Portfolio rino manh

download Portfolio rino manh

of 14

Embed Size (px)

Transcript of Portfolio rino manh

  • 1. PORT FOLIO H O S O N A N G L U C N g u y e n C o n g M a n h

2. B r a n d C r e a t i o n T I U S NGUYN CNG MNH 27 TUI THEO HC TI TRNG H M THUT HCM CHUYN NGNH THIT K HA NG DNG ANG LM VIC TI CTY TNHH SNG TO THNG HIU MYTHUAT24H 3. MT S D N TIU BIU LAN CHIS VIETNAMESE RESTAURANT Add: 501 Suit 1 Main Street. Middletown, CT. 06457 NHN DIN THNG HIU 4. MT S D N TIU BIU NHN DIN THNG HIU CNG TY CP CY XANH LAM SN TN BNH, HCM, VN 5. MT S D N TIU BIU NHN DIN THNG HIU CNG TY CP SN QUC T ABS Q.1, HCM, VN 6. I BROCHUREMT S D N TIU BIU 7. I BROCHUREMT S D N TIU BIU 8. I CATALOGMT S D N TIU BIU 9. I LCHMT S D N TIU BIU 10. I LCHMT S D N TIU BIU 11. I LCH BLOCKMT S D N TIU BIU 12. I THIPMT S D N TIU BIU 13. I BRACKDROPMT S D N TIU BIU