Irs Presentatie algemeen

19
VERHOOG UW SALES en PROFIT Instore communication | Retail concepts | Store marketing full service reclamebureau

description

Een kleine impressie van onze nieuwe huisstijl en inrichting tot Full Service Reclamebureau

Transcript of Irs Presentatie algemeen

Page 1: Irs  Presentatie algemeen

VERHOOG UW SALES

en PROFIT

Instore communication | Retail concepts | Store marketing

ful l service reclamebureau

Page 2: Irs  Presentatie algemeen

Instore communication | Retail concepts | Store marketing

ful l service reclamebureau

IRS is een creatief full service reclamebureau met specialisatie in Instore Communication, Retail Concepts en Store Marketing.

Retail communicatie zit diep geworteld binnen ons bureau. Of het nu gaat om het laten maken van een logo, huisstijl, website ontwerp, of het doorvertalen van themacampagnes naar de winkelvloer en ontwik-keling van formule-concepten, onze creatieve specialisten staan met veel enthousiasme voor u klaar.

Wij zijn er van overtuigd dat inzet van verschillende communicati-emiddelen op maat van essentieel belang is voor de uitstraling en het succes van uw organisatie. Uitgangspunten in onze dienstverlening zijn persoonlijke contact, innovatief en no-nonsense. Wij verrassen u met onze nieuwe ideëen en toepassingen in retail communicatie en bieden creatieve oplossingen om de consument te prikkelen, te grijpen, en vast te houden!

Page 3: Irs  Presentatie algemeen

Instore communication | Retail concepts | Store marketing

ful l service reclamebureau

Instore communication

Retail concepts

Store marketing

Page 4: Irs  Presentatie algemeen

Instore communication | Retail concepts | Store marketing

ful l service reclamebureau

Uw bedrijf een gezicht geven - dit doen wij in optima forma. Van logo tot website, van poster tot interieur - wij ontwikkelen alle onderdelen en zorgen voor een optimale afstemming om uw bedrijfsfilosofie in uw uitingen te vertalen.

Page 5: Irs  Presentatie algemeen

Instore communication | Retail concepts | Store marketing

Visitekaart

Briefpapier

Logo

Autobelettering

Page 6: Irs  Presentatie algemeen

Instore communication | Retail concepts | Store marketing

Retourette BV • Marconiweg 4 • 3899 BR Zeewolde • T 036 - 521 83 07 • F 036 - 521 83 05

Kvk: 32152281 • Btw: NL8207 41 383 B01 • Triodos Bank: 21.24.21.204

w w w . r e t o u r e t t e . n l

Visitekaart

Briefpapier

Logo

Envelop

Retourette BV Marconiweg 4 3899 BR Zeewolde

Page 7: Irs  Presentatie algemeen

Instore communication | Retail concepts | Store marketing

ful l service reclamebureau

Agrimarkt B.V.

Postbus 4460 AV in Goes

Oostelijke Kanaalweg 5

4424 NC Wemeldinge

KvK: 0000000000

BTW: 00000000000

Bank: 00000000000

T 0113 - 62 92 00

F 0113 - 62 92 66

I www.agrimarkt.nl

Agr

ima

rkt

B.V

. Po

stb

us

404

| 44

60 A

V G

oe

sO

ost

elij

ke K

an

aa

lwe

g 5

| 4

424

NC

We

me

ldin

ge

T

0113

- 6

2 92

00

| F

0113

- 6

2 92

66

| w

ww

.ag

rim

ark

t.n

l

Visitekaart

Briefpapier

Logo

Bigshopper

Ari

e Li

nde

nb

erg

RMT

Ma

na

ge

r o

nro

ere

nd

go

ed

be

hee

r

T

0113

- 6

2 92

55

F 01

13 -

62

92 4

7M

06

- 20

00

64 9

0E

a.li

nd

en

be

rg@

ag

rim

ark

t.n

l

Page 8: Irs  Presentatie algemeen

Instore communication | Retail concepts | Store marketing

ful l service reclamebureau

‘t Eiland KFC Agrimarkt

Page 9: Irs  Presentatie algemeen

Instore communication | Retail concepts | Store marketing

ful l service reclamebureau

Een bestaande formule upgraden of een totaal nieuwe brand opzetten? Wij hebben ervaring in het ontwikkelen van retailconcepten op maat. U wilt ontzorgd het traject doorlo-pen? Ook met Turn-Key projecten hebben wij veel ervaring. IRS Full Service Reclamebureau biedt u persoonlijke en creatieve specialisten die er voor u zijn van start to finish; vanaf uw po-sitionering in de markt tot in gebruikneming van uw nieuwe vestiging.

Page 10: Irs  Presentatie algemeen

Instore communication | Retail concepts | Store marketing

Page 11: Irs  Presentatie algemeen

Instore communication | Retail concepts | Store marketing

Page 12: Irs  Presentatie algemeen

Instore communication | Retail concepts | Store marketing

Page 13: Irs  Presentatie algemeen

Instore communication | Retail concepts | Store marketing

Page 14: Irs  Presentatie algemeen

Instore communication | Retail concepts | Store marketing

Page 15: Irs  Presentatie algemeen

Instore communication | Retail concepts | Store marketing

Page 16: Irs  Presentatie algemeen

Instore communication | Retail concepts | Store marketing

ful l service reclamebureau

Dankzij onze expertise in store marketing en ons grote netwerk kennen wij de vele wegen om uw bedrijf lokaal of na-tionaal te promoten. Innovatieve direct marketing campagnes, huis-aan-huis folders, social media, openings- en evenement campagnes, en blue tooth marketing zijn een kleine greep uit onze dienstverlening die ons onderscheidt van de rest op het gebied van store marketing - wij laten hokjesdenken aan an-deren over!

Page 17: Irs  Presentatie algemeen

Instore communication | Retail concepts | Store marketing

Page 18: Irs  Presentatie algemeen

Instore communication | Retail concepts | Store marketing

Page 19: Irs  Presentatie algemeen

Instore communication | Retail concepts | Store marketing