RPT BIK THN. 2

21
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA ISYARAT KOMUNIKASI TAHUN 2 MINGGU & TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN Minggu 1 Tema: Psikomotor Tajuk: Ikut Saya 1.1 Koordinasi Mata - Mata mengikut pergerakan objek ke kiri- kanan dan atas bawah - Mengikut pergerakan tangan dan jari ke semua arah 1.2 Aktiviti Kelembutan - Membentuk menggunakan doh - Membentuk menggunakan plastisin - Memerah span (kering/basah) 1.3 Aktiviti Bebas - Bermain dengan pasir - Bermain dengan air/sabun - Melakar di udara 1.1 Melihat dan mengecam apa yang dilihat 1.2 Membezakan apa yang dilihat atau dirangsang 1.3 Meniru pergerakan tangan yang dilakukan 2.1 Menyatakan dan melakukan apa yang diisyarat B1 D1 E1 B1 D1 E2 B2 D1 E1 B2 D1 E2 B3 D1 E1 Minggu 2 Tema: Psikomotor Tajuk: Ikut Saya 1.4 Koordinasi Mata- Tangan Mata mengikut pergerakan tangan sendiri dari arah 1.1 Melihat dan mengecam apa yang dilihat 1.2 Membezakan apa yang dilihat atau dirangsang B1 D1 E1 B1 D1 E2 B2 D1 E1 B2 D1 E2 B3 D1 E1

description

Rancangan Tahunan

Transcript of RPT BIK THN. 2

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA ISYARAT KOMUNIKASI TAHUN 2

MINGGU &TEMA/TAJUKSTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANCATATAN

Minggu 1

Tema:Psikomotor

Tajuk:Ikut Saya

1.1 Koordinasi Mata- Mata mengikut pergerakan objek ke kiri-kanan dan atas bawah- Mengikut pergerakan tangan dan jari ke semua arah

1.2 Aktiviti Kelembutan- Membentuk menggunakan doh- Membentuk menggunakan plastisin- Memerah span (kering/basah)

1.3 Aktiviti Bebas- Bermain dengan pasir- Bermain dengan air/sabun- Melakar di udara

1.1 Melihat dan mengecam apa yang dilihat

1.2 Membezakan apa yang dilihat atau dirangsang

1.3 Meniru pergerakan tangan yang dilakukan

2.1 Menyatakan dan melakukan apa yang diisyaratB1 D1 E1B1 D1 E2

B2 D1 E1B2 D1 E2

B3 D1 E1

Minggu 2

Tema:Psikomotor

Tajuk:Ikut Saya

1.4 Koordinasi Mata-TanganMata mengikut pergerakan tangan sendiri dari arah kiri-kanan, atas-bawah dan rawak

1.5 Aktiviti Kelembutan- Membentuk menggunakan doh/plastisin mengikut corak dan bentuk- Masukkan air ke dalam botol dengan menggunakan span

1.3 Aktiviti Bebas

1.1 Melihat dan mengecam apa yang dilihat

1.2 Membezakan apa yang dilihat atau dirangsang

1.3 Meniru pergerakan tangan yang dilakukan oleh guru atau rakan

2.1 Menyatakan dan melakukan apa yang diisyaratB1 D1 E1B1 D1 E2

B2 D1 E1B2 D1 E2

B3 D1 E1

Minggu 3

Tema:Kemahiran Mengenal Huruf

Tajuk:Kenali Saya

2.1 Huruf

Kemahiran mengenal huruf- Vokal- Konsonan- Turutan abjad a hingga z

1.1 Melihat dan mengecam apa yang dilihat

1.2 Membezakan apa yang dilihat atau dirangsang

1.4 Membentuk isyarat atau kod dengan tepat

2.1 Menyatakan dan melakukan apa yang diisyarat

2.2 Memperluaskan perbendaharaan kata secara umum

B1 D2 E1, B1 D2 E2

B2 D2 E1, B2 D2 E2

B3 D2 E1, B3 D2 E2

B4 D1 E1, B4 D1 E2,B4 D1 E3

B5 D1 E1, B5 D1 E2,B5 D1 E3

B6 D1 E1, B6 D1 E2

Minggu 4

Tema:Kemahiran Mengenal Angka

Tajuk:Bijak Nombor

2.2 Angka

Kemahiran mengenal angka- Mengenal angka 1 hingga 1000

1.2 Membezakan apa yang dilihat atau dirangsang

1.3 Meniru pergerakan tangan yang dilakukan oleh guru atau rakan

2.1 Menyatakan dan melakukan apa yang diisyarat

2.2 Memperluaskan perbendaharaan kata secara umum

3.6 Bercerita secara bebas secara isyarat atau lisan

B1 D2 E1, B1 D2 E2

B2 D2 E1, B2 D2 E2

B3 D2 E1, B3 D2 E2

B4 D1 E1, B4 D1 E2,B4 D1 E3

B5 D1 E1, B5 D1 E2,B5 D1 E3

B6 D1 E1, B6 D1 E2

Minggu 5

Tema:Kata Tanya

Tajuk:Kantin Sekolah Kami

2.3 Kata Tanya

Membaca, mengisyarat dan menguasai katatanya:

Apakah, Bagaimanakah, Berapakah, Bilakah, Di manakah, Mengapakah, Siapakah

1.2 Membezakan apa yang dilihat atau dirangsang

1.3 Meniru pergerakan tangan yang dilakukan oleh guru atau rakan

2.1 Menyatakan dan melakukan apa yang diisyarat

2.2 Memperluaskan perbendaharaan kata secara umum

3.6 Bercerita secara bebas secara isyarat atau lisan

B1 D2 E1, B1 D2 E2

B2 D2 E1, B2 D2 E2

B3 D2 E1, B3 D2 E2

B4 D1 E1, B4 D1 E2,B4 D1 E3

B5 D1 E1, B5 D1 E2,B5 D1 E3

B6 D1 E1, B6 D1 E2

Minggu 6

Tema:Ucapan Bertatasusila

Tajuk:Hari Lahir Aiman

2.4 Ucapan Bertatasusila

Menguasai dan memberi respon mengguna ucapan bertatasusila yang sesuai:

Apa khabar, Assalamualaikum, Helo, Khabar baik, Selamat hari lahir, Selamat jalan, Selamat tinggal, Tahniah, Waalaikumusalam

1.3 Meniru pergerakan tangan yang dilakukan oleh guru atau rakan

1.4 Membentuk isyarat atau kod dengan tepat

2.3 Membentuk frasa asas Bahasa Melayu dari isyarat atau kod

2.4 Memperkembangkan kemahiran membentuk frasa dan klausa

3.2 Berkomunikasi dengan menggunakan pola ayat yang mudah dan betul

3.5 Bercerita dengan menggunakan ayat-ayat kompleks secara isyarat atau lisan

B1 D2 E1, B1 D2 E2

B2 D2 E1, B2 D2 E2

B3 D2 E1, B3 D2 E2

B4 D1 E1, B4 D1 E2,B4 D1 E3

B5 D1 E1, B5 D1 E2,B5 D1 E3

B6 D1 E1, B6 D1 E2

Minggu 7

Tema:Keluarga Kembangan

Tajuk:Keluargaku Sayang

2.5 Keluarga (kembangan)

Mengenalpasti dan menyatakan perhubungan dalam keluarga asas dan kembangan:

bapa saudara, datuk, emak saudara, nenek

1.2 Membezakan apa yang dilihat atau dirangsang

1.3 Meniru pergerakan tangan yang dilakukan oleh guru atau rakan

2.1 Menyatakan dan melakukan apa yang diisyarat

2.3 Membentuk frasa asas Bahasa Melayu dari isyarat atau kod

3.3 Mengisyarat/mengekod secara kreatif

3.4 Bercerita dengan menggunakan ayat mudah secara isyarat atau lisan

B1 D2 E1, B1 D2 E2

B2 D2 E1, B2 D2 E2

B3 D2 E1, B3 D2 E2

B4 D1 E1, B4 D1 E2,B4 D1 E3

B5 D1 E1, B5 D1 E2,B5 D1 E3

B6 D1 E1, B6 D1 E2

Minggu 8

Tema:Kata Ganti Nama

Tajuk:Perkelahan Keluarga Aiman

2.6 Kata Ganti Nama

Mengenal dan memahami maksud penggunaan kata ganti nama:dia, kami, kamu, kita, mereka

1.2 Membezakan apa yang dilihat atau dirangsang

1.4 Membentuk isyarat atau kod dengan tepat

2.2 Memperluaskan perbendaharaan kata secara umum

2.4 Memperkembangkan kemahiran membentuk frasa dan klausa

3.1 Menguasai kemahiran membina ayat kompleks

3.2 Berkomunikasi dengan menggunakan pola ayat yang mudah dan betul

B1 D2 E1, B1 D2 E2

B2 D2 E1, B2 D2 E2

B3 D2 E1, B3 D2 E2

B4 D1 E1, B4 D1 E2,B4 D1 E3

B5 D1 E1, B5 D1 E2,B5 D1 E3

B6 D1 E1, B6 D1 E2

Minggu 9

Tema:Hari dan Masa

Tajuk:Hari dan Masa

2.7 Hari dan Masa

Mengenal dan menyatakan nama bulan dalam setahun mengikut urutan dan perbezaan masa:

Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember

malam, pagi, petang, tengah hari

1.1 Melihat dan mengecam apa yang dilihat

1.4 Membentuk isyarat atau kod dengan tepat

2.3 Membentuk frasa asas Bahasa Melayu dari isyarat atau kod

2.4 Memperkembangkan kemahiran membentuk frasa dan klausa

3.2 Berkomunikasi dengan menggunakan pola ayat yang mudah dan betul

3.3 Mengisyarat/mengekod secara kreatif

B1 D2 E1, B1 D2 E2

B2 D2 E1, B2 D2 E2

B3 D2 E1, B3 D2 E2

B4 D1 E1, B4 D1 E2,B4 D1 E3

B5 D1 E1, B5 D1 E2,B5 D1 E3

B6 D1 E1, B6 D1 E2

Cuti pertengahan penggal 13/3/2015 hingga 21/3/2015

Minggu 10

Tema:Pekerjaan

Tajuk:Pekerjaan

2.8 Pekerjaan

Mengenalpasti dan menamakan jenis-jenis pekerjaan:

ahli bomba, pegawai, pengurus, peniaga, polis, posmen, tukang gunting, tukang kasut

1.3 Meniru pergerakan tangan yang dilakukan oleh guru atau rakan

1.4 Membentuk isyarat dan kod dengan tepat

2.2 Memperluaskan perbendaharaan kata secara umum

2.3 Membentuk frasa asas Bahasa Melayu dari isyarat atau kod

3.4 Bercerita dengan menggunakan ayat mudah secara isyarat atau lisan

3.5 Bercerita dengan menggunakan ayat-ayat kompleks secara isyarat atau lisan

B1 D2 E1, B1 D2 E2

B2 D2 E1, B2 D2 E2

B3 D2 E1, B3 D2 E2

B4 D1 E1, B4 D1 E2,B4 D1 E3

B5 D1 E1, B5 D1 E2,B5 D1 E3

B6 D1 E1, B6 D1 E2

Minggu 11

Tema:Persekitaran Sekolah

Tajuk:Sekolah Kami

2.9 Persekitaran Sekolah

Mengenalpasti dan menyatakan perbezaaan kemudahan di persekitaran sekolah:

asrama, bendera, dewan, gunting, jadual waktu, komputer riba, makmal komputer, monitor, padang sekolah, pagar, papan kekunci, papan kenyataan, pejabat, pen, pencetak, pondok bacaan, Pusat Sumber, tetikus, tingkap, Unit Pemprosesan Pusat

1.1 Melihat dan mengecam apa yang dilihat

1.4 Membentuk isyarat dan kod dengan tepat

2.1 Menyatakan dan melakukan apa yang diisyarat

2.2 Memperluaskan perbendaharaan kata secara umum

2.3 Membentuk frasa asas Bahasa Melayu dari isyarat atau kod

3.5 Bercerita dengan menggunakan ayat-ayat kompleks secara isyarat atau lisan

B1 D2 E1, B1 D2 E2

B2 D2 E1, B2 D2 E2

B3 D2 E1, B3 D2 E2

B4 D1 E1, B4 D1 E2,B4 D1 E3

B5 D1 E1, B5 D1 E2,B5 D1 E3

B6 D1 E1, B6 D1 E2

Minggu 12

Tema:Persekitaran Rumah

Tajuk:Rumahku

2.10 Persekitaran Rumah

Mengenalpasti dan menyatakan perbezaan kemudahan di persekitaran rumah:

bilik mandi, bilik tidur, cerek, dapur, katil, kuali, langsir, pendingin hawa, periuk, peti sejuk, pisau, radio, ruang tamu, tikar, tilam

1.1 Melihat dan mengecam apa yang dilihat

1.4 Membentuk isyarat dan kod dengan tepat

2.3 Membentuk frasa asas Bahasa Melayu dari isyarat atau kod

2.4 Memperkembangkan kemahiran membentuk frasa dan klausa

3.2 Berkomunikasi dengan menggunakan pola ayat yang mudah dan betul

3.3 Mengisyarat/mengekod secara kreatif

B1 D2 E1, B1 D2 E2

B2 D2 E1, B2 D2 E2

B3 D2 E1, B3 D2 E2

B4 D1 E1, B4 D1 E2,B4 D1 E3

B5 D1 E1, B5 D1 E2,B5 D1 E3

B6 D1 E1, B6 D1 E2

Minggu 13

Tema:Persekitaran Lain

Tajuk:Persekitaranku

2.11 Persekitaran Lain

Mengenalpasti dan menyatakan perbezaan persekitaran luar rumah:

bank, hospital, hotel, istana, lapangan terbang, lebuh raya, pasar raya, restoran, stadium

1.3 Meniru pergerakan tangan yang dilakukan oleh guru atau rakan

1.4 Membentuk isyarat dan kod dengan tepat

2.2 Memperluaskan perbendaharaan kata secara umum

2.3 Membentuk frasa asas Bahasa Melayu dari isyarat atau kod

3.4 Bercerita dengan menggunakan ayat mudah secara isyarat atau lisan

3.5 Bercerita dengan menggunakan ayat-ayat kompleks secara isyarat atau lisan

B1 D2 E1, B1 D2 E2

B2 D2 E1, B2 D2 E2

B3 D2 E1, B3 D2 E2

B4 D1 E1, B4 D1 E2,B4 D1 E3

B5 D1 E1, B5 D1 E2,B5 D1 E3

B6 D1 E1, B6 D1 E2

Minggu 14

Tema:Kata Kerja

Tajuk:Sekolahku, Rumahku

2.12 Kata Kerja

Memahami dan mengaplikasikan kata kerja dalam komunikasi harian:

ajar, bangun, belajar, berbaris, berjalan, garis, gosok, kejar, ketawa, ketuk, lari, lompat, lukis, mandi, masak, mencuci, menonton, pakai, sapu, sarapan, senyum, tidur

1.2 Membezakan apa yang dilihat atau dirangsang

1.3 Meniru pergerakan tangan yang dilakukan oleh guru atau rakan

1.4 Membentuk isyarat dan kod dengan tepat

2.1 Menyatakan dan melakukan apa yang diisyarat

2.2 Memperluaskan perbendaharaan kata secara umum

3.2 Berkomunikasi dengan menggunakan pola ayat yang mudah dan betul

B1 D2 E1, B1 D2 E2

B2 D2 E1, B2 D2 E2

B3 D2 E1, B3 D2 E2

B4 D1 E1, B4 D1 E2,B4 D1 E3

B5 D1 E1, B5 D1 E2,B5 D1 E3

B6 D1 E1, B6 D1 E2

Minggu 15

Tema:Makanan dan Minuman

Tajuk:Makanan Kegemaran

2.13 Makanan dan Minuman

Mengenalpasti dan menamakan jenis makanan dan minuman:

aiskrim, buah, burger, coklat, daging, gula-gula, jus, karipap, ketupat, mihun, milo, nasi ayam, rendang, sandwic, sayur, sosej, sup, telur

1.1 Melihat dan mengecam apa yang dilihat

1.4 Membentuk isyarat dan kod dengan tepat

2.1 Menyatakan dan melakukan apa yang diisyarat

2.5 Kemahiran dalam bentuk pola ayat bagi meningkatkan pemahaman dan penguasaan Bahasa Melayu

3.1 Menguasai kemahiran membina ayat kompleks

B1 D2 E1, B1 D2 E2

B2 D2 E1, B2 D2 E2

B3 D2 E1, B3 D2 E2

B4 D1 E1, B4 D1 E2,B4 D1 E3

B5 D1 E1, B5 D1 E2,B5 D1 E3

B6 D1 E1, B6 D1 E2

Minggu 16

Tema:Warna

Tajuk:Warna Ceriakan Hidupku

2.14 Warna

Mengenalpasti dan menamakan warna:

biru, hijau, hitam, jingga, kelabu, kuning, merah jambu, merah, perang, putih, ungu

1.2 Membezakan apa yang dilihat atau dirangsang

1.3 Meniru pergerakan tangan yang dilakukan oleh guru atau rakan

2.1 Menyatakan dan melakukan apa yang diisyarat

2.2 Memperluaskan perbendaharaan kata secara umum

3.6 Bercerita secara bebas secara isyarat atau lisan

B1 D2 E1, B1 D2 E2

B2 D2 E1, B2 D2 E2

B3 D2 E1, B3 D2 E2

B4 D1 E1, B4 D1 E2,B4 D1 E3

B5 D1 E1, B5 D1 E2,B5 D1 E3

B6 D1 E1, B6 D1 E2

Minggu 17

Tema:Ukuran

Tajuk:Kenali Ukuran

2.15 Ukuran

Mengenal peralatan, memahami dan menyatakan unit ukuran:

gram, jam, kilogram, masa, minit, alat penimbang, saat

1.2 Membezakan apa yang dilihat atau dirangsang

1.3 Meniru pergerakan tangan yang dilakukan oleh guru atau rakan

2.1 Menyatakan dan melakukan apa yang diisyarat

2.3 Membentuk frasa asas Bahasa Melayu dari isyarat atau kod

3.3 Mengisyarat/mengekod secara kreatif

3.4 Bercerita dengan menggunakan ayat mudah secara isyarat atau lisan

B1 D2 E1, B1 D2 E2

B2 D2 E1, B2 D2 E2

B3 D2 E1, B3 D2 E2

B4 D1 E1, B4 D1 E2,B4 D1 E3

B5 D1 E1, B5 D1 E2,B5 D1 E3

B6 D1 E1, B6 D1 E2

Minggu 18/19/20

Tema:Bahagian Tubuh

Tajuk:Badanku

2.16 Bahagian Tubuh

Mengenali dan menamakan tubuh manusia:

bahu, betis, bulu mata, dagu, jari, kening, kuku, lidah, lutut, paha, pipi, siku, tumit

1.1 Melihat dan mengecam apa yang dilihat

1.2 Membezakan apa yang dilihat atau dirangsang

2.1 Menyatakan dan melakukan apa yang diisyarat

2.4 Memperkembangkan kemahiran membentuk frasa dan klausa

3.2 Berkomunikasi dengan menggunakan pola ayat yang mudah dan betul

3.5 Bercerita dengan menggunakan ayat-ayat kompleks secara isyarat atau lisanB1 D2 E1, B1 D2 E2

B2 D2 E1, B2 D2 E2

B3 D2 E1, B3 D2 E2

B4 D1 E1, B4 D1 E2,B4 D1 E3

B5 D1 E1, B5 D1 E2,B5 D1 E3

B6 D1 E1, B6 D1 E2

Cuti pertengahan tahun 29/5/2015 himgga 13/6/2015

Minggu 21

Tema:Pakaian

Tajuk:Pakaianku

2.17 Pakaian

Mengenal dan membezakan pelbagai jenis pakaian:

baju-T, cekak rambut, cincin, kasut, klip rambut, lencana, poket, rantai, seluar panjang, skirt, stoking, tali leher, tali pinggang, tudung

1.1 Melihat dan mengecam apa yang dilihat

1.4 Membentuk isyarat dan kod dengan tepat

2.3 Membentuk frasa asas Bahasa Melayu dari isyarat atau kod

2.4 Memperkembangkan kemahiran membentuk frasa dan klausa

3.2 Berkomunikasi dengan menggunakan pola ayat yang mudah dan betul

3.3 Mengisyarat/mengekod secara kreatif

B1 D2 E1, B1 D2 E2

B2 D2 E1, B2 D2 E2

B3 D2 E1, B3 D2 E2

B4 D1 E1, B4 D1 E2,B4 D1 E3

B5 D1 E1, B5 D1 E2,B5 D1 E3

B6 D1 E1, B6 D1 E2

27/05 - 14/06/2014CUTI PERSEKOLAHAN PERTENGAHAN TAHUN

Minggu 23

Tema:Kata Adjektif

Tajuk:Sekolah Bersih Murid Ceria

2.18 Kata Adjektif

Memahami, mengisyarat dan menggunakan kata adjektif dalam ayat:

bersih, besar, cepat, cergas, ceria, deras, jahat, kecil, kuat, lemah, malas, manis, pahit, panjang, pendek, rajin, rendah, sihat, tinggi

1.3 Meniru pergerakan tangan yang dilakukan oleh guru atau rakan

1.4 Membentuk isyarat dan kod dengan tepat

2.3 Membentuk frasa asas Bahasa Melayu dari isyarat atau kod

2.4 Memperkembangkan kemahiran membentuk frasa dan klausa

3.2 Berkomunikasi dengan menggunakan pola ayat yang mudah dan betul

3.5 Bercerita dengan menggunakan ayat-ayat kompleks secara isyarat atau lisan

B1 D2 E1, B1 D2 E2

B2 D2 E1, B2 D2 E2

B3 D2 E1, B3 D2 E2

B4 D1 E1, B4 D1 E2,B4 D1 E3

B5 D1 E1, B5 D1 E2,B5 D1 E3

B6 D1 E1, B6 D1 E2

Minggu 24

Tema:Bentuk

Tajuk:Kenali Bentuk

2.19 Bentuk

Mengenal dan memperihal pelbagai rupa dan bentuk:

bujur, bulat, segi empat sama, segi empat tepat, segi tiga

1.2 Membezakan apa yang dilihat atau dirangsang

1.3 Meniru pergerakan tangan yang dilakukan oleh guru atau rakan

2.1 Menyatakan dan melakukan apa yang diisyarat

2.3 Membentuk frasa asas Bahasa Melayu dari isyarat atau kod

3.3 Mengisyarat/mengekod secara kreatif

3.4 Bercerita dengan menggunakan ayat mudah secara isyarat atau lisan

B1 D2 E1, B1 D2 E2

B2 D2 E1, B2 D2 E2

B3 D2 E1, B3 D2 E2

B4 D1 E1, B4 D1 E2,B4 D1 E3

B5 D1 E1, B5 D1 E2,B5 D1 E3

B6 D1 E1, B6 D1 E2

Minggu 25

Tema:Agama

Tajuk:1Malaysia

2.20 Kaum, Negeri dan Agama

Mengenal agama dan tempat ibadat pelbagai agama:

Buddha, gereja, Hindu, imam, Islam, Kristian, kuil, masjid, paderi, sami, tokong

1.1 Melihat dan mengecam apa yang dilihat

1.4 Membentuk isyarat dan kod dengan tepat

2.1 Menyatakan dan melakukan apa yang diisyarat

2.5 Kemahiran dalam bentuk pola ayat bagi meningkatkan pemahaman dan penguasaan Bahasa Melayu

3.1 Menguasai kemahiran membina ayat kompleks

B1 D2 E1, B1 D2 E2

B2 D2 E1, B2 D2 E2

B3 D2 E1, B3 D2 E2

B4 D1 E1, B4 D1 E2,B4 D1 E3

B5 D1 E1, B5 D1 E2,B5 D1 E3

B6 D1 E1, B6 D1 E2

Minggu 26

Tema:Perayaan

Tajuk:Perayaan di Malaysia

2.21 Perayaan

Mengenal dan menamakan perayaan di Malaysia:

Hari Wesak, Hari Gawai, Hari Kebangsaan, Maulidur Rasul, Pesta Kaamatan, Thaipusam

1.3 Meniru pergerakan tangan yang dilakukan oleh guru atau rakan

1.4 Membentuk isyarat dan kod dengan tepat

2.2 Memperluaskan perbendaharaan kata secara umum

2.3 Membentuk frasa asas Bahasa Melayu dari isyarat atau kod

3.4 Bercerita dengan menggunakan ayat mudah secara isyarat atau lisan

3.5 Bercerita dengan menggunakan ayat-ayat kompleks secara isyarat atau lisan

B1 D2 E1, B1 D2 E2

B2 D2 E1, B2 D2 E2

B3 D2 E1, B3 D2 E2

B4 D1 E1, B4 D1 E2,B4 D1 E3

B5 D1 E1, B5 D1 E2,B5 D1 E3

B6 D1 E1, B6 D1 E2

Minggu 27

Tema:Haiwan

Tajuk:Sehari di Zoo

2.22 Haiwan

Mengenal dan menamakan pelbagai jenis haiwan dan hidupan laut:

arnab, bangau, belalang, buaya, burung, cicak, harimau, itik, kuda, kura-kura, lalat, semut, ular, ulat, zirafah

Ikan, kerang, ketam, sotong, udang

1.3 Meniru pergerakan tangan yang dilakukan oleh guru atau rakan

1.4 Membentuk isyarat dan kod dengan tepat

2.2 Memperluaskan perbendaharaan kata secara umum

2.3 Membentuk frasa asas Bahasa Melayu dari isyarat atau kod

3.4 Bercerita dengan menggunakan ayat mudah secara isyarat atau lisan

3.5 Bercerita dengan menggunakan ayat-ayat kompleks secara isyarat atau lisan

B1 D2 E1, B1 D2 E2

B2 D2 E1, B2 D2 E2

B3 D2 E1, B3 D2 E2

B4 D1 E1, B4 D1 E2,B4 D1 E3

B5 D1 E1, B5 D1 E2,B5 D1 E3

B6 D1 E1, B6 D1 E2

Minggu 28

Tema:Buah-buahan

Tajuk:Dusun Datuk Li Lan

2.23 Buah-buahan / Sayur-sayuran

Mengenal dan menamakan pelbagai jenis buah-buahan:

anggur, belimbing, durian belanda, nanas, nangka, oren, strawberi, tembikai

1.1 Melihat dan mengecam apa yang dilihat

1.4 Membentuk isyarat dan kod dengan tepat

2.2 Memperluaskan perbendaharaan kata secara umum

2.3 Membentuk frasa asas Bahasa Melayu dari isyarat atau kod

3.1 Menguasai kemahiran membina ayat kompleks

3.2 Berkomunikasi dengan menggunakan pola ayat yang mudah dan betul

B1 D2 E1, B1 D2 E2

B2 D2 E1, B2 D2 E2

B3 D2 E1, B3 D2 E2

B4 D1 E1, B4 D1 E2,B4 D1 E3

B5 D1 E1, B5 D1 E2,B5 D1 E3

B6 D1 E1, B6 D1 E2

Minggu 29

Tema:Tumbuh-tumbuhanTajuk:Bunga Hiasan Taman

2.24 Tumbuh-tumbuhan

Mengenal dan menamakan pelbagai jenis bunga dan bahagian tumbuh-tumbuhan:

pucuk, duri, biji, benih, kelopak, bunga mawar, bunga anggerik, bunga matahari, bunga raya, bunga kertas, bunga keembung, bunga teratai

1.2 Membezakan apa yang dilihat atau dirangsang

1.3 Meniru pergerakan tangan yang dilakukan oleh guru atau rakan

2.3 Membentuk frasa asas Bahasa Melayu dari isyarat atau kod

2.4 Memperkembangkan kemahiran membentuk frasa dan klausa

3.2 Berkomunikasi dengan menggunakan pola ayat yang mudah dan betul

B1 D2 E1, B1 D2 E2

B2 D2 E1, B2 D2 E2

B3 D2 E1, B3 D2 E2

B4 D1 E1, B4 D1 E2,B4 D1 E3

B5 D1 E1, B5 D1 E2,B5 D1 E3

B6 D1 E1, B6 D1 E2

Minggu 30

Tema:Kenderaan

Tajuk:Kenderaan Dahulu dan Sekarang

2.25 Kenderaan

Mengenal dan menamakan pelbagai jenis kenderaan:

bas, bot, feri, helikopter, kapal terbang, kapal, kereta kuda, kereta lembu, komuter, lori, motosikal, perahu, rakit, sampan, teksi

1.1 Melihat dan mengecam apa yang dilihat

1.3 Meniru pergerakan tangan yang dilakukan oleh guru atau rakan

2.3 Membentuk frasa asas Bahasa Melayu dari isyarat atau kod

2.5 Kemahiran dalam bentuk pola ayat bagi meningkatkan pemahaman dan penguasaan Bahasa Melayu

3.1 Menguasai kemahiran membina ayat kompleks

B1 D2 E1, B1 D2 E2

B2 D2 E1, B2 D2 E2

B3 D2 E1, B3 D2 E2

B4 D1 E1, B4 D1 E2,B4 D1 E3

B5 D1 E1, B5 D1 E2,B5 D1 E3

B6 D1 E1, B6 D1 E2

Minggu 31

Tema:Perasaan

Tajuk:Perasaan Kami

2.26 Perasaan

Memahami dan menyatakan perasaan yang ditunjukkan atau diluahkan:

bangga, bimbang, bosan, cemburu, gembira, kasihan, lega, sedih, sombong

1.3 Meniru pergerakan tangan yang dilakukan oleh guru atau rakan

1.4 Membentuk isyarat dan kod dengan tepat

2.1 Menyatakan dan melakukan apa yang diisyarat

2.3 Membentuk frasa asas Bahasa Melayu dari isyarat atau kod

3.1 Menguasai kemahiran membina ayat kompleks

B1 D2 E1, B1 D2 E2

B2 D2 E1, B2 D2 E2

B3 D2 E1, B3 D2 E2

B4 D1 E1, B4 D1 E2,B4 D1 E3

B5 D1 E1, B5 D1 E2,B5 D1 E3

B6 D1 E1, B6 D1 E2

Minggu 32

Tema:Sukan dan Permainan

Tajuk:Satu Murid Satu Sukan

2.27 Sukan dan Permainan

Mengenalpasti, memahami, menamakan dan memperihalkan jenis sukan dan permainan:

bola tampar, congkak, dam, futsal, gasing, hoki, joging, johan, kalah, menang, naib johan, olahraga, piala, pingat, pingpong, rekreasi, seri, sukaneka, wau

1.3 Meniru pergerakan tangan yang dilakukan oleh guru atau rakan

1.4 Membentuk isyarat dan kod dengan tepat

2.1 Menyatakan dan melakukan apa yang diisyarat

2.2 Memperluaskan perbendaharaan kata secara umum

2.3 Membentuk frasa asas Bahasa Melayu dari isyarat atau kod

3.1 Menguasai kemahiran membina ayat kompleks

B1 D2 E1, B1 D2 E2

B2 D2 E1, B2 D2 E2

B3 D2 E1, B3 D2 E2

B4 D1 E1, B4 D1 E2,B4 D1 E3

B5 D1 E1, B5 D1 E2,B5 D1 E3

B6 D1 E1, B6 D1 E2

Cuti pertengahan penggal kedua 18/9/2015 hingga 26/9/2015

Minggu 33

Tema:Kesihatan dan Perubatan

Tajuk:Kesihatan Kita

2.28 Kesihatan dan Perubatan

Mengenalpasti, memahami, menamakan dan memperihalkan kesihatan dan perubatan:

demam, gatal, jarum suntik, kerusi roda, kudis, muntah, patah, pengsan, pening, ruam, selesema, sembuh, tongkat, ubat

1.2 Membezakan apa yang dilihat atau dirangsang

1.3 Meniru pergerakan tangan yang dilakukan oleh guru atau rakan

1.4 Membentuk isyarat dan kod dengan tepat

2.2 Memperluaskan perbendaharaan kata secara umum

2.4 Memperkembangkan kemahiran membentuk frasa dan klausa

3.2 Berkomunikasi dengan menggunakan pola ayat yang mudah dan betul

3.3 Mengisyarat/mengekod secara kreatif

B1 D2 E1, B1 D2 E2

B2 D2 E1, B2 D2 E2

B3 D2 E1, B3 D2 E2

B4 D1 E1, B4 D1 E2,B4 D1 E3

B5 D1 E1, B5 D1 E2,B5 D1 E3

B6 D1 E1, B6 D1 E2

Minggu 34

Tema:Arah

Tajuk:Taman Perumahan

2.29 Arah

Memahami dan membezakan maksud perkataan-perkataan yang menunjukkan arah/lokasi:

dekat, hampir, hujung, jauh, kanan, kiri, tengah

1.1 Melihat dan mengecam apa yang dilihat

1.4 Membentuk isyarat dan kod dengan tepat

2.2 Memperluaskan perbendaharaan kata secara umum

2.3 Membentuk frasa asas Bahasa Melayu dari isyarat atau kod

3.1 Menguasai kemahiran membina ayat kompleks

3.2 Berkomunikasi dengan menggunakan pola ayat yang mudah dan betul

B1 D2 E1, B1 D2 E2

B2 D2 E1, B2 D2 E2

B3 D2 E1, B3 D2 E2

B4 D1 E1, B4 D1 E2,B4 D1 E3

B5 D1 E1, B5 D1 E2,B5 D1 E3

B6 D1 E1, B6 D1 E2

Minggu 35

Tema:Kata Bantu

Tajuk:Lawatan ke Pulau Pinang

2.30 Kata Bantu

Memahami dan menggunakan kata bantu dalam ayat:

akan, belum, sudah

1.1 Melihat dan mengecam apa yang dilihat

1.2 Membezakan apa yang dilihat atau dirangsang

2.2 Memperluaskan perbendaharaan kata secara umum

2.4 Memperkembangkan kemahiran membentuk frasa dan klausa

3.2 Berkomunikasi dengan menggunakan pola ayat yang mudah dan betul

3.3 Mengisyarat/mengekod secara kreatif

B1 D2 E1, B1 D2 E2

B2 D2 E1, B2 D2 E2

B3 D2 E1, B3 D2 E2

B4 D1 E1, B4 D1 E2,B4 D1 E3

B5 D1 E1, B5 D1 E2,B5 D1 E3

B6 D1 E1, B6 D1 E2

Minggu 36

Tema:Alam Semula Jadi

Tajuk:Indahnya Alam

2.31 Alam Semula Jadi

Mengenalpasti dan menamakan pelbagai bentuk alam semulajadi:

air terjun, angin, bintang, bulan, gunung, hujan, kayu, kolam, langit , laut, pantai, pulau

1.2 Membezakan apa yang dilihat atau dirangsang

1.3 Meniru pergerakan tangan yang dilakukan oleh guru atau rakan

2.1 Menyatakan dan melakukan apa yang diisyarat

2.3 Membentuk frasa asas Bahasa Melayu dari isyarat atau kod

3.3 Mengisyarat/mengekod secara kreatif

3.4 Bercerita dengan menggunakan ayat mudah secara isyarat atau lisan

B1 D2 E1, B1 D2 E2

B2 D2 E1, B2 D2 E2

B3 D2 E1, B3 D2 E2

B4 D1 E1, B4 D1 E2,B4 D1 E3

B5 D1 E1, B5 D1 E2,B5 D1 E3

B6 D1 E1, B6 D1 E2

Minggu 37/38

Tema:Pendidikan

Tajuk:Alam Persekolahanku

2.32 Pendidikan

Memahami, menamakan dan memperihalkan berkaitan dalam sistem persekolahan:

melukis, membaca, mengeja, mengira, menulis, prasekolah, tahun, tingkatan

lebih besar, lebih kecil, lebih kurang

1.1 Melihat dan mengecam apa yang dilihat

1.4 Membentuk isyarat dan kod dengan tepat

2.2 Memperluaskan perbendaharaan kata secara umum

2.3 Membentuk frasa asas Bahasa Melayu dari isyarat atau kod

3.1 Menguasai kemahiran membina ayat kompleks

3.4 Bercerita dengan menggunakan ayat mudah secara isyarat atau lisan

B1 D2 E1, B1 D2 E2

B2 D2 E1, B2 D2 E2

B3 D2 E1, B3 D2 E2

B4 D1 E1, B4 D1 E2,B4 D1 E3

B5 D1 E1, B5 D1 E2,B5 D1 E3

B6 D1 E1, B6 D1 E2

Minggu 40

Tema:Kerajaan

Tajuk:Hormati Pemimpin

2.33 Kerajaan

Memahami dan menamakan sistem pentadbiran Kerajaan Malaysia:

hakim, jabatan, mahkamah, menteri, pengundi, Perdana Menteri, peti undi, pilihan raya, Yang di-Pertuan Agong, rakyat

1.2 Membezakan apa yang dilihat atau dirangsang

1.4 Membentuk isyarat dan kod dengan tepat

2.1 Menyatakan dan melakukan apa yang diisyarat

2.4 Memperkembangkan kemahiran membentuk frasa dan klausa

3.2 Berkomunikasi dengan menggunakan pola ayat yang mudah dan betul

3.3 Mengisyarat/mengekod secara kreatif

3.6 Bercerita secara bebas secara isyarat atau lisan

B1 D2 E1, B1 D2 E2

B2 D2 E1, B2 D2 E2

B3 D2 E1, B3 D2 E2

B4 D1 E1, B4 D1 E2,B4 D1 E3

B5 D1 E1, B5 D1 E2,B5 D1 E3

B6 D1 E1, B6 D1 E2

Minggu 41

Tema:Galian

Tajuk:Kenali Bahan Galian

2.34 Galian

Mengenalpasti, memahami dan menamakan pelbagai jenis bahan galian:

berlian, besi, bijih timah, diesel, emas, minyak, petrol

1.1 Melihat dan mengecam apa yang dilihat

1.3 Meniru pergerakan tangan yang dilakukan oleh guru atau rakan

2.5 Kemahiran dalam bentuk pola ayat bagi meningkatkan pemahaman dan penguasaan Bahasa Melayu

3.2 Berkomunikasi dengan menggunakan pola ayat yang mudah dan betul

3.5 Bercerita dengan menggunakan ayat-ayat kompleks secara isyarat atau lisanB1 D2 E1, B1 D2 E2

B2 D2 E1, B2 D2 E2

B3 D2 E1, B3 D2 E2

B4 D1 E1, B4 D1 E2,B4 D1 E3

B5 D1 E1, B5 D1 E2,B5 D1 E3

B6 D1 E1, B6 D1 E2