RPT PSV THN 3

download RPT PSV THN 3

of 50

Transcript of RPT PSV THN 3

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3 MINGGU 1 BIDANG/TAJUK KECIL Bidang A : Menggambar 1. Hidupan air OBJEKTIF a. mendapat idea awal mengenai montaj. b. meningkatkan kemahiran, memilih, memotong, mengoyak gambar-gambar mengikut tajuk. c. meningkatkan kemahiran menyusun dan menampal untuk menghasilkan gubahan. KEMAHIRAN 1.1 Melihat dan meneliti contoh montaj sebenar dari segi: - cara membuatnya - gambar yang digunakan - potongan gambar - susunan gambar 1.2 Mengumpulkan gambargambar seperti : - kereta - bunga - wajah manusia - jam tangan - bangunan - perabot 1.3 Memotong gambar objek sejenis dan menampal di atas permukaan kertas lain untuk dijadikan satu gubahan. 1.4 Mempamerkan hasil kerja dan menceritakan dari segi : - beza aktiviti montaj ber banding dengan kolaj. - susun atur HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 - Murid dapat mengenal montaj. STRATEGI P&P KBKK - Mencirikan Konstruktivisme

Aras 2 - Murid dapat memilih dan memotong gambar mengikut tajuk. - Murid dapat mengetahui proses dan teknik montaj dalam aktiviti menggambar. KBKK - Mengumpul dan mengelas - Membuat urutan BCB

Aras 3 - Murid dapat menghasilkan gubahan gambar hidupan air dengan teknik montaj. Pembelajaran Masteri KBKK - Mereka cipta - Menganalisis - Mensintesis

1

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3 MINGGU 2 BIDANG/TAJUK KECIL Bidang B : Membuat rekaan corak 2. Membuat corak bermotif muka taip (font) OBJEKTIF a. menajamkan pemerhatian terhadap pelbagai rupa muka taip b. menggunakan motif muka taip untuk dijadikan corak. c. menceritakan hasil kerja. KEMAHIRAN 2.1 Mengumpul beberapa jenis muka taip dari keratin akhbar dan majalah. HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 - Murid dapat mengetahui terdapat pelbagai jenis muka taip yang boleh dijadikan motif corak. Aras 2 - Murid dapat memilih satu jenis muka taip untuk dijadikan corak. - Murid dapat mengetahui proses dan teknik membuat corak bermotifkan muka taip. KBKK - Mengumpul dan mengelas - Membuat urutan STRATEGI P&P Konstruktivisme KBKK - Mencirikan

2.2 Menggunting danmenyusun muka taip dari keratin akhbar dan majalah.

2.3 Memilih muka taip yangdisukai untuk dijadikan motif corak. 2.4 Melukis muka taip yang dipilih untuk dijadikan corak penuh dengan menggunakan pelbagai bahan seperti : a) krayon b) pensel warna c) pena magic 2.5 Berbincang dengan rakan tentang hasil kerja mengenai: a) pemilihan muka taip b) susunan corak c) cadangan corak yang sesuai digunakan.

Aras 3 - Murid dapat menghasilkan corak yang bermotifkan muka taip. Pembelajaran Masteri KBKK - Mereka cipta - Menganalisis

2

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3 MINGGU 3 BIDANG/TAJUK KECIL Bidang C : Membentuk dan membuat binaan 3. Membuat topeng serkup OBJEKTIF a. Mengetahui bagaimana menggunakan bahanbahan terpakai untuk kerja-kerja seni. b. memperoleh pengalaman awal dalam menentukan posisi mata, hidung dan telunga pada topeng serkup. c. meningkatkan daya kreativiti dalam menghias hasil kerja. d. Meluahkan perasaan dengan bebas semasa melakonkan watak topeng yang dihasilkan. KEMAHIRAN 3.1 Mengetahui bagaimana menggunakan bahanbahan terpakai untuk kerjakerja seni. 3.2 Meluahkan perasaan dengan bebas semasa melakonkan watak topeng yang dihasilkan. HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 - Murid dapat mengetahui bahawa bahan kutipan boleh dijadikan topeng. Aras 2 - Murid dapat mengumpul dan memilih bahan kutipan untuk dijadikan topeng serkup. - Murid dapat mengetahui proses dan teknik membuat topeng serkup. KBKK - Mengumpul dan mengelas - Membuat urutan TKP - Visual ruang KBKK - Membanding membeza - Mencirikan STRATEGI P&P

Aras 3 - Murid dapat menghasilkan topeng serkup dengan bahan kutipan.

Pembelajaran Masteri KBKK - Mereka cipta

3

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3 MINGGU BIDANG/TAJUK KECILBidang D : Mengenal kraf tradisional 4. Membuat wau cantik.

OBJEKTIFa. membuat rangka wau dengan bahan yang sesuai. b. Menyedari perlunya imbangan dalam penyediaan rangka wau c. Menghasilkan corak timbale-balik yang mudah untuk hiasan wau. d. Menghargai hasil kerja melalui puisi.

KEMAHIRAN4.1 Membuat rangka wau cantik sebenar dan bercerita dari segi : - bentuk - rangka - hiasan - cara buatan - bahan yang digunakan 4.2 Memilih bahan yang sesuai untuk dibuat rangka wau seperti : - lidi - buluh - rotan - benang 4.3 Membina rangka wau yang dipilih dengan seimbang secara mengikat. 4.4 Melekatkan kertas di atas rangka wau dan menghiasnya dengan corak bertimbal secara : - lipatan dan guntingan - tampalan 4.5 Mempamerkan hasil kerja dan mencipta pantun berkenaan dengannya.

HASIL PEMBELAJARANAras 1 Murid dapat mengetahui prinsip pembuatan wau cantik. Aras 2 Murid dapat memilih bahan yang sesuai untuk membuat wau cantik. Murid dapat mengetahui proses dan teknik yang sesuai untuk membuat wau cantik. Aras 3 Murid dapat menghasilkan wau cantik yang mempunyai ragam hias yang mudah.

STRATEGI P&PKBKK - Mencirikan - Membanding membeza Konstruktivisme

4

TKP - Naturalis KBKK - Membuat urutan - Menganalisis BCB

KBKK - Mereka cipta Pembelajaran Masteri

4

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3 MINGGU BIDANG/TAJUK KECILBidang A : Melukis dan membuatgambar secara resis. 5. Membuat gambar secara resis.

OBJEKTIFa. menggunakan cara resis untuk menggambar. b. Meningkatkan kemahiran penggunaan bahan yang berlainan dalam membuat gambar. c. Menggunakan idea yang diperolehi dari penerokaan dalam membuat gambar. d. Memahami ruang latar dan ruang rupa. e. Boleh menghargai hasil kerja sendiri dan rakan sebaya.

KEMAHIRAN5.1 Membuat penerokaan / kajian pemahaman ruang latar dengan membuat beberapa contoh. Latar diwarna cerah dan rupa diwarna gelap atau sebaliknya. 5.2 Memilih bahan kalis air yang sesuai dan membuat lakaran berdasarkan tajuk seperti : - kampungku - haiwan - keluarga saya 5.3 Menyapu keseluruhan permukaan kertas dengan cat air bewarna gelap. 5.4 Memperjelaskan ruangnya dengan ruang latar. 5.5 Mempamerkan hasil kerja dan menceritakan hasil kerja dalam bentuk puisi.

HASIL PEMBELAJARANAras 1

STRATEGI P&P

5

Kontesktual Murid dapat mengenalpasti bahan dan teknik yang boleh digunakan dalam menggambar. Aras 2 Murid memilih bahan yang sesuai untuk menghasilkan gambar dengan teknik resis. Murid mengetahui langkah-langkah mengsilkan gambar dengan teknik resis. Aras 3 Murid dapat menghasilkan gambar dengan teknik resis menggunakan warna air. Pembelajaran Masteri KBKK - Mereka cipta TKP Visual Ruang KBKK - Mencirikan - Membuat urutan

5

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3 MINGGU 6 BIDANG/TAJUK KECIL Bidang B : Membuat rekaan corak 6. Membuat corak berulang bermotifkan benda di persekitaran. OBJEKTIF a. menyedari bahawa motif corak boleh didapati di persekitaran. b. menggunakan idea susunan motif untuk dijadikan corak yang lebih menarik. c. memahami konsep berulang dalam mencorak. KEMAHIRAN 6.1Meneroka bahan-bahan dari : a. benda alam daun / bungaan keratin akhbar dan majalah. b. Bahan buatan manusia - pasu - abjad - mentol - nombor c. Untuk pilihan motif dari segi rupa. 6.2Melakar rupa bahan yang dipilih untuk dijadikan motuf 6.3Menentukan susunan motif untuk membuat corak. 6.4Melukis corak berulang dengan susunan motif yang dipilih menggunakan lilin atau kryon. 6.5Corak yang telah disapu dengan cat air berdasarkan ton warna 6.6Menceritakan jenis-jenis corak berulang yang diperolehi dari hasil kerj kelas. HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 Murid dapat mengenali pelbagai jenis bahan alam yang boleh dijadikan motif. Aras 2 Murid menentukan susunan motif untuk membuat corak.corak. Murid memilih warna yang sesuai. KBKK TKP - visual ruang. STRATEGI P&P Kontekstual KBKK - Mencirikan

Aras 3 - Murid dapat menghasilkan corak berulang bermotifkan bahan alam. Pembelajaran Masteri KBKK - Mereka cipta

6

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3

MINGGU

BIDANG/TAJUK KECIL

OBJEKTIF

KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN

STRATEGI P&P

7

CUTI

TAHUN

BARU

CINA

7

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3 MINGGU 7 BIDANG/TAJUK KECIL Bidang B : Membuat rekaan corak 6. Membuat corak berulang bermotifkan benda di persekitaran. OBJEKTIF a. menyedari bahawa motif corak boleh didapati di persekitaran. b. menggunakan idea susunan motif untuk dijadikan corak yang lebih menarik. c. memahami konsep berulang dalam mencorak. KEMAHIRAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 Murid dapat mengenali pelbagai jenis bahan alam yang boleh dijadikan motif. Aras 2 Murid menentukan susunan motif untuk membuat corak.corak. Murid memilih warna yang sesuai. KBKK TKP - visual ruang. STRATEGI P&P Kontekstual KBKK - Mencirikan

7.1 Meneroka bahan-bahandari : a. benda alam daun / bungaan keratin akhbar dan majalah. b. Bahan buatan manusia - pasu - abjad - mentol - nombor c. Untuk pilihan motif dari segi rupa. 7.2 Melakar rupa bahan yang dipilih untuk dijadikan motuf 7.3 Menentukan susunan motif untuk membuat corak.

7.4 Melukis corak berulangdengan susunan motif yang dipilih menggunakan lilin atau kryon. 7.5 Corak yang telah disapu dengan cat air berdasarkan ton warna 7.6 Menceritakan jenis-jenis

Aras 3 - Murid dapat menghasilkan corak berulang bermotifkan bahan alam. Pembelajaran Masteri KBKK - Mereka cipta

8

corak berulang yang diperolehi dari hasil kerj kelas.

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3 MINGGU 8 BIDANG/TAJUK KECIL Bidang C : Membentuk dan membuat binaan 7. Membuat model haiwan fantasi OBJEKTIF a. Meningkatkan kepekaan dan daya imaginasi terhadap objek-objek di persekitaran. b. Menyatakan imaginasinya secara lisan. c. Memilih dan menggunakan bahan yang boleh menjelaskan imaginasinya semasa kerja menghias. d. Boleh menceritakan sifat dan watak fantasi yang dihasilkan. KEMAHIRAN 8.1 Meneroka dan memilih benda-benda di alam persekitaran yang boleh menampakkan imej fantasi seperti : - akar - batu - ranting @ kulit kayu - tempurung - daun-daun kering HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 - Murid dapat menyedari bahawa benda benda alam mempunyai rupa bahagian haiwan fantasi. Aras 2 - Murid dapat memilih dan meneroka benda benda alam untuk dijadikan model haiwan imaginasi. Aras 3 - Murid dapat menghasilkan model haiwan fantasi berdasarkan imaginasi dari bahan kutipan. KBKK - Mereka cipta Pembelajaran Masteri KBKK - Mengumpul dan mengelas KBKK - Mencirikan TKP Naturalis STRATEGI P&P

8.2 MenceritakanGambaran haiwan fantasi yang dapat dilihat dari bahan kutipan. 8.3 Menambahkan butir-butiran lain untuk menjelaskan gambaran fantasinya secara nyata seperti : - naga - garuda Dengan menggunakan warna cat tampalan

9

8.4 Mempamerkan watakwatak fantasi yang di hasilkan dalam bentuk alam fantasi.

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3 MINGGU BIDANG/TAJUK KECILBidang D : Mengenal kraf tradisional 8. Memperkenalkan motif kraftangan batik daripada benda alam.

OBJEKTIFa. menghasilkan motif dari rujukan benda alam. b. Memupuk sikap cermat dan teliti dalam menjalankan aktiviti kraf. c. Mencipta tema dan jenama untuk batik. d. Mengenalpasti bentuk susunan dalam corak.

KEMAHIRAN9.1 Melihat dan meneliti motif kraf tradisional yang berunsurkan alam yang terdapat pada batik sebenar dari segi : - tumbuhan - haiwan 9.2 Melihat dan meneliti benda-benda alam di persekitaran untuk mendapatkan idea motif yang dibuat. 9.3 Melakar motif benda alam dengan lilin atau krayon dalam susunan : - Jidar - Beralun - Berdiri - Menyerong 9.4 Menyapu permukaan kertas yang bermotif dengan pelbagai warna.

HASIL PEMBELAJARANAras 1 Murid dapat menyedari bahawa motif batik mempunyai unsure alam. Aras 2 Murid dapat meneroka pelbagai benda alam untuk dijadikan motif batik. Aras 3 Murid dapat menghasilkan motif batik dengan unsure alam.

STRATEGI P&P

9

TKP - Naturalis

Konstruktivisme KBKK - Membanding dan membeza

TKP - visual ruang KBKK - Mereka cipta

10

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3 MINGGU BIDANG/TAJUK KECILBidang A : Melukis dan membuat gambar 9. Membuat gambar dengan cara capan.

OBJEKTIFa. menajamkan pengamatan terhadap benda alam dan bahan kutipan yang mempunyai jalinan. b. Menggunakan bahan di persekitaran untuk menghasilkan gubahan gambar secara capan c. Menghargai hasil kerja sendiri.

KEMAHIRAN10.1 Membuat pemerhatian ke atas bunga-bungaan, tumbuhtumbuhan dan bahan kutipan yang terdapat di persekitaran sekolah. 10.2 Mengumpul dan memilih bahan yang berjalin yang sesuai seperti : - daun - ranting kayu - tutup botol 10.3 Membuat gubahan secara capan berdasarkan tajuk seperti : - Sepasu bunga - Taman bunga - Haiwan fantasi

HASIL PEMBELAJARANAras 1 Murid dapat mengenalpasti tumbuhan dan bahan kutipan di sekitar sekolah. Aras 2 Murid dapat memilih bahan yang sesuai untuk menghasilkan gambar secara capan. Murid mengetahui proses dan teknik capan dalam menggambar. Aras 3 Murid dapat membuat gambar dengan teknik capan.

STRATEGI P&PKBKK - mencirikan TKP - Naturalis

10

KBKK - Mengumpul dan mengelas - Menganalisa - Membuat urutan

TKP Visual Ruang Pembelajaran Masteri KBKK - Mereka cipta

11

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3 MINGGU 11 BIDANG/TAJUK KECIL OBJEKTIF KEMAHIRAN HASIL PEMBELAJARAN STRATEGI P&P

CUTI

PERTENGAHAN

PENGGAL

PERTAMA

12

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3 MINGGU 12 BIDANG/TAJUK KECIL OBJEKTIF KEMAHIRAN HASIL PEMBELAJARAN STRATEGI P&P

UJIIAN

PENGESANAN

1

13

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3 MINGGU 13 BIDANG/TAJUK KECIL Bidang B : Membuat corak dan rekaan Menghasilkan corak secara cetakan tali. OBJEKTIF a. menyedari kepelbagaian teknik cetakan yang dapat memberi kesan yang berlainan dalam kegiatan mencorak. b. meningkatkan kemahiran kawalan motor halus dalam penyediaan blok cetakan dan kemahiran mencetak. c. Menggunakan corak yang dihasilkan untuk kegunaan tertentu. KEMAHIRAN 1. Membuat kajian pelbagai jenis tali dari segi jalinan dan bahan. 2. Memilih tali yang sesuai untuk dijadikan blok cetakan seperti : a. pelbagai jenis tali b. kadbod c. gam 3. Membuat blok cetakan dengan meletakkan tali ke atas kadbod dalam bentuk motif tertentu. 4. Menghasilkan corak berulang berulang secara capan dengan menggunakan satu atau dua warna a.mengikut susunan teratur b. susunan pelbagai arah. 5. Mempamerkan dan menceritakan hasil kerja dari segi : gubahan gambar HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 Murid dapat mengetahui pelbagai jenis tali dapat menghasilkan pelbagai jalinan. Aras 2 Murid dapat memilih tali yang sesuai untuk dijadikan blok cetakan Murid dapat mengetahui proses menghasilkan corak secara cetakan tali. Aras 3 - Murid dapat menghasilkan corak secara cetakan tali. Pembelajaran Masteri KBKK - Mereka cipta STRATEGI P&P KBKK - Mencirikan - Membanding dan membeza Konstruktivisme

KBKK - Mengumpul dan mengelag - Membuat urutan TKP - visual ruang.

14

-

bahan pilihan kesan capan

TKP - Interpersonal

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3 MINGGU 14 BIDANG/TAJUK KECIL Bidang C : Membentuk dan membuat binaan Membuat alat permainan OBJEKTIF a. memilih bahan yang sesuai untuk membuat alat permainan b. meningkatkan kemahiran membentuk, membina dan menghias. c. Memainkan alat permaianan mengikut fungsi. KEMAHIRAN 1. Membunyikan dan menamakan bahan seperti : - kereta - kapal terbang - kapal laut 2. Memilih bahan seperti : - kertas - kain - kotak - daun buluh - tanah liat Untuk membuat alat permainan seperti : - kapal terbang - kereta api - kapal layer - roket 3. Membuat alat permainan daripada bahan yang dipilih secara : - lipatan - cantuman - selitan HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 STRATEGI P&P

Murid dapat mengetahui bahan kutipan boleh digunakan untuk membuat alat permainan.

Kontekstual Konstruktivisme

Aras 2

Murid dapat mengumpul dan memilih bahan yang sesuai untuk membuat alat permainan. Murid dapat mengetahui proses dan teknik membuat alat permainan menggunakan bahan kutipan.

KBKK - Mengumpul dan mengelas - Membuat urutan - Menganalisis

Pembelajaran Masteri KBKK - Mereka cipta

Aras 3 Murid dapat menghasilkan Alat permainan (kenderaan)

15

menggunakan bahan kutipan.

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3 MINGGU BIDANG/TAJUK KECILBidang D : Mengenal kraf tradisional Menghasilkan anyaman kelarai

OBJEKTIFa. mengenal barangan anyaman. b. Boleh membuat lakaran untuk dijadikan asas anyaman c. Membuat anyaman secara potongan dan sisispan d. Boleh membuat kemasan kerja dengan cara mudah.

KEMAHIRAN1. Melihat anyaman sebenar dari segi : - kombinasi warna - jalinan - nama kelarai 2. Berdasarkan anyaman sebenar, lorek petak kertas graf untuk mendapatkan kelarai anyaman seperti - kelarai mata bilis - beras 3. Menyediakan kertas dasar anyaman dengan memotong lurus atau menyerong secara potongan yang tidak putus. 4. Memotong jalur-jalur kertas warna yang berlainan dan menyisipnya pada kertas dasar mengikut lorekan di atas graf.

HASIL PEMBELAJARANAras 1

STRATEGI P&P

15

Murid dapat mengetahui pelbagai barangan yang dihasilkan secara anyaman.

Konstruktivisme

Aras 2

Murid dapat menggunakan bahan ganti dalam kerja anyaman Murid dapat memahami proses membuat anyaman kelarai menggunakan bahan ganti.

KBKK - Mengumpul dan mengelas - Membuat urutan - Menganalisis

Aras 3

Murid dapat menghasilkan anyaman kelarai dengan bahan ganti.

Pembelajaran Masteri KBKK - Mereka cipta

16

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3 MINGGU BIDANG/TAJUK KECILBidang A : Melukis dan membuat gambar Menggambar secara catan

OBJEKTIFa. mengolah warna mengikut tujuan tertentu b. Melahirkan idea dan perasaan melalui olahan warna. c. Membuat lakaran gambar. d. Menceritakan pengalaman melalui gambar yang dihasilkan.

KEMAHIRAN1. Cuba membayangkan keadaan / suasana berdasarkan gambaran yang dibuat melalui penceritaan guru serta iringan muzik seperti : Suasana di tepi pantai Suasana di waktu pagi / senja

HASIL PEMBELAJARANAras 1

STRATEGI P&P

16

Murid dapat berimaginasi suasana di tepi pantai / waktu pagi.

TKP - Muzik

Aras 2

Murid dapat memilih dan menggunakan alat, bahan dan teknik yang sesuai dalam kegiatan menggambar.

KBKK - Menjana idea - Membuat urutan

Aras 3

Murid dapat menggambar suasana yang diingini dengan teknik catan.

Pembelajaran Masteri KBKK - Mereka cipta

17

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3 MINGGU 17 BIDANG/TAJUK KECIL Bidang B : Membuat corak dan rekaan Menghasilkan corak berpusat dan berulang melalui pelbagai lipatan dan guntingan OBJEKTIF a. Menghasilkan corak berpusat dan berulang melalui pelbagai lipatan dan guntingan. b. mengawal dan melatih motor-motor halus menerusi kegiatan lipatan dan guntingan. c. Menyedari pelbagai teknik lipatan dan guntingan boleh menghasilkan corak yang berbeza dan menarik. KEMAHIRAN 1. Cuba membuat beberapa lipatan kertas untuk menghasilkan kesan lipatan seperti : a. lipatan segiempat b. lipatan berpenjuru 2. Menggunting rupa tertentu pada lipatan kertas tersebut untuk mendapatkan corak. 3. Melekatkan kertas warna pada bahagian belakang hasil guntingan untuk menimbulkan corak. 4. Mempamerkan hasil kerja dan menceritakan mengenai corak yang terhasil dan kegunaan hasil kerja. HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 Murid dapat mengenal pelbagai corak berpusat dan berulang. Konstruktivisme STRATEGI P&P

Aras 2

Murid dapat mengetahui pelbagai teknik melipat kertas.

KBKK - Membuat urutan

Aras 3 Murid dapat menghasilkan corak dengan teknik lipatan dan guntingan.

Pembelajaran Masteri KBKK - Mereka cipta

18

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3 MINGGU 18 BIDANG/TAJUK KECIL Bidang C : Membentuk dan membuat binaan Membuat bekas mudah berbentuk segiempat secara kepingan OBJEKTIF a. mempertingkatkan pengetahuan mengenai seni tembikar. b. Mendapat idea awal mengenai kemahiran berbentuk secara kepingan KEMAHIRAN 1. Mengambil bebola tanah liat dan melakukan pelbagai perlakuan. 2. Menguli dan menepek tanah liat untuk dijadikan kepingan. 3. Memotong kepingan kepada bentuk segiempat untuk dijadikan tapak dan badan bekas. 4. Mengguris tepi kepingan yang hendak dicantum dan mencantumkan dengan menggunakan tanah liat cair dan sedikit air. 5. Mengeringkannya 6. Menghias permukaan bebas 7. Mempamerkan dan bercerita. HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 STRATEGI P&P

Murid dapat mengetahui pelbagai teknik menguli tanah liat.

Konstruktivisme TKP - Kinestetik

Aras 2

Murid dapat mengetahui pelbagai teknik mengahasilkan bekas mudah daripada tanah liat.

KBKK - Membuat urutan

Aras 3 Murid dapat menghasilkan Bekas mudah berbentuk segiempat daripada tanah liat.

KBKK - Mereka cipta Pembelajaran Masteri

19

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3 MINGGU BIDANG/TAJUK KECILBidang D : Mengenal kraf tradisional Membuat tembikar

OBJEKTIFa. merasai sifat tanah liat. b. Melicinkan bentukbentuk secara lingkaran dan picitan c. Boleh melicin dan menghias bentuk tembikar yang dihasilkan d. Mengetahui peranan gurisan dan tanah liat cair dalam proses mencantum dalam pembentukan.

KEMAHIRAN1. Menceritakan pengalaman lalu tentang tembikar. 2. Mengenalpasti bentukbentuk, objek yang boleh dibuat secara lingkaran dan picitan. 3. Menentukan objek yang hendak dihasilkan dan menyediakan tanah liat untuk membuat tapak dan lingkaran. 4. Membuat bentuk tembikar pilihan dengan mencantumkan ligkaran kepada tapak secara mengguris dan membasahkan bahagian yang hendak dicantumkan dengan tanah liat cair.

HASIL PEMBELAJARANAras 1

STRATEGI P&P

19

Murid dapat mengetahui pelbagai bentuk tembikar yang dihasilkan dengan teknik lingkaran dan picitan.

Kontekstual

Aras 2

Murid dapat meneroka teknik lingkaran dan picitan untuk menghasilkan tembikar.

KBKK - Membuat urutan

Aras 3

Murid dapat menghasilkan tembikar dengan teknik lingkaran dan picitan

Pembelajaran Masteri KBKK - Mereka cipta

20

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3 MINGGU BIDANG/TAJUK KECIL OBJEKTIF KEMAHIRAN HASIL PEMBELAJARAN STRATEGI P&P

20

P

K 1

S

R

21

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3 MINGGU BIDANG/TAJUK KECILBidang A : Melukis dan membuat gambar Kolaj ( Hidupan dasar laut )

OBJEKTIFa. Meningkatkan kemahiran menyusun bahan kutipan yang sesuai untuk membuat gambar. b. Menyesuaikan bahan dengan rupa objek dalam menggambar secara kolaj. c. Memperkembangkan daya kreativiti dalam membuat hasil kerja.

KEMAHIRAN1. Meneroka dan memilih bahan kutipan yang sesuai untuk membuat kolaj seperti : - Lalang - Kulit siput - Pasir - Habuk papan - Daun 2. Membuat lakaran mengikut tajuk pilihan. 3. Melekatkan bahan-bahan kutipan ke atas lakaran gambar menggunakan rupa objek. 4. Mempamer dan menceritakan hasil kerja dari segi : - Gubahan gambar - Bahan yang digunakan - Kesan jalinan - Tajuk

HASIL PEMBELAJARANAras 1 Murid dapat mengetahui bahan kutipan boleh dijadikan kolaj dalam aktiviti menggambar.

STRATEGI P&P

21

Konstruktivisme KBKK - mencirikan TKP - Naturalis

Aras 2

Murid dapat memilih bahan untuk membuat kolaj. Murid dapat memahami proses menggambar dengan teknik kolaj bahan kutipan.

KBKK - Mengumpul dan mengelas - Membuat urutan

Aras 3

Murid dapat menghasilkan gambar dengan teknik kolaj bahan kutipan.

Pembelajaran Masteri TKP - Visual ruang KBKK - Mereka cipta

22

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3 MINGGU BIDANG/TAJUK KECIL OBJEKTIF KEMAHIRAN HASIL PEMBELAJARAN STRATEGI P&P

22

CUTI

PERTENGAHAN

TAHUN

23

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3 MINGGU BIDANG/TAJUK KECIL OBJEKTIF KEMAHIRAN HASIL PEMBELAJARAN STRATEGI P&P

23

CUTI

PERTENGAHAN

TAHUN

24

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3 MINGGU 24 BIDANG/TAJUK KECIL Bidang B : Membuat corak dan rekaan Menghasilkan corak bebas dengan tiupan krayon cair OBJEKTIF a. Menyedari sesuatu pepejal seperti krayon mewarna boleh dicairkan dengan pembakaran. b. Menyedari titisan krayon cair dapat menghasilkan corak di atas permukaan kertas lukisan. c. Melahirkan rasa gembira semasa menjalankan kegiatan. d. Dapat melahirkan corak bebas dengan teknik tiupan. KEMAHIRAN 1. Memerhati sifat krayon yang dipanaskan. 2. Cuba menitiskan krayon cair diatas permukaan pelbagai kertas. 3. Memanaskan krayon ke atas kertas pilihan dan meniup secara cepat dengan penyedut minuman. 4. Mengulani kegiatan di atas sehingga memenuhi ruang kertas. 5. Menyapu dengan warna air yang gelap ke atas permukaan kertas. 6. Menceritakan tentang pengalaman baru dalam menghasilkan ciptaan. HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 STRATEGI P&P

Murid dapat mengetahui bahawa krayon boleh dicairkan. Murid dapat mengetahui krayon cair boleh menghasilkan corak menarik

Konstruktivisme KBKK - mencirikan

Aras 2

Murid dapat mengumpul bahan untuk membuat corak. Murid dapat meneroka pelbagai corak melalui teknik tiupan pada krayon cair.

KBKK - mengumpul dan mengelas - mensintesis TKP - Visual ruang

Aras 3 Murid dapat menghasilkan corak bebas dengan teknik

Pembelajaran Masteri KBKK - Mereka cipta

25

tiupan.

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3 MINGGU 25 BIDANG/TAJUK KECIL Bidang C : Membentuk dan membuat binaan Membuat model seni taman mudah. OBJEKTIF a. meningkatkan kesedaran terhadap keindahan alam sekitar. b. Mendapat idea awal mengenai seni taman. c. Boleh berkongsi idea, bekerjasama, dan bertolak ansur dalam kerja kumpulan. d. Berbangga dengan hasil kerja yang dibuat secara kumpulan. KEMAHIRAN 1. Mengumpul potongan gambar seni taman. 2. Melihat seni taman di persekitaran dan berbincang dari segi : Jenis tanaman Jenis perabot 3. Memilih jenis seni taman yang hendak dibina seperti : Taman bunga Taman batu Taman permainan Taman burung 4. Mengumpul bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat model seni taman kecil seperti : - pasir / tanah / batu - kelikir - span / plastesin - kertas warna / tumbuhan HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 STRATEGI P&P

Murid dapat mengetahui pelbagai idea seni taman yang terdapat di Malaysia.

KBKK - mencirikan - membanding dan membeza Konstruktivisme

Aras 2

Murid dapat mengetahui idea membina seni taman. Murid dapat mengumpul bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat model seni taman mudah. Murid dapat mengetahui proses menghasilkan model seni taman mudah.

KBKK - mengumpul dan mengelas - Membuat urutan

Aras 3 Murid dapat menghasilkan model seni taman mudah Pembelajaran masteri KBKK - mereka cipta

26

kering - bunga / daun plastic - polisterin

5. menyusun dan membuat model seni taman dengan menggunakan bahan yang dipilih di atas permukaan bahan seperti : Kad manila Papan lapis Kad bod

6. Mempamerkan dan menceritakan hasil kerja dari segi : Jenis tanaman Bahan yang dipilih Susunan

27

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3 MINGGU BIDANG/TAJUK KECILBidang D : Mengenal kraf tradisional Membuat hiasan diri daripada bahan kutipan. Tajuk : Rantai leher / Mahkota

OBJEKTIFa. Memilih bahan yang sesuai untuk dijadikan hiasan diri. b. Meningkatkan daya kreativiti dalam menghasilkan hiasan diri. c. Menyedari kesesuaian alat dengan pelbagai sifat bahan. d. Mewujudkan suasana riang dan gembira.

KEMAHIRAN1. Memperkenalkan alat hiasan diri tradisional melalui gambar atau benda maujud seperti : Rantai / gelang manik Karangan bunga hiasan diri Hiasan kepala terendak Hiasan kepala daripada bulu burung

HASIL PEMBELAJARANAras 1

STRATEGI P&P

26

Murid dapat mengenal jenisjenis hiasan diri tradisional.

KBKK - mencirikan Kontekstual Konstruktivisme

Aras 2

2. Meneroka bahan-bahan kutipan yang boleh dijadikan hiasan diri seperti : Bunga-bungaan Manik Biji-bijian Daun kelapa Bulu burung Aras 3

Murid dapat mengumpul bahan kutipan yang boleh dijadikan hiasan diri tradisional. Murid dapat mengetahui pelbagai proses membuat hiasan diri tradisional.

KBKK - mengumpul dan mengelas - Membuat urutan TKP - Naturalis

Murid dapat membuat alat hiasan diri tradisional yang dipilih dengan menggunakan bahan kutipan.

Pembelajaran Masteri KBKK - Mereka cipta

28

3. Membuat alat hiasan diri yang dipilih dengan menggunakan bahan yang dipilih seperti : Rangkaian Ikatan Sisipan Selitan

4. Memastikan kekemasan semasa membuat kerja seperti : Susunan Regangan Pintalan Anyaman Sisipan Ikatan Selitan

5. Memakai dan memperagakan hiasan-hiasan diri yang dibuat.

29

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3 PENGGAL KEDUA MINGGU BIDANG/TAJUK KECILBidang A : Melukis dan membuat gambar Membuat gambar alam fantasi

OBJEKTIFa. Mempertingkatkan daya imaginasi b. Menggambarkan alam fantasi berdasarkan sumber cerita. c. Meningkatkan kemahiran motor halus dalam penggunaan bahan. d. Menimbulkan rasa bangga dengan hasil kerja sendiri.

KEMAHIRAN1. Bercerita mengenai kisahkisah fantasi dari : Komik Buku cerita Mimpi Rancangan TV Radio 2. Melukis dan mewarna gambar berdasarkan imaginasi atau contoh dalam komik dengan menggunakan : Krayon Pensel Pensel warna Warna majik Cat air 3. Lakonan berdasarkan gambar yang dihasilkan.

HASIL PEMBELAJARANAras 1

STRATEGI P&P

27

Murid dapat mengetahui pelbagai alam fantasi yang terdapat dalam kehidupan.

Kontekstual KBKK - membuat gambaran mental TKP - verbal linguistik

Aras 2

Murid dapat berimaginasi alam fantasi melalui cerita yang diperdengarkan.

KBKK - Membuat gambaran mental - Mensintesis

Aras 3

Murid dapat menghasilkan gambar alam fantasi dengan pelbagai media warna.

Pembelajaran Masteri KBKK - Mereka cipta

30

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3 MINGGU 28 BIDANG/TAJUK KECIL Bidang B : Membuat corak dan rekaan Membuat corak tidak terancang dengan teknik tarikan tali yang diwarnakan. OBJEKTIF a. Mengetahui tali / benang dapat meninggalkan kesan yang baik untuk membuat corak secara tarikan. b. Menyedari bahawa tarikan tali / benang mempengaruhi hasilan corak. c.Meluahkan perasaan secara bebas melalui kegiatan ini. KEMAHIRAN 1. Mengumpul dan memilih beberapa jenis tali / benang seperti : Tali raffia Tali pengikat bungkusan Benang kasar Tali guni 2. Mewarnakan keseluruhan permukaan kertas dengan warna air cerah dan keringkan. 3. Menyapu dan mencelup benang ke dalam bancuhan warna. 4. Meletakkan tali / benang antara lipatan kertas. 5. Menarik keluar benang dari lipatan kertas untuk mendapatkan corak tak sengaja. 6. Ulang aktiviti dengan mengubah warna dan arah tarikan tali. 7. Berbincang dengan rakan HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 STRATEGI P&P

Murid dapat mengenali dan mengetahui pelbagai jenis tali yang dapat menghasilkan corak.

KBKK - menjana idea - Konstruktivisme

Aras 2

Murid dapat memilih tali dan bahan yang sesuai untuk membuat corak.

KBKK - mengumpul dan mengelas

Aras 3 Murid dapat menghasilkan corak tidak terancang secara tarikan tali / benang.

Pembelajaran Masteri KBKK - Mereka cipta

31

berkenaan dengan hasil kerja dari aspek : Kesan tarikan dari jenis-jenis tali Corak yang dihasilkan. RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3 MINGGU 29 BIDANG/TAJUK KECIL Bidang C : Membentuk dan membuat binaan Membuat robot mudah. OBJEKTIF a. Menyesuaikan saiz bahan dengan tujuan tertentu. b. Meningkatkan kemahiran mencantum. c. Meningkatkan kefahaman tentang imbangan dalam binaan. d. Mengaitkan pengalaman dan pemerhatian objek buatan manusia dalam ciptaannya. KEMAHIRAN 1. Menceritakan tentang pengalaman mereka mengenai robot dari segi : Bentuk Nama robot Watak Cara pergerakan 2. Mencari dan memilih bahan yang sesuai untuk membuat robot seperti : Kotak mancis Kotak ubat gigi Kotak kasut Cawan kertas Gulungan kadbod Klip kertas Penyepit baju Spring / dawai terpakai 3. Membina robot secara cantuman dengan menggunakan : Gam Pita pelekat dan membuat kemasan. HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 STRATEGI P&P

Murid dapat mengetahui pelbagai jenis robot yang ada dipersekitaran.

Kontekstual

Aras 2 Murid dapat mencari dan memilih bahan yang sesuai untuk membuat robot mudah. Murid dapat mengetahui bahawa kutipan boleh dijadikan binaan robot mudah. KBKK - menjana idea - Mengikut urutan

Aras 3 Murid dapat membina robot mudah secara cantuman. Pembelajaran masteri KBKK - mereka cipta

32

4. Memberi nama robot dan memperkenalkannya kepada kelas. 5. Membuat lakonan pendek secara kumpulan. RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3 MINGGU 30 BIDANG/TAJUK KECIL Bidang D : Mengenal kraf tradisional Membuat berbagai-bagai jenis model gasing untuk dijadikan mobail OBJEKTIF a. Meningkatkan pengetahuan berkenaan bentuk gasing. b. Menggunakan bentukbentuk gasing tradisional untuk membuat mobail. c. Meningkatkan kemahiran dalam mengikat mobail dengan seimbang. KEMAHIRAN 1.Melihat dan meneliti bentuk dan jenis gasing dari gambar atau gasing sebenar 2. Memilih bahan yang sesuai untuk dijadikan model gasing seperti : Kadbod Polisterin Kad manila Kotak 3. Menghasilkan dan menghias bentuk gasing dengan pelbagai susunan corak secara : Lukisan Tampalan Catan 4. Mengikat dan menggantung bentuk-bentuk gasing tadi untuk dijadikan mobail. HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 Murid dapat mengenal pelbagai jenis gasing yang terdapat di Malaysia. Aras 2 KBKK - membanding dan membeza STRATEGI P&P

Murid dapat memilih bahan yang sesuai untuk dijadikan model gasing. Murid dapat mengetahui teknik membuat model gasing daripada bahan yang dipilih.

KBKK - mengumpul dan mengelas - Membuat urutan

Aras 3

Murid dapat menghasilkan model gasing untuk dijadikan mobail.

Pembelajaran masteri KBKK - mereka cipta

33

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3 MINGGU BIDANG/TAJUK KECILBidang A : Melukis dan membuat gambar Membuat gambar dengan teknik campuran ( Sepasu Bunga )

OBJEKTIFa. Menggunakan bahan campuran untuk membuat gambar. b. Meningkatkan daya kreativiti dalam membuat gambar. c. Menghasilkan puisi mudah berdasarkan hasil kerja.

KEMAHIRAN1. Mengumpul pelbagai bahan kutipan dan menceritakan kegunaannya dalam teknik yang berlainan seperti : Daun capan Kertas kolaj Gambar montaj 2.Membuat lakaran gambar mengikut tajuk pilihan. 3. Membuat gambar campuran dua atau lebih teknik yang berlainan. 4. Mempamer dan mereka puisi mudah berdasarkan hasil kerja.

HASIL PEMBELAJARANAras 1 Murid dapat mengetahui pelbagai bahan boleh digunakan untuk menggambar.

STRATEGI P&P

31

Konstruktivisme

Aras 2 Murid dapat memilih dan mengolah bahan dengan teknik campuran.

KBKK - Mengumpul dan mengelas

Aras 3

Murid dapat menghasilkan gambar sepasu bunga dengan teknik campuran.

Pembelajaran Masteri TKP - Visual ruang KBKK - Mereka cipta

34

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3 MINGGU BIDANG/TAJUK KECIL OBJEKTIF KEMAHIRAN HASIL PEMBELAJARAN STRATEGI P&P

32

UJIAN

PENGESANAN

2

35

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3 MINGGU 33 BIDANG/TAJUK KECIL Bidang B : Membuat corak dan rekaan Membuat Kad Ucapan OBJEKTIF a. Meningkatkan pengetahuan tentang kegunaan kanji dalam membuat corak. b. Membuat kegiatan mencorak secara spontan dan terkawal. c. Mengamalkan sikap bersih dan teliti. KEMAHIRAN 1. Mewarnakan permukaan kertas dengan warna air dan titiskan air ke atas permukaan yang masih lembab dan menceritakan kesan titisan air tersebut. 2. Menyapu permukaan kertas dengan kanji cair. 3. Menghasilkan corak dengan cara : Titisan atau renjisan warna. 4. Mengeringkan hasil kerja. 5. Menceritakan kesan dan corak yang dihasilkan melalui puisi atau lagu. HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 STRATEGI P&P

Murid dapat mengetahui bahawa renjisan / titisan dapat menghasilkan corak.

Konstruktivisme

Aras 2

Murid dapat meneroka teknik renjisan / titisan dengan menggunakan bahan kanji. Murid dapat membuat corak dengan teknik renjisan / titisan pada permukaan kertas berkanji.

KBKK - menganalisis - mensintesis - Mereka cipta

( Sambungan selepas minggu kelapan )

36

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3 MINGGU 34 BIDANG/TAJUK KECIL OBJEKTIF KEMAHIRAN HASIL PEMBELAJARAN STRATEGI P&P

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL

KEDUA

37

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3 MINGGU 35 BIDANG/TAJUK KECIL Bidang C : Membentuk dan membuat binaan Membuat model bangunan OBJEKTIF a. Menggunakan alat dan bahan yang sesuai dalam pengolahan binaan. b. Membandingkan hasil binaan rekaan dengan objek sebenar. c. Berpeluang menggunakan pelbagai cara yang sesuai dalam membina. d. Mempamerkan bentuk rekaan dan binaan mengikut fungsinya. e. Melahirkan rasa gembira dari hasil kerja sendiri dan rakan. KEMAHIRAN 1. Melihat jenis-jenis bangunan yang terdapat dipersekitaran seperti : Bangunan sekolah Masjid Pondok Pangsapuri Dari segi : Bentuk Bahagian-bahabian pada bangunan seperti tapak dan bumbung. 2. Memilih dan menentukan jenis model bangunan yang hendak dibuat. 3. Memilih bahan kutipan yang sesuai seperti : Kotak berbagai saiz Kotak tebal Kertas lutsinar 4. Membina bangunan dengan HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 STRATEGI P&P

Murid dapat mengetahui pelbagai bahan boleh digunakan dalam membuat model. Murid dapat mengenali bahagian-bahagian sesuatu binaan.

Konstruktivisme KBKK - mencirikan

Aras 2

Murid dapat memilih dan mengolah bahan kutipan untuk dijadikan model. Murid dapat mengetahui pelbagai teknik membuat model bangunan.

KBKK - mengumpul dan mengelas - Membuat urutan

Aras 3

Pembelajaran

38

cara :

Cantuman Tebukan Tampalan

Murid dapat menghasilkan model bangunan dengan bahan kutipan.

masteri KBKK - mereka cipta

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3 MINGGU BIDANG/TAJUK KECIL OBJEKTIF KEMAHIRAN 5. Menghias binaan dengan bahan dan cara yang sesuai seperti : Mewarna Menggunakan kertas lutsinar Kotak tebal 6. Memperagakan model bangunan mengikut fungsi. HASIL PEMBELAJARAN STRATEGI P&P

39

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3 MINGGU BIDANG/TAJUK KECILBidang A : Melukis dan membuat gambar Ekspresi wajah

OBJEKTIFa. Membuat gambar mengikut rentak muzik. b. Menggunakan berbagai warna untuk memenuhi rupa yang dihasilkan berdasarkan mood / perasaan. c. Keseronokan dan meningkatkan daya kreativiti.

KEMAHIRAN1. Membuat pergerakan badan mengikut iringan muzik yang pelbagai rentak seperti : Rancak Perlahan Asli 2. Kertas dibahagikan kepada beberapa bahagian untuk membuat lakaran secara spontan dengan iringan muzik. Rancak Riang Perlahan Asli 3. Mewarna rupa-rupa yang dihasilkan dengan warna yang mengikut mood / perasaan. 4. Menunjukkan kepada kelas rupa-rupa yang bersesuaian dengan rentak muzik yang

HASIL PEMBELAJARANAras 1

STRATEGI P&P

36

Murid dapat mengetahui bahawa rentak muzik boleh menghasilkan pelbagai ekspresi wajah.

TKP - muzik - kinestetik

Aras 2

Murid dapat mengetahui warna turut memberi kesan ekspresi wajah. Murid dapat memilih dan mengolah warna yang sesuai dengan ekspresi wajah.

KBKK - Mencirikan - Menganalisis

Aras 3

Murid dapat menghasilkan gambar ekspresi wajah dengan pelbagai warna dan

Pembelajaran Masteri KBKK - Mereka cipta

40

dimainkan semula.

mood.

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3 MINGGU 37 BIDANG/TAJUK KECIL Bidang C : Membentuk dan membuat binaan Membuat bunga hiasa daripada bahan kutipan. OBJEKTIF a. Membuat pemerhatian pada benda alam. b. Menggunakan alat dan mengubah suai bahan dalam membuat hiasan. c. Meningkatkan daya kreativiti dalam menghasilkan ciptaan. KEMAHIRAN 1. Melihat dan meneliti bungabunga dipersekitaran dari segi : Bentuk Warna Susunan kelopak bunga dan daun. 2. Mengumpul dan memilih bahan yang sesuai untuk membuat bunga dan daun seperti : Pembalut gula-gula Kertas tisu Kertas warna Penyedut minuman Tali raffia Perca kain 3. Membuat bunga dan daun dengan cara : Ikatan Renyukan Lipatan HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 STRATEGI P&P

Aras 2

Murid dapat mengenali pelbagai bunga-bungaan yang terdapat dipersekitaran. Murid dapat mengenalpasti bahagian-bahagian bunga.

TKP - naturalis KBKK - mencirikan

Murid dapat mengumpul dan memilih bahan yang sesuai untuk membuat bunga hiasan. Murid dapat mengetahui proses dan teknik membuat bunga hiasan.

KBKK - mengumpul dan mengelas - Membuat urutan Konstruktivisme

Aras 3

Pembelajaran masteri KBKK

41

4. Menyusun bunga menjadi jambangan. 5. Mencipta suatu pantun yang sesuai.

Murid dapat mengolah bahan kutipan untuk dijadikan bunga hiasan. Murid dapat menghasilkan bunga hiasan dengan bahan kutipan.

- menyusun mengikut keutamaan - mereka cipta

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3 MINGGU 38 BIDANG/TAJUK KECIL OBJEKTIF KEMAHIRAN HASIL PEMBELAJARAN STRATEGI P&P

CUTI HARI RAYA PUASA

42

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3 MINGGU BIDANG/TAJUK KECILBidang A : Melukis dan membuat gambar Melukis dan membuat gambar dengan menggunakan bahan asas minyak

OBJEKTIFa. Menyedari bahawa garisan lilin dapat menghalang warna air dari keluar daripada kawasan rupa yang dilukis. b. Meningkatkan kemahiran pergerakan tangan dalam kerja melukis. c. Menghasilkan kerja dalam keadaan yang cermat dan bersih. d. Memahami tentang ruang rupa dan ruang latar dalam menggambar dengan menggunakan warna dan bahan asas minyak.

KEMAHIRAN1. Memerhati kesan warna yang dititiskan di atas kertas kering dan kertas yang lembab. 2. Membuat lakaran kertas geometri dengan menggunakan bahan asas minyak dan titiskan warna air di atas kertas yang dilembabkan. 3. Menentukan tajuk yang sesuai untuk menggambar. 4. Melakarkan gambar dengan menggunakan bahan asas minyak. 5. Mewarna ruang rupa dan latar dengan sapuan warna air mengikut kesesuaiannya, 6. Membingkaikan, mempamer dan bercerita dari segi :

HASIL PEMBELAJARANAras 1

STRATEGI P&P

39

Murid dapat mengetahui kesan warna yang berbeza apabila dititiskan di atas kertas kering dan kertas yang dilembabkan.

Konstruktivisme BCB KBKK - mencirikan

Aras 2

Murid dapat mengetahui bahan minyak dan air boleh menghasilkan gubahan yang menarik. Murid dapat mengetahui proses dan teknik menggambar dengan media campuran ( minyak dan air)

Konstruktivisme KBKK - membanding dan membeza TKP - Visual ruang

Aras 3

Murid dapat menghasilkan

Pembelajaran Masteri KBKK

43

Gambar yang dihasilkan Kejelasan rupa objek dan kegunaan warna.

gambar dengan teknik media campuran.

- Mereka cipta

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3 MINGGU 40 BIDANG/TAJUK KECIL Bidang B : Membuat corak dan rekaan Pasu Bunga b. Menyedari bahawa gurisan boleh menghasilkan corak yang halus, kemas dan menarik. c. Meningkatkan koordinasi mata dan tangan. d. Memupuk sikap saying dan menghargai hasil kerja sendiri. OBJEKTIF a. Menyedari bahawa gurisan boleh digunakan untuk menghias permukaan tembikar. KEMAHIRAN 1. Membuat gurisan di atas permukaan plastisin yang dileperkan dengan alat seperti : Lidi Mata pensel Mata pen Ranting 2. Membuat ulasan tentang hiasan objek sebenar dari segi hiasan permukaan dan cara hiasan dibuat. 3. Membuat objek mudah seperti : Ubin Pasu Cawan Mangkuk Daripada tanah liat / plastisin. 5. Menghias permukaan luar bentuk objek yang telah dibuat dengan corak tertentu secara HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 STRATEGI P&P

Murid dapat mengetahui kesan jalinan dapat dihasilkan dengan gurisan pelbagai alat.

Konstruktivisme

Aras 2

Murid dapat membuat objek mudah daripada tanah liat atau plastisin.

TKP - Kinestetik

Aras 3 Murid dapat menghias permukaan luar objek mudah dengan teknik gurisan. KBKK - Mereka cipta TKP - visual ruang Pembelajaran masteri

44

gurisan.

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3 MINGGU 41 BIDANG/TAJUK KECIL Bidang C : Membentuk dan membuat binaan Membuat topeng serkup OBJEKTIF a. Mengetahui bagaimana menggunakan bahanbahan terpakai untuk kerja-kerja seni. b. Memperoleh pengalaman awal dalam menentukan posisi mata, hidung dan telinga pada topeng serkup. c. Meningkatkan daya kreativiti dalam menghias hasil kerja. d. Meluahkan perasaan dengan bebas semasa melakonkan watak topeng yang dihasilkan. KEMAHIRAN 1. Mengetahui bagaimana menggunakan bahan-bahan terpakai untuk kerja-kerja seni. 2. Meluahkan perasaan dengan bebas semasa melakonkan watak topeng yang dihasilkan. HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 Murid dapat mengetahui bahawa bahan kutipan boleh dijadikan topeng. KBKK - membanding dan membeza - mencirikan STRATEGI P&P

Aras 2 Murid dapat mengumpul dan memilih bahan kutipan untuk dijadikan topeng serkup. Murid dapat mengetahui proses dan teknik membuat topeng serkup. KBKK - mengumpul dan mengelas - Membuat urutan TKP - Visual ruang

Aras 3 Murid dapat menghasilkan topeng serkup dengan bahan kutipan. Pembelajaran masteri KBKK - mereka cipta

45

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3 MINGGU 42 BIDANG/TAJUK KECIL Bidang D : Mengenal kraf tradisional Membuat wau cantik OBJEKTIF a. Membuat rangka wau dengan bahan yang sesuai. b. Menyedari perlunya imbangan dalam menyediakan rangka wau. c.Menghasilkan corak timbale balik yang mudah untuk hiasan wau. d. Menghargai hasil kerja melalui puisi. KEMAHIRAN 1. Membuat rangka wau sebenar dan bercerita dari segi : Bentuk Rangka Hiasan Cara buatan Bahan yang digunakan 2. Memilih bahan yang sesuai untuk dibuat rangka wau seperti : Lidi Buluh Rotan Benang 3. Membina rangka wau yang dipilih dengan seimbang secara mengikat. 4. Melekatkan kertas di atas rangka wau dan menghiasnya dengan corak bertimbal HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 STRATEGI P&P

Murid dapat mengetahui prinsip pembuatan wau cantik.

Aras 2

KBKK - mencirikan - membanding dan membeza Konstruktivisme TKP - Naturalis KBKK - Membuat urutan - menganalisis BCB

Murid dapat memilih bahan yang sesuai untuk membuat wau cantik. Murid dapat mengetahui proses dan teknik yang sesuai untuk membuat wau cantik.

Aras 3

Murid dapat menghasilkan wau cantik yang mempunyai ragam hias yang mudah.

Pembelajaran masteri KBKK - mereka cipta

46

secara : Lipatan dan guntingan Tampalan 5. Mempamerkan hasil kerja dan mencipta pantun berkenaan dengannya.

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3 MINGGU BIDANG/TAJUK KECILBidang A : Melukis dan membuat gambar Melukis dan membuat gambar secara resis

OBJEKTIFa. Menggunakan cara resis untuk menggambar. b. Meningkatkan kemahiran penggunaan bahan yang berlainan dalam membuat gambar. c. Menggunakan idea yang diperolehi dari penerokaan dalam membuat gambar. d. Memahami tentang ruang rupa dan ruang latar dalam menggambar. e. Boleh menghargai hasil kerja sendiri dan rakan sebaya.

KEMAHIRAN1. Membuat penerokaan / kajian pemahaman ruang latar dengan membuat beberapa contoh. Latar diwarna cerah dan rupa diwarna gelap atau sebaliknya. 2.Memilih bahan kalis air yang sesuai dan membuat lakaran berdasarkan tajuk seperti : Kampungku Haiwan Keluarga saya 3. Menyapu keseluruhan permukaan kertas dengan cat air berwarna gelap. 4. Memperjelas ruangnya dan ruang latar. 5. Mempamerkan hasil kerja dan menceritakan hasil kerja

HASIL PEMBELAJARANAras 1

STRATEGI P&P

43

Murid dapat mengenalpasti bahan dan teknik yang boleh digunakan dalam menggambar.

Kontekstual

Aras 2

Murid memilih bahan yang sesuai untuk menghasilkan gambar dengan teknik resis. Murid mengetahui langkahlangkah menghasilkan gambar dengan teknik resis.

TKP - Visual ruang KBKK - mencirikan - membuat urutan

Aras 3

Murid dapat menghasilkan gambar dengan teknik resis menggunakan warna air.

Pembelajaran Masteri KBKK - Mereka cipta

47

dalam bentuk puisi.

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3 MINGGU BIDANG/TAJUK KECIL OBJEKTIF KEMAHIRAN HASIL PEMBELAJARAN STRATEGI P&P

44

P

K

S

R

2

48

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3 MINGGU 45 BIDANG/TAJUK KECIL Bidang B : Membuat corak dan rekaan Membuat corak berulang bermotifkan benda dipersekitaran OBJEKTIF a. Menyedari bahawa motif corak boleh didapati dari alam sekitar. b. Menggunakan idea susunan motif untuk membuat corak yang lebih menarik. c. Memahami konsep berulang dalam mencorak. KEMAHIRAN 1. Meneroka bahan-bahan dari : Benda alam daun / bungaan Bahan buatan manusia - pasu - abjad - mentol - nombor Untuk pilihan motif dari segi rupa 2.. Melakar rupa bahan yang dipilih untuk dijadikan motif 3. Menentukan susunan motif untuk membuat corak. 4. Melukis corak berulang dengan susunan motif yang dipilih menggunakan krayon atau lilin. 5. Corak yang telah disapukan dengan cat air berdasarkan ton HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 STRATEGI P&P

Murid dapat mengenali pelbagai bahan alam boleh dijadikan motif.

Kontekstual KBKK - mencirikan

Aras 2

Murid menentukan susunan motif untuk membuat corak. Murid memilih warna yang sesuai.

KBKK TKP - Visual ruang

Aras 3

Murid dapat menghasilkan corak berulang bermotifkan bahan alam.

KBKK - Mereka cipta Pembelajaran masteri

49

warna. 6. Menceritakan jenis-jenis corak berulang yang diperolehi dari hasil kerja kelas.

50