Rpt Matematik Thn

28
RANCANGAN TAHUNAN MATEMATIK ( TAHUN 3) 2015 SK (P) PUDU SATU, 55200 JALAN FOSS , KUALA LUMPUR. MINGGU/ TAJUK / STANDARD PEMBELAJARAN TARIKH STANDARD KANDUNGAN 1. NOMBOR BULAT i) Menamakan nilai nombor hingga 10 000 DALAM LINGKUNGAN a) Membaca sebarang nombor yang diberi dalam perkataan 10 000 b) Menyebut sebarang nombor yang diberi dalam bentuk angka 1 1.1 Menama dan menentukan c) Memadan angka dengan namanya dalam perkataan 5-9 JAN nilai nombor 2 ii) Menentukan nilai nombor hingga 10 000 12-16 JAN a) Menunjukkan kuantiti bagi nombor yang disebut dengan dengan menggunakan perwakilan objek, gambar, garis nombor dan abakus 4:1 b) Memadankan kumpulan objek dengan nombor. c) Menyusun kumpulan objek, kad gambar dan kad angka mengikut tertib menaik dan tertib menurun d) Membandingkan dua nombor dan menyebuut sebarang nombor nombor yang terletak di antaranya. e) Menyatakan nombor sebelum dan selepas bagi sesuatu nombor yang diberi 1.2 Menulis nombor i) Menulis sebarang nombor hingga 10 000 apabila diberi nombor itu dalam perkataan ii) Menulis dalam perkataan sebatang nombor hingga 10 000 yang diberi dalam angka. 1.3 Melengkapkan sebarang i) Membilang nombor dalam lingkungan 10 000 secara : rangkaian nombor a) seribu-seribu b) seratus-seratus c) sepuluh-sepuluh d) satu-satu, dua-dua, tiga-tiga hingga sembilan-sembilan

description

rpt

Transcript of Rpt Matematik Thn

Page 1: Rpt Matematik Thn

RANCANGAN TAHUNAN MATEMATIK ( TAHUN 3) 2015SK (P) PUDU SATU, 55200 JALAN FOSS , KUALA LUMPUR.

MINGGU/ TAJUK / STANDARD PEMBELAJARAN CATATANTARIKH STANDARD KANDUNGAN

1. NOMBOR BULAT i) Menamakan nilai nombor hingga 10 000 B1D1E1 m/s 9 DALAM LINGKUNGAN a) Membaca sebarang nombor yang diberi dalam perkataan 10 000 b) Menyebut sebarang nombor yang diberi dalam bentuk

angka1 1.1 Menama dan menentukan c) Memadan angka dengan namanya dalam perkataan

5-9 JAN nilai nombor

2 ii) Menentukan nilai nombor hingga 10 00012-16 JAN a) Menunjukkan kuantiti bagi nombor yang disebut dengan

dengan menggunakan perwakilan objek, gambar, garis nombor dan abakus 4:1b) Memadankan kumpulan objek dengan nombor.c) Menyusun kumpulan objek, kad gambar dan kad angka mengikut tertib menaik dan tertib menurund) Membandingkan dua nombor dan menyebuut sebarang nombor nombor yang terletak di antaranya.e) Menyatakan nombor sebelum dan selepas bagi sesuatu nombor yang diberi B1D2E1 m/s 9

1.2 Menulis nombor i) Menulis sebarang nombor hingga 10 000 apabila diberi nombor itu dalam perkataan

ii) Menulis dalam perkataan sebatang nombor hingga 10 000 yang diberi dalam angka. B2D1E1 m/s 10

1.3 Melengkapkan sebarang i) Membilang nombor dalam lingkungan 10 000 secara : rangkaian nombor a) seribu-seribu

b) seratus-seratusc) sepuluh-sepuluhd) satu-satu, dua-dua, tiga-tiga hingga sembilan-sembilan

Page 2: Rpt Matematik Thn

secara tertib menaik dan menurun.MINGGU TAJUK / STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

STANDARD KANDUNGAN3 ii) Melengkapkkan sebarang rangkaian nombor dalam

19-23 JAN lingkungan 10 000 secara :a) seribu-seribub) seratus-seratusc) sepuluh-sepuluhd) satu-satu, dua-dua, tiga-tiga hingga sembilan-sembilan secara tertib menaik dan menurun B1D1E1 m/s 9

1.4 Menentukan nilai tempat i) Menamakan nilai tempat bagi setiap digit dalam sebarang nombor hingga 10 000

ii) Menyatakan nilai digit bagi sebarang nombor hingga 10 000 B2D2E1 m/s 10

iii) Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor dengan menggunakan abakus 4:1

iv) Mencerakinkkan sebarang nombor dalam :a) sebutan ribu, ratus, puluh dan sa.b) bentuk panjang yang menunjukkan nilai setiap digit B2D2E2 m/s 10

1.5 Melengkapkan pola i) Menerangkan pola bagi satu urutan nombor yang diberi nombor

ii) Melengkapkan pelbagai pola nombor yang diberi

4 1.6 Membundarkan sebarang i) Membundarkan sebarang nombor hingga 10 000 kepada26-30 JAN nombor puluh, ratus dan ribu yang terdekat B3D2E1 m/s 14

ii) Mengenal pasti nombor yang mungkin diwakili oleh suatu nombor hingga 10 000 yang telah dibundarkan kepada puluh, ratus dan ribu terdekat.

1.7 Menganggar i) Memberi anggaran bilangan objek yang munasabah dengan :a) menyatakan kuantitib) menggunakan perkataan "lebih daripada" dan

Page 3: Rpt Matematik Thn

"kurang daripada" B3D3E1 m/s 14

MINGGU TAJUK / STANDARD PEMBELAJARAN CATATANSTANDARD KANDUNGAN

5 2. TAMBAH DALAM2-6 FEB LINGKUNGAN 10 000

2.1 Menambah sebarang i) Menambah sebarang dua nombor hingga empat digit dua nombor tanpa mengumpul semula

ii) Menambah sebarang dua nombor hingga empat digit dengan mengumpul semula dari :a) sa ke puluhb) puluh ke ratusc) ratus ke ribud) sa ke puluh, puluh ke ratus dan ratus ke ribu B3D1E1 m/s 12

iii) Menambah sebarang dua nombor dengan menggunakan abakus 4:1iv) Menambah sebarang dua nombor dengan pelbagai strategi pengiraan

6 & 7 2.2 Menambah sebarang i) Menambah sebarang tiga nombor hingga empat digit *CUTI TAHUN BARU CINA9-13 JAN tiga nombor tanpa mengumpul semula ( 19-20 FEB 2015

16-20 FEBii) Menambah sebarang tiga nombor hingga empat digit dengan mengumpul semula dari :a) sa ke puluhb) puluh ke ratusc) ratus ke ribud) sa ke puluh, puluh ke ratus dan ratus ke ribu

iii) Menambah sebarang tiga nombor dengan menggunakan abakus 4:1iv) Menambah sebarang tiga nombor dengan pelbagai strategi pengiraan

8 2.3 Menyelesaikan masalah i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah * UJIAN 1 ( 24-26 FEB )23-27 FEB tambah yang diberi

ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan B4D1E1 m/s 16

Page 4: Rpt Matematik Thn

penambahan hingga tiga nombor

MINGGU TAJUK / STANDARD PEMBELAJARAN CATATANSTANDARD KANDUNGAN

9 3. TOLAK DALAM2-6 MAC LINGKUNGAN 10 000

3.1 Menolak sebarang dua nombor i) Menolak sebarang dua nombor hingga empat digit tanpa mengumpul semula

ii) Menolak sebarang dua nombor hingga empat digit dengan mengumpul semula dari :a) puluh ke sab) ratus ke ribuc) ribu ke ratusd) puluh ke sa, ratus ke puluh dan ribu ke ratus

iii) Menolak sebarang dua nombor dengan menggunakan abakus 4:1iv) Menolak sebarang dua nombor dengan pelbagai strategi pengiraan

10 3.2 Menolak berturut-turut dua (i) Menolak berturut-turut dua nombor daripada sebarang nombor hingga 10 0009-13 MAC nombor daripada sebarang tanpa dan dengan mengumpul semula. B3D1E2 m/s 12

nombor. (ii) Menolak berturut-turut dua nombor daripada sebarang nombor hingga 10 000dengan menggunakan abakus 4:1.(iii) Menolak berturut-turut dua nombor dengan pelbagai strategi pengiraan

3.3 Menyelesaikan masalah tolak (i) Mereka cipta cerita berdasarkan ayat matematik tolak yang diberi.sebarang dua nombor. (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan penolakan dua nombor. B4D1E2 m/s 16

Page 5: Rpt Matematik Thn

MINGGU TAJUK / STANDARD PEMBELAJARAN CATATANSTANDARD KANDUNGAN

10 4. DARAB9-13 MAC 4.1 Menulis ayat matematik bagi (i) Membina dan menyebut kumpulan sama banyak menggunakan:

(a) objek,(b) gambar,(c) garis nombor.(ii) Menulis ayat matematik tambah berulang:(a) tiga-tiga,(b) enam-enam,(c) tujuh-tujuh,(d) lapan-lapan,(e) sembilan-sembilan.(iii) Menulis ayat matematik darab apabila diberi kumpulan tiga-tiga, enam-enam,tujuh-tujuh, lapan-lapan dan sembilan-sembilan berbantukan:(a) objek,(b) gambar,(c) garis nombor.(iv) Menulis operasi darab yang sama jawapannya dengan operasi darab yang diberidengan mengubah susunan nombor yang didarabkan.

14-22 MAC CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

11 4.2 Melengkapkan ayat matematik (i) Membina sifir tiga, enam, tujuh, lapan, sembilan, 100 dan 1000 dengan23-27 MAC darab. berpandukan:

(a) objek,(b) gambar,(c) garis nombor.(ii) Melengkapkan ayat matematik darab yang melibatkan sifir tiga, enam, tujuh, lapan,sembilan, 100 dan 1000.

12 4.3 Menyatakan operasi darab (i) Menyatakan secara spontan sifir tiga, enam, tujuh, lapan, sembilan, 100 dan 100030-3 APRIL secara spontan. mengikut:

(a) tertib menaik,(b) rawak,

Page 6: Rpt Matematik Thn

(c) salah satu daripada dua nombor yang didarab untuk memberi hasil darabtertentu. B3D1E3 m/s 12(ii) Menunjukkan hasil darab dengan menggunakan abakus 4:1.

MINGGU TAJUK / STANDARD PEMBELAJARAN CATATANSTANDARD KANDUNGAN

13 4.4 Mendarab dua nombor. (i) Mendarab sebarang dua nombor, dua digit dan satu digit:6-10 APRIL (a) tanpa mengumpul semula,

(b) dengan mengumpul semula.(ii) Mendarab sebarang dua nombor, tiga digit dan satu digit:(a) tanpa mengumpul semula,(b) dengan mengumpul semula.(iii) Mendarab sebarang nombor hingga tiga digit, dengan 10, 100 dan 1000, hasildarab tidak lebih 10 000. B3D1E4 m/s 12(iv) Mendarab sebarang dua nombor dengan pelbagai strategi pengiraan.

14 4.5 Menyelesaikan masalah harian. (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik darab yang diberi. * MINGGU AKADEMIK13-17 APRIL (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan pendaraban dua nombor. B4D1E2 m/s 16

15 5. BAHAGI20-24 APRIL 5.1 Menulis ayat matematik bagi (i) Mengelaskan kepada kumpulan tiga-tiga, enam-enam, tujuh-tujuh, lapan-lapan,

operasi bahagi. dan sembilan-sembilan dengan menyatakan kumpulan yang diperoleh denganmenggunakan:(a) objek,(b) gambar.(ii) Menulis ayat matematik berdasarkan aktiviti:(a) pengumpulan,(b) pengongsian,(c) tolak berturut-turut,(d) songsangan operasi darab.

16 5.2 Melengkap ayat matematik (i) Melengkapkan ayat matematik yang melibatkan pembahagian dengan tiga, enam,27-1 MEI bahagi. tujuh, lapan, dan sembilan berpandukan:

(a) objek,(b) gambar,(c) garis nombor.(ii) Melengkapkan ayat matematik bahagi yang melibatkan sifir tiga, enam, tujuh,lapan, sembilan, 100 dan 1000.

Page 7: Rpt Matematik Thn

MINGGU TAJUK / STANDARD PEMBELAJARAN CATATANSTANDARD KANDUNGAN

17 5.3 Menyatakan operasi bahagi (i) Menyatakan operasi bahagi secara spontan dengan tiga, enam, tujuh, lapan,4-8 MEI secara spontan. sembilan, 100 dan 1000 mengikut:

(a) tertib menaik,(b) rawak,(c) salah satu daripada dua nombor yang dibahagi untuk memberi hasil bahagitertentu. B3D1E5 m/s 12(ii) Membahagi dengan menggunakan abakus 4:1.

18 * UJIAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 201511-15 MEI

19 5.4 Membahagi dua nombor. (i) Membahagi sebarang dua nombor, dua digit dengan satu digit:18-22 MEI (a) tanpa baki,

(b) berbaki.(ii) Membahagi sebarang nombor hingga 10 000 dengan satu digit:(a) tanpa baki,(b) berbaki.(iii) Membahagi sebarang nombor hingga 10 000 dengan 10, 100 dan 1000. B3D1E6 m/s 13(iv) Membahagi sebarang dua nombor dengan pelbagai strategi pengiraan.

20 5.5 Menyelesaikan masalah harian. (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik bahagi yang diberi.25-29 MEI (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan pembahagian dua nombor. B4D1E4 m/s 16

30 MEI-14 JUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN

6. PECAHAN

6.1 Menamakan pecahan wajar. (i) Mengenal dan menentukan pecahan wajar, penyebutnya hingga 10. B2D3E121 (ii) Mengenal dan menentukan pecahan sebagai sebahagian daripada satu kumpulan

15-19 JUN menggunakan: B2D3E2 (a) objek,

Page 8: Rpt Matematik Thn

(b) gambar.(iii) Menyatakan pecahan setara bagi pecahan wajar yang penyebutnya hingga 10. B2D4E1(iv) Menukar pecahan wajar kepada bentuk termudah, penyebutnya hingga 10. B3D4E2

MINGGU TAJUK / STANDARD PEMBELAJARAN CATATANSTANDARD KANDUNGAN

7. PERPULUHAN

7.1 Mengenal perpuluhan hingga (i) Menamakan pecahan perseratus. B2D4E1dua tempat perpuluhan. (ii) Menukar pecahan perseratus kepada perpuluhan. B3D5E1

22 (iii) Menyebut sifar perpuluhan sifar satu hingga sifar perpuluhan sembilan sembilan22-26 JUN dengan betul.

(iv) Melorek gambarajah mengikut perpuluhan yang diberi.

7.2 Menulis perpuluhan. (i) Menulis sifar perpuluhan sifar satu hingga sifar perpuluhan sembilan sembilan B2D4E2 / apabila disebut, dan mengikut lorekan pada gambarajah. B3D5E2

7.3 Membandingkan nilai (i) Membandingkan nilai perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan, dengan B3D5E3perpuluhan. berpandukan petak seratus, garis nombor dan gambarajah.8. PERATUS

8.1 Mengenal peratus. (i) Menama dan menyebut peratus.23 (ii) Mengenal simbol peratus. B1D3E1

(iii) Menukar pecahan perseratus kepada peratus.29-3 JULAI (iv) Melorek petak seratus mengikut peratus yang diberi .

8.2 Menulis peratus. (i) Menulis satu hingga seratus peratus mengikut sebutan dan lorekan petak seratus. B2D5E19. WANG

9.1 Menentukan nilai wang hingga (i) Menyatakan gabungan beberapa keping wang yang memberikan B2D6E1RM1,000.00 jumlah nilai yang tertentu hingga RM1000.

(ii) Mewakilkan nilai wang dengan menggunakan abakus 4:1.

Page 9: Rpt Matematik Thn

9.2 Menambah nilai wang. (i) Menambah dua nilai wang yang melibatkan: B3D1E7 (a) ringgit, (b) ringgit dan sen, dan jumlahnya tidak melebihi RM1000.(ii) Menambah tiga nilai wang yang melibatkan: (a) ringgit, (b) ringgit dan sen, dan jumlahnya tidak melebihi RM1000.

MINGGU TAJUK / STANDARD PEMBELAJARAN CATATANSTANDARD KANDUNGAN

9.3 Menolak nilai wang. (i) Menolak sebarang nilai wang hingga RM1000 yang melibatkan: B3D1E824 (a) ringgit,

6-10 JULAI (b) ringgit dan sen.(ii) Menolak berturut-turut dua nilai wang daripada sebarang nilai wang hingga RM1000 yang melibatkan: (a) ringgit, (b) ringgit dan sen.

9.4 Mendarab nilai wang. (i) Mendarab nilai wang dengan nombor satu digit yang melibatkan: B3D1E9 (a) ringgit, (b) ringgit dan sen, dan hasil darabnya dalam lingkungan RM1000.

25 9.5 Membahagi nilai wang. (i) Membahagi nilai wang dengan nombor satu digit dalam lingkungan RM1000 yan B3D1E1013-17 JULAI melibatkan:

a) ringgit, b) ringgit dan sen.

9.6. Menyelesaikan masalah harian(ii) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah, tolak, darab dan bahagi yang26 yang melibatkan wang. melibatkan wang.

(iii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah, tolak, darab B4D1E520-24 JULAI dan bahagi yang berkaitan dengan wang.

10. MASA DAN WAKTU

10.1 Menyatakan waktu dalam jam(i) Menyatakan waktu dalam jam dan minit.

Page 10: Rpt Matematik Thn

dan minit. (ii) Membaca dan merekod waktu semasa, sebelum dan selepas bagi sesuatu aktiviti(iii) Membina jadual aktiviti harian.

10.2 Mengenali kalender. (i) Membaca dan memahami kalendar. B2D7E2

10.3 Menyatakan perkaitan dalam (i) Menyatakan perkaitan antara unit masa melibatkan: B2D7E1 waktu. (a) minit dengan saat,

(b) minggu dengan hari, (c) bulan dengan tahun.

MINGGU TAJUK / STANDARD PEMBELAJARAN CATATANSTANDARD KANDUNGAN

10.4 Menambah masa. (i) Menambah hingga tiga masa melibatkan: B3D1E1127 (a) jam dengan jam,

(b) minit dengan minit,27-31 JULAI (c) jam dan minit,

(d) minit dan saat.10.5 Menolak masa. (i) Menolak masa melibatkan: B3D1E12

(a) jam dengan jam, (b) minit dengan minit, (c) jam dan minit, (d) minit dan saat.

10.6 Mendarab masa. (i) Mendarab masa melibatkan B3D1E1328 (a) jam,

3-7 OGOS (b) minit, * UJIAN 2 -4-6 OGOS dengan nombor satu digit.

10.7 Membahagi masa. (i) Membahagi masa melibatkan (a) jam, (b) minit, dengan nombor satu digit.

10.8 Menyelesaikan masalah harian(i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah, tolak, darab, dan bahagi yang29 melibatkan masa dan waktu.

10-14 OGOS (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah, tolak, darab, B4D1E6 dan bahagi berkaitan dengan masa dan waktu.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

Page 11: Rpt Matematik Thn

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

11. PANJANG30 11.1 Menukar unit panjang. (i) Menukar unit melibatkan meter dan sentimeter. B2D7E1

17-21 OGOS11.2 Menambah panjang. (i) Menambah hingga tiga ukuran panjang yang melibatkan: B3D1E11

(a) meter, (b) sentimeter, (c) meter dan sentimeter.

11.3 Menolak panjang. (i) Menolak panjang yang melibatkan: B3D1E12 (a) meter, (b) sentimeter, (c) meter dan sentimeter.

MINGGU TAJUK / STANDARD PEMBELAJARAN CATATANSTANDARD KANDUNGAN

11.4 Mendarab panjang. (i) Mendarab panjang yang melibatkan:31 (a) meter,

24-28 OGOS (b) sentimeter, (c) meter dan sentimeter, dengan nombor satu digit.

B3D1E1311.5 Membahagi panjang. (i) Membahagi panjang yang melibatkan:

(a) meter, (b) sentimeter (c) meter dan sentimeter, dengan nombor satu digit.

11.6 Menyelesaikan masalah haria (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah, tolak, darab, dan bahagi yang32 yang melibatkan panjang. melibatkan panjang.

31-4 SEPT (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah, tolak, darab, B4D1E6 dan bahagi yang berkaitan dengan panjang.

12. JISIM

12.1 Menukar unit jisim. (i) Menukar unit melibatkan kilogram dan gram.

12.2 Menambah jisim (i) Menambah hingga tiga jisim yang melibatkan: B3D1E1133 (a) kilogram,

Page 12: Rpt Matematik Thn

7-11 SEPT (b) gram, (c) kilogram dan gram.

12.3 Menolak jisim. (i) Menolak jisim yang melibatkan: B3D1E12 (a) kilogram, (b) gram, (c) kilogram dan gram.

MINGGU TAJUK / STANDARD PEMBELAJARAN CATATANSTANDARD KANDUNGAN

12.4 Mendarab jisim. (i) Mendarab jisim yang melibatkan:34 (a) kilogram,

14-18 SEPT (b) gram, (c) kilogram dan gram, dengan nombor satu digit. B3D1E13

12.5 Membahagi jisim. (i) Membahagi jisim yang melibatkan: (a) kilogram, (b) gram, (c) kilogram dan gram, dengan nombor satu digit.

19-27 SEPT * CUTI PERTENGAHAN PENGGAL

12.6 Menyelesaikan masalah haria (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah, tolak, darab, dan bahagi yang35 yang melibatkan jisim. melibatkan jisim.

28-2 OKT (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah, tolak, darab, B4D1E6 dan bahagi yang berkaitan dengan jisim.

13. ISIPADU CECAIR

13.1 Menukar unit liter dan mililiter.(i) Menukar unit melibatkan liter dan mililiter.

13.2 Menambah isi padu cecair. (i) Menambah hingga tiga isi padu cecair melibatkan: B3D1E11

Page 13: Rpt Matematik Thn

36 (a) liter,5-9 OKT (b) mililiter,

(c) liter dan mililiter.

13.3 Menolak isi padu cecair. (i) Menolak isi padu cecair yang melibatkan: B3D1E12 (a) liter, (b) mililiter, (c) liter dan mililiter.

MINGGU TAJUK / STANDARD PEMBELAJARAN CATATANSTANDARD KANDUNGAN

13.4 Mendarab isi padu cecair. (i) Mendarab isi padu cecair yang melibatkan:37 (a) liter,

12-16 OKT (b) mililiter, (c) liter dan mililiter, dengan nombor satu digit.

B2D1E1313.5 Membahagi isi padu cecair. (i) Membahagi isi padu cecair yang melibatkan:

(a) liter, (b) mililiter (c) liter dan mililiter, dengan nombor satu digit.

13.6 Menyelesaikan masalah haria (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah, tolak, darab, dan bahagi yang38 yang melibatkan isi padu cecair. melibatkan isi padu cecair.

19-23 OKT (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah, tolak, darab, B4D1E6 dan bahagi yang berkaitan dengan isi padu cecair.

39 * PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN26-30 OKT

14. RUANG40 14.1 Mengenal pelbagai jenis prism(i) Mengenal jenis prisma segiempat sama, prisma segiempat tepat dan prisma B1D4E1

2-6 NOV segitiga.

Page 14: Rpt Matematik Thn

(ii) Melabelkan dan mencirikan bahagian-bahagian prisma: permukaan, tapak, bucu dan sisi.

14.2 Membandingkan prisma dan (i) Membandingkan prisma dengan bukan prisma berdasarkan ciri-cirinya.bukan prisma.

41 14.3 Mengenal bentuk dua dimensi.(i) Mengenal pasti bentuk separuh bulatan dan bentuk poligon sekata: B2D8E19-13 NOV pentagon, heksagon, heptagon dan oktagon.

(ii) Menghasilkan corak berasaskan bentuk separuh bulatan dan bentuk poligon sekata

14.4 Mengenal pasti paksi simetri. (i) Mengenal pasti dan melukis paksi simetri bagi bentuk dua dimensi. B3D7E115. PERWAKILAN DATA

4216 -20 NOV 15.1 Mengumpul, mengelas dan (i) Mengumpul data berdasarkan situasi harian. B3D8E1

menyusun data. (ii) Mengelas dan menyusun data menggunakan jadual.

21 NOV - CUTI AKHIR TAHUN4-Jan-16