RPT MT THN 1

39
SEKOLAH KEBANGSAAN KETEREH RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) MATEMATIK KSSR TAHUN 1 Page 1

description

mt kssr

Transcript of RPT MT THN 1

SEKOLAH KEBANGSAAN KETEREHRANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT)

MATEMATIK

KSSR TAHUN 1MINGGU 1 - 3

TRANSISI TAHUN 1

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI

TAJUK : 1. NOMBOR HINGGA 10

MINGGU / TARIKHSTANDARD KANDUNGAN

Murid dibimbing untuk...STANDARD PEMBELAJARAN

Murid berupaya untukBANDPENGISIAN KURIKULUM

4 5

1.1

Menyatakan kuantiti secara intuitif.

1.2

Menamakan dan menentukan nilai

(i) Menyatakan kuantiti melalui perbandingan banyak atau sedikit, sama banyak atau tidak sama banyak dan lebih atau kurang secara:

(a) Kumpulan yang mempunyai banyak dan sedikit objek,

(b) Membandingkan dua kumpulan secara padanan,

(c) Pola yang berlainan dengan menggunakan dua kumpulan objek.

(i) Menamakan nombor hingga 100:

(a) Membilang objek dalam kumpulan, (b) Menamakan nombor bagi kumpulan objek sebagai mewakili kuantiti,

(c) Membandingkan dua kumpulan objek untuk menentukan kumpulan lebih atau kurang satu hingga sembilan,

(d) Menamakan angka.

(ii) Menentukan nilai nombor hingga 100:

(a) Menunjukkan kuantiti bagi nombor yang disebut dengan menggunakan objek sebenar, gambar, garis nombor dan abakus 4:1, (b) Memadankan kumpulan objek dengan nombor,

(c) Membandingkan nilai dua nombor dan menyatakan hubungannya lebih daripada dan kurang daripada,(d) Menyusun kumpulan objek, kad gambar dan kad angka mengikut tertib menaik dan tertib menurun,(e) Membandingkan dua nombor dan menyebut sebarang nombor yang terletak di antaranya. B1

KREATIVITI DAN INOVASI:

menghasilkan idea melalui pemerhatian, dan menyatakan idea secara lisanSIKAP DAN NILAI:

tanggapan positif terhadap Matematik dan kebergunaan Matematik, minat dan keseronokan mempelajari Matematik, penghargaan terhadap keindahan dan keupayaan Matematik, nilai peribadi, nilai interaksi, berdikari, bekerjasama

BBB:

objek sebenar, kad gambar dan buku aktiviti muka surat 1 - 14TMK:

Murid menggunakan abakus bagi mewakilkan nombor

i-THINKPeta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Berganda, Peta Pokok, Peta Dakap, Peta Alir, Peta Pelbagai Alir, Peta Titi

KEM. ABAD KE-21Kemahiran Komunikasi, Belajar sepanjang hayat

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI

TAJUK : 1. NOMBOR HINGGA 10

MINGGU / TARIKHSTANDARD KANDUNGAN

Murid dibimbing untuk...STANDARD PEMBELAJARAN

Murid berupaya untukBANDPENGISIAN KURIKULUM

3 5

1.3 Menulis nombor

1.4

Melengkapkan sebarang rangkaian nombor

(i) Menulis nombor hingga 100 dalam:

(a)angka, (b)perkataan. (i) Membilang nombor dalam lingkungan 100 secara:

(a) satu satu

(b) dua-dua

(c) lima-lima

(d) sepuluh-sepuluh

tertib menaik dan menurun dengan menggunakan pelbagai objek dan garis nombor.

(ii)Melengkapkan sebarang rangkaian nombor dalam lingkungan 100 secara:

(a) satu satu

(b) dua-dua

(c) lima-lima

(d) sepuluh-sepuluh

tertib menaik dan menurun.

B1

B2

KREATIVITI DAN INOVASI:

membuat pemerhatian dan analisis, menyusun maklumat mengikut kriteria

SIKAP DAN NILAI:

tanggapan positif terhadap Matematik dan kebergunaan Matematik, minat dan keseronokan mempelajari Matematik, penghargaan terhadap keindahan dan keupayaan Matematik, nilai peribadi, nilai interaksi, berdikari, bekerjasama

BBB:

Komputer, kad nombor, abakus 4:1 dan buku aktiviti muka surat 1 - 14

TMK:

Murid menggunakan abakus bagi mewakilkan nombor

i-THINKPeta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Berganda, Peta Pokok, Peta Dakap, Peta Alir, Peta Pelbagai Alir, Peta Titi

KEM. ABAD KE-21Kemahiran Komunikasi, Belajar sepanjang hayat

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI

TAJUK : 2. TAMBAH DAN TOLAK NOMBOR HINGGA 10

MINGGU / TARIKHSTANDARD KANDUNGAN

Murid dibimbing untuk...STANDARD PEMBELAJARAN

Murid berupaya untukBANDPENGISIAN KURIKULUM

6 8

2.1

Mengenal pasti pasangan nombor untuk membentuk satu nombor yang berkaitan.

2.2

Mengenal simbol.

2.3

Tambah dan tolak dalam lingkungan 100.

(i) Menyatakan pasangan nombor bagi jumlah nombor yang diberi.(ii) Menyebut jumlah dua nombor. (iii) Senaraikan kombinasi dua nombor bagi jumlah nombor yang diberi.

(i) Menggunakan dan mempelbagaikan perbendaharaan kata yang relevan dalam konteks tambah dan tolak.(ii) Memperkenalkan simbol bagi tambah, tolak dan sama dengan.

(iii) Menggunakan simbol tambah, tolak dan sama dengan bagi menulis ayat Matematik berdasarkan situasi yang diberi.

(i) Tambah dan tolak dalam lingkungan fakta asas:

a) Menyatakan secara spontan fakta asas tambah,

b) Menyatakan secara spontan fakta asas tolak,

c) Menyatakan fakta asas tolak sejajar dengan fakta asas tambah,

d) Menggunakan strategi tertentu bagi membina dan menyatakan fakta asas tambah dan tolak,

e) Menggunakan abakus 4:1 untuk mewakilkan pengiraan tambah dan tolak.

B3KREATIVITI DAN INOVASI:

menghasilkan idea dari pemerhatian, menilai idea secara kritis dan mengubah suai idea.

SIKAP DAN NILAI:

tanggapan positif terhadap Matematik dan kebergunaan Matematik, keyakinan menggunakan dan mengaplikasikan Matematik, cekal dan tabah dalam menyelesaikan masalah berkaitan Matematik, nilai peribadi, nilai interaksi, nilai prosedural, kerjasama, berdikariBBB:

guli, gula-gula, blok warna, kad gambar dan buku aktiviti muka surat 17-36TMK:

Penggunaan power point bagi penambahan, kalkulator

i-THINKPeta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Berganda, Peta Pokok, Peta Dakap, Peta Alir, Peta Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21Kemampuan menyesuaikan diri, keluwesan

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI

TAJUK : 2. TAMBAH DAN TOLAK NOMBOR HINGGA 10

MINGGU / TARIKHSTANDARD KANDUNGAN

Murid dibimbing untuk...STANDARD PEMBELAJARAN

Murid berupaya untukBANDPENGISIAN KURIKULUM

6 8

2.3

Tambah dan tolak dalam lingkungan 100.

2.4

Membina dan menyelesaikan masalah yang melibatkan situasi cerita bagi operasi tambah dan tolak.

(ii) Tambah dan tolak dalam lingkungan 100:

a) Melaksanakan pengiraan tambah dan tolak,

b) Menggunakan abakus 4:1 untuk mewakilkan pengiraan tambah dan tolak,

c) Menggunakan strategi pengiraan secara mental bagi penambahan dan penolakan.

(i) Mereka cerita masalah tambah dan tolak dalam lingkungan 100,

(ii)Menyelesaikan masalah tambah dan tolak melalui simulasi atau model situasi,

(iii)Menyelesaikan masalah tambah dan tolak yang melibatkan situasi harian.

B3KREATIVITI DAN INOVASI:

menghasilkan idea dari pemerhatian, menilai idea secara kritis dan mengubah suai idea.

SIKAP DAN NILAI:

tanggapan positif terhadap Matematik dan kebergunaan Matematik, keyakinan menggunakan dan mengaplikasikan Matematik, cekal dan tabah dalam menyelesaikan masalah berkaitan Matematik, nilai peribadi, nilai interaksi, nilai prosedural, kerjasama, berdikari

BBB:

guli, gula-gula, blok warna, kad gambar dan buku aktiviti muka surat 17-36

TMK:

Penggunaan power point bagi penambahan, kalkulator

i-THINKPeta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Berganda, Peta Pokok, Peta Dakap, Peta Alir, Peta Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21Kemampuan menyesuaikan diri, keluwesan

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI

TAJUK : 1. NOMBOR HINGGA 20

MINGGU / TARIKHSTANDARD KANDUNGAN

Murid dibimbing untuk...STANDARD PEMBELAJARAN

Murid berupaya untukBANDPENGISIAN KURIKULUM

10 12

1.2

Menamakan dan menentukan nilai

1.3

Menulis nombor

(i) Menamakan nombor hingga 100:

(a) Membilang objek dalam kumpulan, (b) Menamakan nombor bagi kumpulan objek sebagai mewakili kuantiti,

(c) Membandingkan dua kumpulan objek untuk menentukan kumpulan lebih atau kurang satu hingga sembilan,

(d) Menamakan angka.

(ii) Menentukan nilai nombor hingga 100:

(a) Menunjukkan kuantiti bagi nombor yang disebut dengan menggunakan objek sebenar, gambar, garis nombor dan abakus 4:1, (b) Memadankan kumpulan objek dengan nombor,

(c) Membandingkan nilai dua nombor dan menyatakan hubungannya lebih daripada dan kurang daripada,(d) Menyusun kumpulan objek, kad gambar dan kad angka mengikut tertib menaik dan tertib menurun,(e) Membandingkan dua nombor dan menyebut sebarang nombor yang terletak di antaranya.

(i) Menulis nombor hingga 100 dalam:

(a)angka, (b)perkataan. B1

KREATIVITI DAN INOVASI:

menghasilkan idea melalui pemerhatian, dan menyatakan idea secara lisan

SIKAP DAN NILAI:

tanggapan positif terhadap Matematik dan kebergunaan Matematik, minat dan keseronokan mempelajari Matematik, penghargaan terhadap keindahan dan keupayaan Matematik, nilai peribadi, nilai interaksi, kerjasama

BBB:

objek sebenar, kad gambar dan buku aktiviti muka surat 39 - 46TMK:

Murid menggunakan abakus bagi mewakilkan nombor

i-THINKPeta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Berganda, Peta Pokok, Peta Dakap, Peta Alir, Peta Pelbagai Alir, Peta Titi

KEM. ABAD KE-21Kemahiran Komunikasi, Belajar sepanjang hayat

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI

TAJUK : 1. NOMBOR HINGGA 20

MINGGU / TARIKHSTANDARD KANDUNGAN

Murid dibimbing untuk...STANDARD PEMBELAJARAN

Murid berupaya untukBANDPENGISIAN KURIKULUM

10 12

1.4

Melengkapkan sebarang rangkaian nombor

(i) Membilang nombor dalam lingkungan 100 secara:

(a) satu satu

(b) dua-dua

(c) lima-lima

(d) sepuluh-sepuluh

tertib menaik dan menurun dengan menggunakan pelbagai objek dan garis nombor.

(ii)Melengkapkan sebarang rangkaian nombor dalam lingkungan 100 secara:

(a) satu satu

(b) dua-dua

(c) lima-lima

(d) sepuluh-sepuluh

tertib menaik dan menurun.

B1

B2

KREATIVITI DAN INOVASI:

menghasilkan idea melalui pemerhatian, dan menyatakan idea secara lisan

SIKAP DAN NILAI:

tanggapan positif terhadap Matematik dan kebergunaan Matematik, minat dan keseronokan mempelajari Matematik, penghargaan terhadap keindahan dan keupayaan Matematik, nilai peribadi, nilai interaksi, kerjasama

BBB:

objek sebenar, kad gambar dan buku aktiviti muka surat 39 - 46

TMK:

Murid menggunakan abakus bagi mewakilkan nombor

i-THINKPeta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Berganda, Peta Pokok, Peta Dakap, Peta Alir, Peta Pelbagai Alir, Peta Titi

KEM. ABAD KE-21Kemahiran Komunikasi, Belajar sepanjang hayat

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI

TAJUK : 2. TAMBAH DAN TOLAK NOMBOR HINGGA 20

MINGGU / TARIKHSTANDARD KANDUNGAN

Murid dibimbing untuk...STANDARD PEMBELAJARAN

Murid berupaya untukBANDPENGISIAN KURIKULUM

13 15

2.1

Mengenal pasti pasangan nombor untuk membentuk satu nombor yang berkaitan.

2.2

Mengenal simbol.

2.3

Tambah dan tolak dalam lingkungan 100.

(i) Menyatakan pasangan nombor bagi jumlah nombor yang diberi.(ii) Menyebut jumlah dua nombor. (iii) Senaraikan kombinasi dua nombor bagi jumlah nombor yang diberi.

(i) Menggunakan dan mempelbagaikan perbendaharaan kata yang relevan dalam konteks tambah dan tolak.(ii) Memperkenalkan simbol bagi tambah, tolak dan sama dengan.

(iii) Menggunakan simbol tambah, tolak dan sama dengan bagi menulis ayat Matematik berdasarkan situasi yang diberi.

(i) Tambah dan tolak dalam lingkungan fakta asas:

a) Menyatakan secara spontan fakta asas tambah,

b) Menyatakan secara spontan fakta asas tolak,

c) Menyatakan fakta asas tolak sejajar dengan fakta asas tambah,

d) Menggunakan strategi tertentu bagi membina dan menyatakan fakta asas tambah dan tolak,

e) Menggunakan abakus 4:1 untuk mewakilkan pengiraan tambah dan tolak.

B3KREATIVITI DAN INOVASI:

menghasilkan idea melalui pemerhatian, dan menyatakan idea secara lisan.

SIKAP DAN NILAI:

tanggapan positif terhadap Matematik dan kebergunaan Matematik, keyakinan menggunakan dan mengaplikasikan Matematik, cekal dan tabah dalam menyelesaikan masalah berkaitan Matematik, nilai peribadi, nilai interaksi, nilai prosedural, kerjasama, berdikari

BBB:

kad nombor, kad gambar dan buku aktiviti muka surat 49-66.

TMK:

Penggunaan power point bagi penambahan, kalkulator

i-THINKPeta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Berganda, Peta Pokok, Peta Dakap, Peta Alir, Peta Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21Kemampuan menyesuaikan diri, keluwesan

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI

TAJUK : 2. TAMBAH DAN TOLAK NOMBOR HINGGA 20

MINGGU / TARIKHSTANDARD KANDUNGAN

Murid dibimbing untuk...STANDARD PEMBELAJARAN

Murid berupaya untukBANDPENGISIAN KURIKULUM

13 15

2.3

Tambah dan tolak dalam lingkungan 100.

2.4

Membina dan menyelesaikan masalah yang melibatkan situasi cerita bagi operasi tambah dan tolak.

(ii) Tambah dan tolak dalam lingkungan 100:

a) Melaksanakan pengiraan tambah dan tolak,

b) Menggunakan abakus 4:1 untuk mewakilkan pengiraan tambah dan tolak,

c) Menggunakan strategi pengiraan secara mental bagi penambahan dan penolakan.

(i) Mereka cerita masalah tambah dan tolak dalam lingkungan 100,

(ii)Menyelesaikan masalah tambah dan tolak melalui simulasi atau model situasi,

(iii)Menyelesaikan masalah tambah dan tolak yang melibatkan situasi harian.

B3KREATIVITI DAN INOVASI:

menghasilkan idea melalui pemerhatian, dan menyatakan idea secara lisan.

SIKAP DAN NILAI:

tanggapan positif terhadap Matematik dan kebergunaan Matematik, keyakinan menggunakan dan mengaplikasikan Matematik, cekal dan tabah dalam menyelesaikan masalah berkaitan Matematik, nilai peribadi, nilai interaksi, nilai prosedural, kerjasama, berdikari

BBB:

kad nombor, kad gambar dan buku aktiviti muka surat 49-66.

TMK:

Penggunaan power point bagi penambahan, kalkulator

i-THINKPeta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Berganda, Peta Pokok, Peta Dakap, Peta Alir, Peta Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21Kemampuan menyesuaikan diri, keluwesan

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI

TAJUK : 1. NOMBOR HINGGA 100

MINGGU / TARIKHSTANDARD KANDUNGAN

Murid dibimbing untuk...STANDARD PEMBELAJARAN

Murid berupaya untukBANDPENGISIAN KURIKULUM

16 18

1.2

Menamakan dan menentukan nilai

1.3

Menulis nombor

(i) Menamakan nombor hingga 100:

(e) Membilang objek dalam kumpulan, (f) Menamakan nombor bagi kumpulan objek sebagai mewakili kuantiti,

(g) Membandingkan dua kumpulan objek untuk menentukan kumpulan lebih atau kurang satu hingga sembilan,

(h) Menamakan angka.

(ii) Menentukan nilai nombor hingga 100:

(f) Menunjukkan kuantiti bagi nombor yang disebut dengan menggunakan objek sebenar, gambar, garis nombor dan abakus 4:1, (g) Memadankan kumpulan objek dengan nombor,

(h) Membandingkan nilai dua nombor dan menyatakan hubungannya lebih daripada dan kurang daripada,(i) Menyusun kumpulan objek, kad gambar dan kad angka mengikut tertib menaik dan tertib menurun,(j) Membandingkan dua nombor dan menyebut sebarang nombor yang terletak di antaranya.

(ii) Menulis nombor hingga 100 dalam:

(a)angka, (b)perkataan. B1

KREATIVITI DAN INOVASI:

menghasilkan idea melalui pemerhatian, dan menyatakan idea secara lisan

SIKAP DAN NILAI:

tanggapan positif terhadap Matematik dan kebergunaan Matematik, minat dan keseronokan mempelajari Matematik, penghargaan terhadap keindahan dan keupayaan Matematik, nilai peribadi, nilai interaksi, kerjasama

BBB:

objek sebenar, kad gambar dan buku aktiviti muka surat 69 - 94TMK:

Murid menggunakan abakus bagi mewakilkan nombor

i-THINKPeta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Berganda, Peta Pokok, Peta Dakap, Peta Alir, Peta Pelbagai Alir, Peta Titi

KEM. ABAD KE-21Kemahiran Komunikasi, Belajar sepanjang hayat

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI

TAJUK : 1. NOMBOR HINGGA 100

MINGGU / TARIKHSTANDARD KANDUNGAN

Murid dibimbing untuk...STANDARD PEMBELAJARAN

Murid berupaya untukBANDPENGISIAN KURIKULUM

16 18

1.4

Melengkapkan sebarang rangkaian nombor

1.6

Menganggar.

1.7

Membundarkan nombor bulat.

1.8

Melengkapkan pola nombor.(i) Membilang nombor dalam lingkungan 100 secara:

(a) satu satu

(b) dua-dua

(c) lima-lima

(d) sepuluh-sepuluh

tertib menaik dan menurun dengan menggunakan pelbagai objek dan garis nombor.

(ii)Melengkapkan sebarang rangkaian nombor dalam lingkungan 100 secara:

(a) satu satu

(b) dua-dua

(c) lima-lima

(d) sepuluh-sepuluh

tertib menaik dan menurun.

(i) Memberi anggaran bilangan objek yang munasabah dengan:

(a) Menyatakan kuantitinya,

(b) Menggunakan perkataan lebih daripada dan kurang daripada.

(i) Membundarkan nombor bulat kepada puluh terdekat dengan menggunakan garis nombor.

(i) Mengenal pasti pola bagi siri nombor yang diberi.

(ii)Melengkapkan pelbagai pola nombor yang mudah.B2

KREATIVITI DAN INOVASI:

menghasilkan idea melalui pemerhatian, dan menyatakan idea secara lisan

SIKAP DAN NILAI:

tanggapan positif terhadap Matematik dan kebergunaan Matematik, minat dan keseronokan mempelajari Matematik, penghargaan terhadap keindahan dan keupayaan Matematik, nilai peribadi, nilai interaksi, kerjasama

BBB:

objek sebenar, kad gambar dan buku aktiviti muka surat 69 - 94

TMK:

Murid menggunakan abakus bagi mewakilkan nombor

i-THINKPeta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Berganda, Peta Pokok, Peta Dakap, Peta Alir, Peta Pelbagai Alir, Peta Titi

KEM. ABAD KE-21Kemahiran Komunikasi, Belajar sepanjang hayat

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI

TAJUK : 2. TAMBAH DAN TOLAK NOMBOR HINGGA 100

MINGGU / TARIKHSTANDARD KANDUNGAN

Murid dibimbing untuk...STANDARD PEMBELAJARAN

Murid berupaya untukBANDPENGISIAN KURIKULUM

20 22

2.1

Mengenal pasti pasangan nombor untuk membentuk satu nombor yang berkaitan.2.2

Mengenal simbol.

2.3

Tambah dan tolak dalam lingkungan 100.

(i) Menyatakan pasangan nombor bagi jumlah nombor yang diberi.(ii) Menyebut jumlah dua nombor. (iii) Senaraikan kombinasi dua nombor bagi jumlah nombor yang diberi. (i) Menggunakan dan mempelbagaikan perbendaharaan kata yang relevan dalam konteks tambah dan tolak.(ii) Memperkenalkan simbol bagi tambah, tolak dan sama dengan.(iii) Menggunakan simbol tambah, tolak dan sama dengan bagi menulis ayat Matematik berdasarkan situasi yang diberi.(i) Tambah dan tolak dalam lingkungan fakta asas:

a) Menyatakan secara spontan fakta asas tambah,b) Menyatakan secara spontan fakta asas tolak,

c) Menyatakan fakta asas tolak sejajar dengan fakta asas tambah,

d) Menggunakan strategi tertentu bagi membina dan menyatakan fakta asas tambah dan tolak,

e) Menggunakan abakus 4:1 untuk mewakilkan pengiraan tambah dan tolak.B3KREATIVITI DAN INOVASI:

menghasilkan idea melalui pemerhatian, dan menyatakan idea secara lisan.

SIKAP DAN NILAI:

tanggapan positif terhadap Matematik dan kebergunaan Matematik, keyakinan menggunakan dan mengaplikasikan Matematik, cekal dan tabah dalam menyelesaikan masalah berkaitan Matematik, nilai peribadi, nilai interaksi, nilai prosedural, kerjasama, berdikariBBB:

kad nombor, kad gambar dan buku aktiviti muka surat 97-122 (rujuk Modul).

TMK:

Penggunaan power point bagi penambahan, kalkulator

i-THINKPeta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Berganda, Peta Pokok, Peta Dakap, Peta Alir, Peta Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21Kemampuan menyesuaikan diri, keluwesan

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI

TAJUK : 2. TAMBAH DAN TOLAK NOMBOR HINGGA 100

MINGGU / TARIKHSTANDARD KANDUNGAN

Murid dibimbing untuk...STANDARD PEMBELAJARAN

Murid berupaya untukBANDPENGISIAN KURIKULUM

20 22

2.3

Tambah dan tolak dalam lingkungan 100.

2.4

Membina dan menyelesaikan masalah yang melibatkan situasi cerita bagi operasi tambah dan tolak.

(ii) Tambah dan tolak dalam lingkungan 100:

a) Melaksanakan pengiraan tambah dan tolak,

b) Menggunakan abakus 4:1 untuk mewakilkan pengiraan tambah dan tolak,

c) Menggunakan strategi pengiraan secara mental bagi penambahan dan penolakan.

(i) Mereka cerita masalah tambah dan tolak dalam lingkungan 100,

(ii)Menyelesaikan masalah tambah dan tolak melalui simulasi atau model situasi,

(iii)Menyelesaikan masalah tambah dan tolak yang melibatkan situasi harian.

B3KREATIVITI DAN INOVASI:

menghasilkan idea melalui pemerhatian, dan menyatakan idea secara lisan.

SIKAP DAN NILAI:

tanggapan positif terhadap Matematik dan kebergunaan Matematik, keyakinan menggunakan dan mengaplikasikan Matematik, cekal dan tabah dalam menyelesaikan masalah berkaitan Matematik, nilai peribadi, nilai interaksi, nilai prosedural, kerjasama, berdikari

BBB:

kad nombor, kad gambar dan buku aktiviti muka surat 97-122 (rujuk Modul).

TMK:

Penggunaan power point bagi penambahan, kalkulator

i-THINKPeta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Berganda, Peta Pokok, Peta Dakap, Peta Alir, Peta Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21Kemampuan menyesuaikan diri, keluwesan

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI

TAJUK : 3. PECAHAN

MINGGU / TARIKHSTANDARD KANDUNGAN

Murid dibimbing untuk...STANDARD PEMBELAJARAN

Murid berupaya untukBANDPENGISIAN KURIKULUM

23

3.1

Mengenal pasti konsep satu perdua dan satu perempat.

(i) Mengenal pasti satu perdua dan satu perempat dengan menggunakan perkataan setengah, separuh dan suku dengan menggunakan bahan konkrit, gambar dan lipatan kertas.B3KREATIVITI DAN INOVASI:

mengenalpasti ciri, menerokai dan mencari makna melalui pengalaman dan pemerhatianSIKAP DAN NILAI:

tanggapan positif terhadap Matematik dan kebergunaan Matematik, minat dan keseronokan mempelajari Matematik, penghargaan terhadap keindahan dan keupayaan Matematik, nilai peribadi, nilai interaksi, nilai prosedural, hemah tinggi, berdisiplinBBB:

buah epal, kek, kertas A4 atau kertas lukisan dan buku aktiviti muka surat 1-4TMK:

CD-ROMi-THINKPeta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Berganda, Peta Pokok, Peta Dakap, Peta Alir, Peta Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21Menaakul, Penyelesaian masalah

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI

TAJUK : 4. WANG HINGGA RM10

MINGGU / TARIKHSTANDARD KANDUNGAN

Murid dibimbing untuk...STANDARD PEMBELAJARAN

Murid berupaya untukBANDPENGISIAN KURIKULUM

24 25

4.1

Mengenal pasti ringgit dan sen.

4.2

Tambah dan tolak melibatkan wang.

(i) Mengenal pasti mata wang Malaysia dalam bentuk syiling dan wang kertas.(ii) Mewakilkan nilai wang:

(a) sen hingga RM1,

(b) ringgit hingga RM10.(iii)Mewakilkan nilai wang dengan menggunakan abakus 4:1.

(iv)Menukar wang:

(a) syiling hingga 1 ringgit,

(b) ringgit hingga RM10.(i)Tambah dan tolak:

(a) sen hingga RM1,

(b) ringgit hingga RM10.(ii) Tambah dan tolak melibatkan wang dengan menggunakan abakus 4:1.

B3KREATIVITI DAN INOVASI:

mengenalpasti ciri, menterjemah idea, menghubungkait dan menganalisis persamaan dan perbezaan.

SIKAP DAN NILAI:

tanggapan positif terhadap Matematik dan kebergunaan Matematik, minat dan keseronokan mempelajari Matematik, penghargaan terhadap keindahan dan keupayaan Matematik, keyakinan menggunakan dan mengaplikasikan Matematik, cekal dan tabah dalam menyelesaikan masalah berkaitan Matematik, nilai peribadi, nilai interaksi, nilai prosedural, berdisiplin, kerjasama, bertolak ansurBBB:

Wang syiling dan wang kertas, kad gambar, abakus 4:1 dan buku aktiviti muka surat 7-20TMK:

Penggunaan Power Point, abakus bagi mewakilkan nilai wang, kalkulator ,

i-THINKPeta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Berganda, Peta Pokok, Peta Dakap, Peta Alir, Peta Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21

Keusahawanan, Kemahiran komunikasi, Keluwesan

BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI

TAJUK : 5. MASA DAN WAKTU

MINGGU / TARIKHSTANDARD KANDUNGAN

Murid dibimbing untuk...STANDARD PEMBELAJARAN

Murid berupaya untukBANDPENGISIAN KURIKULUM

26 27

5.1

Menamakan hari dan bulan dan menerangkan aktiviti sejajar dengan hari persekolahan.

5.2

Menyebut dan menulis waktu.

(i) Menyatakan waktu dalam sehari.

(ii) Menyatakan dalam urutan peristiwa dalam sehari (pada hari persekolahan sahaja).(iii) Menamakan hari dalam seminggu mengikut urutan. (iv) Menamakan bulan dalam setahun.

(i) Mengenal pasti dan menyatakan setengah dan satu perempat berdasarkan muka jam.

(ii) Menyebut dan menulis waktu dalam jam dan setengah jam sahaja dengan menggunakan jam analog. B1

KREATIVITI DAN INOVASI:

mengenalpasti ciri dan situasi, menjana idea serta membuat sekuen.

SIKAP DAN NILAI:

tanggapan positif terhadap Matematik dan kebergunaan Matematik, minat dan keseronokan mempelajari Matematik, penghargaan terhadap keindahan dan keupayaan Matematik, keyakinan menggunakan dan mengaplikasikan Matematik, cekal dan tabah dalam menyelesaikan masalah berkaitan Matematik, nilai peribadi, nilai interaksi, nilai prosedural, kerjasamaBBB:

kad imbasan nama hari, kad gambar, kad imbasan nama bulan dan buku aktiviti muka surat 23-34TMK:

Paparan Power Point, latihan Power Point dan Word, kalkulator

i-THINKPeta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Berganda, Peta Pokok, Peta Dakap, Peta Alir, Peta Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21Belajar sepanjang hayat, Kemampuan menyesuaikan diri

BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI

TAJUK : 6. PANJANG

MINGGU / TARIKHSTANDARD KANDUNGAN

Murid dibimbing untuk...STANDARD PEMBELAJARAN

Murid berupaya untukBANDPENGISIAN KURIKULUM

29 30

6.1Menggunkan unit relatif untuk mengukur panjang.(i) Membuat pengukuran objek menggunakan unit bukan piawai.(ii) Membanding dua atau lebih ukuran objek menggunakan unit bukan piawai.

(iii) Menggunakan dan mempelbagaikan perbendaharaan kata ukuran panjang dalam konteks.

B2KREATIVITI DAN INOVASI:

membuat perbandingan, membuat pemerhatian dengan menggunakan alat dan prosedur tertentu, menjana idea dan menghubungkait idea dengan pengetahuan sedia ada.

SIKAP DAN NILAI:

tanggapan positif terhadap Matematik dan kebergunaan Matematik, nilai peribadi, nilai interaksi, BBB:

kad gambar, kad imbasan, objek seperti pembaris, buku, pemadam, klip kertas, pengasah pensel dan buku aktiviti muka surat 37-44TMK:

Paparan Power Point serta murid membuat latihan Power Point dan Word, kalkulator

i-THINKPeta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Berganda, Peta Pokok, Peta Dakap, Peta Alir, Peta Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21

Kepimpinan, Menaakul, Penyelesaian masalah

BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI

TAJUK : 7. TIMBANGAN

MINGGU / TARIKHSTANDARD KANDUNGAN

Murid dibimbing untuk...STANDARD PEMBELAJARAN

Murid berupaya untukBANDPENGISIAN KURIKULUM

31 32

7.1

Menggunkan unit relatif untuk timbangan.(i) Membuat timbangan objek berkaitan jisim menggunakan unit bukan piawai.

(ii) Membanding dua atau lebih timbangan objek menggunakan unit bukan piawai.

(iii) Menggunakan dan mempelbagaikan perbendaharaan kata timbangan dalam konteks.

B2KREATIVITI DAN INOVASI:

membuat pemerhatian, membanding, membuat inferens, menghubungkait idea dengan pengetahuan sedia ada dan membuat keputusan tentang sintesis akhir.

SIKAP DAN NILAI:

tanggapan positif terhadap Matematik dan kebergunaan Matematik, nilai peribadi, nilai interaksi,BBB:

kad imbasan, kad gambar, objek seperti pembaris, buku, pemadam, klip kertas, pengasah pensel dan buku aktiviti muka surat 47-52. TMK:

Paparan Power Point serta murid membuat latihan Power Point dan Word, kalkulator

i-THINKPeta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Berganda, Peta Pokok, Peta Dakap, Peta Alir, Peta Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21

Menaakul, Keusahawanan, Kemahiran komunikasi

BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI

TAJUK : 8. ISI PADU CECAIR

MINGGU / TARIKHSTANDARD KANDUNGAN

Murid dibimbing untuk...STANDARD PEMBELAJARAN

Murid berupaya untukBANDPENGISIAN KURIKULUM

33 34

8.1

Menggunkan unit relatif untuk isi padu cecair.(i) Melakukan aktiviti yang berkaitan dengan isi padu cecair menggunakan unit bukan piawai.

(ii) Membandingkan dua atau lebih bekas cecair menggunakan unit bukan piawai.

(iii) Menggunakan dan mempelbagaikan perbendaharaan kata isi padu cecair dalam konteks.

B2KREATIVITI DAN INOVASI:

membuat pemerhatian, membanding, membuat inferens, menghubungkait idea dengan pengetahuan sedia ada dan membuat keputusan tentang sintesis akhir.

SIKAP DAN NILAI:

tanggapan positif terhadap Matematik dan kebergunaan Matematik, nilai peribadi, nilai interaksi,BBB:

kad imbasan, botol air pelbagai saiz, gelas, baldi, cawan dan buku aktiviti muka surat 55-60

TMK:

Paparan Power Point serta murid membuat latihan Power Point dan Word, kalkulator

i-THINKPeta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Berganda, Peta Pokok, Peta Dakap, Peta Alir, Peta Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21

Inovatif, Menaakul, Keluwesan, Kemampuan menyesuaikan diri

BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI

TAJUK : 9. RUANG

MINGGU / TARIKHSTANDARD KANDUNGAN

Murid dibimbing untuk...STANDARD PEMBELAJARAN

Murid berupaya untukBANDPENGISIAN KURIKULUM

37 38

9.1

Mengenal pasti bentuk tiga dimensi

9.2

Mengenal pasti bentuk dua dimensi

(i) Menamakan bentuk kuboid, kubus, kon, piramid tapak segi empat sama, silinder dan sfera.

(ii)Memperihalkan permukaan, sisi dan bucu bagi bentuk tiga dimensi.

(iii)Menyusun objek mengikut pola.

(iv)Membina model tiga dimensi dan menerangkannya.

(i) Menamakan bentuk segi empat sama, segi empat tepat, segi tiga dan bulatan.(ii)Memperihalkan garis lurus, sisi, epnjuru dan lengkung bagi bentuk dua dimensi.

(iii)Menyusun bentuk dua dimensi mengikut pola.

(iv)Menghasilkan corak berasaskan bentuk dua dimensi. B2

B6

B2

B5KREATIVITI DAN INOVASI

mengenalpasti ciri dan situasi sekeliling, mengimbas kembali idea, beri pelbagai contoh berkaitan tugasan, mempraktikkan proses kreatif untuk menghasilkan idea secara spontan SIKAP DAN NILAI:

minat dan keseronokan mempelajari Matematik, penghargaan terhadap keindahan dan keupayaan Matematik, nilai peribadi, nilai interaksi, nilai prosedural, kerjasama, kreatif, rasionalBBB:

kad imbasan, objek 3D, objek di sekeliling kelas, kad gambar dan buku aktiviti muka surat 63-74TMK:

Melukis paksi simetri menggunakan komputer

i-THINKPeta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Berganda, Peta Pokok, Peta Dakap, Peta Alir, Peta Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21

Penyelesaian masalah, Kritis, Menaakul

MINGGU 39 (25 29 OKTOBER 2015)

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2015

MINGGU 40 (1 5 NOVEMBER 2015)

ULANGKAJI TAJUK 1 2

MINGGU 41 (6 12 NOVEMBER 2015)

ULANGKAJI TAJUK 3 5

10 NOVEMBER 2015 (SELASA)

CUTI DEEPAVALI 2015

MINGGU 42 (15 19 NOVEMBER 2015)

ULANGKAJI TAJUK 6 9

20 NOVEMBER 2015

2 JANUARI 2016

CUTI AKHIT TAHUN 2015

DISEDIAKAN OLEH :

.....................................................................................

(

)

Page 1