 Memperluaskan perbendaharaan kata secara umum

2.3 Membentuk frasa asas Bahasa Melayu dari isyarat atau kod

3.4 Bercerita dengan menggunakan ayat mudah secara isyarat atau lisan

3.5 Bercerita dengan menggunakan ayat-ayat kompleks secara isyarat atau lisan

B1 D2 E1, B1 D2 E2

B2 D2 E1, B2 D2 E2

B3 D2 E1, B3 D2 E2

B4 D1 E1, B4 D1 E2,B4 D1 E3

B5 D1 E1, B5 D1 E2,B5 D1 E3

B6 D1 E1, B6 D1 E2

Minggu 1109 - 13/03/2013

Tema:Hidup Bahagia

Tajuk:Sekolah Bersih

2.8 Persekitaran Sekolah

Mengenalpasti dan menyatakan perbezaaan persekitaran sekolah:

bakul sampah, bilik guru, kertas, kipas, lampu, murid, padang, sekolah, tingkap

1.1 Melihat dan mengecam apa yang dilihat

1.4 Membentuk isyarat dan kod dengan tepat

2.1 Menyatakan dan melakukan apa yang diisyarat

2.2 Memperluaskan perbendaharaan kata secara umum

2.3 Membentuk frasa asas Bahasa Melayu dari isyarat atau kod

3.5 Bercerita dengan menggunakan ayat-ayat kompleks secara isyarat atau lisan

B1 D2 E1, B1 D2 E2

B2 D2 E1, B2 D2 E2

B3 D2 E1, B3 D2 E2

B4 D1 E1, B4 D1 E2,B4 D1 E3

B5 D1 E1, B5 D1 E2,B5 D1 E3

B6 D1 E1, B6 D1 E2

Page 5: RPT BIK THN. 1

Minggu 1216 - 20/03/2014

Tema:Hidup Bahagia

Tajuk:Rumah Stacy

2.9 Persekitaran Rumah

Mengenalpasti dan menyatakan perbezaan persekitaran rumah:

bantal, cawan, garfu, gelas, katil, langsir, mangkuk, pinggan, piring, radio, selimut, senduk, sudu, televisyen

1.1 Melihat dan mengecam apa yang dilihat

1.4 Membentuk isyarat dan kod dengan tepat

2.3 Membentuk frasa asas Bahasa Melayu dari isyarat atau kod

2.4 Memperkembangkan kemahiran membentuk frasa dan klausa

3.2 Berkomunikasi dengan menggunakan pola ayat yang mudah dan betul

3.3 Mengisyarat/mengekod secara kreatif

B1 D2 E1, B1 D2 E2

B2 D2 E1, B2 D2 E2

B3 D2 E1, B3 D2 E2

B4 D1 E1, B4 D1 E2,B4 D1 E3

B5 D1 E1, B5 D1 E2,B5 D1 E3

B6 D1 E1, B6 D1 E2

Minggu 1321 - 30/03/2014

CUTI PERSEKOLAHAN PENGGAL PERTAMA

Minggu 1431 - 03/04/2014

Tema:Rekreasi

Tajuk:Kemudahan Awam

2.10 Persekitaran Lain

Mengenalpasti dan menyatakan perbezaan persekitaran luar:

balai bomba, balai polis, kampung, kedai, klinik, kuil, masjid, pejabat pos, rumah, surau

1.3 Meniru pergerakan tangan yang dilakukan oleh guru atau rakan

1.4 Membentuk isyarat dan kod dengan tepat

2.2 Memperluaskan perbendaharaan kata secara umum

2.3 Membentuk frasa asas Bahasa Melayu dari isyarat atau kod

3.4 Bercerita dengan menggunakan ayat mudah secara isyarat atau lisan

3.5 Bercerita dengan menggunakan ayat-ayat kompleks secara isyarat atau lisan

B1 D2 E1, B1 D2 E2

B2 D2 E1, B2 D2 E2

B3 D2 E1, B3 D2 E2

B4 D1 E1, B4 D1 E2,B4 D1 E3

B5 D1 E1, B5 D1 E2,B5 D1 E3

B6 D1 E1, B6 D1 E2

Minggu 1506 - 10/04/2014

Tema:Rekreasi

Tajuk:Hari Keluarga

2.11 Kata Kerja

Memahami dan mengaplikasikan kata kerja dalam komunikasi harian:

1.2 Membezakan apa yang dilihat atau dirangsang

1.3 Meniru pergerakan tangan yang dilakukan oleh guru atau rakan

1.4 Membentuk isyarat dan kod dengan tepat

B1 D2 E1, B1 D2 E2

B2 D2 E1, B2 D2 E2

B3 D2 E1, B3 D2 E2

B4 D1 E1, B4 D1 E2,B4 D1 E3

Page 6: RPT BIK THN. 1

baca, curi, kejar, lari, masak, padam, salam 2.1 Menyatakan dan melakukan apa yang diisyarat

2.2 Memperluaskan perbendaharaan kata secara umum

3.2 Berkomunikasi dengan menggunakan pola ayat yang mudah dan betul

B5 D1 E1, B5 D1 E2,B5 D1 E3

B6 D1 E1, B6 D1 E2

Minggu 1613 - 17/04/2014

Tema:Rekreasi

Tajuk:Makanan dan Minuman

2.12 Makanan dan Minuman

Mengenalpasti dan menamakan jenis makanan dan minuman:

aiskrim, biskut, burger, kopi, kuih, mi, nasi, roti canai, roti, sirap, susu, teh

1.1 Melihat dan mengecam apa yang dilihat

1.4 Membentuk isyarat dan kod dengan tepat

2.1 Menyatakan dan melakukan apa yang diisyarat

2.5 Kemahiran dalam bentuk pola ayat bagi meningkatkan pemahaman dan penguasaan Bahasa Melayu

3.1 Menguasai kemahiran membina ayat kompleks

B1 D2 E1, B1 D2 E2

B2 D2 E1, B2 D2 E2

B3 D2 E1, B3 D2 E2

B4 D1 E1, B4 D1 E2,B4 D1 E3

B5 D1 E1, B5 D1 E2,B5 D1 E3

B6 D1 E1, B6 D1 E2

Minggu 1720 - 24/04/2014

Tema:Rekreasi

Tajuk:Warna

2.13 Warna

Mengenalpasti dan menamakan warna:

biru, hijau, hitam, kuning, merah, putih

1.2 Membezakan apa yang dilihat atau dirangsang

1.3 Meniru pergerakan tangan yang dilakukan oleh guru atau rakan

2.1 Menyatakan dan melakukan apa yang diisyarat

2.2 Memperluaskan perbendaharaan kata secara umum

3.6 Bercerita secara bebas secara isyarat atau lisan

B1 D2 E1, B1 D2 E2

B2 D2 E1, B2 D2 E2

B3 D2 E1, B3 D2 E2

B4 D1 E1, B4 D1 E2,B4 D1 E3

B5 D1 E1, B5 D1 E2,B5 D1 E3

B6 D1 E1, B6 D1 E2

Minggu 1827 – 30/04/2013

Tema:Rekreasi 2.14 Ukuran 1.2 Membezakan apa yang dilihat atau dirangsang

B1 D2 E1, B1 D2 E2

B2 D2 E1, B2 D2 E2

B3 D2 E1, B3 D2 E2

Page 7: RPT BIK THN. 1

Tajuk:Kedai Mengenal peralatan, memahami dan

menyatakan unit ukuran:

banyak, besar, duit, kecil, panjang, pendek, puluh, ringgit, sedikit, sen

1.3 Meniru pergerakan tangan yang dilakukan oleh guru atau rakan

2.1 Menyatakan dan melakukan apa yang diisyarat

2.3 Membentuk frasa asas Bahasa Melayu dari isyarat atau kod

3.3 Mengisyarat/mengekod secara kreatif

3.4 Bercerita dengan menggunakan ayat mudah secara isyarat atau lisan

B4 D1 E1, B4 D1 E2,B4 D1 E3

B5 D1 E1, B5 D1 E2,B5 D1 E3

B6 D1 E1, B6 D1 E2

Minggu 1904 - 08/05/2013

Tema:Selamat dan Ceria

Tajuk:Anggota Badan

2.15 Bahagian Tubuh

Mengenali dan menamakan tubuh manusia:

bibir, dada, daji, gigi, hidung, kaki, kening, kepala, leher, mata, muka, mulut, rambut, tangan, telinga

1.1 Melihat dan mengecam apa yang dilihat

1.2 Membezakan apa yang dilihat atau dirangsang

2.1 Menyatakan dan melakukan apa yang diisyarat

2.4 Memperkembangkan kemahiran membentuk frasa dan klausa

3.2 Berkomunikasi dengan menggunakan pola ayat yang mudah dan betul

3.5 Bercerita dengan menggunakan ayat-ayat kompleks secara isyarat atau lisan

B1 D2 E1, B1 D2 E2

B2 D2 E1, B2 D2 E2

B3 D2 E1, B3 D2 E2

B4 D1 E1, B4 D1 E2,B4 D1 E3

B5 D1 E1, B5 D1 E2,B5 D1 E3

B6 D1 E1, B6 D1 E2

Minggu 2011 - 15/05/2014

Tema:Selamat dan Ceria

Tajuk:Pakaian

2.16 Pakaian

Mengenal dan membezakan pelbagai jenis pakaian:

baju kurung, baju melayu, baju, kasut, kemeja, pakaian, seluar, tudung

1.1 Melihat dan mengecam apa yang dilihat

1.4 Membentuk isyarat dan kod dengan tepat

2.3 Membentuk frasa asas Bahasa Melayu dari isyarat atau kod

2.4 Memperkembangkan kemahiran membentuk frasa dan klausa

3.2 Berkomunikasi dengan menggunakan pola ayat yang mudah dan betul

3.3 Mengisyarat/mengekod secara kreatif

B1 D2 E1, B1 D2 E2

B2 D2 E1, B2 D2 E2

B3 D2 E1, B3 D2 E2

B4 D1 E1, B4 D1 E2,B4 D1 E3

B5 D1 E1, B5 D1 E2,B5 D1 E3

B6 D1 E1, B6 D1 E2

Page 8: RPT BIK THN. 1

Minggu 2118 - 26/05/2014

Tema:Selamat dan Ceria

Tajuk:Jiran Baharu

2.17 Kata Adjektif

Memahami, mengisyarat dan menggunakan kata adjektif dalam ayat:

baik, garang, malas, masin, pandai, sejuk, tinggi

1.3 Meniru pergerakan tangan yang dilakukan oleh guru atau rakan

1.4 Membentuk isyarat dan kod dengan tepat

2.3 Membentuk frasa asas Bahasa Melayu dari isyarat atau kod

2.4 Memperkembangkan kemahiran membentuk frasa dan klausa

3.2 Berkomunikasi dengan menggunakan pola ayat yang mudah dan betul

3.5 Bercerita dengan menggunakan ayat-ayat kompleks secara isyarat atau lisan

B1 D2 E1, B1 D2 E2

B2 D2 E1, B2 D2 E2

B3 D2 E1, B3 D2 E2

B4 D1 E1, B4 D1 E2,B4 D1 E3

B5 D1 E1, B5 D1 E2,B5 D1 E3

B6 D1 E1, B6 D1 E2

Minggu 22 ,23 & 24

27/05 - 14/06/2014

CUTI PERSEKOLAHAN PERTENGAHAN TAHUN

Minggu 2515 - 19/06/2014

Tema:Selamat dan Ceria

Tajuk:Taman Permainan

2.18 Bentuk

Mengenal dan memperihal pelbagai rupa dan bentuk:

bulat, segi empat, segi tiga

1.2 Membezakan apa yang dilihat atau dirangsang

1.3 Meniru pergerakan tangan yang dilakukan oleh guru atau rakan

2.1 Menyatakan dan melakukan apa yang diisyarat

2.3 Membentuk frasa asas Bahasa Melayu dari isyarat atau kod

3.3 Mengisyarat/mengekod secara kreatif

3.4 Bercerita dengan menggunakan ayat mudah secara isyarat atau lisan

B1 D2 E1, B1 D2 E2

B2 D2 E1, B2 D2 E2

B3 D2 E1, B3 D2 E2

B4 D1 E1, B4 D1 E2,B4 D1 E3

B5 D1 E1, B5 D1 E2,B5 D1 E3

B6 D1 E1, B6 D1 E2

Minggu 2622 - 26/06/2014

Tema:Selamat dan Ceria

2.19 Kaum, Negeri dan Agama

Mengenal kaum dan negeri-negeri di

1.1 Melihat dan mengecam apa yang dilihat

1.4 Membentuk isyarat dan kod dengan tepat

B1 D2 E1, B1 D2 E2

B2 D2 E1, B2 D2 E2

B3 D2 E1, B3 D2 E2

Page 9: RPT BIK THN. 1

Tajuk:Hari Kebangsaan

Malaysia dan menamakannya:

Cina, India, Melayu, Orang Asli, Serani

Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, Selangor, Terengganu, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan, Malaysia

2.1 Menyatakan dan melakukan apa yang diisyarat

2.5 Kemahiran dalam bentuk pola ayat bagi meningkatkan pemahaman dan penguasaan Bahasa Melayu

3.1 Menguasai kemahiran membina ayat kompleks

B4 D1 E1, B4 D1 E2,B4 D1 E3

B5 D1 E1, B5 D1 E2,B5 D1 E3

B6 D1 E1, B6 D1 E2

Minggu 2729/06 -

03/07/2014

Tema:Aman dan Makmur

Tajuk:Perayaan di Malaysia

2.20 Perayaan

Mengenal dan menamakan perayaan di Malaysia:

Deepavali, Hari Raya Puasa, Krismas, Tahun Baru Cina

1.3 Meniru pergerakan tangan yang dilakukan oleh guru atau rakan

1.4 Membentuk isyarat dan kod dengan tepat

2.2 Memperluaskan perbendaharaan kata secara umum

2.3 Membentuk frasa asas Bahasa Melayu dari isyarat atau kod

3.4 Bercerita dengan menggunakan ayat mudah secara isyarat atau lisan

3.5 Bercerita dengan menggunakan ayat-ayat kompleks secara isyarat atau lisan

B1 D2 E1, B1 D2 E2

B2 D2 E1, B2 D2 E2

B3 D2 E1, B3 D2 E2

B4 D1 E1, B4 D1 E2,B4 D1 E3

B5 D1 E1, B5 D1 E2,B5 D1 E3

B6 D1 E1, B6 D1 E2

Minggu 2806 - 10/07/2014

Tema:Aman dan Makmur

Tajuk:Kampung Datuk Ana

2.21 Haiwan

Mengenal dan menamakan pelbagai jenis haiwan:

ayam, ikan, kambing, kucing, lembu, monyet, tikus, ular

1.3 Meniru pergerakan tangan yang dilakukan oleh guru atau rakan

1.4 Membentuk isyarat dan kod dengan tepat

2.2 Memperluaskan perbendaharaan kata secara umum

2.3 Membentuk frasa asas Bahasa Melayu dari isyarat atau kod

3.4 Bercerita dengan menggunakan ayat mudah secara isyarat atau lisan

B1 D2 E1, B1 D2 E2

B2 D2 E1, B2 D2 E2

B3 D2 E1, B3 D2 E2

B4 D1 E1, B4 D1 E2,B4 D1 E3

B5 D1 E1, B5 D1 E2,B5 D1 E3

B6 D1 E1, B6 D1 E2

Page 10: RPT BIK THN. 1

3.5 Bercerita dengan menggunakan ayat-ayat kompleks secara isyarat atau lisan

Minggu 2913 - 17/07/2014

Tema:Aman dan Makmur

Tajuk:Buah-buahan dan Sayur-sayuran

2.22 Buah-buahan / Sayur-sayuran

Mengenal dan menamakan pelbagai jenis buah-buahan atau sayur-sayuran:

betik, ciku, durian, jambu, kelapa, limau, mangga, manggis, oren, pisang, rambutan, tembikai

cili, lobak, sawi

1.1 Melihat dan mengecam apa yang dilihat

1.4 Membentuk isyarat dan kod dengan tepat

2.2 Memperluaskan perbendaharaan kata secara umum

2.3 Membentuk frasa asas Bahasa Melayu dari isyarat atau kod

3.1 Menguasai kemahiran membina ayat kompleks

3.2 Berkomunikasi dengan menggunakan pola ayat yang mudah dan betul

B1 D2 E1, B1 D2 E2

B2 D2 E1, B2 D2 E2

B3 D2 E1, B3 D2 E2

B4 D1 E1, B4 D1 E2,B4 D1 E3

B5 D1 E1, B5 D1 E2,B5 D1 E3

B6 D1 E1, B6 D1 E2

Minggu 3020 - 24/07/2014

Tema:Aman dan Makmur

Tajuk:Tumbuh-tumbuhan

2.23 Tumbuh-tumbuhan

Mengenal dan menamakan jenis tumbuhan dan bahagian-bahagian tumbuhan:

akar, batang, buah, bunga, dahan, daun, pokok, ranting, rumput

1.2 Membezakan apa yang dilihat atau dirangsang

1.3 Meniru pergerakan tangan yang dilakukan oleh guru atau rakan

2.3 Membentuk frasa asas Bahasa Melayu dari isyarat atau kod

2.4 Memperkembangkan kemahiran membentuk frasa dan klausa

3.2 Berkomunikasi dengan menggunakan pola ayat yang mudah dan betul

B1 D2 E1, B1 D2 E2

B2 D2 E1, B2 D2 E2

B3 D2 E1, B3 D2 E2

B4 D1 E1, B4 D1 E2,B4 D1 E3

B5 D1 E1, B5 D1 E2,B5 D1 E3

B6 D1 E1, B6 D1 E2

Minggu 3125/07-

02/08/2014

CUTI HARI RAYA PUASA

Minggu 323 - 07/08/2014

B1 D2 E1, B1 D2 E2

B2 D2 E1, B2 D2 E2

Page 11: RPT BIK THN. 1

Tema:Sihat dan Ceria

Tajuk:Kenderaan

2.24 Kenderaan

Mengenal dan menamakan pelbagai jenis kenderaan:

bas, basikal, beca, kereta api, kereta, lori, motosikal, perahu, sampan, van

1.1 Melihat dan mengecam apa yang dilihat

1.3 Meniru pergerakan tangan yang dilakukan oleh guru atau rakan

2.3 Membentuk frasa asas Bahasa Melayu dari isyarat atau kod

2.5 Kemahiran dalam bentuk pola ayat bagi meningkatkan pemahaman dan penguasaan Bahasa Melayu

3.1 Menguasai kemahiran membina ayat kompleks

B3 D2 E1, B3 D2 E2

B4 D1 E1, B4 D1 E2,B4 D1 E3

B5 D1 E1, B5 D1 E2,B5 D1 E3

B6 D1 E1, B6 D1 E2

Minggu 3310- 14/08/2014

Tema:Sihat dan Ceria

Tajuk:Hari Jadi Ana

2.25 Perasaan

Memahami dan menyatakan perasaan yang ditunjukkan atau diluahkan:

gembira, malu, marah, perasaan, sayang, sedih, suka

1.3 Meniru pergerakan tangan yang dilakukan oleh guru atau rakan

1.4 Membentuk isyarat dan kod dengan tepat

2.1 Menyatakan dan melakukan apa yang diisyarat

2.3 Membentuk frasa asas Bahasa Melayu dari isyarat atau kod

3.1 Menguasai kemahiran membina ayat kompleks

B1 D2 E1, B1 D2 E2

B2 D2 E1, B2 D2 E2

B3 D2 E1, B3 D2 E2

B4 D1 E1, B4 D1 E2,B4 D1 E3

B5 D1 E1, B5 D1 E2,B5 D1 E3

B6 D1 E1, B6 D1 E2

Minggu 32 & 3305 - 16/08/2013

CUTI PERSEKOLAHAN PENGGAL KEDUA

Minggu 3417 - 21/08/2014

Tema:Sihat dan Ceria

Tajuk:Sukan dan Permainan

2.26 Sukan dan Permainan

Mengenalpasti, memahami, menamakan dan memperihalkan jenis sukan dan permainan:

badminton, bola jaring, bola sepak, congkak, hoki, renang, sukan, sukaneka

1.3 Meniru pergerakan tangan yang dilakukan oleh guru atau rakan

1.4 Membentuk isyarat dan kod dengan tepat

2.1 Menyatakan dan melakukan apa yang diisyarat

2.2 Memperluaskan perbendaharaan kata secara umum

2.3 Membentuk frasa asas Bahasa Melayu dari isyarat atau kod

B1 D2 E1, B1 D2 E2

B2 D2 E1, B2 D2 E2

B3 D2 E1, B3 D2 E2

B4 D1 E1, B4 D1 E2,B4 D1 E3

B5 D1 E1, B5 D1 E2,B5 D1 E3

Page 12: RPT BIK THN. 1

3.1 Menguasai kemahiran membina ayat kompleksB6 D1 E1, B6 D1 E2

Minggu 3524 - 28/08/2014

Tema:Sihat dan Ceria

Tajuk:Menjaga Kesihatan

2.27 Kesihatan dan Perubatan

Mengenalpasti, memahami, menamakan dan memperihalkan kesihatan dan perubatan:

batuk, darah, demam, doktor, hospital, jururawat, klinik, luka, sihat, ubat

1.2 Membezakan apa yang dilihat atau dirangsang

1.3 Meniru pergerakan tangan yang dilakukan oleh guru atau rakan

1.4 Membentuk isyarat dan kod dengan tepat

2.2 Memperluaskan perbendaharaan kata secara umum

2.4 Memperkembangkan kemahiran membentuk frasa dan klausa

3.2 Berkomunikasi dengan menggunakan pola ayat yang mudah dan betul

3.3 Mengisyarat/mengekod secara kreatif

B1 D2 E1, B1 D2 E2

B2 D2 E1, B2 D2 E2

B3 D2 E1, B3 D2 E2

B4 D1 E1, B4 D1 E2,B4 D1 E3

B5 D1 E1, B5 D1 E2,B5 D1 E3

B6 D1 E1, B6 D1 E2

Minggu 3601 - 04/09/2014

Tema:Sihat dan Ceria

Tajuk:Tamanku Indah

2.28 Arah

Memahami dan membezakan maksud perkataan-perkataan yang menunjukkan arah/lokasi:

atas, bawah, belakang, dalam, hadapan, luar, tepi

1.1 Melihat dan mengecam apa yang dilihat

1.4 Membentuk isyarat dan kod dengan tepat

2.2 Memperluaskan perbendaharaan kata secara umum

2.3 Membentuk frasa asas Bahasa Melayu dari isyarat atau kod

3.1 Menguasai kemahiran membina ayat kompleks

3.2 Berkomunikasi dengan menggunakan pola ayat yang mudah dan betul

B1 D2 E1, B1 D2 E2

B2 D2 E1, B2 D2 E2

B3 D2 E1, B3 D2 E2

B4 D1 E1, B4 D1 E2,B4 D1 E3

B5 D1 E1, B5 D1 E2,B5 D1 E3

B6 D1 E1, B6 D1 E2

Minggu 3707 – 11/09/2014

Tema:Sihat dan Ceria

2.29 Kata Bantu

Memahami dan menggunakan kata

1.1 Melihat dan mengecam apa yang dilihat

1.2 Membezakan apa yang dilihat atau dirangsang

B1 D2 E1, B1 D2 E2

B2 D2 E1, B2 D2 E2

B3 D2 E1, B3 D2 E2

Page 13: RPT BIK THN. 1

Tajuk:Latihan Sukan Sekolah

bantu dalam ayat:

akan, belum, sudah2.2 Memperluaskan perbendaharaan kata secara umum

2.4 Memperkembangkan kemahiran membentuk frasa dan klausa

3.2 Berkomunikasi dengan menggunakan pola ayat yang mudah dan betul

3.3 Mengisyarat/mengekod secara kreatif

B4 D1 E1, B4 D1 E2,B4 D1 E3

B5 D1 E1, B5 D1 E2,B5 D1 E3

B6 D1 E1, B6 D1 E2

Minggu 3812 - 20/09/2014

CUTI SEMPENA PERAYAAN TAHUN BARU CINA

Minggu 3922 - 25/09/2014

Tema:Patriotisme

Tajuk:Bercuti Bersama Keluarga

2.30 Alam Semula Jadi

Mengenalpasti dan menamakan pelbagai bentuk alam semulajadi:

air, angin, api, awan, batu, bukit, bulan, hutan, laut, matahari

1.2 Membezakan apa yang dilihat atau dirangsang

1.3 Meniru pergerakan tangan yang dilakukan oleh guru atau rakan

2.1 Menyatakan dan melakukan apa yang diisyarat

2.3 Membentuk frasa asas Bahasa Melayu dari isyarat atau kod

3.3 Mengisyarat/mengekod secara kreatif

3.4 Bercerita dengan menggunakan ayat mudah secara isyarat atau lisan

B1 D2 E1, B1 D2 E2

B2 D2 E1, B2 D2 E2

B3 D2 E1, B3 D2 E2

B4 D1 E1, B4 D1 E2,B4 D1 E3

B5 D1 E1, B5 D1 E2,B5 D1 E3

B6 D1 E1, B6 D1 E2

Minggu 4028/09 -

02/10/2014

Tema:Patriotisme

Tajuk:Jadual Kelas Ana

2.31 Pendidikan

Mengetahui mata pelajaran dan nama hari dalam seminggu:

Bahasa Inggeris, Bahasa Melayu, Dunia Muzik, Dunia Sains dan Teknologi, Dunia Seni Visual, Matematik, Pendidikan Islam, Pendidikan Jasmani, Pendidikan Kesihatan, Pendidikan Moral

1.1 Melihat dan mengecam apa yang dilihat

1.4 Membentuk isyarat dan kod dengan tepat

2.2 Memperluaskan perbendaharaan kata secara umum

2.3 Membentuk frasa asas Bahasa Melayu dari isyarat atau kod

3.1 Menguasai kemahiran membina ayat kompleks

3.4 Bercerita dengan menggunakan ayat mudah secara isyarat atau lisan

B1 D2 E1, B1 D2 E2

B2 D2 E1, B2 D2 E2

B3 D2 E1, B3 D2 E2

B4 D1 E1, B4 D1 E2,B4 D1 E3

B5 D1 E1, B5 D1 E2,B5 D1 E3

B6 D1 E1, B6 D1 E2

Page 14: RPT BIK THN. 1

Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu

Minggu 4105/09 -

9/10/2014

Tema:Patriotisme

Tajuk:Negaraku Tercinta

2.32 Kerajaan

Memahami dan menamakan sistem pentadbiran Kerajaan Malaysia:

Pegawai, Perdana Menteri, Raja, Sultan, Sultanah, Yang di-Pertuan Agong, Permaisuri

1.2 Membezakan apa yang dilihat atau dirangsang

1.4 Membentuk isyarat dan kod dengan tepat

2.1 Menyatakan dan melakukan apa yang diisyarat

2.4 Memperkembangkan kemahiran membentuk frasa dan klausa

3.2 Berkomunikasi dengan menggunakan pola ayat yang mudah dan betul

3.3 Mengisyarat/mengekod secara kreatif

3.6 Bercerita secara bebas secara isyarat atau lisan

B1 D2 E1, B1 D2 E2

B2 D2 E1, B2 D2 E2

B3 D2 E1, B3 D2 E2

B4 D1 E1, B4 D1 E2,B4 D1 E3

B5 D1 E1, B5 D1 E2,B5 D1 E3

B6 D1 E1, B6 D1 E2

Minggu 4212- 16/10/2014

Tema:Patriotisme

Tajuk:Hasil Bumi Kita

2.33 Galian

Mengenali dan menamakan beberapa jenis logam:

batu, tanah, pasir, besi, emas, perak

1.1 Melihat dan mengecam apa yang dilihat

1.3 Meniru pergerakan tangan yang dilakukan oleh guru atau rakan

2.5 Kemahiran dalam bentuk pola ayat bagi meningkatkan pemahaman dan penguasaan Bahasa Melayu

3.2 Berkomunikasi dengan menggunakan pola ayat yang mudah dan betul

3.5 Bercerita dengan menggunakan ayat-ayat kompleks secara isyarat atau lisan

B1 D2 E1, B1 D2 E2

B2 D2 E1, B2 D2 E2

B3 D2 E1, B3 D2 E2

B4 D1 E1, B4 D1 E2,B4 D1 E3

B5 D1 E1, B5 D1 E2,B5 D1 E3

B6 D1 E1, B6 D1 E2

Minggu 4219 – 23

/10/2014

Page 15: RPT BIK THN. 1

Tema:

Tajuk:

Minggu 43

Tema:

Tajuk:

Minggu 44

Tema:

Tajuk:

Minggu 45

Tema:

Tajuk:

Minggu 46

Tema:

Tajuk:

Minggu 21/11 - 31/12/2014

CUTI PERSEKOLAHAN AKHIR TAHUN